ریاضی و آمار

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه درد و خوشبینی بین دانشجویان علوم پایه و انسانی در دانشگاه پیام نور لامرد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رابطه درد و خوشبینی بین دانشجویان علوم پایه و انسانی در دانشگاه پیام نور لامرد

(بیشتر…)

By , ago
ریاضی و آمار

پایان نامه:رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های شهرستان لامرد

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های شهرستان لامرد

(بیشتر…)

By , ago
ریاضی و آمار

پایان نامه :بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس  آمار و ادبیات

(بیشتر…)

By , ago