پایان نامه مقطع دکتری رشته داروسازی با موضوع بررسي ايزومري در اكسيم

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسي اثر ملاتونين در زخم معده

تعداد صفحات پایان نامه: 125 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته پزشکی و داروسازی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :پایان نامه دکتری داروسازی با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیكلوهگزنیل-  ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم دارويي

 

پايان‌نامه:

جهت دريافت درجه دكتري داروسازي

موضوع:

بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل
– 1- سيكلوهگزنيل)- 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

 


   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه ارشد:بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

ادامه مطلب …

پایان نامه:داروسازي

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:داروسازي

ادامه مطلب …

پایان نامه : بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

 

ادامه مطلب …

پایان نامه ارشد:استفاده از اشكال دارويي ” پيوسته رهش ” جهت جلب رضايت بيمار

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:استفاده از اشكال دارويي ” پيوسته رهش ” جهت جلب رضايت بيمار

ادامه مطلب …

پایان نامه ارشد:تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

ادامه مطلب …