مهندسی شیمی - پتروشیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی درباره مصرف انرژي الكتريكي در فرآيندهاي تصفيه الكتريكي و الكترووينينگ

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی درباره مصرف انرژي الكتريكي در فرآيندهاي تصفيه الكتريكي و الكترووينينگ را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

(بیشتر…)

By , ago
مهندسی شیمی - پتروشیمی

دانلود پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفورانپایان نامه رشته مهندسي شيمی - پتروشيمی   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  ) (بیشتر…)

By , ago
مهندسی شیمی - پتروشیمی

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار …

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای    با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  ) 
(بیشتر…)

By , ago
مهندسی شیمی - پتروشیمی

پایان نامه مهندسی شیمی : تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده

محتوای این بخش :  پایان نامه تهیه و كاربرد مواد افزودنی در روغنهای روان كننده 129 صفحه

 دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

  پایان نامه رشته مهندسی شیمی (بیشتر…)

By , ago
شیمی ، زیست شناسی ، علوم آزمایشگاهی و محیط زیست

دانلود پایان نامه شیمی : بر هم کنش کالیکس آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید

 دانلود پایان نامه  شیمی : بر هم کنش کالیکس آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)(بیشتر…)

By , ago
مهندسی شیمی - پتروشیمی

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار …

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه  با فرمت ورد(دانلود متن کامل پایان نامه) : پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای (بیشتر…)

By , ago