پکیج کامل آموزش طراحی پرسشنامه به همراه 575 نمونه پرسشنامه در موضوعات مختلف

اکثرا با فرمت ورد

در موضوعات :

پرسشنامه پیچیدگی
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
پرسشنامه برنامه ریزی
پرسشنامه تعارض سازمانی
پرسشنامه تعارض سازمانی شماره دو
پرسشنامه تمرکز
پرسشنامه رسمیت
پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان
پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
پرسشنامه مدیریت تضاد
پرسشنامه مهارت مدیران
پرسشنامه مهارت های مذاکره
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت
پرسشنامه موفقیت
پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد
مدیریت-کیفیت-فراگیر(tqm)
-پرسشنامه-نام-تجاری-برند
-موفقیت-و-ارتقاء-در-سازمان
1سشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)
1سشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)11
3شنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
5قیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده
85قیاس نو آوری سازمانی – مدرسه
85ه روش های کنار آمدن -لازاروس
8شنامه خلاقیت 40 سوالی سلطانی
8مه درگیری شغلی (مشارکت کاری)
9رسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)
_رسشنامه زن دوم
_رسشنامه مردان
AAماعی در پژوهش+عملکرد پژوهشی
AEصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
AEود پنداره کودکان پیرز – هریس
APSکمال گرایی[1]
arzeshyabi tosifi questionair 1
B3شنامه قاطعیت (گمنریل و ریکی
BDI فرم کوتاه
BEرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت1
Bابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده
CQS scaleهوش فرهنگی
CQSهوش فرهنگی
creativity-questionnaire-self-assess
D8 خود اثر بخشی- شرر و همکاران
D8خصیت خودشیفته+مدیریت بحران
D8خصیت خودشیفته+مدیریت بحران1
D9 رفتار منطقی- شرکی و وایتمن
DB- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد
DSQ-40 پاکدل
Eرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)
Eود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده
GHQسلامت عمومی گلبرگ
Job Performance Questionnaire Paterson
khod rahbari yadgiri
knowledge management
MCQ-30[
MMPI-II
MOCI
MSLQ Motivated Strategies for Learning Questionnaire
organizational inteligence albert shet
personal finantial literacy quesionnaire سواد مالی شخصی
porseshname barnamerizi
porseshname بهره وری
proseshname neo
Questionnair of Rural sociology- YOUTH
self esteem harter
social entrepreneurship dees
thinking style questionary vagner and sternberg
Thumbs
Trizپرسشنامه
پرسش نامه آزمون شخصیتی پنج عامل 50
پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت
پرسش نامه سنجش باورهای دینی
پرسش نامه سنجش فرزند پروری
پرسش نامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان
پرسش نامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس
پرسش-نامه-AHP-BSC-زنجیره-تامین
پرسش-نامه-پاسخگویی-سازمانی
پرسش-نامه-پاسخگویی-و-اعتماد-عمومی-1
پرسش-نامه-کارت-امتیازی-زنجیره-تامین1
پرسش-نامه-اجرای-استراتژی
پرسش-نامه-ارزش-ویژه-برند
پرسش-نامه-ارزیابی-کیفیت-ارائه-خدمات-بانکداری-اینترنتی
پرسش-نامه-ارزیابی-ابعاد-ویژه-برند-ارزش-ویژه-برند
پرسش-نامه-ارزیابی-رضایت-مشتریان
پرسش-نامه-ارزیابی-عملکرد-تجارت-الکترونیک-از-ابعاد-آمادگی،کسب-و-کار-و-نتایج-
پرسش-نامه-استاندارد-هافتسد-فرهنگ-سازمانی1
پرسش-نامه-استاندارد-هافتسد-فرهنگ-سازمانی2
پرسش-نامه-استراتژی-های-مدیریت-دانش-و-عملکرد-سازمان
پرسش-نامه-استراتژی-های-مدیریت-دانش
پرسش-نامه-استقرار،-کاربرد-و-اعتبار-سیستم-مدیریت-اطلاعات
پرسش-نامه-بازاریابی-الکترونیکی-بانک
پرسش-نامه-برنامه-ریزی-استراتژیک-با-اقیانوس-آبی
