نوشته‌ها

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی : تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

تعداد صفحات پایان نامه: 140 صفحه

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مطالب این پست : دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) – پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی:  بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

ادامه مطلب …