تربیت بدنی (علوم ورزشی)

دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسي آسيب هاي ورزشي و علل اصلي اين آسيب ها در دانشجويان

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روش تحقیق بررسي آسيب هاي ورزشي و علل اصلي اين آسيب ها در دانشجويان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌ بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (مقاله) : تغییرات سطح لیپیدها…

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره  اثر طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئینهای پلاسمای خون با فرمت ورد  word (بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری

  ** دانلود متن کامل  پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی با موضوع بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری با فرمت ورد  word **  پایان نامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه تمرینات با وزنه و پلایومتریك بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیكنان فوتبال

  ** دانلود متن کامل پایان نامه تمرینات با وزنه و پلایومتریك بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیكنان فوتبال با فرمت ورد  word ** پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی (بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

دانلود پایان نامه دکتری تخصصی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی – تأثیر فشار روانی

  ** دانلود متن کامل پایان نامه دکتری تخصصی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی درباره تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترونبا فرمت ورد  word **

 

(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه تربيت بدنی و علوم ورزشی تاثير زمان تمرين دانشجويان مرد ورزشكار..

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه تربيت بدنی و علوم ورزشی تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتيزول دانشجويان مرد ورزشكار    با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  ) (بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

دانلود پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی 135 صفحه

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی 135 صفحه همراه با اشکال و نمودارها و... پایان نامه تربیت بدنی گریش مدیریت   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  ) (بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

دانلود پایان نامه تربیت بدنی درباره مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه مقایسه ی تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریقپایان نامه تربیت بدنی - علوم ورزشی110 صفحه   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  ) (بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

 مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی 100 صفحهپایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه تربیت بدنی :مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

 مطالب این پست :  پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی 173 صفحهپایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه تربیت بدنی : تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

 مطالب این پست : پایان نامه تربیت بدنی : پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال 90 صفحه   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه فیزیولوژی ورزشی: تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

مطالب این پست : دانلود پایان نامه پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال 101 صفحه  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)(بیشتر…)

By , ago
تربیت بدنی (علوم ورزشی)

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مطالب این پست : دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) - پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی:  بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری (بیشتر…)

By , ago