پرسش-نامه-بلوغ-مدیریت-ارتباط-با-مشتری-سی-آر-ام
پرسش-نامه-تکنولوژی-هراسی-یا-تکنوفوبیا
پرسش-نامه-تدوین-استراتژی-بارسو-اشنایدر2
پرسش-نامه-تدوین-استراتژی-بارسو-اشنایدر3
پرسش-نامه-تدوین-استراتژی-فناوری-اطلاعات-آی-تی
پرسش-نامه-جامع-CRMمدیریت-ارتباط-با-مشتری
پرسش-نامه-جانشین-پروری-در-سازمان
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-اعتباری-بانکداری
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-بازار-بانک
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-حقوقی-و-تکنولوژیک
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-نقدینگی-بانک
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-باریسک-عملیاتی-بانک
پرسش-نامه-رضایت-مشتریان-بانک-با-تحلیل-سلسله-مراتبی
پرسش-نامه-سنجش-رضایت-مشتریان-بانکداری-آنلاین
پرسش-نامه-سیستم-های-اطلاعات-حسابداری-AIS
پرسش-نامه-شناسایی-موانع-کارآفرینی-سازمانی
پرسش-نامه-عامل-اعتماد-از-عوامل-نیات-رفتاری-مشتریان
پرسش-نامه-عامل-شناخت-از-عوامل-نیات-رفتاری-مشتریان
پرسش-نامه-عوامل-ساختاری،-رفتاری-و-رهبری-سازمان-موثر-بر-پیاده-سازی-استراتژی
پرسش-نامه-عوامل-موثر-بر-اجرای-تحقیق-و-توسعه
پرسش-نامه-عوامل-موثر-بر-استقرار-سی-آر-ام
پرسش-نامه-عوامل-موثر-بر-رضایت-مشتریان-در-طراحی-پورتال-های-سازمانی
پرسش-نامه-عوامل-همسویی-استراتژی-تولید-با-سطح-اتوماسیون-صنعتی1
پرسش-نامه-مکانیابی-بهینه1
پرسش-نامه-مدیریت-کیفیت-فراگیر1
پرسش-نامه-مدیریت-کیفیت-فراگیر3
پرسش-نامه-مدیریت-تضاد1
پرسش-نامه-مدیریت-تضاد3
پرسش-نامه-مهارتهای-مذاکره1
پرسش-نامه-موانع-پیاده-سازی-مدیریت-ارتباط-با-مشتری-crm-در-بانک1
پرسش-نامه-موانع-هزینه-یابی-هدف1
پرسش-نامه-نیات-رفتاری-مشتری
پرسش¬نامه شنجش میزان شادی دانش¬آموزان
پرسشنامه سنجش وضعیت فردی
پرسشنامه لطفآبادی برای سنجش وضعیت فردی نوجوانان و جوانان
پرسشنامه وفاداری در ازدواج
پرسشنامه خوش بینی یادگیری شده Learned Optimism
پرسشنامه ملاک های انتخاب دوست
پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه (GHQ-28)
پرسشنامه MDQ
پرسشنامه پژوهشی در زمینه ی تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پرسشنامه پرخاشگری AGQ
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی
پرسشنامه چابکی سازمان
پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه گردشگری فرهنگی
پرسشنامه کارآفرینی
پرسشنامه کیفیت آموزش استاد
پرسشنامه کیفیت زندگی
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
پرسشنامه ابزار سنجش عزت نفس
پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
پرسشنامه ارزیابی رفتاری– دانش آموزان پسر
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی
پرسشنامه اضطراب مدرسه
پرسشنامه اضطراب
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه اعتیاد
پرسشنامه افکار خودکار
پرسشنامه افت تحصیلی
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه
پرسشنامه افسسردگی بک – فرم بلند
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه اندازه گیری فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE )
پرسشنامه اورگان و کانوسکی ( 1996 OCB
پرسشنامه بحران هویت
پرسشنامه برای شاگردان
پرسشنامه بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد
پرسشنامه بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد
پرسشنامه بررسی دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی در مورد اولویتهای شغل در چاهورز
پرسشنامه بررسی رفتارهای نامحترمانه در محیط درمانی
پرسشنامه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار
پرسشنامه بررسی میزان حساسیت اخلاقی پرستاران
پرسشنامه بررسی نگرش تان در خصوص اخلاق در حرفه پرستاری
پرسشنامه بهره وری
پرسشنامه بورس
پرسشنامه بیمه
