دانلود متن کامل رشته زمین شناسی : بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی و مقایسه معادن دولومیت ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی با موضوع مهندسی زلزله

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  مهندسی زلزله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی: بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی : کاربرد مواد معدنی در صنایع

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کاربرد مواد معدنی در صنایع 

(بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومکانیکی سنگ) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی :بررسی اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  بررسی اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته زمین شناسی :مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تکتونیکی منطقه البرز مرکزی  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته زمین شناسی : موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  موقعیت منطقه آباده از نظر زمین شناسی و اکتشاف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه رشته زمین شناسی : نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی : افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی درباره افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب …

پایان نامه کاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مرکزي

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

ادامه مطلب …