نوشته‌ها

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی 150 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه درباره حفاری (تونل سازی)

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) : پایان نامه درباره حفاری (تونل سازی) 122 صفحه با فرمت ورد

فصل اول

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی
فصل دوم

طـراحی چنـدفضـای زیـرزمینی مجـاور هم
فصل سوم

ادامه مطلب …