پرسشنامه تاثیر تغییر کتاب ریاضی اول ابتدایی بر معلمان
پرسشنامه تحلیل کیفی وضعیت موجود از دیدگاه صاحبنظران رشته اعصاب کودکان
پرسشنامه تعارض سازمانی 01
پرسشنامه تعارض سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد عاطفی
پرسشنامه تفکر انتقادی
پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه
پرسشنامه تیپ شخصیت A,B
پرسشنامه جهت برنامه ریزی بهداشتی
پرسشنامه جهت سنجش مهارتهای تفکر انتقادی
پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه
پرسشنامه جو سازمانی
پرسشنامه حاضر به منظور انجام یک پژوهش علمی در مورد « بررسی و ارزیابی تعهد سازمانی و خلاقیت و نوآوری
پرسشنامه حاضر در راستای طرح ارزیابی درونی گروه و به منظور بررسی وضعیت موجود گروه و برنامه‌ریزی درر جهت بهبود و ارتقاء کیفیت
پرسشنامه خشنودی از درآمد
پرسشنامه خشونت
پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی
پرسشنامه خلاقیت60 سوالی
پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]
پرسشنامه خود پنداره SC
پرسشنامه خودپنداره کالیفرنیا
پرسشنامه خودارزیابی
پرسشنامه دانشجویان سنواتی
پرسشنامه در مورد سن ازدواج دختران زیر پوشش کمیته امداد
پرسشنامه درباره سازمان
پرسشنامه رضایت از زندگی
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 مادهای
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر) 1
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
پرسشنامه رهبری تحولی برنز
پرسشنامه روحیه معلمان
پرسشنامه زوجی اینریج
پرسشنامه سازگاری بل
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و وگنر
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت
پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس
پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش
پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس
پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج
پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز
پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت
پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی
پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس
پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس
پرسشنامه سنجش مشارکت
پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان
پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی
پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه
پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها
پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان افسردگی بک
پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب
پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه
پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی
پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی
پرسشنامه سواد (دانش) مالی
پرسشنامه سواد مالی شخصی
پرسشنامه شب یادگیری کلب
پرسشنامه شخصیت سازمان
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI
پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B
پرسشنامه شناخت سازمانQDQ
پرسشنامه شناخت فرهنگ
پرسشنامه طرح جمع آوری ماهواره ها
پرسشنامه طلاق
پرسشنامه عدالت سازمانی
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، مدرسه
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه عزت نفس هارتر
پرسشنامه فراشناختی MCQ30
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه قصد ترک شغل
پرسشنامه محقق ساخته در خصوص عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی
پرسشنامه مدیریت تضاد
پرسشنامه مربوط به برداشت تصویر ذهنی فضای شهری
پرسشنامه مربوط به میزان آگاهی در مورد تنظیم خانواده
پرسشنامه معبد
پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی
پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی
پرسشنامه مهاجرت
پرسشنامه مهارت های مذاکره
پرسشنامه مهارت های مطالعاتی
پرسشنامه مهارتهای زندگی
پرسشنامه مهارتهای مذاکره
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت
پرسشنامه موفقیت و ارتقاء
پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
پرسشنامه نظر سنجی از کیفیت آموزش استاد
پرسشنامه نقش والدین و مسئولین مدارس در کاهش مشکلات اخلاقی و تربیتی دانش آموزان
پرسشنامه نوآوری کارآفرینی
پرسشنامه نوآوری کارآفرینی
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه هوشمندسازی مدارس
پرسشنامه وابستگی به دیگران
پرسشنامه واحد پذیرش وپیگیری معتادین
پرسشنامه وضعیت سلامت روان
پرسشنامه یادگیری کلب
پرسشنامه-52-سوالی-بونتیس-سرمایه-فکری1
پرسشنامه-52-سوالی-بونتیس-سرمایه-فکری2
پرسشنامه-ابتکار-و-نوآوری-شغلی1
پرسشنامه-ابتکار-و-نوآوری-شغلی2
پرسشنامه-ارزیابی-ابعاد-سازمانی1
پرسشنامه-سرمایه-فکری بونتیس
پرسشنامه-سرمایه-فکری
پرسشنامه-شناخت-سازمان–qdq-
پرسشنامه-شناخت-سازمان1
پرسشنامه-مدیریت-تضاد
پرسشنامه-مهارتهای-مدیران-موثر1
پرسشنامهAAQ
پرسشنانه خودکارآمدی
پرسشنـامه شنـاخت شـغل
چک لیست نشانه های اختلالات روانی (5)
چه احساسی در مورد خودتان دارید
گیری نگرش کارکنان به سازمان
– کار آمدی کودکان لد و ویلر
– دانش آموزان دوره ابتدایی
ک رهبری تحولی آموزشی مدیران
کارامدی درسی جینک و مورگان(1999)
کیفیت آموزش و تدریس استاد
کیفیت تدریس مجازی
کیفیت تدریس
کیفیت زندگی
آگاهی در مورد بلایای طبیعی
آگاهی مربیان ازحواس کودکان
آزمون پذیرش اجتماعى
آزمون پرخاشگری
آزمون چگونگی رابطه با شریک زندگی
آزمون گرایش سلطه گری
آزمون کمرویى
آزمون ابراز وجود
آزمون استرس شغلى
آزمون استرس و سلامتی
آزمون اضطراب امتحان کودکان
آزمون اضطراب امتحان اسپیل
آزمون اضطراب بک
آزمون اضطراب مرگ
آزمون افسردگى ویلیام
آزمون تصور از خود
آزمون حمایت خانواده
آزمون حواس
آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)
آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)
آزمون خود شکوفایی
آزمون رضایت زناشوی1
آزمون رمز موفقیت
آزمون روان‌شناسى شناختى
آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دوره متوسطه
آزمون شادکامی فوردایس
آزمون شادکامی فوردایس88
آزمون شخصیتى نوع A
آزمون شخصیتی آیزنک
آزمون شیدایی گلدبرگ
آزمون عادت
آزمون عزت نفس
آزمون مفهوم خویشتن بک
آزمون منبع کنترل
آزمون میزان تحمّل فشارهاى زندگى
آزمون میزان سطح سلامت خانواده
آزمون میزان شناخت از روان
آزمون میزان همبستگی و انطباق
آزمون نگرش
آزمون نوگرایى
آزمون وسواس
آزمون‌ دریافت‌ حمایت‌ دوستان
آموزش الکترونیکی
ابتکار و نو آوری شغلی
ابزار سنجش خانواده
ابی شایستگی ها با متد 360 درجه
اخلاق در پژوهش
ادراک از مدیرت
ارزیابی باورهای شخصی- الیس
ارزیابی سلامت روان
از تکنولرژی آموزش در کلاس
ازمون روان‌شناسی شخصیت
ازمون قدرت ریسک
استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار
اطلاعات دموگرافیک
افت تحصیلی
افت تحصیلی
الت سازمانی (نیهوف و مورمن،1993)
امه سنجش پیچیدگی در سازمان
امه کیفیت زندگی کاری والتون
امه تعهد سازمانی آلن و مایر
امه توانمندسازی روانشناختی
امه مشکلات یادگیری کلورادو
انگیزه پیشرفت هرمنس
اهداف پیشرفت
ایی – برون گرایی میشل گوکلن
بانکداران 12
بررسی سبک یادگیری دانشجویان پرستاری در مقاطع مختلف تحصیلی
بررسی آثار فقر و خشونت بر میزان خودکشی
بررسی اثرات اعتبار برند(نام تجاری) بر وفاداری مشتری
بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد در سال تحصیلی 89-88
بررسی تاثیر آموزش خانواده بر نگرش مادران برای تربیت فرزندان مقطع راهنمایی در شهر وراوی در سال تحصیلیی 90-91
