آرشیو دسته: زمین شناسی

۲۴آبان/۹۴

پایان نامه رشته زمین شناسی : نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیکی دشت یزد – اردکان  را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

۰۱تیر/۹۴

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی : افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته زمین شناسی درباره افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ادامه مطلب

۱۴خرداد/۹۳

پایان نامه ارشد:سيستم مختصات و مقياص زماني در زمین شناسی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:سيستم مختصات و مقياص زماني در زمین شناسی                                                                                         

ادامه مطلب