گزارش کار آموزی رشته مهندسی كشاورزی گزارش كار آموزی زراعت و اصلاح ذرت

     ** دانلود متن کامل با فرمت ورد  word **

گزارش کار آموزی رشته مهندسی كشاورزی گزارش كار آموزی زراعت و اصلاح ذرت

رشته مهندسي كشاورزي

 

گزارش كار آموزي

زراعت و اصلاح ذرت

 

محل كار آموزي

شهرداري منطقه 4

 

استاد راهنما

آقاي مهندس رشيدي اصل

 

دانشجو:

صفرعلي خسروي

 

تابستان 1384

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تاريخچه و مبداء ذرت……………………………………………………. 7
فصل دوم: ويژگيهاي قسمتهاي مختلف گياه و انواع ذرت……………………… 12

(1-2) ويژگيهاي گل وساق………………………………………………………………………………… 13

(2-2) ويژگيهاي ريشه …………………………………………………………………………………….. 16

(3-2) ساختمان دانه ذرت…………………………………………………………………………………. 16

(4-2) انوع ذرت……………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم: اصلاح ذرت……………………………………………………………….. 21

(1-3) وضع ژنيتيكي ذرت…………………………………………………………………………………. 22

 • روشهاي اصلاح ذرت…………………………………………………………………………….. 22

(3-3) هدفهاي اصلاح ذرت……………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم: آفات و بيماريهاي ذرت………………………………………………. 30

(1-4) آفت ذرت……………………………………………………………………………………………….. 31

 • بيماريهاي مهم ذرت……………………………………………………………………………….. 32
فصل پنجم: كاشت و برداشت ذرت………………………………………………….. 35

(1-5) كاشت……………………………………………………………………………………………………. 36

 • انتخاب بذر…………………………………………………………………………………………………. 36
 • مقدار بذر…………………………………………………………………………………………………… 36
 • فواصل خطوط كاشت………………………………………………………………………………….. 37
 • عمق كاشت…………………………………………………………………………………………………. 39
 • طرق كاشت………………………………………………………………………………………………… 39
  • برداشت………………………………………………………………………………………………… 40
 • انواع ماشينهاي برداشت………………………………………………………………………………. 40
 • زمان نحوه برداشت…………………………………………………………………………………….. 40

 

فهرست اشكال:

– شكل شمارة (1)……………………………………………………………………………………. 14

مقطع نمودار ساختمان گل مونث ذرت

– شكل شماره (2)……………………………………………………………………………………. 14

A- گل آذين نر پابساكهاي خارج شده – B- بلال با كاكلهاي خارج

– شكل شماره (9)……………………………………………………………………………………. 15

گل نر و ماده – تنوع ژنتيكي – رديف كشت

– شكل شماره (3)……………………………………………………………………………………. 16

گل‌هاي پايه‌دار و بدون پايه گل مذكر ذرت

– شكل شماره (4)……………………………………………………………………………………. 18

مقطع نمودار دانه ذرت

– شكل شماره (5)……………………………………………………………………………………. 20

انواع مختلف ذرت

– شكل شماره (6)……………………………………………………………………………………. 41

ذرت چين خودرو با بستر پوست كن و دماغه ذرت چهار رديفه

– شكل شماره (7) …………………………………………………………………………………… 41

چاپر

– شكل شماره (8)……………………………………………………………………………………. 42

دستگاه برداشت بلال ذرت

 

 

فهرست جداول

جدول شماره (1):…………………………………………………………………………………….. 11

سطح زيركشت و مقدار محصول و عملكرد ذرت در كشورهاي مختلف (از Hoffmann 1970)

جدول شماره (2):…………………………………………………………………………………….. 38

رابطه تعداد بوته در هكتار فاصله رديف‌ها و فاصله دو بوته در زراعت ذرت

 

چكيده مطالب:

ذرت گياه زارعتي از تيرة غلات يكساله بوده و بومي نيمكره جنوبي است كه براي اولين بار توسط كريستف كلمب كشف شد.

گياهي تك پايه كه گل نر بصورت خوشه در رأس و گل ماده (بلال) مخروطي و در پايين قرار دارد هر گل از 3 عدد پرچم تشكيل شده است و تعداد برگها بين 8 تا 48 بود و بطور متوسط 13 تا 18 عدد است.

از واريته‌هاي مهم آن مي‌توان به ذرت داندان اسبي- ذرت بلوري- ذرت آردي- ذرت شيرين قندي- ذرت غلاف دار اشاره كرد.

ذرت به دليل توليد بذر زياد و صفات ژنتيكي ساده و خود گشن بودن كه باعث دو رگ گيري ساده‌تر مي‌شود از اهيمت ژنتيكي بالايي برخوردار است و اين ويژگيها باعث شده كه اصلاح كنندگان بر روي اين گياه بيشتر كار كنند.

از جمله روشهاي اصلاحي آن مي‌توان به سلكيون- تهيه و واريته‌هاي هيبريد و واريته مصنوعي اشاره كرد كه مي‌توان با اين روشها به اهدافي مانند بالا برردن عملكرد – مقاومت در برابر خشكي و گرما مقاومت در برابر خوابيدگي، آفات و بيماريها دست يافت.

ذرت نيز مانند ديگر گياهان زراعي داراي آفتهايي مي‌باشد مانند كرم ذرت، كرم ساقه خوار شب پره زمستاني يا كرم طوقه نام برد و بيماريها مانند بيماريها سياهك ذرت،‌ بيماري سوختگي برگ، بيماري زنگ، بيماري موزائيك اشاره كرد.

