لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استان بوشهر

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر از کارافتادگی و فوت ناشی از کار در سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی: تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان

پایان نامه ارشد مدیریت ترافیک: مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه

پایان نامه ارشد مدیریت: نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان

پایان نامه ارشدرشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر رهبری همنوا بر مدیریت جانشین پروری در شبکه یک سیما

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشدرشته مدیریت : تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عملکرد، شناسایی میزان اثربخشی و کارامدی کارکنان سازمانها

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیر پیاده­سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی: تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

پایان نامه ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی وضعیت رضایت‌مندی جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنیاد شهید

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیرمولفه های E-CRM برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

پایان نامه ارشد مدیریت مالی و بودجه: بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه نظام جبران خدمت و بهره ­وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : شناسایی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان کارخانه‌های کاشی یزد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی قابلیت ها و مهارتهای مورد نیاز برای مدیران فروش در سطح بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رابطه بین تصویر سازمانی با وفاداری مشتریان بانک رفاه

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی علل عدم بکارگیری RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و شناخت موًثرترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای

پایان نامه ارشد مدیریت : مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازاریابی : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع / وصول مطالبات بانک کشاورزی

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مقایسه­ اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات با تاکید بر سوداوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار و اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

پایان نامه ارشد مدیریت ساخت: بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدبا استفاده از تحلیل (Swot)

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه فرصت­های رشد و پایداری سود در ارزش گذاری جریان نقدی آزاد

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش بازاریابی: بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد نظام بانکداری بدون ربا

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری: اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه‌های عمر

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی مقایسه ­ای آمادگی دستگاه­ های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه­ زیرساخت­های پیاده­ سازی مدیریت دانش

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم‌های اطلاعات مدیریت در فرایند تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی

پایان نامه ارشد مدیریت و منابع انسانی: بررسی عوامل موثر بر سرمایه­ های اجتماعی پلیس ایران

پایان نامه ارشد مدیریت انتظامی: بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی: بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی : تاثیرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 17300

پایان نامه رشته مدیریت : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصاد : تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی : بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

پایان نامه ارشد رشته اقتصاد : سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی

پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصادی : پویایی­ تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه­ای ایران

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی : بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی : بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی لزوم تداوم استراتژی­های تجدیدساختار صنعت برق ایران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه­ میان استقلال زنان و رفتاری باروری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان­های دولتی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بودجه و مالی: عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی: بررسی نقش عنصر انسانی (کارکنان) در بروز سوانح دریایی

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی : رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت شهری : اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین رضایت شغلی و مسئولیت پذیری در میان کارکنان بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی : استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی : سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان

پایان نامه ارشد مدیریت تکنولوژی : ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت شهری : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت رسانه : مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش مالی: بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان براساس مدل هاروارد

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: به­ کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­ بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و رابطه آن با سطح نوآوری ساز

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل: تاثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو

پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات: بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­ آوری کمک های مردمی در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی: تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌های کلان مدیریتی – اقتصادی

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه سال 1392)

دانلود پایان نامه ارشد: تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات )

دانلود پایان نامه نامه : نقش اصلاح هندسی معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل‌رفتگی آنان

پایان نامه ارشد:ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه : اثربخشی دوره های آموزش پیش از خدمت سربازان تعاون یار در ایجاد صلاحیت های حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد : ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفاتمطالعه موردی محور شیراز -مرودشت

دانلود پایان نامه:انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت ‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

دانلود پایان نامه : تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

دانلود پایان نامه : رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: 93-1392

پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران و کشورهای ایالات متحده امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه وی‍ژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین

پایان نامه ارشد : شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته -مطالعه موردی هواپیماهای تجاری-

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه:تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات مطالعه موردی محور سعادت شهر – شیراز

دانلود پایان نامه:تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد:تدوین و الویت ­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

دانلود پایان نامه : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه : شهر اصفهان

پایان نامه : آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

دانلود پایان نامه : بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فروشگاههای زنجیره ای و ارائه یک مدل پیشنهادی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور- چمستان سال 1390

دانلود پایان نامه : بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی شهر اصفهان

مقاله بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک ملت و پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج

پایان نامه ارشد : بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک

پایان نامه : تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق1،3،4،5،10،15

پایان نامه ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی -انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

پایان نامه : رابطه امنیت شغلی ، استرس شغلی و تعهدسازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان در سال تحصیلی 89-88

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز

پایان نامه ارشد:نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه ارشد:نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ

دانلود پایان نامه : شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران

پایان نامه : عوامل موثر بر رضایت گردشگران چینی از تسهیلات اقامتی مطالعه هتل های 4 ستاره و 5 ستاره شهر تهران

دانلود پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب

پایان نامه ارشد ترافیک : کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل ارتقای شایستگی مدیران پلیس آگاهی مورد مطالعه پلیس آگاهی کرمانشاه و استان های همجوار

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور

پایان نامه : ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران (مطالعه موردی شهرستان رامسر)،

دانلود پایان نامه ارشد : تعیین کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام-تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان گیلان)

پایان نامه ارشد: امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد : نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در ناجا مورد مطالعه استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران

پایان نامه : رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری -مورد مطالعه مشهد مقدس-

دانلود پایان نامه ارشد: بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی برکارآیی همیاران پلیس مطالعه موردی شهر تهران 1391

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی

پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

پایان نامه ارشد: تعیین و بازنگری مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد کارکنان گمرک شهید رجائی

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه‌ بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

دانلود پایان نامه ارشد: عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان

پایان نامه ارشد: مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات پویا و مفید بین پژوهشگران و مردم و دانشگاه ­ها

پایان نامه ارشد : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران

پایان نامه ارشد: نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه بین هوش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت زاگرس جنوبی

دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز-1392دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی

دانلود پایان نامه :بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دانلود پایان نامه:بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

دانلود پایان نامه :نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

دانلود پایان نامه : مطالعه اثرات تصادفات خارج شهر در اولین ساعات روز در بزرگراه تهران-کرج در سال 2011-2012

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده مورد مطالعه شهرستان دماوند 1391-1392

پایان نامه : مطالعه و بررسی تطبیقی روشهای عبور عابرین پیاده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترین الگو سال‌های 1387 و 1388

پایان نامه ایجاد فنون مذاکرات بهتر در بازاریابی(شرکت هنکل پاک وش)

دانلود پایان نامه:بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

دانلود پروژه:بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

دانلود پروژه:بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین میزان مشارکت در تصمیم گیری ها با انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه اول ناحیه یک بندرعباس

دانلود پایان نامه:بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر شخصیت کارکنان برتحلیل‌رفتگی آنان

دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا

پایان نامه ارشد: رابطه مهارت های مدیریتی با اثر بخشی کنترل اغتشاشات-تهران بعد از دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه:نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

پایان نامه ارشد : بررسی میزان تاثیر اعمال نمره منفی در رفتار ترافیکی راننده

پایان نامه ارشد: شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

پایان نامه ارشد : ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCA)

دانلود پایان نامه : آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تاثیرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد : نقش بازاریابی الکترونیکی بر جذب مشتری در بانک تجارت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل موثر بر اشتیاق به برند و نتایج حاصل از آن

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه حاکمیت شرکتی ومدیریت سود صنعت خودرو سازی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بانک ملی

دانلود پایان نامه ارشد: جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وضعیت مشتری مداری و عوامل موثر بر آن در بازار زنجان

دانلود پایان نامه ارشد : جهت گیری استراتژیک برمدیریت برند

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان محصولات دارویی شرکت داروسازی سها

پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

دانلود پایان نامه ارشد :تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی ریسک و عملکرد بخش بانکداری ایران

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده و تأثیر آن بر وفاداری

دانلود پایان نامه ارشد : رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

دانلود پایان نامه ارشد : پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های منتخب صادر کننده استان سمنان

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری اعضاء در کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه ارشد :‌ بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (CG) بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان شرکت رایتل

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقاط قوت و ضعف بیمه های عمر و پس انداز در شرکت بیمه آسیا

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

دانلود پایان نامه :بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه : بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی: واحد خدمات رفاهی شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری )

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

دانلود پایان نامه : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه : بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود پایان نامه :بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

دانلود پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا)

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

پایان نامه ارشد: بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان

دانلود کامل پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

دانلود پایان نامه : بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی عـوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه های اقتصادی و اساتید دانشگاه های خوزستان

پایان نامه ارشد: بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

پایان ‏نامه‌ کارشناسی ارشد : بررسی رابطه سازگاری ارزشی نامهای تجاری(برند ) بامولفه های تعهد عاطفی، وفاداری، رضایتمندی واعتماد از دیدگاه مصرف کنندگان (در فروشگاههای لوازم خانگی اسنوا)

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی عـوامل موثر بر به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه­های اقتصادی و اساتید دانشگاه­های خوزستان

پایان نامه ارشد: بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)

پایان نامه ارشد: بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری در استان قزوین

دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی: واحد خدمات رفاهی شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری )

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانلود پایان نامه ارشد: نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان

دانلود پایان نامه : بررسی زمینه های همکاری و اختلاف ایالات متحده آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان 2001-2012

دانلود پایان نامه :بررسی رابطه کمال گرایی و بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جنگ آمریکا و عراق بر امنیت ملی ایران

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

پایان نامه ارشد: اولولیت بندی شاخص های تاثیر گذار بر رضایت گردشگران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها(موردمطالعه: هتل های استان مازندران)

دانلود کامل پایان نامه ارشد: بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون باعملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه :شرکت لبنیاتی وارنا)

دانلود پایان نامه : امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی موانع توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

پایان نامه ارشد: بررسی رضایت مندی کارشناسان (بخش شغلی 30000) شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان

دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی

دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

دانلود پایان نامه ارشد : نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه استقرارسیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بر مدیریت عملکرد شرکت شیر و لبنیات بیستون استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه : شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

پایان نامه : بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

دانلود پایان نامه : بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد : نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

دانلود پایان نامه ارشد درباره استراتژی

دانلود پایان نامه ارشد : میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا

پایان نامه ارشد: بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری دامغان

پایان نامه ارشد: بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وکیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد:اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

دانلود پایان نامه:بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران

پایان نامه ارشد:ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه:اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهر تهران

پایان نامه ارشد:اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

دانلود پایان نامه ارشد:برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران،ایران خودرو وسایپا)

پایان نامه ارشد:بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران

دانلود پایان نامه:بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه موردی مشتریان فروشگاههای زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

پایان نامه ارشد:بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران

دانلود پایان نامه:بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دانلود پایان نامه:رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

پایان نامه ارشد:بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

پایان نامه ارشد:بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی 90 – 1389

دانلود پایان نامه:بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

دانلود پایان نامه:بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

پایان نامه ارشد:بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

دانلود پایان نامه:بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه

پایان نامه ارشد:بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران

دانلود پایان نامه:بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان ایلام)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی وضعیت جانشین پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

پایان نامه ارشد:تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه:تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

دانلود پایان نامه ارشد:تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

دانلود پایان نامه ارشد:تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

دانلود پایان نامه ارشد:تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

دانلود پایان نامه:تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان نامه ارشد:رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانلود پایان نامه:رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانلود پایان نامه:رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)

دانلود پایان نامه ارشد:رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

دانلود پایان نامه ارشد:رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد:سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

دانلود پایان نامه:سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

پایان نامه ارشد:شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

دانلود پایان نامه:طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانلود پایان نامه ارشد:عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

دانلود پایان نامه:عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ (مورد مطالعه استان گیلان)

دانلود پایان نامه:نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

دانلود پایان نامه ارشد :ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران93

پایان نامه ارشد: ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشدر:ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)

دانلود پایان نامه ارشد: آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانشدر کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی

پایان نامه ارشد: بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان

پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

پایان نامه ارشد: بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

پایان نامه ارشد: بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری

پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر اصلاح و بهبود شیوه ها و روش های ارائه خدمات بر رضایت مشتریان با محوریت کارت هوشمند سوخت

پایان نامه ارشد: بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر ابعاد ساختاری سازمان مورد بررسی بر هوشمندی رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

پایان نامه ارشد: تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران

پایان نامه ارشد:تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سازمان گردشگری بر پویایی اشتغال

پایان نامه ارشد: تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار

پایان نامه ارشد: تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بررابطه بین اعتمادبیش ازحدمدیریتی و واکنش سرمایه گذاران

پایان نامه ارشد: تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی

دانلود پایان نامه ارشد : تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

دانلود پایان نامه ارشد:بهینه‌ سازی زمان و هزینه به روش الگوریتم ژنتیک برای پروژه‌های عمرانی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه ارشد : تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

دانلود پایان نامه ارشد:اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

دانلود پایان نامه: تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه: ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان

پایان نامه ارشد:ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به منظور ترجمه، جاری سازی و همراستایی اثربخش استراتژیهای کلان و موضوعات استراتژیک در لایه های مختلف سازمان

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دانلود پایان نامه:ارزیابی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته براساس نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری(UTAUT)

دانلود پایان نامه:ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان

پایان نامه ارشد:ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:رزیابی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)

دانلود پایان نامه:ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان )

دانلود پایان نامه:ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC در شرکت هواپیمایی هما

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دانلود پایان نامه:ارزیابی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) – مدل پنجره ای و مدل رسته ای سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس با استفاده از مدل E_Recs-Qual و E_S_Qua

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع) استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانکهای فعال استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران

دانلود پایان نامه ارشد:امکان­ سنجی پیاده­ سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد: انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک

دانلود پایان نامه ارشد:انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند و هایپراستار و مقایسه آنها با هم

دانلود پایان نامه ارشد:اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)

دانلود پایان نامه:اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازیاولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی

پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر تعطیلات در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا

دانلود پایان نامه:بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران

دانلود پایان نامه:بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی

پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه:هتل­های منتخب شهر اصفهان)

پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان آمل

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلامبررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلام

دانلود پایان نامه :بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)

پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)

پایان نامه ارشد:بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9»)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش (منطقه بهرگان)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی در ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

پایان نامه ارشد: رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)

پایان نامه ارشد: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

پایان نامه ارشد: رابطه بین رهبری تحول¬گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه :بررسی تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

پایان نامه ارشد: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی : کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

پایان نامه ارشد: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان در بانک صادرات استان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد: رزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی

دانلود پایان نامهبررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت)

پایان نامه ارشد: طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: فروشگاههای پوشاک مردانه شهرستان رشت)

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

پایان نامه ارشد: نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در بانک ملت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه تمرکز صنعتی با ارزش افزوده اقتصادی و بهره وری در صنایع تولیدی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهر رشت

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

پایان نامه ارشد:بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران(مطالعه موردی :دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه موردی: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پایان نامه ارشد: «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدلp7

پایان نامه ارشد: ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی

پایان نامه ارشد: بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی و میزان تاثیر آنها بر توانمندسازی کارکنان

پایان نامه ارشد: بررسی امکانسنجی بودجهریزی عملیاتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی

پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر ارایه پوشش های بیمه‌ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان

پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان با میانجی گری وفاداری مشتری شعب بانک ملی

پایان نامه : بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی

پایان نامه : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش تعهد سازمانی برعملکرد کارکنان در شرکتهای بیمه

پایان نامه ارشد: توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی

پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین

پایان نامه : بررسی تاثیر شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات روانی ناشی از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه

ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

پایان نامه: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان

پایان نامه :بررسی تأثیر وجدان کاری بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند

پایان نامه ارشد : بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا ( با رویکرد مبتنی بر AHP)

پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان

پایان نامه :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شخصیت، هوش هیجانی و انطباق پذیری با عملکرد کارکنان در فرمانداری

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد : تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد

پایان نامه : تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA

پایان نامه : تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی

پایان نامه : تحلیل و تعیین نوع ارتباط میان روش‌های مختلف تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

پایان نامه : تدوین استراتژی های بازرگانی با استفاده از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)

دانلود پایان نامه ارشد : تدوین راهبردهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی

پایان نامه ارشد : تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پایان نامه : تعیین رابطه بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

پایان نامه ارشد : تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس

دانلود پایان نامه: بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

دانلود پایان نامه : بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی

پایان نامه ارشد: رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

پایان نامه : تعیین تاثیر فعالیت های ترفیع (تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش) و ارزش ویژه برند شرکت شرکت لوازم خانگی پارس خزر در استان گیلان

پایان نامه ارشد: بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

پایان نامه ارشد: بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM

پایان نامه ارشد: بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان

پایان نامه ارشد : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک تجارت

پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

پایان نامه ارشد: بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه

دانلود پایان نامه ارشد : تمایلات سرمایه گذاران و واکنش بازار سهام به اخبار سود در بورس

پایان نامه : توسعه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا درطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته جهت به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی وکسب مزیت رقابتی با الگوریتم های فراابتکاری

پایان نامه ارشد : حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه : رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

پایان نامه : رابطه ادراک کارکنان از سیاست¬های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل

پایان نامه : رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

پایان نامه ارشد: بررسی میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

پایان نامه ارشد: بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)

پایان نامه ارشد: بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی

پایان نامه ارشد: بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

پایان نامه ارشد:بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در قالب یک مدل علّی

پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد بر اساس مدل سروکوال

دانلود پایان نامه ارشد: میزان تاثیر کاهنده های سرعت در کاهش تصادفات شهر نظرآباد

پایان نامه ارشد: بهبود موفقیت بازاریابی قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی

دانلود پایان نامه ارشد: بهینه سازی هزینه های سازمان خدماتی با نگاه موردی به شرکت کشتیرانی

پایان نامه ارشد: بهینه‌سازیِ شبیه‌سازیِ برنامه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه ارشد: نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

پایان نامه ارشد: پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

پایان نامه ارشد: پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران

دانلود پایان نامه : پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

پایان نامه ارشد: پیش بینی میزان سپرده ها با استفاده از روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

پایان نامه ارشد: تأثیر ابعاد روش¬های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت¬های تجاری

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

پایان نامه ارشد: تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

پایان نامه ارشد: تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه

پایان نامه ارشد: تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی

دانلود پایان نامه : امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی(مطالعه موردی: مزرعه دانش)

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد شرکت داداش برادر ( آیدین ) با استفاده از مدل BSC

پایان نامه ارشد: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

پایان نامه ارشد: تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی

دانلود پایان نامه ارشد : الویت بندی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک کشاورزی «شعبه ابهر»

پایان نامه ارشد : رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تاکتیکهای بازاریابی ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

پایان نامه ارشد: تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه : بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر مفاهیم بازاریابی سیاسی بر میزان وفاداری رأی دهندگان

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه فرهنگ بازارگرایی و عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی

دانلود پایان نامه ارشد: ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

دانلود پایان نامه ارشد: ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

پایان نامه ارشد: تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

پایان نامه :تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان

پایان نامه ارشد: تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان

پایان نامه ارشد: تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه : تاثیربکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تأمین دربهبود عملکرد سازمانی از طریق مزیّت رقابتی

دانلود پایان نامه : تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی کیفیت خدمات بارضایتمندی و تبلیغات شفاهی از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد: تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان

پایان نامه ارشد: تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه

پایان نامه ارشد: تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی

پایان نامه ارشد: تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه ارشد: تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

پایان نامه ارشد:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

پایان نامه ارشد: تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس

پایان نامه ارشد: تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه ارشد: تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

پایان نامه ارشد: تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

دانلود پایان نامه : تأثیر هوش هیجانی و سبکهای تفکر بر ذهنیت فلسفی مدیران و کارکنان

پایان نامه ارشد: تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد:تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

پایان نامه ارشد: تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی

پایان نامه ارشد: تبیین فرایند وفاداری مشتریان بانکی از طریق سفارشی سازی خدمات شعب بانک

دانلود پایان نامه:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی

پایان نامه ارشد: تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک ها

دانلود پایان نامه ارشد:امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل

دانلود پایان نامه : رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

پایان نامه : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد : رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

پایان نامه ارشد : رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

دانلود پایان نامه : رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

پایان نامه ارشد : رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل الکترونیکی موثر بر انتخاب بانک توسط مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل ایجاد و گسترش بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش صادرات گردو در استان قزوین

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه بازاریابی ویروسی از طریق ایمیل

پایان نامه ارشد: ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت برتر واحدهای تجاری در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت صنایع غذایی یک و یک

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و پاسخ مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد :تأثیر بکارگیری بازاریابی رابطه مند در ایجاد گرایش ارتباطی بین خریدار و فروشنده

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

پایان نامه ارشد: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

پایان نامه ارشد:نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی بر اساس کارت امتیازی متوازنBSC

دانلود پایان نامه ارشد : نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

دانلود پایان نامه ارشد : نقش زن در بازاریابی سبز

پایان نامه ارشد : رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

پایان نامه : رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی FANP

پایان نامه : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی

پایان نامه ارشد : سنجش رضایت مشتریان بانک صادرات کرمان با استفاده از روش QFD جهت بهبود کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه ارشد : سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها

دانلود پایان نامه : شناخت رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش در بانک پاسارگاد

پایان نامه ارشد : شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد : شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

پایان نامه ارشد : شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی

پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ با استفاده از نگاشت­ ادراکی فازی

پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت)

پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه‌بندی موانع و مشکلات بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در استان گیلان

دانلود پایان نامه : شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­های کوچک و متوسط (SME)در صنعت نرم افزاری ایران

دانلود پایان نامه : شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار آمیخته ترفیع در فروش صنایع لوازم خانگی(مطالعه موردی شرکت اسنوا)

پایان نامه ارشد : طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال)

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلEFQM(مطالعه موردی ادارات مرکزی بانک ملی ایران)

دانلود پایان نامه : عوامل مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت

دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)

دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان

پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت های بیمه آسیا استان گیلان)

پایان نامه ارشد : عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت استان اردبیل

پایان نامه ارشد : کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

دانلود پایان نامه : مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک پارسیان)

پایان نامه ارشد : مقایسه­ ی تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد : میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن

پایان نامه : نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذیری اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

پایان نامه ارشد : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایان نامه ارشد : نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران

دانلود پایان نامه:پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان

دانلود پایان نامه:نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

دانلود پایان نامه:نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان

پایان نامه ارشد :تحلیل تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات شهری

دانلود پایان نامه:نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت)

دانلود پایان نامه:نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر شیراز)

دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

دانلود پایان نامه ارشد:نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

دانلود پایان نامه:های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

دانلود پایان نامه ارشد:یافتن رابطه¬ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان.

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان غربی براساس کارت امتیازی متوازن در سال 1389

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

پایان نامه ارشد:شناسایی مزایایی است که مصرف کنندگان در هنگام خرید شامپو به آن اهمیت می دهند

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران

پایان نامه ارشد:بررسی نگرش کارکنان ستاد گمرک نسبت به پایائی و اعتبار نظام فعلی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی

پایان نامه ارشد:ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک

پایان نامه ارشد : بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی

پایان نامه ارشد:بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک

پایان نامه ارشد: بخش بندی بازار مواد شوینده و پاک کننده بر اساس مدل منافع پژوهی خرید

پایان نامه ارشد:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ ای

پایان نامه ارشد:ررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک

دانلود پایان نامه ارشد:مدیریت ریسک در اقتصاد

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه :بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از مدل رابینز ودسنزو

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی به ” کشور محل ساخت“ در صنعت پوشاک

پایان نامه : پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنیک آنالیز اجزای اصلی(PCA)

دانلود پایان نامه : پیش¬بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

دانلود پایان نامه : تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

دانلود پایان نامه کارشناسی :ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس

دانلود پایان نامه کارشناسی:مدیریت ریسک در اقتصاد

دانلود پایان نامه کارشناسی:تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی استراتژی‌های بازاریابی جهت توسعه صادرات کارخانجات سیمان ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بازاریابی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کردستان

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان با توجه به سابقه خدمت و سطح تحصیلات در صدا و سیمای مرکز گیلان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین عوامل سازمانی ، مدیریتی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه :بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده¬های کیفیت توان و ارائه راهکاری مناسب برای شرکتها و کاربران

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس و انجام تبلیغات شفاهی برای شرکت

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیرارتباطات بین فردی بر رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (مورد: شعب بانک صادرات استان قزوین)

دانلود پایان نامه ارشد:تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشت

دانلود پایان نامه :تحلیل مقایسه­ای کارآمدی مدل­های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی و ARIMA با مدل­های ترکیبی در پیش­بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه:اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر

دانلود پایان نامه :بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

پایان نامه : بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتری

دانلودایان نامه ارشد: تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری

پایان نامه: تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان (پژوهشی پیرامون فروشگاه پروما در شهر تهران)

دانلود پایان نامه:تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود

پایان نامه:تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برمبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان

پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

دانلود پایان نامه ارشد:فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

دانلود پایان نامه :ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران – شعبه مطهری از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

دانلود پایان نامه:بررسی خلا موجود در مساله زمان بندی پردازش دسته ای

پایان نامه ارشد : شناخت عوامل سازمانی موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه آپنه ی انسدادی خواب در رانندگان حرفه ای کشور با میزان تصادفات جاده ای

دانلود پایان نامه ارشد:بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

دانلود پایان نامه:زمان¬بندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها

دانلود پایان نامه ارشد:شناخت میزان رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پاوا فرماندهی انتظامی استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد:کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمان¬بندی و مسائل واقعی دنیای صنعت

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی

دانلود پایان نامه ارشد:ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:لایه های زنجیره تامین

پایان نامه:مدل دینامیک ریاضی برای مسئله¬ی برنامه¬ریزی انتخاب سفارشات به منظور ماکسیمم کردن تعداد سفارشات تکمیل شده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مکان‌یابی تسهیلات و مدیریت زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نظریه زمان بندی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر با وفاداری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی تلفن های همراه)

دانلود پایان نامه ارشد: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها

دانلود پایان نامه:تحلیل اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب در سال 1392

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پایان نامه:تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین آمیخته های بازاریابی و فروش سیمان غرب

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی عوامل موثر بر سیستم ارتباط مشتری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه:بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان

پایان نامه ارشد:حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف

پایان نامه:ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده

دانلود پایان نامه:امکان سنجی سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در دانشگاه رازی کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی بر استقبال مصرف کنندگان (مصالح و فناوری های نوین ساختمانی)

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره کل دادگستری شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان آمادگی دانشگاه رازی کرمانشاه جهت استقرار مدیریت دانش

پایان نامه:بررسی تأثیر اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی (B2C) اعتماد واسطه در مقابل اعتماد فروشنده

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موفقیت بانک ها در جذب منابع ارزان قیمت

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی

پایان نامه ارشد : اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ترانزیت کالا از مسیر ایران

پایان نامه:مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه های خصوصی شهر کرمانشاه

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

پایان نامه ارشد:بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان

دانلود پایان نامه ارشد:اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین

پایان نامه ارشد : بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره کل دادگستری شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان از بازارهای محلی

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهرستان خوی

دانلود پایان نامه ارشد : استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود پایان نامه : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)

پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد (مطالعه موردی پتروشیمی بیستون)

دانلود پایان نامه : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری (مطالعه موردی مقایسه­ای ایرانسل و همراه اول)

