پایان نامه رشته معدن : بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

 مطالب این پست : پایان نامه بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن 120 صفحه

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

پایان نامه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

 مطالب این پست :  پایان نامه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی 89 صفحه

پایان نامه کارشناسی معدن – استخراج

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی

 مطالب این پست :  دانلود متن کامل پایان نامه گــل اُخرا و كاربرد آن در صنعت رنگ سازی – مصور – 130 صفحه

   با فرمت ورد word (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز – مصور

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مرتبط با رشته عمران ، معدن

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

 مطالب این پست :  دانلود پایان نامه طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision

260 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه معدن آهك چمبودك 176 ص

 مطالب این پست :  دانلود متن کامل این پایان نامه : پایان نامه معدن آهك چمبودك 176 ص

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه : سبكها و روشهای مدیریت در معدن 104 صفحه

 مطالب این پست :  دانلود متن کامل پایان نامه : سبكها و روشهای مدیریت در معدن 104 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

دانلود پروژه پایانی – بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه

 مطالب این پست :  دانلود پروژه پایانی – بررسی كانسار نفلین و سینیت معدن رزگاه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه درباره منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

 مطالب این پست : پایان نامه منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …

پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها 108 صفحه

 مطالب این پست : پایان نامه  معدن (استخراج)

 پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها 108 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

ادامه مطلب …