پایان نامه پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین- رشت

پایان نامه پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین- رشت  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مرتبط با رشته معدن و رشته عمران ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه : بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

مطالب این پست : دانلود پایان نامه

دانلود  پایان نامه : بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه رشته معدن درباره بررسی پتانسیل معدنی استان تهران

مطالب این پست : دانلود پایان نامه  : دانلود پایان نامه : بررسی پتانسیل معدنی استان تهران با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

مطالب این پست : دانلود پایان نامه  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 100 صفحه

ادامه مطلب …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران :تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای توپوگرافی

پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان 143 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه بررسی کمی و کیفی بنتونیت در گل حفاری 210 صفحه

پایان نامه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه):

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه بررسی کمی و کیفی بنتونیت در گل حفاری 210 صفجه

ادامه مطلب …

پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

مطالب این پست : دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك 150 ص

ادامه مطلب …

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی 150 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی

متن کامل پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی 140 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

گروه مهندسی معدن (اكتشاف)

پروژه دوره كارشناسی

  ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب

 پایان نامه شناخت وطراحی تونل آب 159 صفحه

رشته مکانیک

دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه مطلب …

پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار 116 ص

 متن کامل (همراه با تمام ضمائم) :پایان نامه سیلسی زدایی از كنسارهای بوكسیت دار 116 صفحه با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد  تهران جنوب – دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی معدن ( اکتشاف – استخراج )
ادامه مطلب …