دانلود پایان نامه : مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

پایان نامه ارشد : ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )

پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آن­ها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392

دانلود پایان نامه : مطالعه رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش CAD, CAM

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات و عملکرد بانک (مطالعه موردی: بانک ملت شهر کرمانشاه)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه درسال1392)

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی با بازده سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس‎ اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

پایان نامه ارشد : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

پایان نامه ارشد : بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه : مقایسه کارایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شهر کرمانشاه با روش تحلیل پوششی داده­ها

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد – سال تحصیلی 85-84

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه : ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در جایگاه رقابتی کارخانجات سیمان کشور در بازارهای داخلی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی

دانلود پایان نامه :بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک

دانلود پایان نامه ارشد : بخش بندی بازار مواد شوینده و پاک کننده بر اساس مدل منافع پژوهی خرید

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه ­ای

پایان نامه ارشد : بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و بررسی نقاط ضعف و قوت آن

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط

پایان نامه بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری)

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند

دانلود پایان نامه : بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد: بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی مالی

دانلود پایان نامه:7. تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

پایان نامه ارشد : بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن

پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد : تصمیمات حمل و نقل یکپارچه

پایان نامه ارشد : چالشهای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در بخش دولتی کشور

پایان نامه ارشد : بررسی وشناسائی معیارهای بخش بندی بازار بر اساس رویکرد منافع پژوهی خرید

پایان نامه ارشد : تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد : مدیریت ریسک در اقتصاد

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه : بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت : مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی

دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی : سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین باسودو بی سواد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

 

 

لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت– قسمت اول

 

 

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته مدیریت و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

پایان نامه ارشد:تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

دانلود پایان نامه:میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانها

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه مدیریت صنعتی :ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو 136 ص

دانلود متن کامل پایان نامه: بررسی مدیریت در صنعت

پایان نامه بررسی کارآفرینی دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان…

پایان نامه شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

پایان نامه مدیریت دولتی : ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی (تجارت الکترونیک)

پایان نامه نیاز سنجی کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوی

دانلود متن کامل پایان نامه : شش سیگما 110 صفحه

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی 109 صفحه

دانلود پاپایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه مدیریت کالا

دانلود پایان نامه درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات

پایان نامه درباره مدیریت‌ ارتباط با مشتری 182 صفحه

دانلود پایان نامه مدیریت در امور امداد 187 صفحه

دانلود پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری – رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

دانلود پایان نامه بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی با موضوع مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان

پایان نامه مدیریت آموزشی – مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

پایان نامه مدیریت درباره مهندسی مجدد سازمانها، شش سیگما و مهندسی ارزش

پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

پایان‌نامه کارشناسی مدیریت و خدمات چاپ و نشر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی: بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت بیمه – بیمه‌های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

پایان نامه اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی درباره تیپ‌های شخصیتی مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی – سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

پایان نامه تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن

پایان نامه مدیریت آموزش کارکنان

پایان نامه مدیریت کارعملی در آموزشگاه

پایان نامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پایان نامه مدیریت و افزایش بهره وری

پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی درباره توانمندی کارکنان مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزش افزوده در اوراق بهادار

پایان نامه بررسی مشکلات و امکانات تحصیلی مقاطع ابتدایی فریدون شهر

پایان نامه بررسی کاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

پایان نامه روابط عمومی در ایران و جهان رشته مدیریت روابط عمومی

دانلود پایان نامه بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد

دانلود متن کامل پابان نامه درباره برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی درباره شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود متن کامل پایان نامه درباره بهره وری

متن کامل پایان نامه درباره سازمان تامین اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

پایان نامه بررسی و معرفی تکنیک FMEA و کاربردهای آن رشته مدیریت

دانلود پایان نامه نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

پایان نامه بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : سیستم اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان

پایان نامه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – زمان از دست رفته ا ز کتاب مدیریت استرس

پایان نامه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

پایان نامه بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور

پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به تولید لباس کار

دانلود متن کامل پایان نامه اندازه گیری بهره وری

دانلود متن کامل پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به گسترش انواع بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

دانلود متن کامل پایان نامه تعارض و ماهیت آن

پایان نامه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانلود متن کامل پروژه درباره شرکت های هرمی

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به مدیریت استراتژیک

پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود متن کامل پروژه مربوط به مزایا و معایب سخنرانی

پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

پایان نامه مروری بر کاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات

پایان نامه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت :رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان

دانلود پروژه مدیریت در مورد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات

پایان نامه کارشناسی در مورد تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی در مورد مدیریت بحران

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره سبکها و روش های مدیریت در معدن

پایان نامه رشته مدیریت درباره امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ماهیت مدیریت منابع انسانى‏

دانلود پایان نامه مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

پایان نامه رشته مدیریت :امنیت شغلی ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی

دانلود پایان نامه رشته صنایع با موضوع :سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000)

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو

دانلودپایان نامه رشته مدیریت درباره ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تأثیر محیط بر رفتار مشتری

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره ارزش مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره مدیریت استراتژیک

پایان نامه مدیریت: بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع روانشناسی مدیریت

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع مدیریت آموزشگاه

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره مدیریت زنجیره تامین SCM

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره مدیریت آموزشی

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع تعهد سازمانی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع اصول سرپرستی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت درباره آینده مدیریت منابع انسانی

دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت با موضوع مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود تحقیق ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM

دانلود پایان نامه مدیریت: برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT )

پایان نامه روش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران

پایان نامه انتخاب،‌ انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس، آمریکا و کره جنوبی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع جایگاه احزاب در تاثیرگذاری بر ایران

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تعارض و عدم توافق

دانلود پایان نامه با موضوع بیکاری در جامعه ایرانی

دانلود پایان نامه درباره بیمه

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

پایان نامه بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی

دانلود پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

دانلود پایان نامه مدیریت :رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما و مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع آئین نوین مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

پایان نامه تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان شمالی

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم (141 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت اول (137 پایان نامه)

دانلود متن کامل پایان نامه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

دانلود منابع جدید دکترای سراسری رشته مدیریت سال 95

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.” مدیریت بازرگانی

تحقیق :شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

تحقیق:بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

تحقیق :مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

تحقیق :تاریخچه مطالعه کار و زمان

تحقیق :بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

تحقیق :تهیه خط مشی یکنواخت برحسب وظائف و مسئولیتهای حفاظتی

تحقیق :دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

تحقیق :مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها

تحقیق :بیان سیر تهیه گزارش از « عملکرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

تحقیق :سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

تحقیق :بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

تحقیق :مدیریت منابع ضایعات شهری

دانلود تحقیق:تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک

دانلود تحقیق:دوره MBA کوتاه مدت

تحقیق:ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

تحقیق:ارائه شاخص رضایت مشتری ایرانی

تحقیق:ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی

دانلود تحقیق:ارزیابی اثربخشی دوره¬های اقدام پژوهی سازمان آموزش پرورش

دانلود تحقیق:آشنایی با مفهوم اثربخشی آموزش نیروهای انسانی و رویکردهای ارزشیابی آن

تحقیق:آشنایی با اینکوترمز و تغییرات آن

تحقیق:اصول و مبانی ارتباطات

دانلود تحقیق:انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران

دانلود تحقیق :انسجام اجتماعی و هویت کالبدی

تحقیق:انعطاف پذیری

تحقیق:بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت و درودزن

دانلود تحقیق:بررسی عوامل موثر بر رضایت متقاضیان درخواست تسهیلات از بانکها

دانلود تحقیق:بررسی ارتباط انگیزش کارکنان و رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران

تحقیق:بررسی ارتباط میان مدیر تحول

تحقیق:بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد (KAP) مدیران دانشکده

دانلود تحقیق:بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانلود تحقیق:بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان سازمانهای استان قزوین

تحقیق:بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها

تحقیق:بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان

دانلود تحقیق:بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان

دانلود تحقیق:بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا

تحقیق:بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان

تحقیق:بررسی رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های عمده اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی مطالعه موردی استان فارس

دانلود تحقیق:بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارآفرینی و عملکرد شغلی

دانلود تحقیق:بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

تحقیق:بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای

تحقیق:برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

دانلود تحقیق:بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان

تحقیق:بیکاری و عوامل آن

تحقیق:تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

دانلود تحقیق:تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

تحقیق:تاریخچه پالایشگاه پارسیان

دانلود تحقیق:تاریخچه مرغداری شهرستان لامرد

تحقیق:تجارت الکترونیک

دانلود تحقیق:تحلیل گران تحقیق در عملیات

دانلود تحقیق:تعریف اتوماسیون اداری

دانلود تحقیق:تعیین الگوی توسعه یافته لجستیک بندری به عنوان بخش جدایی ناپذیر زنجیره تامین

دانلود تحقیق:رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و رضایت شغلی در بین کارکنان بانک صادرات -سرپرستی شمال تهران

تحقیق: رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق:ریسک وبازده

تحقیق:استفاده از مدل CMMI در بهبود سازمان‌های نرم‌افزاری

دانلود تحقیق:زمان چرخه تولید، مزیت رقابتی استراتژیک

تحقیق:سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

تحقیق:سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود تحقیق:سیستم های مدیریت محتوا

دانلود تحقیق:سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

تحقیق:چالش کیفیت آموزش عالی در ایران

تحقیق:شاخص رضایت مشتری ایرانی

دانلود تحقیق:طراحی فرایندتولید پایگاههای اطلاعات علمی

تحقیق:عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم تحلیل محتوا

دانلود تحقیق:عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز

دانلود تحقیق:فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

دانلود تحقیق:تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

 

پایان نامه های سایت علم یار(هزینه آن باید در همان سایت پرداخت شود) :

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه : تعیین موانع کارآفرینی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سازمان های دولتی شهر تهران و کرج

دانلود پایان نامه ارشد درباره مشتری مداری و اهمیت آن

دانلود پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بهره وری فراگیر

پایان نامه ارشد : بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک(گروه صنعتی بهمن)

پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان ( مطالعه موردی :سازمان های دولتی شهر مریوان) در سال 1389

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان

پایان نامه:بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار : مشتری مداری و اهمیت آن

سمینار کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مشتری گرایی، خدمت گرایی و رضایت شغلی در خدمات بانکی استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفهوم رضایت مندی مشتری از طریق شناسایی دقیق خواسته های اساسی، عملکردی و انگیزشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه

پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مقایسه رضایت مندی شغلی در سازمانآموزش و پرورش با سازمان بهزیستی کشور

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین کارتیمی چابکی سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بکارگیری سیستم «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» در صنعت کشتی سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی :شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی : پیش بینی قابلیت سو آوری شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی :بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی :بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی و مقایسه تاثیر هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت مخابرات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سبک های مدیریتی لیکرت برتعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی :ارزیابی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایتمندی مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتال و مدل کانو

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری درگستره خدمات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی حباب های قیمتی در بازار مسکن استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در ایران و ارائه یک مدل برای آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تحلیل نیاز های فردی کارکنان در فرایند ارتقای مسیر شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی نقش اجزای سرمایه فکری در بهبود عملکرد بانک کشاورزی در استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رضایتمندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی سبک های تصمیم گیری در سازمان های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک وتعیین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه ی تطبیقی سرمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی، ملت و سینا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندی سازی شغلی کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نگرش کارگران و کادر اداری و مدیران سطوح پایین در خصوص انتصاب مدیران مراکز صنعتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مقایسه روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر رهبری از دیدگاه رنسیس لیکرت بر عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : معماری ساختار و اجزا سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت :تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان کارخانجات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : طراحی مفهوم پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار و طبقات پایین جامعه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ساختاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های تولیدی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی : آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه منابع انسانی : بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تعریف استراتژی و پیدایش آن

پایان نامه مقطع دکترای رشته مدیریت : رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران

دانلود رساله دکترای مدیریت مالی : طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه مقطع دکتری رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسائی و اولویت بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی عوامل جانبی و تاثیرات مضر محیطی در تجزیه و تحلیل خانه کیفیت

پایان نامه رشته مدیریت گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : آسیب شناسی نظام قیمت گذاری خطوط هوایی ایران با توجه به تجربیات جهانی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)

دانلود پروژه رشته مدیریت : مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت گرایش جهانگردی : مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

دانلود پایان نامه رشته مدیریت :تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با موضوع بررسی گردشگری روستایی

دانلود پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مدیریت دانش بر موفقیت جانشین پروری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : اولویت بندی روش های کاهش انرژی مصرفی در صنایع فولاد مبارکه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : بررسی میزان ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی سطح بلوغ سرمایه انسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش استراتژیک : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اهداف استراتژیک بانک توسعه تعاون

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس

پایان نامه میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان

پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزهی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی

پایان نامه ریسک اداراک شده و رابطه آن با اطمینان مشتریان به فروشگاه­های اینترنتی

پایان نامه خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی (اولویت بندی و شناسایی)

پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی

پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان

پایان نامه ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی – تاثیر توانمندی های مدیریتی

پایان نامه محیط زیست :برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط

پایان نامه بررسی تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی ارتباط بین به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی

پایان نامه ارشد رشته منابع انسانی : بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در سرفصل های دروس پایه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تحلیل رفتار کارآفرینانه سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهای ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی -مطالعه موردی رشت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش کشاورزی : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی داخلی : رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد مدیریت شهری: ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش منابع انسانی: مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: شناسایی و الویت بندی بسته­ های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی: رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی: رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت رسانه: دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی-و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: رابطه بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت استراتژیک: بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی

پایان نامه ارشد رشته مهندسی مدیریت نساجی: برنامه ریزی استراتژیک در کارخانجات ریسندگی و بافندگی مطالعه موردی در کارخانجات مطهری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: ررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازمان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی عوامل اساسی افزایش تاخیرات پروژه در استان اردبیل و رتبه بندی آنها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی: موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی: ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی: بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان­های دولتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی دو سطحی در انتخاب تامین کننده با توجه به کاهش هزینه خرید و افزایش رضایتمندی مشتری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه خراسان شمالی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی کار افرینی بر روی دانش کسب و کار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست محیطی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

پایان نامه ارشد مدیریت: الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین­ پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد

پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت رسانه: بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران

پایان نامه ارشد مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش ANP

پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی ارتباط بین شبکه ­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات به چه نحوی صورت پذیرفته است

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال 90 در شبکه های خبری

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان گارانتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با توجه به شهرت بانکها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گرایش بیمه : بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی : تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانکهای استان گیلان

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان رشت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین شایستگی­های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع

پایان نامه ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه­ ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت مالی: نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

پایان نامه ارشد مدیریت: نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای

پایان نامه ارشد رشته مدیریت شهری: عوامل موثر در برون سپاری خدمات شهری

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی: بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد مدیریت: ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­ گر سرمایه­ های اجتماعی

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس

پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی AHP و TOPSIS

پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE

پایان نامه ارشد مدیریت: شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی: سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: سرمایه اجتماعی و توسعه مالی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول: سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

پایان نامه ارشد مدیریت: رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشور

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه تطبیقی میزان رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عوامل موثر در ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تحلیل رابطه توانمندی( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت :تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی

پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد

پایان نامه ارشدرشته مدیریت : ارزیابی کارایی کانال های توزیع با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ساز و کار‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : شناسایی موانع صادرات سنگ های ساختمانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره ­­وری منابع انسانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره­وری سازمان برق

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت مندی مشتریان نمایندگی‌های شرکت بیمه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی :تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط میان برنامه ریزی و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندی شغلی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی :مقایسه تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک سینا

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها

 

برای دیدن قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت اینجا کلیک کنید

 

چهار عامل کلیدی که هنگام خرید تشک مناسب حتما باید رعایت کنید

ستون فقرات
حفظ منحنی طبیعی پشت کمک می کند تا خواب آرام را تجربه کند. این بدان معنی است که پشت نباید بیش از حد انحنا داشته باشد، بلکه باید صاف باشد. بعضی از این ها با موقعیت خواب مناسب انجام می شود.
برای عقب ماندگی ها، قرار دادن یک بالش کوچک زیر زانو و یک بالش ملایم زیر کمر، فشار روی ستون فقرات را  می تواند کاهش می دهد.

کمر
خوابیدن بر روی معده برای مبتلایان به درد پشت توصیه نمی شود، زیرا انحنای ستون فقرات را حفظ نمی کند. اما برای کسانی که نمیتوانند به این راحتی بخوابند، توصیه می شود با استفاده از یک بالش صاف و یا بدون بالش برای سر استفاده شود. بعضی از پزشکان نیز توصیه می کنند که یک بالش تخت کوچک زیر معده، باسن، لگن قرار گیرد.
برای خواب زمستانی، قرار دادن یک بالش بین زانوها به گونه ای که ترمیم استخوان های استخوان ران را تسریع می کند، می تواند تسکین دهنده باشد. آکادمی پزشکان خانواده آمریکایی به این موقعیت به عنوان سالم ترین درد کمر اشاره می کند. توصیه می شود خواب با زانوهای خم و بالش زیر سر و گردن و بالش بین زانو.
درمانگاه Mayo در گزارشی یک اسلاید مفید برای موقعیت های که تسکین درد بدون دردسر را ارائه می دهد.
علاوه بر این که در طول خواب بدن بصورت هوشمندانه قرار گیرد، تشک نیز می تواند در ترویج هماهنگی مناسب نقش داشته باشد.
در سال 2015 گزارش های مصرف کننده نشان می دهد که تشک های مدرن به صورت مداوم، منحنی طبیعی ستون فقرات را در بر میگیرند
آکادمی پزشکان خانواده آمریکایی توصیه می کند با استفاده از یک تشک ممتاز برای ترویج مناسب ترازنمایی انجام دهند. با این وجود، این توصیه، با برخی از داده ها، از جمله مطالعات Lancet قبلا ذکر شده است.
تشک می توانند برای کسانی که در معرض خوابیدن بروی معده و یا افراد چاقتر قرار دارند (کسانی که وزن 90 کیلو و بالاتر دارند) برای کسانی که نیاز به مقاومت بیشتری دارند وزن خود را حفظ کنند. اما بعضی از نرمی هایی که در بالا به بالش ارائه می شود، اغلب لازم است برای کم کردن شانه ها و استخوان های لگن از لوازم خواب جانبی استفاده نمود. به گفته آریا نیک شامی، استاد جراحی ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب در مرکز پزشکی سانتا مونیکا UCLA، یک تشک که بیش از حد سفت است، می تواند فشارهای اصلی را بیشتر کند و شما را دچار اختلال کند. اگر هم خیلی نرم باشد، این فشار به درستی پشتیبانی نمی شود، بنابراین کل بدن خود را دچار درد میکند.”

راحت ترین معیارهای ذهنی است. نظر کسی که از یک تشک راحت استفاده کرده بپرسید.

بله  شاید اندازه مناسب نیست ، برخی از ملاحظات اساسی بنیادی مورد استفاده قرار می گیرند – تشک باید از منحنی طبیعی ستون فقرات پشتیبانی کند و در نتیجه اکثر پزشکان و متخصصان خواب توصیه می کنند که تشک های متوسطی استفاده کنید. اما اگر یک تشک ماتریس نوعی کمانشویی و شناوری را ارائه کند که به طور مداوم درد کمر درد را از بین می برد، به نظر می رسد که آنها به یک تشک ممتاز تبدیل شوند. افراد کوچکتر (کمتر از 120 پوند) اغلب تشک های نرم تر را به اندازه کافی برای حمایت مناسب از فریم های خود می یابند.


تسکین نقطه
مناطقی از بدن که مخصوصا به فشار حساس هستند، به عنوان نقطه فشار شناخته می شوند. آنها اغلب در مناطق استخوانی احساس می شود. افرادی که مبتلا به فیبرومیالژیا هستند، به خصوص در معرض بیماری های حساسیت هستند.
هر تشکی که وزن خواب را به طور مساوی در همه جا برای تسکین نقاط فشار قرار می دهد.
درجه حرارت
آیا لایه راحت از تشک دارای اثر خنک کننده است؟ آیا حرارت بدن شما را حفظ می کند و شما عرق می کنید و ناراحت هستید؟ این سؤالات برای مشتریان تشک بسیار اهمیت دارد. مؤسسه ملی بهداشت توصیه می کند که درجه حرارت خنک تر برای خواب باشد. خنک کننده جریان خون را افزایش می دهد و به نوبه خود منجر تنفس راحتر میشود.
فوم حافظه، به ویژه در اولین فرم آن، مشکلی بود که بدن را با گرمای بیش از حد پوشانده بود و به خصوص برای کسانی که در معرض تابش های گرم و یا عرق شبانه قرار داشتند و یا در هوای گرم گرم زندگی می کردند، بسیار بد بود. تکنولوژی تشک برای پیشگیری از این مسئله از طریق تکنیکهایی مانند مواد جذب کننده دمای بدن (مواد تغییر فاز یا PCM) و استفاده از ژل های خنک کننده، مس یا مواد دیگر در لایه بالا پیشرفت کرده است. توپرهای خنک کننده، که به صورت جداگانه خریداری شده اند، معتقدند که همان دارو را پیشنهاد می دهند.
هنگامی که Consumer Reports تست تشک را انجام داد، متوجه شد که ژل خواب کمتری را ارائه نمی دهد. آزمایشکنندگان گزارش دادند که تشک با “یک لایه از فوم ساخته شده با ژل که به نظر می رسد یک اثر خنک کننده را فراهم می کند” این اثر را ندارد زیرا “این لایه زیر لایه های دیگر دفن شده است”. “در حالیکه آزمونهای ما نشان دادند که تشکهای جوراب با ژل تمایل به کمی خنک شدن دارند، این معکوس درست با تختهای فوم تزئین شده ژل بود.”

 

نوال السعداوی و گونه ادبی »رمان نفت« 

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 21 تا 35                             

نوال السعداوی و گونه ادبی »رمان نفت« 

ابراهیم محمدی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

∗∗

عفت فارغ

کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران

∗∗∗

                                                      عبدالرحیم حقدادی

استادیار زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

(تاریخ دریافت: 21/8/91، تاریخ تصویب: 3/9/92)

چکیده 

تقسیمبندی انواع رمان با توجه به ملاک ها و مؤ لفههای متعدد و متنوعی چون محتوا، ساختار، زمان، مکان،    شخصیت و غیره، (یا  برجستگی و محوریت یافتن یکی از آن ها) انجام م ی شـود . یکـی  از همـین مؤ لفهها (محتوا) به            رمانهایی که  بهطور   جد ی  به نفت و مسائل پیرامون آن توجـه    کـردهانـد، تـشخصخاصی          بخشیده است؛ به       گونهای که می توان گفت دارای استقلال نسبی اند و     نمیتوان آن ها را  بـه طـورقطع ذی ل انواع شناخته شده رمان قرار داد و شاید بتوان عنوان جدیدی برای این نوع رمـان هـا برگزیـد. نگارندگان، در این تحقیق  میکوشند، با تکیه بر »نظریه رمان« و قواعد تعریف انواع رمان، پس از تحلیل و بررسی رمان عشق در روزگار نفت (الحب فی زمن النفط) نوال السعداوی، گونه ای از رمان، به عنوان »رمان نفت « را  به عنوان  گونهای مستقل، معرفی کنند و بر اساس نظریه های رمـان، از آن تعریفـی ارائـهدهند. از  این پژوهش چنین  برمی آید که آثار دربرگیرنده مؤلفه هایی چـون نفـت و مـسائل و پی           امـدهای مربوط به آن، می توانند ذیل عنوان »رمان نفت« قرار گیرند. 

واژه های کلیدی: نظریه رمان، نوع شناسی رمان، رمان نفت، نوال السعداوی، عشق در روزگار نفت.

                                                        

E-mail: emohammadi.baran@yahoo.com ،0561-2502048 :تلفن: 2502048-0561، دورنگار ∗

E-mail: effat.fareq@yahoo.com،0562-5383500 :دورنگار ،

E-mail: ahaghdadi1343@gmail.com،0561-2502048 :تلفن: 2502048-0561، دورنگار

مقدمه  

واژه رمان که در اکثر زبان های اروپایی مـشترک اسـت، از رمـانس مـشتق شـده اسـت و»شکل شگرف نثر [است] که در آن نویسنده، از خلال من هـای تجربـی (شخـصیت هـا )، چنـدمضمون مهم قلمرو وجود را تا انتها بررسی می کند« (کوندرا 254). برخی البته ، رمان را تـاریخکسانـی دانسـته اند که تاریخ ندارند؛ تیره بختان و پایمال شدگان و افرادی کـه چنـدان بـزرگ ونام آور نیستند (منیف 20). محققان در تقسیم بندی رمان، گـاه بـه مؤلفـه هـای سـاختاری توجـهداشته اند، مثل »رمان جریان سیال ذهن« و گاه به مؤلفه هایی چـون زمـان، مکان، مخـاطب و دربسیاری موارد به محتوا؛ مانند »رمان اجتماعی«، »رمان روان شناسانه« و »رمان جنگ«. نگارندگان می کوشند، با توجه به مؤلفه دوم (محتوا) و همچنین بررسی و تحلیل رمـان عـشق در روزگـارنفت(الحب فی زمن النفط) نوشته نوال السعداوی، به تبیین و معرفی نوع نوینی از رمان که بـهنظر می رسد دغدغه اصلی آن نفت و مسائل مربوط به آن است، بپردازند.

نکته مهم ی که نبا ید از نظر دور بماند، نقش غیر قابل انکار نفت و شرکت های بزرگ نفتی در تع یین مقدرات مردم کشورهای در  حال توسعه، اما دارای ثروت و سـرمایه راهبـردی نفـتاست؛ غول های بزرگ نفتی، گاه حت ی به طور آشکار سرنوشت این مردم را رقم مـ ی زننـد . ایـ ن امر برخ ی از  نویسندگان متعهد از جمله نوال الـسعـداو ی را بـر آن داشـته اسـت کـ ه در قالـبرمان، مش کلات مردم سرزمین ها و کشورهای نفت خیزِ استعمارزده (استعمار پنهان و آشکار) را به تصو یر  بکشند و از مزایا و مضار برخورداری از نفت بنویسند. همین کـارکرد و یـ ژه نفـت واهمیت و تأثیـر ترد یدناپذیرش، استقلال رمان هایی را که این موضوع، محور رویدادها و کـ انون روایت آن هاست پذ یرفتنی م ی کند. شایسته است، در پاسخ به این پرسش مقدر که  آیا با بررسیو تحلیل یک رمان و توجه به مؤلفه های آن، می توان از معرفی نوع نوینی از رمان سخن گفت؟یادآوری شود که نگارندگان با توجه به ساخت و محتوای رمان های متعدد ی که در پژوهشی باعنوان »”رمان نفت ” در ادبیات فارس ی و عربی با تکیه بر کتاب گردابی چنـین ها یـ ل اسـماعیل فصـیح و عشق در روزگار نفت نوال سعداوی« (1391)، بـه طـور مبـسوط بررسـی و تحلیـلکرده اند و نیز برخی دیگر از رمان های اسماعیل فـص یح، آثـار متـأخر رضـا امی           رخـانی، ازجملـهنفحات نفت  و… و البته آثار شاخصی همچـون شـهرهای نمـک (مـدن الملـح ) از عبـدال رحمن منیف، ادعای استقلال این نوع رمان، یعنی »رمان نفت« را چندان نادرست نمی دانند.

پرسش محور ی مقاله این است : آیا م  یتوان آثار روایی بلند ی را که در ساخت و محتوا بهطور مستقیم تحت تأثیر نفت و مسائل پیرامون آنند، »رمان نفت« نامید؟ پیش از تبیین پاسخ این پرسش، بایسته است اندکی درباره پیوند ادبیات با سیاست، اقتصاد و نفت گفت وگو کنیم.