عمقي كه بايد در كاشت ذرت در نظر گرفت بين 3 تا 10 سانتي متر است كه البته بسته به شرايط آب و هوايي منطقه، درجه حرارت محيط به هنگام كاشت- درصد رطوبت خاك و زمان كاشت بستگي دارد. و به دو صورت دستي و مكانيزه مي‌توان اقدام به كاشت آن كرد كه كاشت مكانيزه از عملكرد بالاتري برخوردار است.

از مشاينهاي مورد استفاده براي برداشت مي‌توان به ذرت كن‌ها، ذرت چين پوست كن، ذرت چين دانه كن- كمباين‌هاي غلات- و چاپرها اشاره كرد.

البته برداشت ذرت بر خلاف ساير غلات چندان تابع زمان و فصل معين نبوده و تحت شرايط زمان كاشت، طول روز- حرارت- دفعات آبياري قرار مي‌گيرد.

 

 

 

 

فصل اول:

 

(تاريخچه و مبداء ذرت)

 

فصل اول:

(تاريخچه و مبداء ذرت)

ذرت zea mays گياه زراعتي يكسالة بومي نيمكره غربي است ذرت در بيش از 120 ميليون هكتار از اراضي دنيا كشت مي‌شود وبه عنوان كالاي مهمي در تجارت محسوب مي‌گردد. منبع (1)

ذرت تا قبل از سال 1492 ميلادي در قاره آسيا، اروپا،‌آفريقا به عنوان يك گياه زارعتي شناخته نشده بود. اين گياه را از قرنها پيش در آمريكاي مركزي مي‌شناختند و توسط مردم ايندياناي آمريكا كشت مي‌شد و بهمين سبب بنام لاتين آن از يكي از طوايف اينديانا بنام mahig يا marisi گرفته شده است. (Ho Ffmann and Aufhamer) منبع (2)

ذرتي كه مورد توجه خاص سفيد پوستان قرار گرفته است ذرت دندان اسبي بوده كه داراي قدرت تطابق بيشتري با شرايط مختلف آب و هوا مي‌باشد. منبع (1)

كريستف كلمب كاشف آمريكا براي اولين دفعه دانه ذرت را از آمريكا به اورپا برد و نام mais را به آن داد. سپس طي ساليان دراز بذر ذرت از طريق پرتقال به شمال آفريقا و جنوب اروپا هندوستان و چين برده شد. حدس زده مي‌شود كه دانه‌ اين گياه مانند غلات داراي پوشينه‌هايي بوده و بر جسب جهش بصورت بلال امروزي در آمده است.

بعد از گندم برزگترين سطح زيرگشت را ذرت به خود اختصاص داده در حاليكه توليد محصول آن بعد از گندم و برنج قرار دارد. اهميت محصول و بالا بودن سطح زيركشت زياد اين نبات بعلت قدرت تطابق آن با شرايط گوناگون اقليمي مي‌باشد بدين جهت جزو عمده‌ترين محصولات مناطق معتدله،‌ معتدله گرم نيمه گرمسير و مرطوب بشمار مي‌رود. منبع (2)

در حدود 75 درصد ذرت به تغذيه حيوانات رسيده بنابراين مصرف غير مستقيم آن پيش از مصرف مستقيم است. ذرت اساساً به عنوان يك محصول انرژي زا توليد مي‌گردد.

در صورتي كه انواع زراعي از آن كه براي توليد پروتئين روغن، موم، ذرت شيرين،‌ پاپ‌كورن اختصاص يافته ‌اند موجود است. منبع (1)

فرآوردهاي فرعي و متعددي از ذرت بدست مي‌آيد حدود 500 رقم گزارش شده است. منبع (2)

اين گياه به علت ارزش غذايي خاص كه دارد مورد توجه كشورهاي مكزيك- پرو- آمريكاي مزكزي و اغلب كشورهاي آمريكايي جنوبي قرار گرفته است. منبع (1)

در سالهاي اخير دامداران و كشاورزان به اهميت اين گياه و تهيه علوفه از طريق سيلو كردن ذرت و تعليف آن بصورت سبز پي برده و بكشت آن مبادرت مي‌نمايند به نظر مي‌رسد كه ارزش غذايي ذرت تا حدي شناخته شده باشد.

طبق گزارش Zscheichler (1971) ميزان عملكرد دانه ذرت هيبريد در هكتار در سال 1951 – 1950 حدود 2140 كيلوگرم در سال 1970 حدود 5060 كيلوگرم در هكتار در آلمان غربي بوده است. در حاليكه در ايران متوسط عملكرد با استفاده از هيبريدهاي ساده يا مضاعف 6 تن در هكتار بوده است.

ذرت به علت داشت مواد قندي و نشاسته زياد و عملكرد محصول علوفه‌اي بيش از 80 تن در هكتار يكي از مهمترين نباتات جهت توليد علوفه سبز، سيلو و دانه محسوب مي‌شود. عمده‌ترين موارد مواد مصرف ذرت عبارتند از: غذايي اصلي انسان علوفه جهت تغذيه دام و مصارف صنعتي. بطور متوسط تركيبات شيميايي دانه خشك ذرت به شرح زير است:

نشاسته 77% روغن 5%
قند 2% نپتوزان 5%
پروتيئن 9% خاكستر 2%

منبع (2)

در جدول صفحه بعد سطح زيرگشت مقدار محصول و عملكرد ذرت در كشورهاي مختلف از سال 1970 را مشاهده مي‌كنيد.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه رشته مهندسی كشاورزی گزارش كار آموزی زراعت و اصلاح ذرت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید