نوشته‌ها

پایان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

         پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

 دکتر محمد امین فرد

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع زمینه حقوق جزای عمومی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی اطفال

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسي حقوق شهروندي

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسي حقوق شهروندي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق اسرای جنگی

تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با فرمت ورد word

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

با فرمت ورد word

ادامه مطلب …