ادبیات هر جامعه، روح آن جامعه است و ادبیات هر زمان، بازتاب واقعیت های اجتماعی،اقتصادی و سیاسـی آن زمان است (امین 33). از آنجا که ادبیـات جلـوه گـاه زنـدگی ماسـت وتک تک عناصرش با زندگی مان ارتباط دارد (اسعدی 122)، می تواند با تمامی علوم که به نوعی در زندگی با آن ها سر و کار داریم، پیوند داشته باشد. ادبیـ ات بـه  عنـوان یکـی  از گـستره  هـای زندگی  انسان، همانند سایر گستره های د یگر بر کنار از تأثیرات س یاست نبوده و نیست. سیاست نیز به عنوان امر ی فراگ یر تمامی عرص ه جامعه را دربردارد که در این م یان هنر و به ویژه ادبیات داستانی به واسطه دلا یلی چند و از جمله لطافت و دقت و اهتمام هنرمند نـسبت بـه جامعـه ومحیط اطراف، تأثیرات قابل توجهی از سیاست پذیرفته است (کوشکی 95). نفت، از گذشته در پیشرفت و پیروزی آدمی تأثیرگذار بوده است، امروزه نیـز در گـستره هـای مختلـف سیاسـی واقتصادی کشورها نقش           برجستهای را ایفا می کند. بین نفت و سیاست نیز همانند نفت و اقتصادرابطه تنگاتنگی برقرار است، چنان که »در هر کشوری که بخشی عمده از درآمـدهای دولـت وتولید ناخالص داخلی از درآمدهای نفتی تأمین می شـود، بـدون تردیـد ثـروت نفـت، متغیـریاساسی در تحلیل شرایط سیاست به حساب می آید« (ترابی 162). البته باید گفت کـ ه نفـت بـههمان اندازه که در سیاست کشورهای نفت خیز تأثیر دارد، سیاست دیگر کشورها را نیـز تحـتتأثیر قرار می دهد.

مطالعات پسااستعماری که روابط بـین اسـتعمارگر و اسـتعمارزده را بـا نگـاهی انتقـادی،بررسی می کند (برتنس 247)، به خاطر پدیده ای به نام استعمار به وجـود آمـده اسـت. یکـی ازمسائل مهمی که باعث استعمار می شود، نفت است؛ بنابراین نفت به صورت غیر مستقیم باعـثبه وجود آمدن مطالعات پسااستعماری و نیز ادب یات پسااست عماری شده اسـت، کـه ایـن خــودمی تواند بیانگر رابطه ادبیات و نفت باشد؛ رابطه ادبیات و سیاست، همچنین ادبیـات و اقتـصادمی تواند تأیید کننده رابطه ادبیات و نفت نیز باشد.

پیشینه پژوهش و روش تحقیق  این پژوهش با رویکردی نظر ی، در حوزه نوع      شناسـی آثـار ادبـی و بـا تکیـ ه بـر تحل یـل توصیفی ساختار و محتوای اثر ادبی شناخته شده ای، به نگارش درآمده است. نگارندگان مقالـه،در ادب یات فارس ی و عربی معاصر، به پژوهش مستقل و برجسته ای که به  صورت و یژه به  »رمان نفت« و مطالعه موردی اثر ی شاخص پرداخته باشد، دست نیافتند؛ اما مقاله هـایی دربـاره نـوال السعداوی و برخی از آثار او دیدند، که از جمله آن ها می توان بـه مقالـه هـایی بـا عنـوان نـوالالسعداوی: دعوه جریئه لتحریر جـسد المـرأه العربیـه مـن سـلطتی الرجـل و المجتمـع (نـوالسعداوی: فراخوانی جسورانه برای آزاد ی وجود زن عرب از سیطره مرد و جامعه) از لیلی الحرو قراءات نقدیه : المرأه فی کتابات نوال السعداوی (خوانش انتقادی: زن در آثار نوال سـعداوی ) از رجاء طایع اشاره کرد.

بحث و بررسی 

  • نوال السعداوی و رمان عشق در روزگار نفت

سعداوی، پزشک، منتقد، نویسنده و رمان نویس مصری است که به دفاع از حقوق بـشر وبه خصوص حقوق زنان معروف  است. او در قاهره به دنیـا آمـد و در سـال 1954 از دانـشکدهپزشکی دانشگاه قـاهره فـارغ التحـصیل شـد. دوره پزشـکی عمـومی را در جراحـی گذرانـد ومتخصص بیماری های قفسه سینه شد. در سال 1954 به عنوان پزشک متخصص در قـصرالعینیمشغول به  کار شد، اما بعدها به خاطر دیدگاه ها و نوشته های جسورانه اش از کار برکنار شد. درسال 1981، در زمان انورسادات به زندان افتاد، همچنین به  خاطر آراء و کتاب هایی کـ ه نوشـتهبود، تبع ید شد . نوال سعداوی جمعیت همکاری زنان عربی را در سال 1982 به  منظور توجه بهزن در دنیای عرب تأسیس کرد (الفوزی 386).

سـعداوی از مـشهورترین نویـسندگان و داسـتان نویـسان زن عـرب اسـت  کـه در بیـشتر نوشتههایش به  مسائل زنان در جهان عرب میپردازد و اغلب داستانهایش بر ایـ ن پا یـ ه شـکل گرفتهاند. از جمله آثار وی م یتوان به  رمان غایب، خـاطراتیـک  زن پزشـک، زنـ ی در نقطـه صفر، دو زن دریک زن ، عشق درروزگار نفت، زنی در جستوجوی عشق ، کتابهای زنان وجنسیت، چهره عر یان زنان عرب، چالش روان ی  زن، زن، د ین و اخـلاق و نزاعـ ی نـو در بـابمسئله زن اشاره کرد که برخی از آن ها به بیش از سی زبان ترجمه شده اند (ابراهیمی 60).

11– خلاصه رمان  

این رمان، سرگذشت زنی باستان شناس است که در »اداره حفریات « کار می کند. روزی اوبه خاطر جستجو و اثبات این که ایزدان زن نیز وجود دارند، از کارش مرخصی می گیرد و بـرایچند روز شهرش را ترک می کند. چون بیرون رفتن زن از خانـه، بـدون اطـلاع همـسر، سـابقهندارد و خلاف عرف است، پلیس به  جستجو می پردازد و خبر در روزنامه هـا منتـشر مـی شـود،پادشاه نیز برای یافتن این زن پاداش تعیین می کند. نماینده پلیس، همسر و رئـیس آن زن را درخانه ای محرمانه بازداشت کرده و از آن ها بازجویی می کند، از نظر آن دو نفر (همـسر و رئـیسآن زن)، او زنی مطیع و شرافتمند است، پس کجا و چرا رفته است؟

زن که کیفی حاوی وسیله نوک تیزی برای حفـر زمـین بـه همـراه دارد، در محـل مـوردنظرش پیاده شده و وارد روستایی می شود که در کوهپایه واقع اسـت . روسـتایی کـه     لولـههـاینفت از آن رد می شود و تمام خانه های آن سیاه است. او زنانی را می بینـد کـه چادرهـای سـیاهدارند و بشکه هایی را روی سرشان حمل می کنند. کودکان در اطراف برکه بازی مـی کننـد . ایـنهمان روستایی است که او می خواهد ایزدان را آنجا جستجو کند. برای جویا شدن نـام روسـتا،جلوتر می رود، اما هیچ کس به او جواب نمی دهد، به  راهش ادامه مـی دهـد، در راه گروهـی اززنان را می بیند که با هم سرود می خوانند و خانم پاک و طاهر را صـدا مـی زننـد، ناگهـان هـواتـوفانی می شود و سیلابی    سیاهرنگ به راه می افتد و همه چیـز را پنهـان مـی کنـد . او بـه  دنبـالخانه ای برای اجاره می گردد، مردی او را راهنمایی می کند و به کلبه ای می بـرد کـه در تـه یـکسـراشیبی واقع است و در آن مردی است که در شرکت نفت کار           مـیکنـد و مـــ دام روزنامـهمی خواند. البته باید گفت که تمام مردم آن روستا و به خصوص زنان، برای شـرکت نفـت کـارمی کنند. از ابتدای ورود زن به آن خانه، او را همچون خدمتکاری بـا کلمـات تحقیرآمیـز صـدامی زنند. از همان ساعت ورودش امر و  نهی ها شروع می شود: غذا را آماده کن، چای را بیـاور وغیره. در آن خانه، زن مجبور است بشکه های نفت را روی سرش تا شرکت حمل کند، سنگینیبشکه ها به  حدی است که گاه گردنش زیر بار آن ها خم می شود، گاهی از شـدت گرمـا سـرشداغ می شود و از حال می رود. او برای تحمل این موقعیت سخت، مدام بـه گذشـته اش فک ـــ ر می کند، رؤیا او را برای مدتی از فضای نابهنجار اطرافش دور می سازد، گاهی آن چنان در رؤیـافرو  میرود که تشخیص مرز این دو برایش دشوار است.

از سق ـف خ ـانه ای که زن در آن اقامت دارد، نفت می ریـزد و ایـن امــر، او را متعجــب می سازد. در این خانه، مرد نفت را برتر از همه چیز می داند و معتقد است که هیچ چیز و هـیچکس نمی تواند، در برابر آن قد علم کند. او قصد دارد هرطور شـده از آن خانـه فـرار کنـد؛ امـاتوفان و سیلی که مدام در جریان است، مانع فرارش مـی شـوند، در جـستجوی راه فراریـست،جشن بزرگ میلاد پادشاه نزدیک است و شاید بهترین موقعیت برای فـرار باشـد. او هـر وقـتزمـان را مناسب مـی بینـد به  حفر زمین می پردازد تا شاید الهـه ای بیابـد. زنـان او را ســرزنش می کنند، اما او قصد دارد  آنها را نیز با خود همراه سازد. وی آنها را تشویق می کند تا مزدشانرا بگیرند و دیگر زیر بار حمل بشکه ها نروند. آنان به سخنانش میاندیـشند، امـا هـیچ اقـدامینمی کنند.

این زن باستانشناس هرگز از جستجو خسته نمی شود و همچنان امیدوار اسـت تـا بتوانـدایزدان باستانی را بیابد. او هر روز به هدایت زنان نیز می پردازد و با وجود کتک های مـرد، تـنبه  خواستههای او        نمیدهد. کم کم زنان دیگری، همچون او، بدون اجـازه همسرانـشان از خانـهخارج می شوند، به طوری که دیگر این امر برای همه، به خصوص پلیس، امری طبیعی می شـود،گویی با بوجود آمدن این وضع، همه زنان تصمیم            گرفتهاند تا حقـشان را بگیرنـد. سـرانجام درگیر و دار فرار زنان، زن و مرد رو به روی هم می ایستند و به هم لبخند می زنند، با این لبخنـد،زندگی آغاز می شود و فکر فرار از ذهن زن دور  میشود.

12– درون مایه های رمان 

این رما ن درباره انسانها و به ویژه زنان ی است که در سـرزم ینی سرشـار از نفـت زنـدگی می کنند، نفت که نعمتی عظیم است، زندگی آن ها را تحـت تـأثیر قـرار داده و بـه رنـگ خـوددرآورده است . در واقع این رمان، حول شخصیت یـک زن مـی گـردد و دارای درون مایـه هـاییچون نفت و عشق است.

نفت: نفت در ایـن رم ـان مدام جریان دارد، چنانکـه در سراسـر رمـان سـیلی از نفـت رامی بینیم که قصد نابودی همه چیز را دارد و بر همه چیز، حتی زندگی اهل روستا مسلط اسـت،به طوری که همگان در شرکت نفت کار می کنند، اما گاه حتی مزدی دریافت نمـی کننـد، شـایدتمام          بدبختیهای اهل روستا که برای شخص دیگری کار می کنند، به  خاطر نفت باشد، نفتی کهبه جای خوشبختی و ثروت برای آن ها بـدبختی را بـه همـراه داشـته اسـت. زنـان روسـتا نیـزمجبورند بشکه های سنگین نفـت را روی سرشـان تـا شـرکت حمـل کننـد و حـق هـیچ گونـهاعتراضی ندارند : »این زن در شرکت مل ی نفت، کارش را به خوبی انجام می دهد و با دشـواری تمام، بش کههای نفت را بر دوش خود جابجا می کند« (السعداوی 108). »به زودی نفت بر همه چیز  سیطره خواهد یافت و مسیرش را به همه جا باز خواهد کرد « (همـان 101). »جریـان نفـت

 

پیوسته در حال فزونی بود و آن را دوباره به هرجا که می خواست، پیش می راند« (همـان 169).

»این نفت بر هر وحی ای که از آسمان نازل شده باشد، غلبه می کند« (همان 103). »در هر حـالنفت از دیگر کائنات بی رحم و سنگ دل، بهتر است و ممکن است اگر تـسلیم او شـویم بـا مـا

 

خوشرفتاری کند، اما تو از مقاومت دست برنمی داری« (همان 120).

آنان چنان تسلیم نفت و عواقب ناشی از آن شده اند که کـار در شـرکت نفـت را تـرجیحمی دهند و یا گاهی نفت را مخاطب قرار می دهند و با او صحبت می کنند و از او می خواهند کهبا آن ها خوشرفتاری کند و یا این که جریانش را کم و زیاد کند. آن ها به این باور رسیده انـد کـهنفت بر آن ها مسلط است، اما حاضر نمی شوند در برابر آن مقاومت کنند؛ نیروی نفت را برترین نیروها می دانند و گویی با این حرف ها می خواهند خودشان را دلداری دهند: »- ای نفت اگر او را به  طور کامل غرق نکنی که بمیرد، دیگر در عالم، از جبروت مرد چیزی باقی نمـی مانـد . بـه  نظر می رسد نفت خواست مرد را اجابت کرد و آبشار با نیروی بیـشتری بـه جریـان افتـاد و زندست و پا  میزد و در برابر غرق شدن مقاومت می کرد« (همان 167). و این اعتراف دردنـا ک از

 

سخنان تکراری ایشان است که: »من کارکردن در شرکت نفت را ترجیح می دهم« (همان 93).

نفتی که عشق، محبت و حتی زندگی را از آن ها گرفته و به ساخت وسیله ای منجـر شـدهاست که با نیروی نفت کار می کند و تمام کارهایشان را انجام می دهد (می پزد،  میشـوید، تمیـزمی کند و …) و به  قول خودشان جامعه را از وجود زن  بینیاز می کند غافل از این کـه زنـدگی درخوردن و خوابیدن خلاصه نمی شود. در  این فضا و شرایط، حت ی »ابزار جدید نوشتار با نیـروینفت کار می کند و به همه زبان ها می نویسد« (همان 6). »این ابزار برخلاف زنان، نه دهانی داردبرای خوردن و نه زبانی برای سخن گفتن، علاوه  بر این، با خطی واضح می نویسد و زمانی کـهکار نم ی کند، سر جایش بی حرکت می ماند و اگر به مرور زمان فرسوده شد و یـا از بـین رفـت،می توان آن را تعویض کرد و با نیرو و کارکرد آن می توان از کار زن  بی نیاز شد. – نوعی ماشین جدید است که دکمه ای برای نوشتن دارد و دکمه ای برای خواندن و دکمه ای دیگر بـرای پـاککردن…– و چه کسی برایت غذا می پزد؟ – دکمه سفیدی هـست کـه آن را مـی      فـشاری و هـرغذایی که بخواهی، درخواست می کنی و یک وعده غذای گ رم همراه بـا سـالاد و ترشـیجات و

 

همه چیز به تو می دهد« (همان 128-129).

نفت که از جهاتی برای زنان بدبختی به همراه داشته است، بعدها با اختراعِ این ماشین هـاکه با نیروی نفت کار می کنند، از جهاتی نیز به آن ها سود رساند و باعـث شـد کـ ه بتواننـد آزادباشند و به نوعی از  اسارت مردان رها شوند. نکته شگفت دیگری که در ایـن رمـان بـه چـشممی خورد، سخن گفتن از نوشیدن نفت و از آسمان فرود آمدن آن است : »– آیا آن آب است؟ – نـه،  نـوعی نفت تقطیـر ش ـده است که بهتر از آب تشنگی را رفع می کنـد و روده  هــا را پـاک می نماید« (همان 33). »- این چیست؟ – نمی دانی این چیست؟ – نه. – نفت است. – آیا نفـتاز سقف نشت می کند؟! -البته، این نفت لعنتی، از دل زمین بر مـی آیـد و یـا از آسمــان فــرو می ریزد. – آیا از آسمان نیز می بارد؟ – آسمان بدون حساب به هر کس که بخواهد می بخـشد «

 

(همان 31).

در کتا بهای پزشـکی کهـن، نفـت را جـزء داروهـا بـه حـساب آورده انـد بـرای مثـال،

دیسقوریدس پزشک یونانی که در قرن اول میلادی می زیست در کتاب خود به نام داروشناسی هومیوپتی (De Materia Medica) از نفت به عنوان یک دارو یاد کرده است؛ پزشکان ایرانـی وغیر ایرانی چون ابـوبکر محمـدبن زکریـای رازی در الحـاو ی، ابوریحـان محمـدبن احمـد درالصیدنه، حکیم میسری در کتاب دانشنامه و غیره به نقل از او، یا بدون ذکر نام او، از این مـایعحیاتی در کتاب های خود یاد کرده اند. آن ها نفت، نفـت سـیاه و سـفید را دارو دانـسته و آن را برای معالجه بیماری جلدی مفید دانسته اند (زنجانی 618). در این رمان نیـز مـردم بـرای رفـعتشنگی از نوعی نفت مقطر استفاده می کنند که به قول خودشان روده ها را نیز تطهیر می کند.

در این روستا که زن برای یافتن ایزدبانوها به آن جا آمده، چیزی جز نفت یافت نمی شـودو زمانی که از مرد می پرسد که بقایای ایزدان کجاسـت؟ مـرد در جـواب مـی گویـد کـه اینجـاسرزمین نفت است: »– آیا اینجا در زیر زمین حفریات یافت می شود؟ – نه ای زن، اینجـا جـزنفت چیزی یافت نمی شود« (السعداوی 105). روستایی که نفت مدام در آن جریان دارد و حتیخانه های آن را به رنگ خود درآورده است و دارای نیرویی است که مـی توانـد بـر همـه چیـز

مسلط باشد.

به قول اسپیواک، در تولید استعماری، که زیردست مورد ظلم واقع شده است و نمی توانـدحرف بزند، زن اگر زیردست و مستعمره باشد، به طور مضاعف به حاشیه رانده شـده و بـسیاربیشتر نادیده گرفته می شود (برتنس 245)، در این رمان نیز مردم روستا بـرای شـخص دیگـری کار می کنند، آن شخص، رئیس شرکت نفت است که به قول خودشان بـا زبـان بیگانـه سخــن می گوید و به خاطر نفت به این روستا آمده است، اما زنان در این رمان، بـه گونـه ای مـضاعفنادیده گرفته          شدهاند؛ آن ها نه  تنها تحت سلطه رئیس شرکت اند، که شوهرانشان و به طور کلـیمردان نیز به  آن ها ظلم می کنند و این ها همه از تأثیرات نفت و استعمارگرانی است که به خاطر نفت به آن جا آمده اند.

در این رمان، گاهی نویسنده برای بیان تشبیه نیز از نفت استفاده  میکنـد، چنانکـه صـدایسرکشیدن سوپ توسط مرد را به لوله هایی تشبیه می کند که نفت را می مکند: »(مرد) سـوپ رابا صدایی که شنیده می شد سرکشید، شبیه لوله ای که نفت را می مکـد « (الـسعداوی  68). حتـینویسنده گاه برای نشان دادن رنگ نیز از نفت استفاده می کند: »انگشتان بزرگ ی که پر از لـک وپیس بود و ورم های روی پوست آن به رنگ نفت بود.« (همان 171).

عشق با طعم نفت : نمونه های عشق در این رمان عبارتنـد از: علاقـه شـدید زن بـه حفـرزمین و جستجوی ایزدان، علاقه رئیس شرکت به پادشاه و عشق بسیار کمرنگ مرد نـسبت بـه همسرش که به خاطر مسائل مختلفی رو به اتمام است : »پلیس اطلاعات جدیدی از زنی که بـه مرخصی رفته به دست می آورد؛ زن، بسیار علاقه مند به تحقیق درباره مومیایی هاست و این کـاربرایش نوعی سرگرمی به حساب  میآید.« (همان 87). 

در روزنامه ها از این عمل زن، جستجوی الهه ها، با عنوان عشق یاد کرده اند، علاوه بر این، از بلعیده  شدن کاغذِ حاوی نقشه توسط این شخصیت که به هیچ وجه حاضر نیست این کاغـذبه دست مرد بیفتد و یا حروف آن در شکمش از بین برود نیز با عنوان عشق یاد  میشـود : »زن را دید که با دست بر روی معده و روده هایش فشار می آورد، گویی می خواهد حـروف را روی

 

برگه ثابت نگه دارد و آن ها را از نابودی حفظ نماید. عشق تا این حد؟!« (همان 123)

یکی از شخصیت های رمان، زمانی که درباره رئیس شرکت حرف می زنـد و او را معرفـیمی کند، این گونه اظهار می دارد که او به نشانه عشق و محبـت، بـشکه هـای نفـت را بـه پادشـاهتقدیم می کند که این خود می تواند در عالم سیاست نوعی عشق باشـد؛ عـشقی کـه بقایـای آنچون اجساد الهه ها دیگر در روزگار نفت یافت نمی شود.

در  این رمان، نفت و آنچه بدان پیوسته است، حتی عامل دگرگونی و عوض شدن صـدایهمسر زن نسبت به روزگار عاشقی و قبل از پیدایش ماشین هایی که خود بعـد از کـشف نفـتاختراع  شدهاند، دانسته می شود: »آن صدای همسرش در روزگار عاشقی بود کـ ه نمـی توانـستحتی یک شب از او دور بماند، این البته قبل از کشف ماشین بود و قبل از آن که نفت از نیرویی شبیه نیروی برق برخوردار شود.« (السعداوی 129-130)؛ این تنها نفت است کـ ه باعـث شـدهاست در زندگی آن ها عشق کمرنگ شود و به نوعی به عشقی مصنوعی تبدیل شود. آن هـا گـاهخود را دلداری م ی دهند و بر دیگر کارها عنوان عشق می نهند، برای مثال، مرد از کارهـایی کـهدر حق زن انجام داده است، با عنوان عشق یاد  میکند، البته شاید در وجودش اندک احساس ولطفی نسبت به زن داشته باشد، اما آنقدر نیست که بتوان نام عشق بر آن نهاد و یا شاید روزگارنفت چنین بلایی را بر سر عشق و صاحبان آن آورده است.

در این رمان همان اندک عشقی نیز که به چـشم مـی خـورد، در درون آدم هاسـت، کـسیجرأت ابراز آن را ندارد و حتی مردان که به قول خودشان برتر از زنـان انـد عشقـشان را بـروزنمی دهند و این م یتواند ناشی از سیطره همه جانبه نفت و دنیای ماشـینی باشـد. زنـان در ایـنجامعه تحقیر شده اند و عشق برای آن ها گناه محسوب می شود؛ بنابراین به هـیچ عنـوان، حتـیحق فکر کردن به آن را ندارند. نفت، عشق را نیز برای آن ها تبدیل به افسانه کرده است و اگـرعشقی از زندگی گذشته در دل دارند، نفت، آن را نیز هدف قرار  میدهد و می خواهد اثـری ازآن باقی نگذارد.

13– مؤلفه های ساختاری و محتوایی »رمان نفت«  الف) ساختار »رمان نفت« 

ساختار این نوع رمان ها تا حدودی مانند انواع دیگر رمان است، با این تفـاوت کـه در آننفت بر همه چیز سایه افکنده است؛ به عنوان مثال، شخصیت های این نوع رمان ها یا در شرکت نفت کار می کنند و یا اینکه با کارمندان شرکت نفت درارتبا طاند و رابطه ای نزدیک دارنـد و یـادر بیمارستان ها، مدارس و اماکن مربوط به شرکت نفت کار مـی کننـد . نویـسنده، در ایـ ن نـوعرمان ها، روابط، مشکلات، نوع زندگی و اخلاق آن ها را توصیف می کند.

مکان یا صحنه : صحنه ممکن است دربردارنـده معنـایی عمیـق و گـسترده باشـد و ماننـددرون مایه، جزئـی از عناصـر حیـاتی داسـتان بـه حـساب آیـد و دارای مفهـوم خاصـی باشـد(میرصادقی 296)، چنان که در رمان عشق در روزگار نفت، صحنه می تواند کل مفهوم داستان را به ما القا کند. مکان یا طریقه صحنه پردازی، یکی از            مهمتـرین و اساسـی تـرین عناصـر داسـتاناست. صحنه در این رمان ها نیز به طورقطع سرزمین های نفت خیز است و یا به  عبـارتی صـحنهآن ها می تواند شرکت نفت و یا              شهرکهایی باشد که برای کارمندان شرکت نفت سـاخته شـدهاست، گاه در »رمان نفت «، صحنه سرزمینی است انباشته از نفت، نفتی که مدام جریان دارد. بـه  طور کلی باید گفت که صحنه این نوع رمان ها می تواند هر جایی باشد که بـوی نفـت از آن بـه مشام می رسد.

درآمدی که از نفت در سرزمین های نفت خیز حاصل می شود، در زندگی و تحول فرهنگی مردم بسیار مؤثر است و گاهی این مناطق را به  سرزمین هایی با فرهنگ و اقتصاد برتر، نمونـه وثروتمند تبدیل می کند. بنابراین ساکنان این مناطق از امکانات و رفاه بیـشتری نـسبت بـه سـایرمناطق برخودارند و سطح زندگی آن ها نیز به کلی متفاوت است. درحالی که این مناطق، خیـر وبرکت فراوانی را برای ساکنانش به ارمغان می آورند، گاه ممکن است بدبختی را برای آن هـا بـه همراه داشته باشند و  آنها بدون این که کمترین نفعی نصیبشان شود، مجبور شوند برای رئـیسشرکت نفت کار کنند. مانند حمل کردن بشکه ها توسط زنان آن هم بدون هیچ مزدی در رمـان

عشق در روزگارنفت.

عناصر صحنه عبارتند از: محل جغرافیایی داستان، کار و پیشه شخصیت ها و عـادات و راهروش زندگی شان، زمان یا عصر و دوره وقوع حادثه و محیط کلی و عمومی شخصیت هـا مثـلمحیط مذهبی، اجتماعی و مقتضیات فکری، روحی، خلقی، عـاطفی و احـساسی (همـان 453).

در این نوع رمان ها، اجزای صحنه با محتوای آن که نفت است همخوانی دارد.

– زمان یا عصر و دوره وقوع حادثه: در رمان عشق در روزگار نفت به  هـیچ وجـه زمـانوقوع حوادث مشخص نیست، تنها گاه ساعت های صبح و عصر مشخص می شود کـه بـه نظـرمی رسد در صحنه پردازی مهم باشد؛ اما زمان دقیق حوادث مشخص نیست؛ نفت و سـیطره آنبر زندگی و کار و احوال مردمان، زمان را به حاشیه برده و از یادها دور کرده است.

گفت وگو: گفت وگو یکی از عناصر مهم رمان است، به شخصیت پردازی کمک مـی کنـد ودر پیشبرد حوادث داستان نیز دخیل است، گفت وگوی شخصیت ها مطابق با روحیات، افکـار وطبقه اجتماعی آن هاست و معرفی شخصیت ها و نشان دادن درونیات و افکارشان نیز از طریـقاین عنصر انجام می پذیرد (عطرفی و سپهوند 102) و از طریق آن می تـوان بـه درون مایـه هـایرمان نیز پی برد. بدون ترد ید، در رمان هایی که         درونمایه اصلی آن ها نفت است، گفت وگـو نیـزبیشتر درباره نفت و مسائل مربوط به آن انجام  م ی شود. در گفت وگوی بین شخصیت های رمانعشق در روزگار نفت این موضوع به خوبی نمایان است. شخصیت های »رمان نفـت«، چـه بـه صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در مورد نفت با هم گفت وگو می کنند. حتـی ایـن اشـخاص،گاه در تنهایی شان به  این مسائل می اندیشند و در تک گویی  هـای درونـی خـود دربـاره نفـت ومسائل مربوط به آن حرف می زنند.

ب) محتوای »رمان نفت« 

»رمان نفت « می تواند دارای مشخصاتی چون پرداختن به نفت، شرکت نفـت، کارکنـان آنو همچنین اثرات آن بر زندگی مردم باشد، در این نوع رمان ها، مضمون نفت و مـسائل مربـوطبه آن، می تواند  به صورت مستق یم و یا غیرمستقیم دریافت شود؛          چنانکه در برخی از              رمانها به  راحتی  م یتوان به  درون مایه اصلی، که همان نفت است، پ یبرد و در برخی د یگر، ا ین             درونمایه در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهفته است.

تمام مسائلی که چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم با نفت درارتباط اند و یا به خاطر آن به  وجود آمده اند، می توانند درون مایه اصلی رمان های نفت باشند، گاه قصد نویسندگان ایـننوع رمان ها این است که مردم را بیدار کنند تا در برابر پدیده اسـتعمار بایـستند و نفـت را کـهسرمایه کشورشان است با دست خود تقدیم استعمارگران و بیگانگان نکنند.

با وجود این که نفت سرمایه ملی است و حتی به قول هـانری بـواژه: »مملکتـی کـه نفـتدارد، امپراتوری را دارا خواهد بود. امپراتوری دریاهـا بوسـیله مـواد سـنگین نفـت. امپراتـوریآسمان ها  به وسیله مواد سبک نفتی – امپراتوری  خشکیها  به واسطه بنزین و نفت- امپراتـوریدنیا ب ه وسیله قدرت مالی که بستگی  به ماده حیـاتی دارد کـه  قیمتـیتـر و اح  ـــاطه کننـده تـر و مسلط کنندهتر از خود طلا در روی زمین می باشد« (لسانی 1) و با توجه به  اینکه در کشورهای نفتخیز به  خصوص ایران و کشورهای عربی آثار زیادی در زمینه نفـت نوشـته شـده و حتـینفت موضوع محوری برخی از  رمانها چون شهرهای نمک (مدن الملـح) عبـدالرحمن منیـف،عشق در روزگار نفت نوال سعداوی، گردابی چنین هایل اسماعیل فصیح، بی بی گل نادر وحیـدو غیره قرار گرفته است، در نوع شناسی رمان، نـامی از »رمـان نفـت« و یـا رمـانی کـه بـه ایـنموضوع اشاره داشته باشد، برده نشده  است. حتی در تقسیمات انواع رمان نیز »رمـان نفـت « بـه  چشم نمی خورد. در حالی که »رمان نفت« با توجه به محتوا می تواند به  عنوان نـوعی فرعـی ازانواع رمان محسوب شود و استقلال داشته باشد.

در  تقسیمبندی انواع رمان در کتاب های عربی، از جمله در کتاب مجدی وهبـه، بـا انـواع مختلف رمان روبرو می شویم، در این کتاب، وهبه علاوه بر رمان پلیسی از رمانی با عنوان رمانکشف مجرم نیز یاد کرده است که به نظر می رسد، می توان هر دو را ذیل یـک عنـوان گنجانـد.

چگونه است که گاه در این تقسیم بندی ها برای یک موضوع یا بـه عبـارتی، بـرای دو موضـوعکـاملاً  نـزدیک  به هم، دو عنوان جدا برمی گزینند، ولـی از موضـوعات مهـم تـری چـون نفـتچشم پوشی می کنند، با اینکه کشورهای عربی نیز چون ایران نفت خیزنـد و همـانطور کـه قـبلاَ اشاره شد، آثار بسیار معروف و برجسته ای در این زمینه دارند.

در بین انواع مختلف رمان، علاوه بر رمان رشد و کمال که در آن رشد و شکل گیری یـکشخصیت به  نمایش گذاشته می شود، رمانی با عنوان رمان رشد هنرمند نیز به چـشم مـی خـوردکه مراحل زندگی و رشد یک هنرمند را نشان  میدهد. به نظر می رسد که     مـیتـوان، رمـان نـوعدوم را ذیل رمان اول گنجاند. علاوه بر این، در تقسیم بندی ان واع رمان، موارد دیگری نیز وجوددارند که می توان یک نوع از رمان را با توجه به دامنه گسترده نوع دیگر، ذیل آن گنجاند و گـاهبه نظر می رسد که هرگز نیازی به آن نوع نیست و در همین راستا رمان هایی نیـز وجـود دارنـدکه آن گونه که شایسته آن هاست و به طور قطع، نمی توان آن ها را ذیل هیچ کدام از انـواع رمـانشناخته شده قرار داد، در اینجاست که گاه جای خالی بعضی از انواع رمان در تقـسیم بنـدی آناحساس می شود و به نظر می رسد که یکی از این انواع، می تواند »رمان نفت« باشد.

موجودیت هر اثر مصنوع انسانی و از جمله رمان ترکیب یافته سه عامـل اسـت: موضـوع،ماده و مصالح که با تغییر، تبدیل و بهره وری از آن خلق اثر امکان پذیر می شود و سوم صانع یـاپدیدآورنده، و تا بین این سه عامل وحدت و ربط منطقی ایجـاد نـشود خلـق اثـر امکـان پـذیرنخواهد بود (کمری 368). در »رمان نفت « نیز موضوع یا سوژه، می تواند نفـت با شـد و مـاده ومصالح آن، سرزمین های نفت خیز، مردم آن مناطق،  استعمارگران و به طورکلی وقایع بـه وقـوعپیوسته در این مناطق که نویسنده ای خلاق با تیزهوشی بین ایـن دو عامـل بـه صـورتی کـاملاًمنطقی وحدت برقرار می کند و رمانی برجسته در این زمینه پدید مـی آورد کـه مـی تـوان آن را»رمان نفت« نامید.

نتیجه 

ادبیات که بازتاب زندگی ماست با تمامی علومی که به نوعی با زندگی مان در ارتبـاط انـدپیوند دارد، در این میان رابطه ادبیات با  جامعهشناسی، سیاست و اقتصاد بسیار تنگاتنـگ اسـت.

این رابطه، پیوندی یک سویه نیست، بلکه دوسویه و همه جانبه            است. نفت نیز بـه عنـوان عامـلمهمی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها با ادبیات پیوند دارد. نفت سرمایه ملی اسـت و دراقتصاد و سیاست جوامع مختلف (چه کشورهای صادرکننده نفت و چه کشورهای وارد کننـدهنفت) مؤثر است و همچون سایر عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بـه آثـار ادبـی، بـه ویـژهرمان راه یافته است و گاه رمان هایی در این زمینه نوشته شده اند که تنها دغدغـه  آنهـا نفـت ومسائل مربوط به آن بوده است. با ا ین حال در تقسیم بندی انواع رمان نوع خاصی کـه مشخـصاً در برگ یرنده این رمان ها باشد، وجود ندارد و به نظر می رسد که می تواند گونه ای  از رمان، یعنی »رمان نفت«، در دسته بندی انواع رمان قرار گیرد.

در مجموع می توان گفت نوع نوینی از رمان با عنوان »رمان نفت«  میتواند تعریـ ف شـود،

این نوع رمان، می تواند مستقل از دیگر انواع رمان باشـد و رمـان هـای زیـادی چـون عـشق درروزگار نفت  نوال السعداوی، گردابی چنی ن هایل  اسماعیل فصیح، شهرهای  نمک (مدن الملـح) عبدالرحمن منیف، بی بیگل نادر وحید و غیره را در برگیرد و یا حتـی مـی توانـد زیرمجموعـهرمان های سیاسی قرار گیرد. گونه ادبی »رمان  نفت« اگر  به عنوان گونه نوینی از رمان، اسـتقلالداشته باشد، همانند دیگر انواع رمان، ساختار و محتوای خاص خود را خواهـد داشـت. »رمـاننفت« از حیث  تقسیمبندی گونه های مختلف رمان، می تواند ذیـل تقـسیم بنـدی انـواع رمـان ازحیث محتوا قرار گیرد، چرا که این عنوان، با توجه به تعـاریف ارائـه شـده، بیـشتر دلالـت بـرمحتوای آن دارد. به طور کلی باید گفت؛ »رمان نفـت«           رمـانی اسـت دارای مشخـصاتی چـونپرداختن به  نفت، شرکت نفت، کارکنان آن و همچنین اثرات مستقیم و غیر مـستقیم، آشـکار وپنهان آن بر زندگی مردم.

Bibliography 

Amin, S. H, (2005), Adabiyat-e Moaser-e Iran (Contemporary Iranian Literature). Tehran: Dayrat-ol-maaref Iranshenasi Publications.

Asadi, M. (2008), “Peivand Adabiyat va Eghtesad,Goftarhayei Eghtesadi dar Qabboosnameh” (“The link between literature and economics; Economic Sayings Qabboosnameh”), Ettelaat-e Siyasi- Eghtesadi, no 257&258, pp 122-129.

Atrafi, Aliakbar & sepahvand, T. (2008), “Barresi-e anasor-e dastani dar roman-e salhay abri” (“Elements of fiction novels of salhaye abri”), Faslnameh-e Zaban va Adab, no 37, pp82-106.

Bertnes, H. (2008), Foundations of Literary Theory (Mabani Nazariye-e Adabi). translation of mohammadreza abolghasemi, Tehran: Ghatreh Publication.

Ebrahimi, S. (Translator), (2003), “Andaki Mehrbani” (“Little Kindness”), El Saadawi,

Nawal, Farhang va Honar, Golestaneh, no 52, pp60-62

El Saadawi, N. (1993), Al-Hobbo fi Zamanen Naft, Cairo: Maktabat Madbouli.

Foozi, M. (2010), Kottab-ol-Moaserin. Beirut: Dar-ol-Kateb-ol-Arabi.

Kamari, A.R (1994), “Karkerd-e Khaterh dar Romanhaye Jang” (“Memories functionality in the novels War”), Proceedings of the seminar of the War novel in

Iran and World. Tehran: The Ministry of Culture and Islamic Guidance Press, pp 361-370.

Kondra, M. (1998), Honar-e Roman (Art of Novel), Translation of Parviz Homayoonpoor, Fourth Edition. Tehran: Goftar Publication.

Koshki, M. S. (2002), “Daramadi bar Taamol-e Adabiyat Dastani va Siyasat”

(“Introduction to Fiction and the Politics interact”), Journal of Islamic Revolution, no 3, pp 95-98.

Lesani, A. (No date), Tala-e Siyah ya Bala-e Iran (black gold or Bly Iran), Tehran: Mehr Publication. Mirsadehi, J. (1988), Anasor-e Dastan (The Elements of Story) Tehran: Healing Publications.

Mohammadi, J. (2004). “Siyasat va Adabiyat” (“Politics and Literature”), Ketab-e Mah-e Oloom-e ejtemaie, no 78, pp 76-77.

Monif, A. (2006). “Roman-e Arabi, Tarikh-e Kesani ke Tarikg Nadarand” (“Arabic novel, the history of those who have”), trans by Habibollah Abbasi, Art Journal, no 69, pp 16-27.

Qarayagh zandi, D. (2002), “Rabeteh-e Adabiyat va Siyasat” (“Relationship between politics and literature”), Soroush’s thought, no 3&4, pp 444-459.

Torabi, S. (2009). “Barresi-e Moghayese-I Charchoobhay-e Tahlili va Ravanshenakhti-e Motaleat-e Naft va Siyasat” (“Comparison of the theoretical and methodological framework for oil and Policy Studies”). Research of policy Theoretical, no 6, pp161186.

Zanjani, B. (1981). “Revayat-e Atash va Naft dar Adabiyat-e Iran” (“Fire narratives and literature of Iran’s Petroleum”), Language and Literature, The future, no 8, pp 613619.

 

بررسی جنبه های پسااستعماری نمایشنامه جزئیات اثر سوزان گلاسپل

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 55 تا 73                             

بررسی جنبه های پسااستعماری نمایشنامه جزئیات اثر سوزان گلاسپل

احد مهروند

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی

آذربایجان، تبریز، ایران

(تاریخ دریافت: 27/12/91، تاریخ تصویب: 6/9/92)

چکیده

پژوهش حاضر ، خوانش ی مبتن ی بر نظر یههای پسااستعمار ی و استعمارزدایی از نمایـ شنامه جزئیـ ات اثر سوزان گلاسپل است. این نما یشنامه، همواره با خوانشی فم ینیستی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت .

کاربرد نظر یه های پسااستعم اری در  این اثر، چالش برانگیز و مورد مناقشه اسـت؛ چـرا کـ ه نـه موضـوعنمایشنامه، نه مکان و نه شخصیت ها هیچ کدام مصداق بارزی از ادبیات استعماری به شـمار نمـی رونـد .

این مقاله، بر آن است اثبات کند، علی رغم    تفاوتهای مطالعات فمینیستی با پسااستعماری، می تـوان بـادر نظر گرفتن نقاط مشترک  بین آن ها، از نظریه های پسا استعماری، مانند جمع ناشناس آلبر ممی، سـلبانسانیت امه فرنان دیوید سزر، نزاکت حیله گر هومی بابا، نظریـ ه خـشونت فـانون و میمـون دلالـت گـرگیتـس بهـره برد، طور  یکه نه تنها با            خوانشهای فم ینستی نما  یـشنامه، در تعـارض نباشـد بلکـ ه حتـ ی جنبه های پنهان اثر را به خواننده به وضوح آشکار کند. همچنین،  این پـژوهش از نظـریـه کـوه ی خـی همینگوی بهره برده است تا اهمیت جزئیات را در نمایشنامه یاد شده اثبات کند.

واژه های کلیدی: جمع ناشناس ، سلب انسانیت، نزا کت ح یله گر، میمون دلالت گـر ، نظر یـ ه کـ وه ی خـی، گلاسپل، جزئیات.

                                                        

E-mail: ahadmeh@yahoo.com ،0412-4327500 :تلفن: 4327500-0412، دورنگار ∗

مقدمه 

پژوهش حاضر ، به بررسی نظر  یههای پسااستعمار ی و استعمارزدایی در نمایشنامه جزئیات

(Trifles)، اثر سوزان کیتینگ گلاسپل  میپردازد که در قرن اخیر همواره بـا خـوانش فمین یـستی مطرح بوده است (گینور 41، کارپینتر 2008، 2، کـارپینتر 2001، 1، دونـووان 31، بی   گزبـی 25، گیلبرت و گوبار 1351، کیسر 22). پرسش ی در این جا مطرح است که اگر    چنـین     خوانـشی بـاخوانش های فم ینیستی ا ین  نمایشنامه، تعارض ندارد، نقاط            مشترک نظ ریه       پسااستعماری با نظریه فمینستی در کجاست؟ برای پاسخ، در زیر به مواردی اشاره می شود که در این مقاله از آنـها بـهاجمال استفاده خواهد شد و بعد از آن، مقدمه ای از نظریه پـسااستعماری خواهـد آمـد: روابـطقدرت،    مفاهیم تقابل دوگانه، مفهوم دیگری، نوع رابطه دو عضو پسااستعماری (مرد استعمارگرسفید و مرد استعمارشده سیاه) و فمینیستی (مرد سفید و زن سفید)،          عـدالت   خـواهی و برابـر ی دو عضو ،             براندازی سلطه  و تبعیض، تلاش برای رها یی از تصویر وارونه عضو فرعـی، نگـرشبه اثر از زاویه  دید عضو دیگر (سیمون        دوبووار 288)، مقابله فردی و گروهـی بـا ظلـم ظـالم، براندازی کل   یشههایی چون نادانی و ناآگاهی عضو ضعیف و اثبات آگاهی نـسبی عـضو پـست،نسبت به عضو برتر، پاسخ به خشونت ظالم با خشونت  بیشتر، و کاربرد  حیله و نیرنگ و زبـانمورد دلخواه عضو قوی توسط عضو ضعیف.

نظریه پسااستعما ری یکی از نظریه های مهم نقد ادبی جهان به شمار م یآ یـد  کـه در طـول  بیست و پنج سال اخیر، بسط         یافتهاست. موضـوعات اصـلی آن عبارتنـد از: مقابلـه و مقاومـت استعمارشدگان  سیاهپوست با سلطه فرهنگی اسـتعمارگر اروپـایی، مبـارزه بـا پـذیرش تـصو یر وارونه از استعمارشدگان، استقلال مجدد مردم مستعمره و رهایی  آنها از استثمار با اسـتفاده ازخشونت، تلاش برای بازپس گیری  هویت از دست رفته استعمارشدگان، و برخـورد بـا مفهـومدوگانگی و »دیگری(the Other) «.

از نخست ین پ یشروان ا ین نظ ریه، م  یتوان به فرانتز فانون و آلبر ممـ ی اشـاره کـرد. در سـال1961 فانُن کتاب    نفرینشدگان زمین (The Wretched of the Earth) را منتشر کرد که            تنشهـاو تقابل های دوگانه ای چون موارد زیر را مطرح و برجسته کرد: سفید در مقابل سیاه، خـوب درمقابل بد ، ثروتمند در مقابل فق یـر، اسـتعمارگر در برابـر استعمارشـده، انـسان در برابـر اشـیا وحیوان، تم یز در مقابل کثیف، دانا در برابر نادان، متمدن در مقابل وحشی، زرنگ در برابـر تنبـلو خود در مقابل »دیگری«. از دیگر موضوعات مهم این کتاب، می توان به توجه فانون بـه تـأثیر روانی خشونت استعمار بر استعمارشده اشاره کرد. فانون، ثابت مـی کنـد کـه خـشونت روانـی اسـتعمار بـا حـضور پلـ یس و نیـروی نظـامی و قـضایی اسـتعمارگر – کـه هـیچ حقـی را بـه استعمارشده  نمی دهد – همراه است و انسان ها را به دو دسـته »مـا « و »آن هـا «، خـوب و بـد وسفید و سیاه تقس یم م ی کند. او معتقد است که خشونت در استعمارشده هـا ، بـه دو دسـته افقـی سیاهپوست به سیاهپوست (یعنی ستمد یده به ستمدیده) و عمود ی س یاهپوست به سفیدپوسـت(یعنی ستمدیده به ستمگر) تقسیم می شود.

آلبر مم ی مانند  فانون، با انتشار آثارش پایه نوشته ها و نظریه پساا ستعماری را اساس نهـاد؛

برای مثال در اثر مشهور خود به نام چهره اسـتعمارگر  و چهـره اسـتعمارزده (The Colonizer and the Colonized) به تـأث یرات روانـ ی اسـتعمار، هـم بـر استعمارشـده و هـم براسـتعمارگرپرداخت. او با تشریح اف کار ظالم و مظلوم، حقایق شرایط استعماری را آشکار و بیـ ان کـ رد کـ ه استعمارگر، تصو یر نادرست ی از استعمارشده در ذهن او ایجاد م ی کند، طور ی که از خودش متنفرمی شود و استعمارگر را تمجید م ی کند و ویژگی های منفـی استعمارشـدگان را مـی پـذ یرد. امـهفرنان د یوید سزر مانند ممی، به نژادپرستی  استعماری اروپـا ، انحطـاط، و ر یا کـاری  اروپـایی هـااشاره کرد و در مهمترین اثـر خـود بـه نـام گفتمـان اسـتعمار (Discourse on Colonialism)  (1952)، به سلب انسانیت استعمارشده توسط استعمارگر و تنـزل استعمارشـده تـا حـد شـیئ اشاره کرد.

جوهر اصلی نقد پسا استعماری در آثـار ادوارد سـعید، نظر   یـهپـرداز گفتمـان اسـتعماری، مشهود است . سعید به ویژه در  کتا ب هـای شـرق شناسـ ی (Orientalism) (1978) و فرهنـگ وامپریالیسم (Culture and Imperialism) (1993) نشان داد که اروپای قـرن نـوزدهم، فرهنـگ  سرزمین های تحت سلطه غرب را همواره به صورت »دیگری« نمایش می داد.

هنری لو ئیس گ یتس، نظریه پرداز نـوآور ادبیـ ات آمر یکـایی  هـای آفری قـایی تبـار ، بـا ب یـان اصطلاح دلالت گر که به گفتار دوگانـه و حی لـهگرانـه میمـون در روا یـت  هـای آمر       یکـایی  هـای آفریقایی تبار اشاره دارد ، نشان م یدهد که امکانی برا ی شرا یط پـسااستعماری در داخـل ایـ الات متحده آمریکا وجود دارد.

نگارنده مقاله با به کاربردن نظریه های پسا استعماری مانند جمع ناشناس       ممـی (Memmi’s Anonymous Collectivity)، سلب انسانیت سزر (Césaire’sThingification)،  نزاکت ح یلهگـربابـا (Bhabha’s Sly Civility)، نظریـ ه خـشونت فـانون  (Fanon’s Theory on Violence) و میمون              دلالتگر گیتس (Gates’ Signifying Monkey)،       عدسـی را  پـیش د یـدگان خواننـدگانقرار م یدهد تا جنبه های پنهان یکصد ساله اثر گلاسپل را به وضوح آشکار کند.

بحث و بررسی 

قبل از بررسی نحوه کاربرد نظر یه های پسااستعمار ی در یک اثر فمینیستی، مقدمه ک   وتـاهی دربـارهسوزان گلاسپل و نمایشنامه جزئیات نقل می شود، تا خواننده با موضوع این نمایشنامه بیشتر آشنا شود.

سوزان گلاسپل و نمایشنامه جزئیات  

سـوزان کیتینگ گلاسپل (1948-1876) نما یـشنامه  نـویس، هنرپ  یـشه، شـاعر،  کـارگردان، رمان نویس، و زندگی  نامهنویس آمر یکایی است کـ ه برنـده جـایزه پـولیتزر و مؤسـس مؤ سـسه بازیگـران و نما یـشنامه نویـ سان پـراوینس تـاون – یکـی  از  مهـم تـرین م ؤسـسه هـا در توسـعه نمای شنامههای مدرن آمر یکـا – اسـت. او بـیش از پنجـاه داسـتان ک وتـاه، نـه رمـان، و چهـاردهنمایشنامه نوشته که همگی دارای سبک رئالیسم اند.

نمایشنامه یک پرده ای جزئیات، اولین اثر او بود که در سن بیست و چهار سـالگی بنـا بـه خواهش همسرش، جورج کرام کوک، نگاشته شد. پس از دریافت مدر ک  لیسانس هنگام ی کـ ه گلاسپل گزارشگر روزنامه دس  موینز  ایالت  آیووای آمر یکا  بود، گزارش محاکمه قتـل کـ شاورز شصت ساله ای به  نام جان هاساک واقع در همان ایالت در سال 1900 را به دو اثر مهم بـه  یـاد ماندنی، به  نامهای نما یشنامه یک پرده ای جزئیات (1916) و داستان کوتاه »ه یـأت منـصفه ای از همسالان خود« (»A Jury of Hers Peers«) (1917) تبدیل کرد. داستان او در مجموعـ ه  بهتـر ین  داستانهای سال 1917بار دیگر به چاپ رسید.

در حادثه قتل گزارش شده، هیچ مدر کی دال بر سرقت یافت ن شد، خانم مارگارت هاسک، مظنون اصل ی قتل شوهر خود شناخته شد که سعی کرده بود همسرش را در خـواب بـا ضـرباتتبر به قتل برساند. همه از نفرت آشکار او به شوهرش باخبر بودند؛ در نتیجه او بـه قتـل همـسرمحکوم و مدتی زندان ی شد . تبر         خونین در پانزده متری محل قتل در یک انبـاری پ  یـدا شـد، امـاخانم مارگارت هاساک در برابر هیأت منصفه قسم یاد کرد که در ن         یمههای شب با صدای کوبیده شدن در، از خواب پریده و نوری را دیده بود . پس از این اتفاق دوباره    همهجا  تاریک شد و وی پس از صدا کردن شوهرش و نشنیدن جواب از او با جسم غرق در خون او مواجه شده بـو د. او اظهار کرده بود که صدا ی ضربات تبر را نشنیده  بود. شوهر او تا ساعت 10 صبح فردای حادثـه،زنده ماند و حتی پیش از فوت به یکی از چهار فرزندش گفت که به هیچ کس مظنون نیست.

فرضیه سرقت در حادثه گزارش شده به زودی رد شد و فرضیه  بیدار نشدن خانم هاساک از         صدای ضربات تبر  به جمجمه همسر در خواب، قوت بیشتری یافت. نظر بـه ا  یـن کـه آقـای هاساک ه یچ دشمن خارجی نداشت و اعضای خانواده ، روابط خوبی بـا هـم نداشـتند – طبـقشهادت همسا یه ها زن و شوهر درباره  تربیت پسر دوم خود دعـوای سـختی بـا هـم داشـتند -خانم هاسا ک ابتدا محکوم به  قتل همسرش شناخته شد ، اما چندی بعد بـه دلیـ ل نبـود شـواهدکافی و نامشخص بودن انگ یزه قتل، تبرئه و دادگاه ایالتی هیچ تلاشی برای محکومیت مجـدد اونکرد. آقای هاسا ک، کشاورز ثروتمند ی بود که س یصد ه کتار زم ین حاصـلخیز خـود را بـه نـامهمسرش کرده بود ، در نتیجه همسرش نمی توانست ه یچ انگ یزه ما لی بـرا ی قتـل شـوهر داشـتهباشد. بالاخره خانم مارگارت هاسـاک در اوت سـال 1916 درسـت سـه هفتـه بعـد از اجـرای نمایشنامه جزئیات در منزل شخص ی اش درگذشت و معمای قتل شوهرش تاکنون در هالـه ای از ابهام باقی مانده است (گلاسپل، روزنامه دس موینز).

ضمن حفظ چارچوب اصلی پروند ه هاس اک، گلاسپل در نمایشنامه جزئیات، داستان مینی رایت را با کمی تغ ییر از حادثه اصلی، به گونه ای نوشت که م ینی، متهم به قتل همسر ش، جـان ، باشد که شوهرش را با طنابی در خواب خفه و در عین حال وانمود کرده که بی گنـاه اسـت. در این اثر مینی فرزندی ندارد و به جای بچه، قناری مینی موضوع اختلاف زن و شوهر است.

این نما یشنامه، اعمال پنج شخصیت را – سه مرد و دو زن که در جستجوی کشف انگ یـزه قتل هستند – به  تصویر م ی کشد. مردان،  به طورعمده محل های خـارج از صـحنه نمـایش را – طبقه بالا که محل وقوع قتل و کاهدان (طویله) که خارج از خانه است – برای یـ افتن انگیـ زه و محل قتل جستجو می کنند، زنان در صحنه آشپزخانه می مانند و جزئیاتی را کشف م ی کننـد کـ ه نه تنها شواهد انگیزه قتل به حساب م ی آیند، بل که با زندگی م ینی و خودشان ارتباط پیدا م ی کند و حت ی به طور کامل، دیدگاه آن ها را به مظنون و قتل، تغییر مـ ی دهـد . در ایـ ن نمـا یش، قاتـل ومقتول حضور سایه وار دارند . نمایش، مشقت های زن بودن در نی مـه اول قـرن بیـ ستم آمریکـ ا را نشان م ی دهد. احساسات م ینی هم برای شوهرش و هم جامعه آمریکـ ا ناشـناخته بـوده اسـت وهیچ کس، به  جز خانم کلانتر و خانم هـال، سـعی  نکردنـد تـا بـا او همـدردی کننـد . سـاختار  نمایشنامه در جهت فاش شدن رن ج هـای م ی نـی را یـ ت و درک شـباهت  هـای وجـودی زنـان وهمدردی زنان با قاتل پیش می رود.

آرتور هورن بلو، منتقد مجله تئاتر ، ضمن تمجید از نما یـشنامه گلاسـپل از آن »بـه  عنـوانبررسی ز یرکانه ای از توانایی زنانه در تحلیل قیاسی و استقرایی، یاد می کند که بـه   وسـیله آن دو زن از طریق امور جزئی، به  انگیزه قتل رهنمون مـی شـوند « (گینـور 41). در سـال 1980 منتقـدفمینیست آنت کولودنی به ستایش از داستان کوتاه سـوزان گلاسـپل پرداخـت و آن را تجـسمنشانه شناسی زن ، نظام ی از دلالت بین زنان – که برا ی مردان غیرشفاف است – نام ید. ک ولـودنی نوشت:  »روایت گلاسپل ضمن در تقابل  قرار دادن قلمرو معنایی و عمل زن و مرد – طو یلـه وآشپزخانه – نه تنها ما را به یک تحل یل نشانه شناسی دعوت مـی کنـد ؛ بل کـ ه در حقیقـت همـانتحلیل را برای ما انجام می دهد« (کارپنتیر 1). کولودنی ضمن بحـث از داسـتان گلاسـپل و اثـر کاغذ د یواری زرد رنگ شارلوت پرکینز گ یلمن (1892) توضیح م ی دهد که ه یچ یـک  از ایـ ن دو اثر ضرورتا در صدد کنارگذاشتن مرد به عنـوان خواننـده ن یـست. بلکـ ه در حقیقـت هـر دو بـه طریقی به  تعلیم دادن مرد به ای نکه خواننده بهتری شود ، معطوف می شوند- با این حال هـر دواصراردارند که، هر چند به طور غ یر عمد ی این مرد استکه خوانند ه متفاوت ی است ، و در امورمربوط به زنان، مرد اغلب خواننده نامناسبی است (همان43).

مارتا  سی کارپینتر، در     مقدمهای بر کتابش تحت عنوان سوزان گلاسپل : جهت گیری هـا ی جد یـ د در جستار انتقادی، با صراحت به تأثیر شگرف گلاسپل در تئاتر فم ینیستی اذعان می کند. او می نو یـسد:

»تئاتر فم ینیستی و مورخان و زنـدگی نامـه نویـ سان فرهنگـ ی نقـش محـوری گلاسـپل را در مهمتـرین لحظات نوآوری تئاتر آمریکا با بازیگران پراوینستون در سال های 1915 تا 1922 احیاء کردند« (2).

طبق نظر سی دابل یو  ای  بیگزبی، ا ین نما یشنامه »مطالعه خوب ی از تکبـر و عـدم حـساسیت مردان است ، نما یشی که بر کتمان حق یقت استوار اسـت« (بیگزبـی  25). بـه  اعتقـاد گیلبـرت وگوبار،  این نما یشنامه »به تأثیر جنس یت در روند پیچیده در ک و تعبیـ ر متـون ادبـی و اجتمـاعی می پردازد« (1351). هلن کیسر، توص یف م ی کند که  این نما یش »پیچیدگــی های زندگ ی زنان راآشکار م ی کند و مفاهیم ناتوان ی های اجتماع ی زنان را وارونه می کند« (22). کیسر  این نما یشنامه را یک نما یش فم ینیستی به  حساب م ی آورد. دونووان، گلاسپل را یـک  فم ی            نـسیت فرهنگـی بـه حساب  می آورد که به  جای توجه به شباهت های د یـ دگاه مـردان و زنـان در ایـ ن نمـایش، بـر »اختلافات ت أکید م  یکند و در نهایت  م یپذیرد که و یژگی های زنـان، مـی توانـد منبـع قـدرت وغرور فردی و عامل بازسازی عمومی باشد. (31).

اگر چه بسیاری از منتقدان فوق، گلاسپل را از فمینیست های اول یه مـی داننـد ، برخـی  نیـ ز فمینیست بودن او را رد می کنند؛ برای مثال ، مارس یا نـو در رسـاله خـود تحـت عنـوان سـوزانگلاسپل،  صدایی از سرزمین دل  اشاره می کند که اول ین و مهمترین بحث این است که گلاسـپلفمینیست نبود : »او هم یشه خود را کاملاً  تسلیم مرد زمان خود می کرد. او هـر چیـ زی بـود جـزفمینیست و هرگاه نوشته او بهتر از پدرم بود همیشه به شدت اندوهگین می شد« (10). استدلال مارسیا نو بر پایه مکاتبات او با دختر ناتنی گلاسپل به نام نیلا کوک، استوار بود.

در  این نما یشنامه، گلاسپل علاوه بر افزایش آگاه ی جنس یتی که در بالا به آن اشاره شد، ازشیوه ای استفاده کرد که امور جزئی، اهم یت  پیـ دا کننـد . در ادامـه بـرای درک چگـونگ ی ارزشدادن به  کلمات به  ظاهر  بی ارزش و جزئی  باید نظر یه کوه یخی هم ینگوی را توضیح داد تـا بـهاهمیت این نظریه در افزایش بار نمادین جزئیات این نمایشنامه پی برد.

نظریه کوه یخی (Iceberg Theory) همینگوی و جزئیات 

در سال 1932، ارنست هم ینگوی در فصل آغازین کتاب غیر داستانی خـود تحـت عنـوان

مرگ در بعد از ظهر نظریه خود را درباره نوشتن با کوه یخی مقا یسه کـ رد (بـه  نقـل از اولیـ ور 1999، 322). بعدها  این نظر یه را در رمان های خورشید هم چنان می درخشد و پیرمرد و دریـ ا و داستان های کوتاهی چون »رودخانه ای با دو قلب بزرگ «، »تپه های همچون  فیل سپید «  و»محـلپاک و نورانی« به کار برد.

علی رغم اهم یت نظر یه کوه یخی هم ینگوی،  این نظر یـ ه بـرای  بیـ شتر خواننـدگان چنـدانشناخته شده نیست. این نظر یه،  بیشتر با تمثیلکـ وه ی خـی ز یگمونـد فرو یـ د تـداع ی مـ ی شـود .

فروید، روان آدمی را شبیه کوه یخی  میدانست که در آب شناور است، به گونه ای  کـه قـسمتکوچکی از آن از سطح آب بیرون (شعور خودآگاه ) و بخـش عظـیم آن ز یـر آب و ناپیداسـت(شعور      ناخودآگاه). به عقیده             فروید شعور ناخودآگاه،  مرکز غ رایز و امیال، آرزوها و خاطره  هـای واپس زده شده و مؤثر در رفتار آدمی و مهمترین بخش روان هر فرد است (کارلسون 453).

همینگوی با الهام از تمثیل کوه یخی              فروید،  سبک جد یدی آفر ید تا کوتـاه و گز یـ ده و در عین حال ، عم یق و پر معنی  بنویسد. سبک  همینگوی تقر یباً  غیر قابل تقل یـد بـود. همی          نگـوی ازسبک       نوشتاری عینی تگرایی و خلا  صه نو یـسی اسـتفاده کـرد تـا کلمـات ، افکـ ار و احـساساتشخصیت های اثرش را – که خواننده می توانست به  راحتی  به آن ها دست یابد – از متن حـذفکند. برای ا ین منظور ، نه تنها به حذف ب یشتر صفت ها و قیود غ ی         رضـروری آثـارخود پرداخـت؛ بلکه از جملات ساده استفاده کرد و با استفاده از کلمات  تکراری که به صورت نمادین بـه کـ ار می رفتند، معان ی ز یرین کوه یخی را شکل  داد. در ع ین         حال،  همینگوی تـلاش کـرد کـه بخـشاعظم معنا ی آثار از طریق کلمات به خواننده انتقال نیابد. بلکه مـتن ، پـ یش روی خواننـده فقـطمانند نو ک کوه یخی      باشد که تنها یک     هشتماش قابل رؤیت و درک باشد و فهـم هفـت هـشتمآن از طریق کاربرد  صحیح نمادها، زاویه د ید       مناسب، درون مایه، و مکان و زمان داستان، انجامگیرد تا خواننده را به درک احساسات و افکار  بیان نشده شخص       یتها رهنمون سـازد. او معتقـدبود که ی ک نویسند ه خو ب، نباید همه چیز را برای خواننده فاش کند و بخش هایی کـ ه حـذفآن ها  به معنای اثر لطمه نمی زند، با ید از اثر حذف شوند. به این طر یق اثر هم به واسطه نمادهـاو  نیز با تکیه بر قدرت دانش نهان شـعور ناخودآگـاه خواننـده، بهتـر قابـل درک خواهـد بـود. همینگوی در کتابی تحت عنوان عید متغیر (عیدی که در مسیحیت زمان مشخصی نـدارد ) بیـ ان می کند که او نظریه حذ ف را به کار برد تا تلاش کند »داستان تقو یت شود و مـردم بیـ شتر از آن چه که درک می کنند، احساس کنند« (همینگوی 75).

نه تنها همینگوی، بل که گلاسپل نیز از نظریه کوه یخی استفاده کرد. همی نگـوی و گلاسـپلهر دو  روزنامه نویس بودند و هر دو از مهارت نشان دادن،  بـه  جـای گفـتن  اسـتفاده کردنـد تـاخواننده، احساسات ، اف کار، و نمادهای پنهان اثر را کشف کند. گلاسپل نه تنها در داستان، بل کـه در نمایشنامه نیز از این مهارت استفاده کرد که در ادامه به آن اشاره می شود.

در نما یشنامه جزئیات، مینی را یت مظنون اصلی قتل شوهرش، جان رایـ ت، اسـت کـ ه درصحنه نمایش حضور ندارد. به نظر نگارنده این مقالـه، نظریـ ه کـ وه ی خـی خـود را در کـاربرد نمادین اسم مظنون نشان م یدهد. گلاسپل، به عمد نام فامیلی هاسا ک را بـه رایـ ت تغییـر داد وبدین طریق آن را ارزشمند نمود. اسم را یت را در انگلیسی م ی توان، با همان تلفظ و با املاهای متفـاوتـی نـوشت که  همگی  م یتوانند جناس تام باشند که از بهترین نـوع جنـاس بـه حـسابمــی آینــد. نــام فــامیلی رایــت (Wright) در انگلیــسی بــا پــنج واژه right (درســتright  (راست)،write  (نوشتن)،right  (حق)، و rite  (آیین و سنت) جنـاس تـام دارد. هـدف اصـلی گلاسپل در تغییر فام یلی شخص یت اصل ی کشاورز از هاسـاک (Hossack) بـه را یـت (Wright)، غنی ساختن معانی جناس تام و ربط دادن آن به نظریه کوه ی خـی بـوده اسـت. ی عنـی هـدف ازکاربرد فام یلی  رایت،  برای  این خانم این بوده است که نشان دهد خانم می نـی در مـسیر راسـت ی قدم برداشته و قتل همسر و کتمان آن توسط خود او و سایر زنان حق مسلم و کـ ار او درسـت  بوده  است. هدف گلاسپل ، نوشتن و مقابله با آیین  و سنت مردسالاری بـوده اسـت کـ ه حقـوقمسلم م ینی رایت و سایر زنان آمریکا را نادیده گرفته بود. پس برای خواننده تیزبین، نـو ک کـ وه یخی، فام یلی را یت است که از طریق جناس تام به لایه های ز  یـرین کـ وه ی خـی ی عنـی راسـت،درست، حق،آیین مردسالار ی، و نوشته اعتراضآمیز به اینآیی نها به م ینی رایت به  صورتی که توضیح داده شد، ارتباط پیدا می کند.

از دیگر جنبههای نظ ریه کوه یخی، انتخاب زاویه دیـد مناسـب اسـت. زاویـ ه  دیـ د سـومشخص مفرد یا راوی دانای کل محدود برای این نمایشنامه، گزینه مناسبی ن یـست.  آنچـه مهـماست ا ین است که گلاسپل از دو عنصر عمل و مکالمه کمک می جوید و کار کنار هـم گذاشـتناحساسات و افکار              شخص   یتها را که از بیننده پنهان م ی ماند، به صورت لایه زیرین کـ وه ی خـی،به خواننده وا می گذارد. برای در ک انگ یزه قتـل و اف کـار و احـساسات پنهـان مظنـون زن، با یـ دئجز یات صحنه آشپزخانه را کنار هم گذاشت تا به اسرار این قتل پی برد.

مشاهده آشپزخانه کثیف و آشفته  مینی،  حاکی از آن است که و ی علا قهای بـه          خانـهداری ندارد. هنگامی که مردان به اتاق خواب طبقه بالا می روند تا انگیزه قتل را در صحنه  جرم، موردبررسی قرار دهند،  زنان، ابتدا یک قفس پرنده با در شکسته شده اش و بعد جسد یک قنـاری رادرون جعب ه  تزیین شده در داخل وسایل خ یاطی  مینی  م ییابند. مکالمه خانم هال با خانم کلانتر، ما را به علاقه شد ید  مینی به              پرندهها و این که او در جوانی،  زیباترین آواز     خـوان کلیـ سا بـود وهمیشه لباس های ز یبایی  می پوشید؛ و خیلی سرزنده ، اجتماع ی و بشاش بود، رهنمون می کنـد ونیز به  علت نداشتن بچه،      زندگی با شوهری ب ی احساس در خانه            متروکه سرد و بی روح، برای او خیلی دشوار بود؛ و نیز او از تنهایی رنج م یبرد و مینی به  خاطر مخالفـت شـوهرش بـا نـصبتلفن در خانه اش، مجبور شده بود با تمام دنیای  بیرون قطع رابطه کند و در  ضمن گردن قناری، مانند گردن شخص به دار  آویخته ای  شکسته شده بود و هم چنین  شکل گره های زده شده روی لحاف و            پارچه طرح دار، نامرتب بوده و برخی به شکل گره قلاب طناب دار از همان نـوع ی کـ ه در گردن شوهر مینی وجود داشت در آمده بودند و خانم هال، سریع آن گره ها را مـ ی  کـشد تـاخود مجدداً قسمت شکافته شده را پیش از آمدن مردان به طور مرتب و باحوصله بدوزد.

زنان با بازسازی گذ       شته،  به تفاوت       شخصیت شوهر مینی در جامعه و خانه پـی مـ ی  برنـد. آقای جان ، به  هنگام  حیات در جامعه مرد اید هآلی  به شمار م ی آمد که مشروب نم یخـورد و بـه قول و قرارش به دقت عمل می کرد و قرض هایش را به موقع پرداخت مـ ی کـرد.              زنـان، موفـقمی شوند بعد از کمی بحث روی شخص یت      مقتول،  به بخش پنهان ی کوه یخی شخـصیت او کـ ه نقطه مقابل نوک کوه یخی او بود، دسترسی پیدا کنند و به عمق             ستم هـای او  بـه همـسرش پـی برند. در نها یت، زنان ، ستم های شوهر می نـی بـه او را از روی احـساس زنانـه شـان  غیـ ر قابـلبخشش دانسته و اطمینان حاصل م یکنند که م ینی حق دارد که شـوهرش را مجـازات کنـد . در نتیجه با شنیدن صدا ی  پای        مردان، خانم کلانتر با توافق پنهانی با خانم هال،      قناری مرده را فوراً مخفـی م  ـیکـند. هنگامی که مردان نزد آن ها  م یآیند و سراغ پرنده را مـی گیرنـد ، خـانم هــال بی درنگ می گوید که گربه آن را گرفته است.

به نظر  م یرسد گلاسپل در حادثه فوق از  مدنیت ح یلهگر هومی بابـا و میمـون دلالـتگـر

ئلو یس گ یتس استفاد ه کرده است . پرسشی که  پیش م ی آید  این است که چگونه پنهان کاری زنانو دروغ آن ها به  مردان را می توان با نظریه های پسااستعمار ی چون مـدنیت ح یلـه گـر و میمـوندلالتگر توجیه کرد؟

کاربرد مدنیت حیله گر و  میمون دلالت گر  

منظور هوم ی بابا از اصطلاح مدنیت ح یله گر، اتخا ذ نوع ی راهبرد توسط افراد اسـتعمار شـدهاست که به آن ها کمک م ی کند تا بدون مقابله آشکار با استعمارگر ظالم، از برآورده کردن تقاضـای استعمارگر امتنـاع کننـد (بابـا 99). در کتـاب  جایگـاه فرهنـگ، کـ ه یکـی  از کل یـدی  تـرین متـونپسااستعماری به شمار م یآید، بابا هنگام صحبت از روش  هـای غ ی           رمـستقیم هنـری بـه             روش هـای استعمار شده مانند مدنیت  حیله گر، تقل ید، و ماسک زدن در نپـذیرفتن سـخنان اسـتعمارگر، اشـاره میکند. مدنیت ح یله گر بـه تـصمیم عمـدی اسـتعمار شـده بـرای مقاومـت و مخالفـت پنهـان بـااستعمارگر مربوط می شود. اما  این مخالفت باید به گونه ای صورت  پذ یرد که استعمارگر از وجـودآن،  بی اطلاع باشد . بابا معتقد است که استعمارگر انتظار دارد که اسـتعمار شـده از لحـاظ رفتـاری تسلیم محض او شود. اما مدنیت حیله گر نم یگذارد این خواسته استعمارگر تحقق پذیرد (همان).

هر چند کاربرداصطلاح استعمار ی  مدنیت ح یله گر برا ی نما یشنامه  فمینیستی خال ی از اشـکال نیست، اما روابط بین زن و مرد در این نما یشنامه و تصور برتری مردان بر زنان مـی توانـد کـاربرد اصطلاحات پسااستعمار ی را به اثر فمینیستی گلاسپل ، هموار کند. در جزئیات، زنـان قـصد دارنـدطوری با نظر مردان مخالفت کنند که علاوه بر مخالفت غیرمستقیم و پنهانی برای اثبات بـ ی        گنـاهی مینی را یت و کتمان انگ یزه قتل مستتر در جسد قناری، کاری            اساسی کنند. زنان، در یافتنـد کـ ه آوازخوش و زیبای ی و سرزندگی پرنده، سبب شده بود تا مینی خود را با پرنـده مقا یـ سه کنـد و چنـین پندارد که قنار ی مانند او – که در این خانه زندانی شده  بود – در قفس اسیر است . و وقت ی همـسرستمگرش، پرنده زیبا را که  برایش در حکم فرزند او بود با بی رحمی تمام بـه قتـل مـی رسـاند ، از دید  زنان، م ینی مجبور به کشتن ظـالمی مـی شـود کـه فرزنـدش را بـه قتـل رسـانیده امـا جامعـهمـردسالارانه از آن نه تنها به عنوان قتـل  غیرعمد یاد  نمی کرد،  بلکه بـه کـشته شـدن پرنـده کـ املاً بی تفاوت بوده و به قتل او بیشتر توجه م یکرد؛ چنین       جامعهای به جهت احساسی بـه ظلـم شـوهربه همسر کاملاً  بی تفاوت است . بنابراین، زنان تلاش م یکنند که به هر طریق مم کن، جـسد قنـاری را مخفی و همراه وسایل عادی، که مینی خواسته بود به شکل پنهانی از صحنه جرم، خارج کنند.

اما درست در همین هنگام مردان به نزد زنان می آیند و م یخواهند مطمـئن شـوند کـ ه زنـان

هیچ چ یز مهم ی را با خود از صحنه جنایت خارج نمی کنند. بنابراین، آقـای کلانتـر بـا پرسـشی ازهمسرش م ی خواهد خ یال خود و وکیل بخش را از وفاداری همسر خود و خـانم هـال بـه قـانونراحت کند. به پرسش همسرش مبنی بر این که مگر ایـ ن گونـه نیـ ست کـ ه مـامور قـانون وسـایلخطرناک را با خود از صحنه ارتکاب جنا یت خارج نمی کند و خانم کلانتر نیز ماننـد شـوهرش بـاقانون وصلت کرده و مأمور قانون محسوب می شود و  نیازی به نظارت ندارد، همسرش با کلام بـهظاهر م لایم »نه. نه به این ش کل«1 پاسخ می دهد و به انکار شوهر خـود مبـادرت مـی ورزد کـ ه درحقیقت به این طر یق او مخالفت غیرمستقیم و پنهانی اش را با همسر و وفـاداریش را بـه حقیقـتاعلام م ی کند. این برخورد پنهانی با برخورد غیر مستق یم افراد استعمار شـده در             مـدنیت حیلـه گـر ، شباهت  زیادی  دارد، م ی توان تصور کرد در این صحنه ، خانم کلانتر قصد نداشته خواسته همـسر وآقای و کیل بخش را در وفاداریش به مأموران قانون برآورد کند و از طریق  این عمل ، خانم کلانتـربه طور پنهانی کمک م ی کند تا مهمترین انگ یزه قتـل می نـی از مـردان  مخفـ ی بمانـد و بـا سـرپیچی تلویحی و غیرمستقیم از وکیل بخش و همسرش به رضایت باطنی و برتری زنان دست یابد.

در صحنه فوق، علاوه بر کاربرد مدن یت ح یله گر نشانه هایی از میمون دلالت گر وجـود دارد .

هنری لو ئیس گ یتس، منتقد سیاه پوست آمر یکایی، در  اثر مشهورش میمون دلالتگر،  این اصطلاحرا برا ی اشاره به نوعی از کاربرد آمریکایی های آفریقایی تبار از زبان »اربابانشان« به کـ ار مـ ی بـردکه به آن ها اجازه حفظ استقلال و یا صدا ی خود را می دهد. میمون دلالتگر در جاهایی حـضوردارد که افراد مظلوم از مخالفت پنهانی، استفاده می جویند و اقدام به فر یب افراد ظـالم در مـسندقدرت م  یکنند که  بی اطلاع  نیز هستند یا معن ی واقعـی بـاز ی مظلـوم بـا  آنهـا را نمــی فــهمند .

گـیتس در مثال زیر از کتابش طر یقه  فریب خوردن شیر (استعاره از افراد سفید پوسـت در مـسندقدرت) از میمون (استعاره از افراد سیاه پوست ضعیف) را چنین شرح می دهد:

در اشعار روایی، م یمون دلالت گر همواره به دوست خود، شیر توه ین هایی را که  به ظـاهرتوسط دوست مشتر کشان فیل نسبت به شیر شده است، نثـار او مـی کنـد . امـا م یمـون بـه طـورتلویحی صحبت می کند. شیر خشمگ ین و عصبانی، خواستار عذرخواهی  فیل م ی شود کـ ه از آنامتناع م ی کند و به سختی ش یر را تنبیه می کند. حالا شیر متوجه اشتباه خود شده که کلام میمـونرا تحت اللفظی  تعبیر کرده است، بنابراین بر می گردد تا میمون را سخت تنیبه کند (گیتس 55).

                                                        

1- تمام م کالمات نما یشنامه جزئیات از ترجمه ولی اﷲ دهقـانی گرفتـه شـده اسـت. جهـت مطالعـه ترجمـه  ایـ ن نمایشنامه رجوع شود به گلاسپل، سوزان (1386).  ئجز یات. ولی اﷲ دهقان ی. فرهنگ و هنـر. شـماره شـصت. 77-72. برای دانلود آن به سایت زیر رجوع شود:  http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/229975

گیـتس ه ـرگز اصطلاح میمون  دلالتگر را برای ه یچ یک از آثار گلاسـپل بـه کـ ار نبـ ـرد.

می توان  چنین ح دس زد که در پایان نما یشنامه، خانم هال، ش کل ح یله گرانـه ای از خدعـه را درکلامش با وکیل بخش به  کار می برد و در این مورد خاص، او نقش میمون حیله گر یا دلالت گـررا باز ی م ی کند طور ی که در گفتارش با مردان با کنایه و به طور تلـویحی، صـحبت مـی نما یـد. وقتی و کیل بخش با نیشخند و با قصد تحقیر زنان که به  امور جز ئی چـون طری قـه لا یـی دوزی مینی پرداخته اند به هنری می گوید: ((خب هنری، دست کم ما فهم یـدیم کـ ه خـانم را یـ ت قـصدنـداشته لا یی دوزی کنـد. او قص ـد داشته… اسمش چ ی بود خانم هـا؟ شـما اسمــش را چــی می گذارید؟«، خانم هال در حالی که د ستش را مقابل جیبش گرفته است می گوید:  »قلاب دوزی، آقای هندرسون «. در این جمل ه، مردان ، فقط مفهوم ظاهری کـ لام خـانم هـال را درمـی یابنـد ومتوجه نم ی شوند که نوع دوخت قلاب گونه م ینی نشان دهنده ش کل طناب دار در لحـاف اسـتکه چند ین بار می شود. در صورت آشکار شدن شکل آن ها و شباهت زیاد آن ها بـا طنـاب دورگردن مقتول ، این گرهها م ی توانست در بررسی صحن ه قتل ، مدر ک مهم دیگری در کنـار جـسدقناری برا ی اثبات جرم مینی محسوب شود. مینی، مدت ها ش کل قلاب طناب دار را روی لحافبه طور نامرتب ی سفت می کند، گو یی که در خیالش آن را دور گردن همسرش م ی فـشرد . امـا درصورت مشاهد ه نوع قلاب دوزی و توجه خاص به آن ها به  راحتی م ی تـوان دریافـت کـ ه چـرامینی به  جای اسلح ه موجود در خانه، طناب دار را برای اجرا ی عدالت به کار م ی برد. زنان حت ی در آشپ زخانه،  پیش از آمدن مردان به قلاب دوزی اشاره می کنند و اطمینان دارند که مردان ،  ا یـن بار قلاب دوزی م ینی را به سخره خواهند گرفت و آن را مورد دیگری از توجـه زنـان بـه امـورئجز ی،  تلقی خواهند کرد. از د ید خواننده ای که با اصطلاح    میمون دلالت گر آشنا است می توان دریافت که مردان مدرک مهمی را با به سخره گرفتن قلاب دوزی از دست می دهند.

راجـر د ی. ابـرامز دروغ گفتـن را شکلی از عمل دلالت گـر حیلـه گرانـه ای مـی دانـد کـ ه آمریکایی های آفریقایی تبار به کار م ی بردند: »دلالت گر به نظر می رسد که از لحاظ کاربردی نـهاز لحاظ منشأ یک اصطلاح سیاه پوستی باشد . این اصطلاح را می توان در چندین معنـا بـه کـ ار برد… این اصطلاح به طور قطع به توانایی ش یاد (میمون) به صحبت با کنایـ ه بـزرگ، ع ی  بجـویی کردن، گول زدن،  نیش زدن، دروغ گفتن… و یک مجموعه کامل از اصطلاحات و حرکات اشـارهمی کند« (ابرامز 51-52).

آخرین عمل خانم هال و خانم پیترز، نشان می دهد که آن ها توانا یی  ای فـای نقـش میمـوندلالت گر را دارند و زنان در مقایسه با مردان در این  نمایشنامه از نظر فکری  نک تـهسـنج ترنـد وتوانایی تدب یر رو ی برنامه های  پیچیده را چون شناسایی و درک درست انگیزه قتل از طریق اموربه ظ اهر جز ئی دارند ، ول ی با کتمان آن ها و دروغ گفتن به مردان، وانمود می کننـد  کـ ه فقـط بـه امور جز ئی چون قلاب دوزی و لایی دوزی  بهجای  درک  انگیزه قتل ، سرگرم هستند. اگر     بعدهـامردان از این موضوع باخبر میشدند، احتمالاً   ع         کسالعمل آن ها مانند شیری که از میمون  زیرک فریب خورده بود، شباهت می داشت. در واقع آقای  پیترز و آقای هال هیچ کدام حت ی  برای یـ ک لحظه تحمل چنین ش کستی را نمی داشتند و مانند شیر در داستان لـوئیس گ یـ تس بـا زدن ف یـل، عصبانیت خود را نشان می دادند.

ارتباط  سلب انسانیت با نمایشنامه 

امه فرنان د یوید سزر، شاعر سیاه پوست و درام نویس فرانسوی زبان اهل مارتینیـک ، یکـی  از چهره های مهم ادبیات فران سه و از روشـنفکران برجـسته ضد         اسـتعماری فرانـسه در         گـستره ک           ئارا یب و آفریقا به شمار م  یآید. در کتاب ضداستعمار ی خود تحت عنـوان گفتمـان اسـتعمار(1952)، که ب یانیه جهان سوم به حساب م ی آ یـد، سـزر برخـورد اسـتعماری را بـه یـک  کلمـهthingification یعنی سلب انسانیت، معادل دانست (سـزر 42). او معتقـد بـود کـ ه از تـأثیرات مخرب استعمار م یتوان  به روندی موسوم به سلب انسان یت اشاره کرد که در اثر آن، استعمارگربا تنزل دادن استعمار شده به  شیئی در تلاش است به طورعملی هر  گونه مـسئول یت نـسبت بـه آنان را نفی کند و در صورت عدم نیاز، به راحتی بتواند از شر آن شیئ خلاص شود.

