آرشیو دسته: دندانپزشکی

۲۲دی/۹۳

پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

این پست : دانلود متن کامل (همراه با تمام ضمائم) :دانلود پایان نامه دندانپزشكی :

بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی  با فرمت ورد

ادامه مطلب

۲۲دی/۹۳

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص

مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت ورد

پایان نامه

جهت دریافت دکترای دندانپزشکی

 

موضوع

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

  ادامه مطلب