اصطلاح         استعماری سلب انسانیت سزر را م یتوان بـه نما یـشنامه جزئیـ ات گلاسـپل ،  نیـ ز تعمیم داد . ا ین اصطلاح ابتدا توسط مردان برای تمسخر و تحقیر زنان به کار برده م یشد و بعـدبه عنوان ابزار ی برا ی مخف ی کردن  انگیزه قتل مینی با استفاده از فریب مـردان توسـط زنـان بـه خودشان، ارجاع داده می شود.

آقای هال ، در نمایشنامه، واژ ه (Trifles) یا چ یزهای جزئ ی را تنها یکبار هنگـامی بـه کـ ار مـی بـرد کـه زن ـان  به جای  اندیشیدن      درباره قتل صرفاً بـه امـور جزئـی چـون شکـ سته شـدن

شیشه های مربا ی گ یلاس م ینی از شدت سرمای زمستان توجه می کنند. او  با تعجـب مـی گو یـد:

»خوب،  خانمها  عادتاً دلواپس چیزهای جز ئی اند«. یعنی در یک کـ لام، زنـان مـساوی جز ئ یـات هستند. زنان  با شنیدن آن شرمنده و کمی دور هم جمع م یشوند. این واژه به جز  ایـ ن قـسمت ، فقط در عنوان نمایشنامه به  کار رفته است. خواننده در پایان نما یشنامه به  این نت یجه  م یرسد کـه زن ها به  ئجز یات تبدیل  شدهاند یعنی زن ها تا حد اشیاء – امور جزئ ـی – تقلیـ ل ی افتـه انـد. ا یـنتبدیل شدن زن ها به  ئجز یات و مردان به کلیات سبب می شود که مـردان بـا ناآگـاهی از نحـوهاستفاده از کلمات نمادین که از دید مردان ، صرفاً جزئیات به  حساب م ی آیند بخـش اعظمـی ازمفاهیم مرتبط با قتل را از دست بدهند. برای مثال زنان به تدریج در م ییابند که  تمامی وسـایل درخـواستی م ینی – یک دامن زنانه،             لباسها، یک جفـت ک فـش، یـک  روسـر ی کوچـ ک، یـک  پیش بند و یک لحاف ق         لابدوزی شده – با استفاده از معانی پنهان کوه یخی برای پوشـ یدن، بـه  کار م  یروند که همگ ی از لحاظ نمادین  وسیله ای برا ی پوشاندن قسمتی از بـدن (ی عنـی کتمـانحقیقت ز یرین آن ها) به حساب  م یآیند. مینی، در حقیقت با درخواست وسایل نماد ین از زنـانمی خواهد که او را در پوشاندن حقیقت از مردان یاری دهند. از  آنجایی که مینی مانند همه زنان می دانست که مردان از توجه زنان به امور جزئ ی، مدام خرده می گیرند و به توجه خود به امـورکلـی  مهـم و جدی همواره افتخار می کنند با منحرف کـردن حـواس همـه زنـان و مـردان بـه  شیشههای  شکسته شده مربای گ یلاس و درخواست وسایل شخص ی به  جای           نگرانی از پرونـدهمهم              قتل، تلاش می کند تا وکیل بخش و کلانتر را  فریب دهد و وانمود کند کـ ه هرگـز طـرح وفکر پیچیده قتل شوهر در ذهن این زن ساده روستایی نمی توانسته شکل بگیرد.

اصطلاح جمع ناشناس  

خانم هال به دروغ به  آقای و کیل بخش می گوید که یک گربه، قنار ی داخل قفس را شکار کرده است و خانم کلانتر، جسد قنار ی را از شوهرش و وکیل بخش مخفی و وانمـود مـی کنـدکه هیچ چیز خطرناکی را با خود از صحنه جرم خارج نمی کند.

پنهان کاری و دروغ این دو زن را علاوه بر میمون          دلالتگر، م ی توان با ارجاع به اصطلاح جم ع ناشناس آلبر مم ی، بهتر توجیه کرد. برای تبیین موضوع، ابتدا نگارنده مقاله جمـع ناشـناسرا توض یح  م یدهد و نمونه         بارزی از آن را در کتاب هزار و یکشب بررسی م یکند که به وضوح با ا ین اصطلاح، ارتباط مستقیمی دارند . سپس ا یشان  به کاربرد غیرمستقیم و نـه  چنـدان آشـکار اصطلاح مم ی در نمایشنامه جزئیات م ی پردازد تا نشان دهد تا چه م یـزان ا صـطلاح اسـتعماری جمع ناشناس و زوال شخصیت منتج  شده از آن در برخورد مردان با زنان و دروغ آن هـا بـرای کتمان انگیزه قتل، نقش اساسی ایفا می کند.

ممی، نو یسنده و           مقالهنویس قرن ب یستم میلادی، در چهره استعمارگر و چهره اسـتعمارزدهکه  مطالعهای از استعمارزدایی در شمال آف ریقـا در دهـه 1950 اسـت ، بـه  برجـسته          سـازی بعـدروانشناسی روابط بین استعمارگر و استعمار شده می پردازد. به عقیده وی، اسـتعمارگر ابتـدا بـااستفـاده از یک سر ی نف ی ها شروع می کند و آن را تا جایی پـ یش مـ ی بـرد کـ ه بـا نفـی تمـام یصفت های مثبت استعمار شده، انسان یت او نیز سلب شود. استعمارگر برا ی  این منظـور از جمـعناشناس استفاده می کند تا بگوید: »همه آن ها  این طوری هستند . هم ه آن ها مثل هم هستند« (ممی 85). در حق یقت با استفاده از این اصطلاح، استعمارگر به جای این که بگوید یک فـرد اسـتعمار شده تنبل است، م ی تواند بگو ید هم ه  آنها تنبل هستند. این اصطلاح، نه تنهـا فردیـ ت شـخصاستعمار شده را از او سلب می کند  بلکه در موارد اعمال خشونت برای جرم یک فـرد اسـتعمار شـده تم ـام اس تعـمار شده ها، مج ـرم تلقی می شـود و زم ی نـه خـوب ی را بـرا ی توجیـ ه خـشونتدسته جمعی علیه آن ها  فراهم می کند.

ممی جمع ناشناس را در هیچ رمانی به کار نبرد . اما نگارنده آن را در روابط زن و مـرد درهزار ویکشب به کار م ی برد. این اصطلاح در اعدام صدها دختر دوشیزه توسـط شـهریار نقـشاساسی  ایفا م ی کند. از آن جایی که شهر یار و برادرش، شاه زمان، چندین مورد بی وفایی و خیانت زن به  مرد را در زنان خود و چند زن دیگر، مشاهده کرده اند، پادشاه تـصور نادرسـتی از زنـانپیدا کرده و در اثر تعمیم دادن چند مورد خیانت زن به کل زنان در مدت سه سال متوالی بـرای انتقام از تمام زنان به ویژه دختران معصوم، هر شب با دختری ازدواج و فـردای آن شـب او رااعدام م  یکند. در ا ین م یان، شهرزا د، دختر باهوش وزیر، به مدت هـزار و یـک  شـب بـا گفـتنداستان هایی به  پادشاه، او را معالجه می کند تا دست از کاربرد نادرست جمع ناشـناس بـردارد و  جرم چند شخص را به کل گروه زنان تعمیم ندهد ، و دختران معـصوم را قربـانی تـصور غلـطخود مبنی بر بی وفایی همه زنان نکند.

در هزارویکشب، جمع ناشناس، نقش توجیه خشونت هتـک حرمـت و اعـدام دختـرانمعصوم توسط پادشاه ستمگر را ایفا م ی کند، در نمایشنامه جزئ یات، هم مردان و هم زنـان از آناستفاده م  یکنند، با این تفاوت که زنان آن را به گونه ای به کار م ی برند که انگ یزه قتل پنهان بمانـدو مردان برای  تحقیر زنان و توجـه آن هـا بـه امـور بـی ارزش بهـره مـی جوینـد . ی عنـی در ایـ ن نمایشنامه، هر دو طرف درگیر از جمع ناشناس  به طورآگاهانه یا ناآگاهانه بهره می جویند.

در نما یشنامه جزئ یات، جمع ناشناس هنگاهی معن ی  پیدا م ی کند که خانم کلانتر به  کلانتـرو  وکیل بخش می گوید که م ینی نگران خاموش شدن بخاری و شکسته شدن شیشه های مربـای گیلاس از سرمای زمستان بود. شوهرش با تمسخر می گوید: »خوبه، شما زن ها، از پس زن ها برمی آیید! بیایید قتل را فراموش کنیم و به فکر مرباها ی خانم باشـیم«. در  ایـ ن قـسمت، خطـابکلانتر نه به مینی بلکه به کل زنان است و با این گفته، نه تنها می نـی بلکـ ه کـ ل زنـان، تحق یـ ر وشرمسار م  یشوند. آقای و کیل بخش، دوست دارد فکر خود را به مسایل جدی تـر خـانم رایـ تمشغول کند و آقا ی هال م یگوید که  زنها عادت دارنـد کـه دلـواپس چ ی         زهـای جزئـ ی باشـند . حرف  آقای هال باعث م یشود زنان به هم نزد یکتر شـوند. آقـای و  کیـل بخـش بـرای تلط یـ ف اوضاع، با سیاستمداری  م یگوید: »و در عین حال ، با وجود هم ه دلواپسی های خانم ها، آیا بـدونآن ها کـاری از ما ساخته است؟«. او             دستهایش را با آب سطل می شوید و وقتـی مـی خواهـد آنها را با حوله غلتکداری خشک کند به کثیفی آن زل م یزنـد و بـا لگـد زدن بـه  ظـرف  هـای کثیف ز یر ظ       رفشویی با عصبانیت م ی گوید: »حوله های کثیف، همچ ین زن خانه داری هـم نبـوده، نظر شما چیه              خانمها؟« ابتدا خانم هال از زیادی کارهای مزرعه شکایت م ی کند و بعد در دفـاعاز  مینی و زنان، نه تنها از کثیف بودن دستان وکیل بخش خرده م یگیرد، بل کـه آن را بـه  دسـتانکل مردان تعمیم  می دهد و م یگوید که حوله ها در خانه زود کثیف  می شوند چون دستان مردانهیچ وقت  آنطور که با ید  تمیز  نیستند. در  ایـن لح ـظه ر یشخند مردان با ریـ شخند زنـان همـراهمی شود چون زنان به  همجنس خود وفادار می مانند. 

در  پایان نما یشنامه، زنان ریشخند مردان را که  م یخواستند بداننـد کـ ه خـانم می نـی طـرحلحـاف را لا ییدوزی یا قلاب دوزی کرده، به               گونهای پاسخ م یدهند کـ ه     همـه بیننـدگان پ  ـــی  میبرند که در این نما یشنامه هم مردان و هم زنان، به    ئجز یات رو می آورند با ا یـن تفـاوت کـ ه زنان برا ی منحرف کردن  فکر مردان، جواب قلاب دوزی را می دهند تا از د یـدگاه ب یننـدگان بـامعنی حلق آویز کردن شوهر بـ یارتبـاط نباشـد. اهم یـت اصـطلاح ممـی در ا یـن نمایـ شنامه در صورتی خود را نشان می دهد که بدان یم ابتدا و انتهای ا ین نما یشنامه، بـا اصـطلاح ممـی  پیونـدخورده است . عنوان نما یشنامه از این جهت با جمع ناشناس، مرتبط است که خلاصه شده  ا یـن جمله          است: »زنان به امور جزئی توجه م یکنند«. یعنی زنان مساوی جزئیات می شوند. و         انتهـای نمایشنامه به  سبب نت             یجهگیری های گوناگون ب ینندگان قابل توج یـه اسـت چـرا کـ ه بیننـدگان درمی یابند که مردان ضمن تمسخر زنان، خود به    ئجز یات توجه می کنند و از مسأله         جـدی انگ یـزه قتل که به قلاب دوزی بی ارتباط نیست باز می مانند.

کاربرد نظریه رهایی بخش خشونت در نمایشنامه 

فرانتس  فانون، نویسنده فرانسوی زبان اهل مارتینیک، مقاله نـویس، روانپزشـک و انقلابـی بود.  وی در کتاب نفرین شدگان زمین  از میان بس یاری از موضوعات به  نقش خشونت واک نـشی در اسـتعمارزدا یی اشـاره مـ ی کنـد. بـه اعتقـاد او اسـتعمارگران، منـش أ تمـام ی خـشونت هـا درمستعمرات اند چرا که ساکنان سفیدپوست خشونت را وارد خانه و ذهن بومیـ ان اسـتعمار  شـدهمی کنند. فانون، اشاره می کند از آن جایی که استعمار با خشونت و حمله استعمارگر بـه اسـتعمار  شده ش کل م ی گیرد، منطق ی است که بگو ییم استعمار با همان سلاح خشونت، به پایان می رسـد .

او بر این باور است که ارتباط بومیان و ساکنان سف یدپوست بـا هـم در مـستعمرات جـز از راهخشونت و به کارگیری  گلولههای تـوپ و سـرنیزه،  میـ سر  ن یـست. او ادعـا مـی کنـد کـ ه چـون  استعمارگر، فرد بومی را از تحقق رؤیاهایش محروم ساخته است، فرد بومی مصمم است که ازهر وس یله مم کن برا ی نابود ی سا کنان سفیدپوست استفاده کند: »کار فرد بومی تصور تمام طـرقممکن  برای نابود ی کامل سا کنان سف یدپوست است « (فانون 93). علت  ایـ ن امـر آن اسـت کـ ه ((برای فرد بومی  این خشونت نشان دهنده آغاز عملیات تهاجم ی آن هاست«. (همان 85). در یک کلام آزادی فرد بومی، در گرو نابودی ظالم سفیدپوست است.

سارتر مانند فانون معتقد است: »در ایام آغـاز ین انقـلاب اسـتعمارزدایی، بایـ د اروپـا یی را کشت. این کشتن در حکم زدن دو نشان با یک  تیر است، یعنی کشتن همزمـان ظـالم و مـردی که  به او ظلم کرده است . در نت یجه یک کشته و یک مرد آزاد باقی م ی ماند« (مقدمه سارتر بـرای فانون). فـانون بـه  تـأثیر انـسانی مثبـت و نـه مخـرب خـشونت، اشـاره مـی کنـد و خـشونتاستعمارزدایی را رهایی بخش م ی نامد. او م ی نویسد: »استعمارزدایی به  خلق وا قعی مردان جدیـ د می انجامد. آن ش یئ ای که استعمار شده بود به انسان تبدیل م ی شود که باهمان روند، آن شیء رااز خود دور و آزاد می کند« (فانون 36-37).

نظریه خشونت استعمارزدایی در صورتی به نمایشنامه جزئیات، قابل تعمیم است که رابطـهمرد ظالم با همسر خود در قالب نظریه های پـسااستعماری فم ین یـستی مطـرح شـود. ی عنـی مـرد ، استعمارگر ظالم و زن مظلوم، در حکم بوم ی استعمارشده فـرض شـود. در نمایـ شنامه جزئیـ ات، جان را یت مدت بیست سال است که آرامش همـسرش را سـلب و او را بـا خـشونت تمـام درخانه ای  متروک زندان ی و اسیر کرده است . خانم هال و خانم پیترز، به تدریج پرده از ظلم و ستمآقای جان رایت به همسرش بر می دارند و کشف می کنند که فرد مقتول چندی پـ یش از قتـل بـاحلق آویز کردن قنار ی زیبا و آواز خوان مینی، تنها امید او برای زنده نگاهداشتن خـاطره گذشـتهشاد او – که صدای فرحبخش پرنده آن را تداعی مـ ی کـ رد – از او گرفتـه مـی شـود و بـه جـای زندگی شاد زناشویی برا یش زندگ ی خشونت آمیزی آورده بود. در نتیجه ، برا ی مینی راهی به جـزپایان دادن به خشونت ها باق ی نمانده بود. زنان با بیان ستم های بی شمار آقای رایت به همـسرش،چنین قتل ی را قابل توجیه م ی یابند. با توجه به نظریه فانون، می توان گفت که در ایـ ن نمایـ شنامه،مینی یک شورشی است که قدرت مردانه را زیر سؤال می برد و به جابجایی قدرت می پردازد.

نتیجه 

گرچه تمام      خوانشهای قبل ی از نمایشنامه جزئیات، به اهمیت نظر یه های فم ینیستی اشـارهکرده اند، پژوهش حاضر          قطعههایی از اثر را طوری کنار هم می چیند که خوانش پـسااستعماری جـدیدی از آن را ممکن س ـازد و این اثر را در زمـره ادب یات       عدالت خــواهانه و اعتراضـی بـه بی عدالتی های مردسالار ی قـرار دهـد. در نما  یـشنامه، مقتـول آمر یکـایی،  بیـ ست سـال متـوالی همسرش را مورد ستم قرار داده و به غیر از خشونت، راه دیگری برا ی اعتر اض باق ی نگذاشـتهاست. مینی را یت به  کمک همان روش ساکت کردن قنار ی، بـا شکـ ستن گـردن و حلـق آویـ ز کردن آن، به خشونت ظالم پاسخی کوبنده داده اسـت تـا عـدالت اجتمـاعی از دسـت رفتـه رابرقرار          سازد. برخلاف  بسیاری از      داستانهای              جنایی که کارآگاهـان، برتـری ف  کـری خـود را درآخر اثر ارائه م ی کنند، دو زن روستایی بدون هیچ غرور یا خودنما یی به  لا یـه  هـای ز یـرین کـ وه یخی روابط استعماری زن و شوهر و روش استعمارزدایی  مینی را یت با کشتن ظالم و آزادی ازقید و بند او، دسترسی پیدا م یکنند و گره های این قتل را با زدن        آخـرین گـره – قـ  لابدوزی- به عنوان  اشاره  تلویحی  بهکار  م یبرد مبن ی بر این که  مینی همسرش را حلق آویـ ز کـرده و اثـر راخاتمه م یدهند.

Bibliography Abrahams, R. D. (1970). Deep Down in the Jungle …; Negro Narrative Folklore from the Streets of Philadelphia. Chicago: Aldine Pub. Co.

Beauvoir, S.D (1989). The Second Sex, transl. H. M. Parshley. New York: Vintage; Knopf, 1952.

Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London; Routledge.

Bigsby, C. W. E. A. (1982). A Critical Introduction to Twentieth-Century American Drama. Vol. I. New York: Cambridge University Press.

Carlson, N. R. (1999-2000). Personality. Psychology: the Science of Behaviour (Canadian ed.). Scarborough, Ont: Allyn and Bacon Canada.

Carpentier, M. C. (2001).The Major Novels of Susan Glaspell. Florida: University Press of Florida.

—. (2008). Susan Glaspell: New Directions in Critical Inquiry. New Castle: Cambridge Scholars Publishing.

Césaire, A. (2000). Discourse on Colonialism. New York: Monthly Review Press, 2000.Print.

Donovan, S. (1986). Feminist Theory: The Intellectual Traditions of American Feminism. New York: The Ungar Publishing Company.

Fanon, F. (1968). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

Gainor, J. E. (2001). Susan Glaspell in Context: American Theater, Culture, and Politics 1915–48. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Gates Jr., H. L. (1988). The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American Literary Criticism. New York: Oxford University Press.

Gilbert, S. M. and S. G. eds. (1996).The Norton Anthology of Literature  by Women: The Traditions in English. New York & London: W.W. Norton & Company.

Glaspell, S. (1386/2007). “Joziyyat”. Valiollah Dehghani. Farhang va  Honar. Nom. 60: 72-77.

—. (1920). “Trifles”, in Plays .Boston: Small, Maynard, and Co.

—. Des Moines Daily News, December 3, 1900 – April 19, 1901.

Hemingway, E. (1964). A Moveable Feast. New York: Scribner.

Keysar, H. (1985). Feminist Theatre: An Introduction to plays of Contemporary British and American Women. New York: Grove Press.

Memmi, A. (1990). The Colonizer and the Colonized. London: Earthscan.

Noe, M. (1983). Susan Glaspell: Voice from the Heartland. Western Illinois University: Macomb.

مقایسه تحلیلی جهان بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم های زیادی

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 109 تا 121                        

مقایسه تحلیلی جهان بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم های زیادی

بهرام زینالی

دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

∗∗

روح انگیز قلیزاده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات روسی، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران،

تهران، ایران

(تاریخ دریافت: 29/2/92، تاریخ تصویب: 7/8/92)

چکیده

موضوع جوانان قرن نوزدهم روسیه در آثار بیشتر نویسندگان، جایگاه ویژه ای داشت. زندگی و طرز تفکر آن ها با دیگران متفاوت بود. آنان ای دهها و شیوههای متفاوتی داشتند. تسلط شان به علوم مختلـف ، توانایی در سخنوری، شعر و ادب، جنگاوری و سبک زندگی اشرافی در آن ها به خوبی نمایان بود. امـا  از سویی، با دیگر اشراف زمان خود تفاوت عمده و بزرگی داشـتند .         زنـدگی روزمـره  و پـوچ ، تجمـلات ، مجالس و محافل اشرافی، تنها احساسی که برای  آنها به ارمغان  میآورد، احساس        پـوچی،    سـردرگمی، یاس و اندوه بود. آن ها خواستار ایجاد تغییرات و تحولات عظیم در درون خود و جامعه    بودنـد.     امـا راه رسیدن به  این هدف، برای آن ها غریب و ناآشنا بود. ای دهها و آرمان های آن ها برای اطراف یـان     قابـل درک نبود و توسط جامعه و اطرافیان پس زده می شدند. از این رو، بررسی شیوه تف کـر آن هـا ، مـورد  توجـه  و اهمیت نویسندگان قرن نوزدهم واقع گشت و محور اصلی آثار  آنها قـرار گرفـت. در اصـطلاح   ادبـی روسیه به اینگونه اشراف »آدم زیادی« گفته م یشد. در این مقاله سعی خواهد شد با مقا یـسه ا یـن گونـه  ادبی در آثار پوشکین و گانچاروف، تفاوت دیدگاه ها و سبک زندگی آن ها واکاوی شود. زندگی قهرمانان هر دو داستان، گویای جهان بینی و الگوهای ذهنی هر دو نویسنده می باشد. در این راستا، سـع ی خواهـدشد با ارائه توصیفی، ظاهر و شخصیت هر دو قهرمان، خواننده با مقایسه فضای توصیف شده و سنجش موقعیت زندگی آن ها  به تفاوت ها و تمایزات آن ها پی ببرد.

واژه های کلیدی: پوشکین، آنگین، گانچاروف، آدویف، آدم زیادی.

                                                        

E-mail: bzeinali@ut.ac.ir ،021-88634500 :تلفن: 61119134-021، دورنگار ∗

E-mail:  roohangiz_gholizadeh@yahoo.com،021-88634500 :تلفن: 61119134-021، دورنگار ∗∗

مقدمه 

ادبیات روسیه در دورههای تاریخی مختلف، دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفت. ا یـن حوادث در آثار بیشتر نویسندگان روس که همواره نقش ناجی و مدافع حقوق عامه مـردم را بـرعهده می گرفتند، به  خوبی منعکس می شد. مشکلات عامه مردم و روابط شـان بـا طبقـه حـا کم، موضوع اصلی آثار آن ها بود. نویسندگان بنا بر ضروریات جامعـه   بـه  موضـوعات  خـاص  دوران خود می پرداختند و به کمک قلم خود که همانند سـلا حی در برابـر  حکومـت  بـود ،         مـشکلات جامعه را بیان می کردند.

قرن نوزده در ادبیات روسیه، قرن طلایی نام گرفت. نویسندگان ا یـن دوره ب یـشتر از دیگـر  دوران به مبارزه با حکومت پرداختند. جریان های تاریخی مختلفی که در این راستا شکل گرفت، سرمنشأ پیدایش بسیاری از شخصیت ها و گونه های ادبی شد.

یکی از گونه های ادبی که در آثار بیشتر نویسندگان قرن نوزدهم خلق شد، مردمی بودند که به آن ها »آدم زیادی« می گفتند. خلق این گونه ادبی با اثر »یادداشت های آدم ز یـادی« تورگنیـ ف، شکل گرفت، اما در واقع این پوشکین بود که با رمان یوگنی آنگین آدم های زیادی را به گستره ادبیات روسیه وارد کرد.

بیشتر نویسندگان قرن نوزدهم روسیه، از طبقه اشراف و دربار بودنـد  و  زنـدگی  دربـاری و قوانین حاکم بر این طبقه اجتماعی برای آن ها ملموس و آشنا بود. آن ها این سبک زندگی را نفی کرده و از زندگی پوچ و روزمره اشراف، گریزان بودند و نارضایتی از وضع موجـود را در آثـارادبی خود با خلق شخصیت ها و موقعیت های مشابه، نمایان می ساختند.

در این مقاله سعی خواهد شد، این مسئله در آثار »پوشکین« و »گانچاروف« بـر  اسـاس  دو رمان یوگنی آنگین و داستان همیشگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پوشکین به  عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان قرن نـوزده ، نو یـسندهای مردمـ ی بـود   کـه توانست بیشتر مشکلات جامعه را در آثار خود منعکس کند. موضوع آدم ز یـادی از موضـوعات  اصلی آثار اوست. یوگنی آنگین، نمای نـده آدم ز یـادی بـه  گونـهای  زنـدگی  اشـراف دوران قـرن  نوزدهم را منعکس می کرد.

به دنبال استقبال از این     موضـوع از            سـوی     بیـشتر خواننـدگان،  نو یـسندگان دیگـر    بـه ا یـن گونه سازی در آثار خود پرداختند. هر یک از نویسندگان قرن نوزده، قهرمان خود را  بـه     گونـهای در ردیـف گـونه ادبی »آدم زیادی« قرار می دهند. یکـی  دیگـر  از نو یـسندگانی  کـه خـالق  آثـار  برگزیدهای است و در دوران زندگی اش توانست راه پوشکین را در پیش گیرد، گانچاروف است که بارزترین قهرمان این گونه ادبی در آثار او آبلوموف است.

اما نمی توان گفت: تمام این قهرمانان  کـه  توسـط نو یـسندگان مختلـف   معرفـی شـده انـد ، یکسـانند. هر یک از آن ها علاوه بر موقعیت اجتماعی، بیانگر نظر نویسنده اثـر  و  یـا خـالق  خـودمی باشند.

قهرمان رمان داستان همیشگی آدویف، در مقایسه با یوگنی آنگین، علیرغم شباهت  بـسیار به اشراف دوران قرن نوزده، درنوع خود متفاوت است. با بررسی بیشتر این موضوع، نقاط تـشابهو تفاوت »آدویف« و »آنگین« به  خوبی آشکار می شود.

محققان ز یادی در زمینه  این موضوع فعالیت داشتند که شـاخ      ص تـرین آن هـا،  و یـساریون بلینـسکی اسـت. مجموعـه مقـالات او در 11 جلـد و مربـوط بـه سـ الهـای 1843-1846 در زمینه های مختلف ادبیات و آثار نویسندگان روسیه به چاپ رسیده است. از  بـین ایـ ن مقـالات ، مقالههای 8 و 9 مربوط به  بررسی رمان یوگنی  آنگین و شخصیت  آنگین است. دیگـر محققـاناین  حیطه: نیکلای گوگول و مقاله »چند  نکته  درباره              پوشکین«؛ پوسپلوف و مقاله یوگنی  آنگین مثل یک رمان رئالیستی« (1983)؛      سولووی و مقاله »رمـان پوشـکین یـ وگنی آنگـین« (1981)؛ شاتالوف و مقاله »قهرمان رمان پوشکین یوگنی آنگین« (1986).

بحث و بررسی

در ادبیات روسیه، فلسفه و ماهیت وجودی انسان به  عنوان یکی از مسایل اساسـ ی جامعـه ، برای اولین بار در آثار پوشکین مورد توجه قرار گرفـت . او بنیانگـذ ار ادب یـات کلاسـ یک  روسـیه است که در قرن نوزدهم، وظیفه سنگین بررسی و حل مشکل مربوط بـه  روابـط  متقابـل  جامعـه ، حکومت و مردم را بر عهده می گیرد. به  عبارت دیگر، شکل گیری شخصیت مستقل یک انـسان،تحت عنوان »آدم زیادی« در ادبیات روسیه ظهور کرد.

گونه ادبی »آدم زیادی« برای اولین بار در اثر تورگنیف یادداشـت هـا ی آدم ز یـادی (1850) نمایان می شود. این گونه ادبی توسعه پیدا می کند و در نهایت دوبرولوبوف، مجموعه »آدم  هـای زیادی«، ادبیات روسیه را به  خواننده معرفی می کند که از آنگین شروع می شـود  و  بـه آبلومـوف  ختم می شود (بویکو، پوستنوف 5).

اما اصطلاح »زیادی« همانطور که بلاگوی در مقاله خود مـی نویـسد ، توسـط   پوشـکین در نسخه اولیه یوگنی آنگین  بهکار برده شد (بلاگوی؛ مسیر هنری پوشکین).

اصطلاح »آدم زیادی« قبل از هر چیزی با اشراف قـرن  نـوزده  در ارتبـاط اسـت. پ یـدایش اینگونه افراد پیش از هر چیزی نتیجه تقابل علم حاصل از تحصیلات اروپایی و             شـرایط    زنـدگی روسیه در فرمانروایی نیکلای، پس از شکست قیام دکابریست ها رخ می دهد (لاورتسکی 517).

آنگین »آدم زیادی« است، نه به دلیل این که اشراف زمان او کاری برای انجام دادن نداشتند؛ بلکه برعکس، کار بسیاری هم بود. او »آدم زیادی« بود، چون به بخشی از اشراف تعلق داشت که نمی توانستند شرایط و اوضاع بورژوازی را پذیرا باشند (همان 520).

تحقیر کرامت انسانی، آزادی، حق و نیز بازدارندگی و سـد  پ یـشرفت بـا نگهداشـت نظـامسرواژی و سلطنت مطلقه و انزوای اجباری از فرهنگ اروپایی و پیشرفتهای آن، بـدون  آن  کـه دچار ستیزهایی دردناک شوند، مورد توجه آن ها بودند. کسی  کـه نظریـه  انـسان یت و حکومـت  مبتنی بر قانون را دریافته، نسیم  روشـنفکری و آزادی  مـدنی را  لمـس و درک  کـرده بـود ، دیگـر  نمی توانست در نظم مرده تزارها احساس سعادت کند. روشنفکران روس در آرزوی آن بودند که بتوانند واقعیت را آشکار سازند و حقیقت را بگویند، اما حقیقت سرکوب می شد و موانع سانسور را تنها از طریق خزیدن از کوره راه ها می شد، دور زد. روشنفکران روس در وجـدان  خـود ، ا یـن انگیزه را احساس می کردند که به  تحقیر، خودکامگی و فشار؛ آشکارا اعتراض کنند. اما اعتراض آشکار حتی اگر نسبت به  دسیسه های یک حاکم شهرستانی بود، در ح کـم خود کـشی محـسوب میشد.

بسیاری از روشنفکران روس، در آرزوی آن بودند که برای  رفـاه  مـردم و  ارتقـای فرهنـگ  کشور تلاش کنند و مؤثر واقع شوند. اما تحت فشار آهنین رژیم و اختناق آن، هی چگونه ام کـانی برای فعالیت شهروندان و هیچ گونه فضایی  بـرای  جلـوه دادن ابتک ارهـای سی اسـی،  اجتمـاعی و تواناییهای دیگر وجود نداشت.

بدین ترتیب بود که، با استعدادترین اشخاص قادر نبودند؛ موجودیت خـود  را بـه   نحـوی معقول در درون جامعه مطرح کنند و به  نظر خود به  صورت »آدم زیادی« و انسانی که در زمـان  مناسب متولد نشده می آمدند. برای  آنها این توفیق پیش نیامـد   کـه از طر یـق  توانمنـدی  فـردی بتوانند،  بهآگاهی از ارزش اجتماعی خود دست یابند.

حال پس از آگاهی درباره چگونگی خلق »آدم ز یـادی« و جایگـاه آن در ادب یـ ات روسـ یه، تلاش می شود تا ا یـن     موضـوع  بـر روی قهرمانـان  دو اثـر     مهـم از دو نو یـسنده معـروف ی عنـی »پوشکین« و »گانچاروف« بررسی شود.

اثری از پوشکین که این موضوع در آن بررسی می شود، یوگنی آنگین است. این اثـر ،  طـی سال های طولانی نوشته شده است و حادثه تاریخی قیام دکابریست ها بر آن بی تأثیر نبوده است. پوشکین  در ماه می سال 1823 در کشینف، (زمانی که در تبعید جنوبی به سر مـی بـرد )؛ نوشـتن این رمان را  آغاز کرد. در  این اثر، پوشکین توانست م ردم روسیه و اشراف قـرن  نـوزدهم  را بـ ا توصیف زندگی بسیاری از اقشار جامعه به تصویر درآورد. موضوع              اصـلی     رمـان،     عـشق دختـر  اربا بزاده روستایی »تاتیانا« و پسر اشراف زاده شهری »یوگنی آنگین« است.

نویسنده دیگری که  بـه  موضـوع »آدم ز یـادی« در آثـار  خـود  اشـاره   کـرده اسـت ، ا یـوان الکساندرگانچاروف (1891-1812) است. او در خانوادهای تاجر و ثروتمند در سیمبی رسـک بـه   دنیا آمده است.

رماننویس مشهور و بزرگ روسیه »گانچاروف«، در زمان حک ومـت  مـستبد  نـیکلای اول، وارد عرصه نویسندگی شد. آثار او تأثیر به سزایی در شکل گیری مکتب رئالیستی روسیه  داشـت و تا حد زیادی بر نویسندگان بزرگی همچون تولستوی، تأثیرگذار بـوده   اسـت. ارزنـده  تـرین و ماندگارترین آثار گانچاروف  سهگانه داستان همیشگی، آبلوموف و پرتگاه اند  کـه  زنـدگی مـردم  روسیه  سالهای 40  الـی 60  قـرن نـوزدهم در  آن هـا مـنع کس  شـده  اسـت. در ا یـن  رمـا نهـا ، گانچاروف سعی می کند؛ واقعیت زندگی مردم  روسـیه را از  تمـامی لحـا ظ بـ ه تـصویر ب کـشد. نویسنده سعی  می کند، تمامی جوانب زندگی را از ابعاد معنـوی، اخلاقـ ی و  اجتمـاعی  بررسـی کند.

رمان داستان هم یشگی گانچاروف، برای بار اول در چهارمین شـمار ه مجلـ ه »معاصـر «، در سال 1847 منتشر شد. ای نکه این رمان در مجله انقلابی آن زمان چاپ شده بود،             بهتـرین تبلیـ غ اجتماعی و ادبی برای آن اثر بود. گانچاروف در طول 3 سال، مشغول نوشتن این رمان بـود . در مقاله »داستان غیرعادی (1875-1878)«، گانچاروف م ینویسد: ایده رمان در سال 1844  شـکل گرفت و در سال 1845 نوشتن آن آغاز شد و در سال 1846، فقط  چند فصل  باید به  آن اضـافهمی شد. رمان داستان هم یشگی، گانچاروف را در رده نویسندگان مطرح مکتب رئالیسم قرار داد که به عقیده بلینسکی، سعی داشتند جنبههای مختلف       جامعـه را منتقدانـه مـورد     توصـیف قـرار  دهند (بلینسکی 315-316).

آنگین از قهرمانان مکتب رئالیسم ادبیات روسیه است و تأثیرات زیادی بر نویسندگان بعد از خود دارد. باختین که رمان نویسی را تنها در حیطه چند صدایی م یبیند، پوشکین را  بـا وجـود  شاعر بودن، یک رمان نویس می داند و  مثالهای زیادی را ذکر می کند که چگونـه  در دل روا یـت تزو  آنتیتز هگلی، شکل می گیرد. پوشکین را باید اولین آغازگر روسی نو یـسی و  پـا بـه  عرصـه گذاشتن  شخـصیت  هـای روسـی در ادب یـات دانـست ، شخـص  یت هـایی  کـه  هـر چنـد  بـ ه  قـولداستایوفسکسی، مسئلهای فرا مرزی دارند، اما ویژگی هـای  ملـت  روس در آن هـا  نما یـان اسـت (فاتحی 1-2 ).

یوگنی آنگین، جوان زمین دار و کتابخوانی است  کـه بـ ه دیگـر   زمـین داران و  همـسایگانششباهتی ندارد و معتقد است اشراف باید صاحب زمین باشند (از عقاید خود پوشکین که نیم قرن بعد در روسیه به وقوع پیوست) (همان).

یوگنی آنگین، نماینده جوانان اشراف قرن نوزدهم بود، که درسال های20 شکل گرفتند. او در خانوادهای ثروتمند متولد و بزرگ شد. همانطور که در آن زمان عرف بود، او در خانه و تحت نظر مربیان خارجی، از جمله معلم فرانسوی تربیت شده بود. قهرمان داسـتان ، نماینـد ه  جوانـانی بود، که آن ها را »نسل طلایی« می نامیدند. آن ها بسیار توانمند و باهوش بودند، اما مشخصه اصلی آن ها زندگی شاد و به  دور از فعالیت بود. گردش در بلوار نفسکی، شرکت در مجالس رقـص  و باله، کارهایی بودند که مختص جوانان آن زمان بود. علیرغم        تمـامی ا یـن عـادت  هـا و     سـنتهـا  یوگنی آنگین در بین نسل طلایی آن دوره به سبب هوش و استعداد    بـالای خـود  و همچنـ ین بـه   دلیل داشتن دیدگاه انتقادی نسبت به زندگی اشراف، متمایز بود.

ویساریون بلینسکی، آدویف را؛ رمانتیک سه گانه می نامد. رمانتیک از لحاظ ذات و سرشت، رمانتیک از لحاظ تربیت و رمانتیک بر اساس شرایط زندگی. »آدویف« با نیت و هدف فدا کردن خود در راه آرمان های ملت روستای خود، گراچی1 را ترک و به  مرکز هی جانـات  زنـدگی ی عنـی سن پترزبورگ عزیمت می کند.

رمانتیک های حقیقی، رفتاری به غیر از این دارند. آن هـا  از  شـهرهای خفقـان  زده فرارینـد ، منزوی می شوند و در ذهن خود دنیای دیگری می سازند. »الکساندر آدویف« برخلاف این افـراد  است. او م یخواهد وارد جامعه شود و حتی خدمتی را نیز ارائه دهد. ا یـن  خـصلتی غیر عـادی و غیرطبیعی است که در نهاد قهرمان داستان قرار دارد و برخلاف خصلت هایی است که در جوانان اشراف سال های 30 و 40 قرن نوزدهم روسیه به چشم م یخورد (شبلیکین 75).

بر عکس قهرمان گانچاروف، قهرمان پوشکین یوگنی آنگین از زندگی  شـهری  بـه زنـدگی روستایی پنـاه مـ یبـرد .  یـاس و ناام یـدی شـهر  گری بـانگیر او مـ  یشـود . از  دوسـتان و  آشـنایان، جذاب یتهای ظاهری دنیای اشراف، خسته می شود، به  نویسندگی روی می آورد و انـدکی بعـد از ای نکار دست می کشد. بعدها  به مطالعه علاقه پیدا کرد، ولی این حـس  ن یـز بـه زودی  فـروکش

                                                        

1- روستایی در منطقه آرلوف.

کرد. او قصد عزیمت به خارج را می کند، اما پس از دفن پدرش و تقسیم اموال و داراییهای اودر ماه می سال 1820 به  روستای عمویش سفر می کند (بایفسکی 120).

او در روستا، همسایه جدیدی به نام لنسکی  پیـ دا مـی کنـد ،  کـه بـه  خـاطر  شـباهت  هـایاولیه شان، با هم صمیمی م ی شوند و به خانهای مـ یرونـد   کـه اولگـا ، نـامزد     لنـسکی همـراه  بـا  خواهرش تاتیانا – اولین اسم روسی در ادبیات روسیه- در آنجا زندگی می کنند. اما بـه         تـدریج، تفاوت های شخصیتی در آن دو پدیدار می شود و لنسکی احساساتی و دلداده در مقابـل   یـوگنی آنگین به ظاهر منطقی قرار می گیرد (فاتحی 1).

در رمان داستان همیشگی تقابل روستا و شهر با تفاوت  جهانبی نیها،  سـبک ترب یـت  افـراد در محیط روستایی بر اساس قوان ین زندگی شهری دیده م  یشوند. »آدویف« در  روسـتای محـلزندگی خود، اربابی جوان است که به واسطه  ویژگیهای ظاهری خود نه تنها فردی متـشخص ، بلکه جزء معدود افراد آنجا بود. زندگی در این فضا، به این جوان زیبا، تحصیلکرده و متفکر  القـاء  میکند که او در این دنیا یکتا و بی همتا است (گانچاروف 9).

در طول رمان، آدویف چندین بار از شهر به روستا و از روستا به شهر، نقل مکان می کند و هر بار در موقعیتهای مختلف قرار می گیرد. زندگی اربابی و خانه اشرافی او در این روستا، آن را به یک روستای ای دهال تبدیل م یکند که یکبار برای همیشه از نظام فئودالی جدا شده است، اما پترزبورگ، همانند شهری اروپایی با مشخصات منحصربه  فرد در  جامعـه  بـورژوازی  روسـیه بـه   تصویر کشیده شده است (بلینسکی 352).

یوگنی آنگین در ابتدای رمان؛ دارای شخصیت سردرگم و بی هدفی اسـت . م کـان         زنـدگی خود را از شهر به روستا تغییر می دهد، اما زندگی              روسـتایی ن یـز      جوابگـوی روح جـستجوگر  و سرگردان او           نمیشود. حتی دوستی با لنسکی جوان، نیز نمی تواند او را آرام کند. او در جستجوی هدف خود  به هر ریسمانی چنگ م یزند اما چیزی در وجود او دگرگون           نمیشود. یوگنی آنگـ ین در زندگی، در موقعیت های مختلفی قرار م یگیرد. عشق به  تاتیانا، یکی از موضوعات اصلی این اثر است که در دو مرحله توصیف می شود. یوگنی آنگین  به عنوان نماینده جوانان اشـراف    قـرن نـوزدهـم روسیه،          نمیتواند عاشق زنی شود که دلـداده اوسـت . او      بـار اول،  عـشق تاتیانـا  را رد می کند.

داستایفسکی در این زمینه با نظر بلینسکی مبنی بر ا ینکه یوگنی آنگین مانند  انـسانی  اسـتکه نمی داند در شرایط متناقض جامعه چگونه رفتار کند و به همین دل یـل  بـه فـردی خودخـواه  ویک گـونه ادبـی تراژیک تبدیل م یشود، موافق است. او می گو یـد:  یـوگنی آنگـ ین از ا یـن رنـج مـی برد که  نمیداند چکار کند، حتی  نمیداند به چه چیزی احترام بگذارد. هـر  چنـد  بـه  خـوبیمی داند که در دنیا چیزهایی وجود دارند که باید به آن ها احترام گذاشـت و  عاشـق  آن هـا  بـود . درفرمولی که بلینسکی در مورد یوگنی آنگین ارائه مـ ی دهـد ، او رنجـور  و خودخـواه اسـت . نظـر داستایوفسکی در این باره فراتر نیز م یرود. داستایفسکی معتقد است، آنگین به انسان خودخواهی تبدیل می شود که  به حال خود می خندد. چرا که حتی  نمـی توانـد  خودخـواه  نیـ ز باشـد . اگـر  او خودخواه می بود، به آرامش می رسید (داستایوفسکی 101-102).

داستـان با وجـود صحنههای رقیـق و عاشقانه که از عشق تاتیانا  بـه  یـوگنی آنگـ ین  خبــر می دهد، آرام آرام از شخصیت ها و احساسات رمانتیک خارج می شود و یوگنی آنگین و تاتیانا را به عرصه رئالیسم تلخی می کشاند. یوگنی آنگین که عـشق  تاتیانـا  را رد  مـی کنـد ، در دوئلـ ی بـا  لنسکی بر سر اولگا، لنسکی را از پا در مـ ی آورد و از آن شـهر مـی رود.  یـوگنی آنگـ ین در آخـررمـان، وقتـی تاتیانا را م یبیند که با پرنسی ازدواج کرده و بـا   مـستخدمینش در  آسـایش  زنـدگی  میکند. به پای او می افتد و طلب عشق می کند تا من دیگری بودلری- کلانی- فرویدی به  ظهور برسد. رمان  در لحظ ه به خاک افتادن  یوگنی آنگ ین و رد شدن عشقش توسـط تاتیانـا بـه پا یـان می رسد (فاتحی 1).

جنبههای مثبت و منفی یوگنی آنگین از دیدگاه بلینسکی، نتیجه        شـرایط    حـاکم بـر  جامعـهاست. او در مورد آن ها اینگونه می نویسد: عدم فعالیت و خفقان جامعه او را آزار می دهـد . او بـه  درستی نمی داند که چه چیزی م یخواهد و از چه چیزی بیزار    اسـت. بلی           نـسکی    لقـب              خودخـواه رنجور را به یوگنی آنگین نسبت م یدهد. منتقد، قهرمان را مؤاخذه نمی کند، بلکه بطور مـستقیماو را در برابر نظرات دیگران ایمن می دارد. به وضوح دیده م یشود که بلینسکی اعتراف می ک    نـد، یوگنی آنگین در نتیجه عشق به  تاتیانا دگرگون می شود. منظور او، نامه یوگنی آنگـ ین بـه تاتیانـااست که در آن یوگنی آنگین اعتراف می کند، خالصانه عاشق اوست و در صحبت های او اثری از زندگی اشرافی به چشم نمی خورد (میلاخ 423).

گانچاروف به  شخص    یتهای  تاتیانا و اولگا توجه ویژهای داشت  و آنها را نماینده دو قشراز زنان روسیه  م یدید. یکی از آن ها  بیشک، جنبه مثبت جامعـه و  تیپ ـی اسـت کـه ماننـد مـومویژگی های جامعه را به خود م ی گیرد. دومین گونه شخص یتی با ویژگیهای درک و هضم دنیای اطراف آزاد، مستقل و خودمختار           است. قهرمانان پوش کین، تات یانا و اولگا بیـ شتر از دیگـر افـرادمطابق شرایط و ویژگی های جامعه بودند (گانچاروف، 1955، 77-78).

در ابتدا ی رمان داستان هم یشگی، زمانی که آدو یـ ف در روسـتا زنـدگی مـی کـ رد، عاشـق

دختری به  نام سوف یا بود اما به مرور زمان و با تصمیم گرفتن برای عزیمت به پترزبورگ، عـشقاو را حقیر دیده و به فراموشی می سپارد.

امـا در ادامـه، داس ـتان روال دیگری م ی گیرد. قهرمان داسـتان، عاشـق نـادژ دا لوب یتـ سکایمی شود. کار و فعالیت خود را فراموش کرده و می خواهد با او ازدواج کند؛ امـا خیانـت  نـادژ دا لوبیتسکایا، آدویف را مأیوس می کند. او دچار یأس شده است و پیشرفت درشغل و حرفه برای او دیگر مفهومی ندارد. این روال تا پایان رمان ادامـه مـی یابـد. آدویـ ف سـردرگم و شکـ ست خورده به روستا برمی گردد و در آنجا زندگی عادی را در پیش می گیرد (بلینسکی 342).

آدویف از نظر جامعه و بر اساس زندگی اجتماعی شخصیتی رمانتیک است. اما بسیاری از منتقدان مکتب رمانتیسم زمان گانچاروف، بر این باور بودند که هر چنـد او در ظـاهر شخـصیتی با و یژگی های رمانت یک دارد اما بر خلاف آنها  دارای شخص یتی عم یق و چند لایـ ه اسـت  (مـا ن 248).

آدویف نمی توانست مسیر زندگی خود را پیدا کند؛ هر چنـد  در ابتـدا ،  زنـدگی  خـود را از جهشی بزرگ  به سوی پیشرفت و آینده ای بهتر آغاز کرد. وفاداری به  اطرافیان و به خـصو ص در عشق و عاشقی از خصلت های او بود. اما در پایان رمان، او به شخصیتی، مشغول به کار و فعال یـت تبدیل شده و این اوج دگرگونی و تغییرات در زندگی او بود (شبلیکین 77).

خواننده تصور می کند کـ ه رمـان داسـتان  همیـ شگی بـا بلا تکلی فـی شـخص روسـتایی در پایتخت  به پایان م ی رسد. او از تلاش و تکاپو  برای زندگ ی دسـت مـی کـ شد و بـه  ولنگـاری  وبیهودگی دچار می شود، ول ی ناگهان داستان روال دیگری م ی یابد. نیرویـی شـگرف در او بیـدار شده، در روستا مشغول به کار  م یشود و پس از آن بار دیگر به پترزبورگ بر م ی گـردد. روح یـه  مبارزهگر،  پیشرفت در کار جد ید و ازدواج بر اساس منطق نتیجه دگرگـونی اوسـت (بلی نـسکی 342).

تـا اینجـای کـار آدویـف و آنگین در بسیـاری از مـوارد،  بـسیـار  شـبیه هـم انـد . آن هـا  از عشقهای حقیقی، فراری و گریزانند و به افرادی دل می بندند که هیچ گونه  احـساسی نـسبت    بـه  آنها ندارند. شاید علت این که آن ها همواره در تنهایی به سر م یبرند، همین مسئله  باشـد. عـشق  در نظر و تصور آن ها پدیدهای دست نیافتنی و مبهم است.

بزرگترین و آشکارترین کمبود رمان داستان همیشگی از نظر بلی نـسکی، ا یـن  اسـت  کـه درپایان رمان؛ ماهیت اصلی شخصیت آدویف جـوان  از  بـین مـ  یرود. قهرمـان   رمـان  طبـق اظهـار بلینسکی با چیزی که در ابتدای رمان توصیف شده، متفاوت است. چهره و شخصیت او تصنعیاست. خصلت آدم رمانتیک در ذات و سرشت او بود. اینگونه افراد هیچگاه به شخصیت مثبتـ یدست نمی یابند. نویسنده بهتر بود او را به خاطر تنبلی و بی هدفی در روستا از بین مـی بـرد ، تـا ای نکه مجبورش کند به  پترزبورگ رفته و صـاحب  شـغل  خـوب   شـده و بـا  دختـر     ثروتمنـدیازدواج کند. طبی عیتر آن بود کـ ه او را              انـسانی سکتار یـست1 یـا      فرقـهگـرا             معرفـی کنـد ،       ولـی مطلوب تر از همه آن بود که او را به اسـلاویانوفیل2 تبدیل کنـد . در آن زمـان  بـود کـه قهرمـان  داستان تبدیل به شخصیتی رمانتیک م ی شد و هیچ وقت کسی شک نمی کرد  کـه         چنـین     افـرادی وجود ندارند (بلینسکی 321).

نویسنده، پایان داستان را خیلی تغییر  نمیدهد و آن را مانند یک نویسنده واقع گرا به پایان می رساند. اما، فکر این که چرا زندگی مردم روسیه اینگونه به پایان می رسد؛ ذهن او را به  خـود  مشغول می داشت. در رمان جدیدش آبلوموف، آن گونه که گانچاروف به  این موضوع پرداخـت ، این بار نیز نویسنده مجبور شد، بر روی شیوه تفکر قبلی متوقف شود (شبلیکین 78).

گانچاروف دریافت که پترزبورگ – بـه  عنـوان پا یتخـت – بـا  شهرسـتان  و بـه خـصوص  روستا، دارای دو فرهنگ اجتماعی کاملاً متفاوت است، دو دنیای متفـاوت  و همزمـان  بـا  آن، دو موقعیت تاریخی مجزا. زمانی که »آدویف« از روستا به شهر نقل مکان می کند، از یک موقع یـت اجتماعی به موقعیت دیگری می رسد و شخصیت و افکار او در این نظام جدید، به طـور کلـیغیرمنتظره و جدید است (گانچاروف 9).

مهمترین شباهت موقعیت های توصیف شده در آثار داستان هم یشگی و  یوگنی آنگـین، در این است که در هر دو اثر، قهرمانان؛ شخصیت هایی باتجربه و پختـه ا نـد کـ ه ا یـده هـای مکتـب  رمانتیسم برای آن ها بی مفهوم است. بلینسکی شباهت آدویف و لنسکی را دریافتـه  بـود . در ایـنجا شخصیت آدویف، از بین رفتن ای ده آلهای مکتب رمانتیسم، به عنوان جهان بینی منسوخ شده را می دید که نسل جوان را از واقعیت های زندگی دور می کند.

گرسن (هرتسن)3  مینویسد: شخصیت یوگنی  آنگین به قدری ملی و           مردمـی بـود   کـه در تمامی رمان ها و داستا نهایی که در ادبیات روسیه مشهور م یشدند، به چشم مـ ی خـورد . نـه   بـه  دلیل این که آنها قصد داشتند از او تقلید کنند؛ بلکه به دلیل آن  کـه او را در همـه  جـا ، در              نـزد

                                                        

  • پیرو مکتبی که از کلیسا و مذهب جدا شده است.
  • جریان ادبی و فلسفی- مذهبی در جامعه روسیه، که در سال های 40 قـرن نـوزدهم شـکل گرفتـه اسـت و بـراستقلال روسیه و  تفاوتهایش با غرب استوار است.
  • تلفظ فارسی نام گرسن، به همین شکل است و هرتسن تلفظ انگلیسی این نام است.

خود و در درون خود می یافتند (گرسن 204).

گانچاروف علیرغم این که، روح نویسنده رمان یوگنی آنگ ین را درک  کـرده بـود ، قهرمـان خود را به سبک خویش پروارنده است. نویسنده رمانتیسم به استثنائات موجود در جامعه توجهنکرد؛ بلکه به اصل و ریشه مسائلی که افرادی مثل آبلوموف را پدید آورده اند، توجه  کـرد. امـا  ارتباط این دو قهرمان برتر »آدم زیادی« و »آدم های غیر زیادی« ناگسستنی اسـت . چـرا   کـه هـر  دوی آن ها بر روی یک درخت سرنوشت به بار نشسته اند (همان).

 

آن چه در متفاوت شدن این قهرمانان نقش داشت:

  • معلمان و تربیت
  • میراث پدران و مادران
  • عشق و چگونگی پاس خگویی به این احساس
  • میزان علاقه به مجالس و بزم های اشرافی

و شرایط محل زندگی؛ که منجر به تحولات درونی در پایان داستان و سرانجامی متفاوت.

نتیجه

نویسندگان قرن نوزدهم ادبیات روسیه، جایگاه ویژهای در  ادب یـات آن  کـشور دارنـد . هـر  کدام از آنها به موضوع خاصی پرداخته اند. مشکلات و معضلات جامعه به خوبی در آثار آنها منعکس شده  است. هنر و آثار این نویسندگان، مجموعه »آدم های زیادی« را پدید آورده اند  کـه قهرمانانی همچون »آنگین«، »پیچورین«، »رودین«، »آبلومـوف «، »آدو یـف«، »       راسـکولنیکوف« و غیره در زمره این افرادند. اما آنچه که  بیشتر از همه در این قهرمانان  به چشم  م یخورد، منحصر به فرد بودن و متفاوت بودن هر یک ازآنها است. در عین حال تمام ی آنها به گونهای  نمای     نـده جوانان قرن نوزدهم بودند. نویسندگانی که به موضوع »آدم زیادی« پرداختند، افرادی بودنـد   کـه خـود متعـلق بـه قشـر دربار بودند. زندگ ی اشرافی، قوانین حاکم بـر  اینگونـه  محافـل ، ظلـم  و ستمهای حاکم بر رعایا،     بـرای آن هـا          آشـنا و ملمـوس  بـود .        بنـابراین  نـشان دادن ضـعف هـا  و مشکلات این جوامع برای آن ها آسان بود و هر کدام از این نویسندگان، سهم به سزایی در رفع این مشکلات بر عهده داشتند. پوشکین به واسطه قهرمان خود یوگنی آنگین به زیبایی            توانـستچهره اشراف شهرنشین قرن نوزده روسیه را              نشان دهد. افرادی که در جامعه              تحـت     عنـوان آدمزیادی بودند و جامعه توانایی درک آنها را نداشت. افرادی که زندگی شهری برای آن هـا فقـط یأس و ناامیدی به بار آورد. آنها نمی توانستند جایگاه اجتماعی خود را پیدا کنند؛ بـه  ناچـار ازآن محیط دور م ی شدند و اغلب به جاهای آرام و  ساکت پناه مـی بردنـد  تـا   سـکوت و آرامـش طبیعت مرهمی بر دل آشفته و پرتلاطم آن ها باشد.  امـا        حتـی طبیعـت  ن یـز  نمـی توانـست  روح سرکش و جستجوگر آنها را التیام بخشد. آنها از مردم دور  م یشدند و در پی یافتن آرمانهای خود به      سرنوشت های مختلف دچار می شدند.    قهرمـان  پوشـکین،              بعـد از    سـال هـا              جـستجو و ریاضت، به آرامش م ی رسد و با پیوستن به گروه دکابریست ها به هدف خـود  نائـل مـی شـود  و بدین گونه روح    مبارزهگر خود را تسکین م ی دهد. در مقابل این شخصیت قهرمان رمـان  داسـتانهمیشگی گانچاروف، آدویف قرار دارد. او در ابتدا انسانی شاد و سرزنده است که در           روسـتایی دور زندگی م ی کند. آرامش و سکوت روستا او را به تفکر فرو م  یبرد که          هـدف از              آفـرینش او چیست؟ تنها جوابی که او در ذهن خود پیدا می کند، این است که انسان باید تـلاش  و فعال یـت کند و زندگی توقف و ایستادن در نقطه سکون نیست. او زندگی پرهیاهوی  شهر را  بـه آرامـش  روستا ترجیح داده و به پترزبـورگ مـی رود. امـا  بـا  درک ا یـن  کـه در       زنـدگی    ماشـینی  شـهری آرمان های او برای افراد شهرنشین جز خنده و          حرفهای توخالی چ یـز دی    گـری نیـست ، دچـاریأس و ناامیدی می شود و آرما نها و            جهان بینی             خـود را از دسـت مـی          دهـد.      زنـدگی بـا تمـام زیبایی ها برای او اندوهگین و خسته کننده به نظر م یرسد. او عشق و عاشقی را از یاد  مـی بـرد ، چرا که تجربههای تلخ  اثر ناخوشایندی بر او بر  جای گذاشت.  بـدین ترتیـ ب او بـار  دیگـر   بـه  روستا باز می گردد ولی باز هم          نمیتواند، خود را آرام سازد. پس تصمیم می گیرد، شیوه زندگی و نحوه تفکر خود را تغیـیر دهـد. در نهایت این ظاهرسازی، ریا، عـشق          مـادی و … اسـت کـهجای ایدهها و تفکرات روشن او را می گیرند.

Bibliography

Bayevski, V. S. (1983). “Vremya v Yevgeni Onegine” “. (Time in Eugene Onegin).

Leningrad publication. Leningrad.

Belinski, V. Gh. (1956). “Sbornik sochineniy, 10 tom“. (Set of Literal Works, vol.10).

Moscow.

Blagoi, D. D. (1967). “Tvorcheskiy poot Pushkina (1826-1830).” (Pushkin’s Artistic

Path (1826-1830).). Moscow: “Sovetskiy pisatel” publication

Boyko,V.A. Postenov,O.G. (2007). “Lichnost I traditsiya: opit preodolevaniya problemi

“lishnego cheloveka” v russkoy literature 19 veka”. (Character and Tradition, Removing the Superfluous man in 19th literature of Russia). Criticism and Semiotics publication, Novosibirsk-Moscow.

Dostoyevsky, F. M. (1930). “Sbornik sochineniy, 13 tom“. (Set of Literal Works, vol.13). Moscow.

Fatehi, Mehdi. (2010). “Honare adabiyat va sinema, Pooshkin aghazgare revayate roosi. (Literature and Cinema History, “Pushkin The Pioneer of Russian

Narration”). Gertsen, A. I., vol.7.

Goncharov, I. A. (1952). “Sbornik sochineniy v 8-mi tomakh, tom 1. (Set of Works in 8 volumes, vol. 1). Moscow.

—. (1952). “Sbornik sochineniy v 8-mi tomakh, tom 8. (Set of Works in 8 volumes, vol. 8). Moscow.

Lavreskiy. A. (1989). “Stat’ya Lishniye ludi”. Iz sayta feb-web.ru. (Essay “Superfluous man”).

Mann,U. V. (1969). “Filosofiya I poyetika Naturalnoy shkoli” “. (Philosophy and Poem, Naturalism School). Moscow.

Milakh, B. S. (1966). “Evgeniy Onegin“. (Eugene Onegin). Moscow: Nauka publication Primchanie, 315-136

Sheblikin, A. P. (1998). “Neobiknovennoye v romane I.A.Goncharova Obiknovennaya istoriya” “. (Unusual in a novel by Ivan Goncharov “Ordinary Story). Ulyanovsk:

“Pechatniy dvor” publications.

مقاله :چالش های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره 17، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، از صفحه 141 تا 156                        

چالش های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی

زهرا جان نثاری لادانی

استادیار زبان وادبیات انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

(تاریخ دریافت: 2/5/92، تاریخ تصویب: 2/9/92)

چکیده

    مطالعه حاضر درباره جا یگاه و رابطه سنت و مدرنیته، تقابل و تضاد، و یا به هـم آمی ختگـی آن هـا در

گونه داستان کوتاه  ایرانی است. برای  این منظور شـش داسـتان کوتـاه از مجموعـه بـشنو از وی چـونحکایت  می کند، انتخاب شده است. این داستان ها عبارتند از: »باغ فرخ لقا«، »        آیینـه سـنگی مـادربزرگ«، »کنیزو«، »اسرار مرگ میرزا ابوالحسن خان حکیم«، »در پشت آن مه«، و »شازده کوچولو « که به   ترتیـب توسط شهرنوش  پارسیپور، منصور کوشان، منیرو    روانیپور، امیرحسن چهلتن، اصغر عبداللهی، و جعفر مدرس صادقی به نگارش  درآمدهاند. در  این   داستان ها،  برهمکنش سنت و مدرنیته در جامعـ ه ای    رانـی در قالب مض امین  زیر نمودار م یشود: جایگاه زن مدرن در جامعه سنتی، تضادهای نسل زنان مدرن و زنـانسنتی، انحراف اخلاقی در جامعه مردسالار در حرکت بـه سـمت مدرنیتـه، سـکوت و جنـون زنـان، وخودشیفتگی و خمودگی زن به عنوان موجود ی با هویت مسخ  شده در زندگ ی متأثر از مدرنیته. گزینش این         داستانها بر اساس جدید بودن و همخوانی شان با رویکردهای ذیل انجام گرفته اسـت . نگارنـده  در نظر دارد تا با رویکردهای فمینیستی و ساختارشکنی، این داستان ها را بررسی و به ارزیابی نحوه کاربردسنت و مدرنیته در آن ها بپردازد. هدف از انجام این مطالعه، اثبات وجود کنش و برهمکنش میان سـنتو مدرنیته در            داستانهای کوتاه انتخاب شده است. به بیان دیگر، نگارنده در صدد اثبـات ایـن حقیقـتاست که برخی از            داستانهای کوتاه ایرانی معاصر قادر به نمایاندن مدرنیته صرف و نادیده گرفتن سنتبه طور کامل نیستند.

واژه های کلیدی: سنت، مدرنیته، داستان کوتاه، نقد فمینیستی، ساختارشکنی، فرهنگ ایرانی.

                                                         

 E-mail: z.jannessari@fgn.ui.ac.ir ،0311-7932391 :تلفن: 7932391-0311، دورنگار ∗

مقدمه 

داستان کوتاه معاصر ایرانی یکی از گونه های ادب ی جد ید است که کشمکش  هـای موجـودبین نسل جدید و قدیم، تحولات فرهنگی بوجـود آمـده توسـط مدرنیتـه در بافـت و سـاختارجامعه، و تضادهای حاصل از این دگرگون  یها را در زنـدگی شخـصیت هـا ،  کـه نمای   نـده افـراداجتماع اند، به زیبایی به تصویر م ی کشد. مدرنیته در اروپا خی لـی پـ           یشتـر از مدرنیتـه در ایـ ران اتفاق افتاد، یعنی از قرن هفدهم به بعد، اما موج دوم و      گستردهتر مدرن یته در اواخر قرن نـوزدهواقع شد . اصل عدم قطعیت و فیزیک کوانتوم، باعث بروز ترد ید در همـه           واقع  یـت هـای ع ی نـی شد. خوانش های جد یدی که فرو ید و دارو ین از اصـل وجـودی، اعمـال و رفتـار انـسان ارائـهدادند، جایگاه والای بشر را زیر سؤال برد. همچنین، بـا درگـرفتن دو جنـگ جهـانی هولنـاک، تصویری ناامیدکننده و سرد از هستی بشر و ادامه حیات او در جامعه در اذهان عمـومی شـکلگرفت  و به این ترتیب، انزواطلب ی و پوچ گرایی بر        زندگی مردم حاکم شد. افزون بر ایـ ن، نظـامسـرمای ـهداری و مفاسد ناشی از آن باعث تولـد جـوامعی شـد کـ ه در آن هـا د ی گــر مفـاه یم و  ارزشهای سنتی معنا یی نداشت؛ و برغم  پیشرفت های چشمگ یر در زمینه های اقتصاد ی و علمی که رفاه هر چه بیشتر زندگی افراد را امکان پذیر می ساخت، ویرانی و فـساد اخلاقـی حاصـل ازاین دستاوردها ،  تیشه ای بود بر ریشه های سست بنیان های نو ین اجتماع ی و بشری. برای نمونـهمی توان به ساخت و بکارگیری سلاح های مخرب هسته ای در جنگ جهانی دوم اشاره کرد کـ ه پیامد آن کشتار  بیش از چهل میلیون انسان بود. بدین ترتیب، با کمرنگ شدن ارزش های معنوی و اخلا قی، سنت های گذشته بدست فراموشی سپرده و معیارهای ارزش ی  نوین جـایگزین آن  هـا شد. اما ا ین پا یان داستان نبود؛ جایگزینی  این  ارزشها و شیوه های ف کری جد ید که همـه امـورمطلق و نازل شده بر انسان را به چالش می کشید،             قربانیان فراوان ی داشت ، و منجر به فروپاشـی بسیاری از بنیادهای نهاد ینه شده و مراجع قدرت، از جمله خانواده، فرهنگ مردسالارانه، سـنتازدواج، مذهب، زندگی روستا یی، اقتدار شخصی و غیره شد . ا یـن فروپاشـی موجـب پ یـدایش مفاهیم  نوینی از جمله فردگرایی، حقوق زنان، ب یدینی و فساد عمومی، مهـاجرت بـه شـهرها وحومه نشینی،  شخصیت های آسیب پذیر و شکننده، ناراحت ی های روحـی و روانـی و بـسیاری ازمسایل د یگر شد. این  فرایند بس یار  پیچیده و سهمگین بود، اما  نیل به مدرنیسم ه یچ گـاه باعـثزدوده شدن کامل سنت از صفحه افکار و اعمال انسان نشد،  بـه             نحـوی کـ ه همـواره مـی تـوانکشمکش های کوچک و بزرگ را در سرتاسر زندگی بشر مدرن و حتـی پـسامدرن جـستجو ومشاهده کرد.

اما ا یران ن یز همگام با اروپا تجارب تلخ ناشی از آثار مدرنیته را در مقیاسی متفاوت تجربه میکرد. در  ایران اند یـ شه تجـددگرا بـه         تـدریج در عـصر قاجـار و بـا مطـرح شـدن خواسـتمشروطیت و حکومت          قانونی  شکل         گرفت. به  این ترت یب، بـا برآمـدن تمـایلات ملـ یگرایانـه، ارزشهای  تثبیت شده  پیشین  نیز به  آرامی رنگ می باخت و جای خـود را بـه             ارزش هـای تـازه میداد. همراه با این تحولات، شاهد بوجود آمدن  گونههای  ادبی       جدیدیم، ب ه نحوی که فتحعل ی آخوندزاده ب ه عنوان      نخستین  نما         یشنامهنویس آس یا و ایران درام را بـه عنـوان گونـه ای معــرفی می کند که با ید  به جای گلستان و زینت  المجالس   بنشیند تا پاسخگوی  نیازهای جامعـه معاصـرباشد، ز یرا از دوره قاجار به این سو، نثر به حیات واقعی مردم گرایش پیدا کرد. برخورد تجـددغربی با »ارکان فرهنگ ی و اجتماعی  ایران عصر قاجار« باعث تزلـزل نظـام ادبـی کهـن و  پدیـ د آمدن رمان و داستان کوتاه شد (میرعابدینی 10-9)، اگرچه ایـ ن گونـه هـا از نظـر ادبـی بـسیار ضعیف بودند و به زمان بسیاری برای تکوین نیاز داشتند.

      پیدایش داستان کوتاه در ایران  به صورت فن ی و جدی پس از انتشار »فارسی شکر  اسـت«

(1300) شروع شد، یعنی      دورهای که رضاخان قصد داشت ا یران را به کشوری متمـدن و نـوینتبدیل کند. این گون ه ادب ی تازه توسط جمالزاده معرفی و پرورده شد، اگرچه پـیش از جمـالزادهاشکال          متفاوتی از روایت منثور در متونی همچون سفرنامه، خوابنامـه، حکایـ ات ماجراجو یانـه، روزنامهها (به ویژه    نشریه      صور  اسرافیل و چرند و پرند دهخدا ) به چشم  می خـورد . بـ ه عنـوانمثال، جمالزاده در داستان »فارسی ش کر است« مساله حیاتی زبان را به عنوان مضمون     پرورانیـد.

در این داستان، جمالزاده از زبان مطنطن انتقاد می کند، آن را عاملی برا ی عقب افتادگی م ی دانـد،و زبان روان و کوچه بازاری را عامل موفقیت در برقراری ارتباط میان طبقات مختلف اجتمـاعی میداند.

داستان کوتاه ا یرانی پس از جمالزاده در مراحل رشد خود شاهد پیشرفت چـشمگیری درآثار بزرگ علوی، صادق هدایت، و غلامحسین ساعد ی  بود. از  میان آثـار علـوی مـ یتـوان بـهچمدان (1311) اشاره کرد که »ضدیت  آشکار  هر چند  نومیدانه قهرمانان داستان ها با قراردادهـاو رسوم کهنه و پذیرفته شده« را باز می نمایاند (میرعابدینی 326). همچنین م ی توان از میان آثـارهدایت از  مجموعههای زنده به گور (1309)، سه قطره خون (1311)، و سـای ه روشـن (1312) نام برد که انتقاد ی است بر فـضای اجتمـاعی و روحـی ناشـی از شکـ ست مـشروطه و تأث یــر  خفقانآور آن بر نویسنده  ایرانی. در  این ب ین، غلامحس ین  ساعدی  نیز بـا خلـق داسـتان  هـایی ازجمله »دعوت« و »زاویه« به نقد جامعه و سیاست روزگار خود پرداخت.

دهه های 1340 و 1350 شاهد رشد بیشتر داستان کوتاه در دستان س یمین دانشور بـود کـ هقالب و زبان مناسب داستان را به شکلی استادانه و پخته به کار م ی گرفت، و علاوه بـر اسـتفاده درست از فن روایت، به انتقاد از اوضاع اقتصادی، س یاسی، فرهنگ ی و اجتمـاعی  ایـ ران پهلـوی نیز  می پرداخت. به عنوان مثال، مجموعه بـهکـی  سـلامکـ نم؟ (1359) گو یـای شـرایط تلـخ ودردناک زنان ایرانی در کانون خانواد ه مردسالارانه ایرانی است . در  ایـ ن مجموعـه، دانـشور بـهوضعیت زنان سنتی در جامعه در حال گذار از فرهنگ کهن به فرهنگ جدید و نیز زنان متجدد که در گیر و دار کشمکش با فرهنگ سنتی اند می پردازد.

گونه داستان کوتاه  ایرانی که  پیدایش آن اصولاً وابسته به شـ کل گ یـری پد یـده مدرنیتـه دراواخر دور ه قاجار و کل دوران پهلوی است، در دست نویسندگانی که در چکیده ذ کر شـد، بـهاوج ش کوفایی و کمال خود می رسد، و به این  ترتیب،  آینه تمام نمای شرا یط زنـدگی  ای      رانـی درجامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته با تمام تناقض ها، درگ یری ها و تضادهای حاصـل ازاین رویارویی می شود.

داستان کوتاه  به دلیل موجز و مستقیم بودنش مورد توجه نویسندگانی قرار گرفـت کـ ه در عصر سرعت ، برا ی انتقال مفاهیم مورد نظرشان از آن بهره بردند. داستان کوتـاه  ای  رانـی معاصـرنیز همانند گونه های مش ابه خود در دیگر فرهنگ ها و زبان  هـای دن  یـا، از خـود توانمنـدی  هـای شگرفی به نمایش گذاشته  است . از  این گذشته، بار فرهنگی  ایرانی و یا بوم ی غ نی در بافت این داستان ها آن ها را به گفتمان های مناسب ی برا ی طرح       چالشها و کشمکش های ذ کر شـده تبـدیل می کنـد. آنچه در ادامه می آید بررسـی بـرهم کـ نش م یـ ان سـنت و مدرنیتـه در شـش نمونـه ازداستان های کوتاه ایرانی معاصر است.

بحث و بررسی  در داستان »باغ فرخ لقا« (1380)، شهرنوش پارسی پور سه تیـپ شخـصیتی متفـاوت را درکنار هم به نمایش گذاشته است که  بررسیشان آشکارا نشان دهنده تـضاد شـدید بـین سـنت ومدرنیته در داستان کوتاه ایرانی است. تیپ اول نشانگر زن مـدرنی اسـت کـ ه بـه قـصد انجـامفعالیت هـای اجتمـاعی، مقولـه وظـایف سـنتی و از پـیش تعیـین شـده      بـرای زن در فرهنـگمردسالارانه را به دست فراموشی سپرده است. این شخصیت بر خلاف یک زن سنتی، گرداننده میهمانی های هفتگی است که در آن اغلب افراد نام آور از هر دسـته و رسـته ای حـضور دارنـد.

همچنین فرخ لقا در کنار چنین روابط اجتماعی گسترده ای، اوقات خود را وقف سرودن شـعر ویا تبدیل شدن به یک مدل برای نقاش کرده است . فعالیت هایی مانند  نویسندگی و نقاشی زنـان در حوز ه عقاید فرهنگ مردسالارانه مورد م ؤاخذه بوده و هست. آنچه این فرهنگ بـه صـورتپیش فرض در مورد زنان باور دارد این است که زنان باید وقت خود را صـرف انجـام وظـایفخانه داری، تربیت فرزندان، و رسیدگی به شوهرانشان کنند و اگر فعالیتی مانند آنچـه ذ کـ ر شـدباعث ایجاد خدشه در وظایف زنانگی شود، باید آن ها را محدود  کـرد. امـا  ایـن فرهنـگ زنـانمجرد و بدون شوهر و فرزند را از قلم انداخته است. تعلق فرخ لقا به طبقه مرفه ، وضـعیت ویرا دردنا ک تر می کند، زیرا او بدنبال مفهومی گمگشته و معنایی غایب در زندگی خـویش اسـتکه حتی با ثروت نیز نمی توان آن را بدست آورد. به همین دلیل، همواره از شاخه ای بـه شـاخه دیگر می پرد، غافل از این که مش کل واقعی او در عدم ثبات فکـ ری و شخـصیتـی اش خلاصـهمی شود. فرخ لقا  اصالت و ارزش وجودی اش را نمی شناسد، و به نظر نمی رسد که برای رسیدنبه هدف خود حاضر باشد نیروی درونی اش را بکار بندد . ایـن همـان زن مـدرن ولـی نـاموفقاست که  تأثیرات دنیای نوین پیرامونش زندگی او را همچون شعر بی معنایش به ورطه پوچی ودست و پا زدن نافرجام  میکشاند. فرخ لقا در باغ و در کنار »درخت آدم « جایی نـدارد، زیـرا اوحتی قادر به درک ارزش وجودی این درخت نیست، و از آن تنها به عنوان یـ ک ابـزار اسـتفاده  می کند. به  نظر می رسد که فر خلقا به یکی از نتایج مدرنیسم ، یعنی نیست گرایی، رسیده باشد. به قول نیچه  (Nietzsche) »نخست هنگامی که معنایی در حادثات سر به سر جست و جـو کـ رده باشیم که در آن نیست: چنان، که جوینده سرانجام جـسارت را از دسـت بدهـد…. اضـطراب وپریشانی از بیهودگی و عدم اطمینان و فقد فرصت در ترمیم وضع خویش به وسیله چیـزی کـ ه بدان بتوان آرامش خاطر یافت و شرم از خود و در برابر خود که گویی آدمی خویش را بیش از اندازه فریب داده است…« (65).

تیپ شخصیتی دوم به طبقه زحمتکش و توده مردم مربوط است که              نمونههای آن در ایـنداستان فائزه و         مونساند. این دو زن به خدمتکاری فرخ لقا اشتغال و در کارهایی همچون بنایی،آشپزی، و رسیدگی به مهمانان شرکت             دارند. مونس و فائزه همچنین پایبند به سنت هـای رایـجدر فرهنگ مردسالارانه اند و وجودشان بدون وابستگی به عوامل خارجی           بـیمعناسـت ، و حتـیپایبندی آنان به سنت و گونه های متعصب مذهب نیز به زندگی شان معنایی نمـی بخـشد .  بـرای نمونه، پس از این که باغبان قصد خود برای ازدواج بـا زریـن کـ لاه را آشـکار مـ یکنـ د، فـائزهپیشنهاد می کند تا »آخوند بیاورند و عقد رسـمی بکننـد «. او ازدواج غیررسـمی شـ ان را »قبـولنداشت« و »به نظرش کار حرامی می آمد« (            پارسیپور 14). از دیدگاه فائزه، زرین کـ لاه »اخـلاقپستی داشت . جلف بود و سر به هوا و باید دائم قهقهه می زد تا معلـوم بـشود زنـده اسـت.« او»نمی توانست این طور آدم ها را تحمل کند« (همان 15). فـائزه انـسان هـای اطـرافش همچـ ـون فرخ لقا را ، با کوشش مضحکش برای سرودن شعر، و مونس را که مشوق او بـه ایـن کـ ار بـود،ساده و احمق ارزیابی می کند (همان 17) و نسبت به همه چیز بدبین است. مونس هم در دلشبه  زرینکلاه فاحشه غبطه  میخورد چرا که وی بسیار آسان برده بود و نـور شـده بـود (همـان26). البته او نسبت به فائزه، اجتماعی تر  به نظر می رسد، و دمساز فرخ لقا و باغبان و زرین کـ لاه می شود، اما حتی از فائزه نیز افسرده تر و  دلمرده تر است ، چرا که عشق را هرگز تجربه نکرده و اگر چه فکر خیلی از افراد را به راحتی می خواند، بسیار »ساده تر از آن بود که این دانـسته هـا رابه کار گیرد « و »فقط خودش را زجر می داد« (همان 27). او همیشه به زنـدگی بـدبین اسـت وهمیشه فقط »زبری درخت را می دانست، همیشه رذالت را در مردم می دانـست « (همـان 26). و باز هم به قول نیچه ، این افراد به »نوع پست (»گلـه « و »تـوده « و »اجتمـاع «)« تعلـق دارنـد کـ ه »فروتنی را فراموش« و »نیازمندی های خود را به جای ارزش های جهان بـزرگ و مابعدالطبیعـهپر باد و بزرگ« می کنند (73).

در مقابل این دو تیپ شخصیتی، تیپ سومی هم در داسـتان وجـود دارد کـ ه دربرگیرنـد ه باغبان و زرین کلاه است . این دو به صورت غیررسمی بـا هـم ازدواج مـی کننـد ، و همـواره بـاطبیعت و مفاهیمی چون آب، نور، درخت، و گل گره خورده اند. باغبان »دستش طلا بود. کـ افی بود گلی را لمس کند تا هفته بعد صد شاخه گل بروید« (پارسی پـور 13). او فـردی متکـ ی بـهاراده خویش است، و کارهای زیادی از جمله »بنایی، درخت کاری، گل کاری، آشپزی و گلدوزی« مـ یداند. به ظاهر باغبان از اسرار طبیعت آگاه است: »باغبان درخت را بـه شیــوه ای کـ ه خـود میدانست و جزو اسرارش بود آبیاری می کرد« (همـان 16). ازدواج زریـن کـ لاه بـا ایـن مـرد، وضعیتش را به کلی دگرگون می کند. او تبدیل به بلور و صاحب فرزندی از جنس گـل نیلـوفرمی شود، آواز می خواند و با اسرار طبیعت خو می گیرد. چنـان کـ ه از داسـتان برمـی آیـد، حتـیزایمان زرین کلاه  یک پدیده سنتی که شامل حال زنان مـی شـود ، نیـست . ایـن پدیـده مفهـومی متفاوت و چارچوب شکن دارد ، و حتی ثمره این زایش هم خارق العاده اسـت. ایـن دو تـن دراتحادشان به        آفرینشهای ماورایی دست می زنند که برای اطرافیانشان قابـل در ک نیـست . آن هـاهمان نمون ه »ابرمرد« نیچ هاند که با توجه به اصل عدم قطعیت و گریز از اتکای کامل بر نیـرویعقـلانیت، زنجی ـره هـای مح ـدود کننده نیروی اراده و شور غریـزی را یکـ ی پـس از دیگــری می گسلند و »شور خلق الساعه بودن « (اولیایی نیا، 1384، 30)، زایش و آفرینش را پیشه می کننـدو از ست ـرون شـدگی و محـرومیتی که فرخ لقا، مونس و فائزه را سـخت دچــار سـاخته اسـتمی گریزند.

به نظر می آید که در این داستان نه سنت و نه مدرنیسم، هیچ کدام شـیو ه معنـاداری بـرایزندگی نیستند ، بل که ژرفا و عمق زندگی در جایی آشکار می شود که انسان بـا ات کـ ا بـه نیـرویاراده خویش تعریـف جدیـدی از بـودن ارائـه دهـد و در عـ ین حـال ، ایـ ن تعریـف را کـ ه در چارچوب سنت و مدرنیته نمی گنجد، در زندگی بکار بندد.

جنگ م یان سنت و مدرنیته در داستان غم انگیز »آینه سـنگی مـادربزرگ« (1380)، نوشـته منصور کوشان، به زیبایی روا یـ ت شـده اسـت. در  اینجـا شـاهد یـک فرهنـگ بـ ه طـور ک لـی مردسالارانه و سنتی ایم که در آن عروس تحت آزار و اذیت مرسوم از طـرف مادرشـوهر قـرار  می گیرد، و این سلطه باعث محروم شدن عروس از چتر حمایتی شوهر می شود. عروس نه تنهااز حمایت شوهر برخوردار نیست، بل که  به دلیل توجه و حساسیت فراوان شوهر به       خـالهـایصورت و مجعد بودن موهایش به کام مرگ می رود. اقدام شوهر به خریـدن آینـه هـای متعـددنوعی تلاش درمانگرانه، اما  زورمدارانه برای بهبودی ظـاهر همـسر بـه آن شـیوه ای اسـت کـ ه فرهنگ مردسالارانه می پسندد. اما همان طور که فلمنFelman  در مقالـه ای بـا  ع نـوان »زنـان وجنون« می گوید، این درمان تحمیلی منجر به مرگ همسر می شود (18). بدین ترتیـب، تنهـا راهزنده ماندن در چارچوب مردسالاری، تصدیق پدرسالارانه مرد و صـحه گذاشـت ن او بـر ظـاهرهمسرش است:

پدر هرگز مادر را اذیت نکرد. دوستش داشت، بیش از آن که مادربز رگ و عمه فکـ رش رابکننـد. مادر هم همین طور. پدر را دوست داشت و به او احترام میگذاشت. هـر وقـت پــدر آینـهای  بـه م ـادر می داد، صبح فردا، مادر زودتر از هر روز از خواب بیدار میشـد، بـه حمــام میرفت، جل ـو هم ـان آینه مینشست، با دقت موها را صاف می کرد، خـال هـا را بـا ســرخاب می پوشاند، پرچین ترین پیراهنش را می پوشید و به اتاق برمی گشت. بارها صـدای تحـسین آمیـزپدر را شنیده ام (کوشان 49-48).

از دیدگاه نقد فمینیستی، تصدیق و تحسین مرد نوعی از حیات را بر زن تحمیل مـی کنـدکه با مرگ زن  برابر است، و به همین دلیل خودک