بررسی تاثیر مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلیی 90-91
بررسی تاثیر نوسازی بر جنبه های مختلف زندگی افراد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان لامرد
بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر کشاورزی جامعه
بررسی دیدگاه دبیران در مورد مشکلات دانش آموزان مقطع راهنمایی ،اداره آموزش و پرورش لامرد در سال تحصیلیی 88-87
بررسی رابطه آموزش پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از دیدگاه معلمان منطقه گله دار
بررسی رابطه شخصیت و امنیت سیستم در دانشجویان رشته های کامپیوتر
بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری خانواده
بررسی میزان آشنایی معلمان ابتدایی پایه اول با دوره های ضمن خدمت
بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل
بررسی میزان درک اصول اخلاقی حسابداری در بین مدیران مالی و بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بررسی میزان علاقمندی دانش آموزان به برنامه های تلویزیونی
بررسی میزان علاقه یا گرایش جوانان به نماز
بررسی نگرش معلمان درباره تاثیر تکلیف شب بر یادگیری دانش آموزان مدارس پسرانه اول ابتدایی
بررسی نظری تاثیر سواد بر کیفیت زندگی زنان
بررسی نقش بازی در یادگیری – رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی
بررسی و ارزیابی تعهد سازمانی و خلاقیت و نوآوری
بررسی و ارزیابی فعالیت های ایمنی و بهداشت کار
بررسی و نقش انجمن های علمی آموزشی معلمان در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش شهر گله دار از دیدگاهه معلمان
بزهکاری
تأثیر خوردن صبحانه را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تاثیر اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه برموفقیت تحصیلی
تاثیر خلاقیت تدریس ریاضی معلمان بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی
تاثیر شرایط فیزیکی کارکنان بر روی کیفیت
تاثیر فناوری بر خلاقیت
تاثیرات ازدواج در سن دبیرستان بر روی آینده افراد
تاثیراسباب بازی در خشونت کودکان
تجربه یادگیری زبان
تجربیات یا عادات احتمالی معنوی
تست خلاقیت
تست روانشناسی عزت نفس
تست سنجش خود پنداشت
تست شخصیتی کالیفرنیا
تست میزان تمایل به ملالت و خستگی bps test
تعهد سازمانی
تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
تمایل-معلمان-به-مشارکت
توانمندسازی
جنبه های مختلفی از شغل معلمی
جنسیت 25
جنسیت
جوانان روستایی در مورد زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری
خلاقیت
خلاقیت1
خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه را که به بهترین وجه ممکن با خصوصیاتت شخصیتی شما انطباق دارد انتخاب نمایید
خود ارضایی ( استمناء
خودکنترلی
خودارزیابی بلانچ و مورینو
د خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس
دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخوردارند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند
دستگاهای دور نویس وفاکس دریادگیری دانش آموزان
دیدگاه معلمان در مورد تدریس
رتـبط با خـشونت در خـانواده
رسشنامه تعهد سازمانی پورتر
رسشنامه شادی آکسفورد (oxford inverntory happiness)
رسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
رهبری اخلاقی+توانمندسازی
روش های جلب مشارکت دانش آموزان
ری نیمکره های مخ واگنر و ولز
زمینه سلامت و روان الگوی های ارتباطی
زنان و وبلاگ نویسی
ساختار قدرت
سبک رهبری تحولی مدیران
سبک-مدیریت
سبک-هار-رفتاری-و-بلوغ
سبک‌های یادگیری کلب
ست شخصیت مینه سوتا فرم بلند
سشنامه OCB پادساکف و همکارانش
سشنامه OCB اورگان و کانوسکی ( 1996)
سشنامه جو سازمانی نوآورانه
سشنامه سنجش رسمیت در سازمان
سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی
سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه از دید پاسخگویان
سنجش نگرش دینی
سنجش-میزان-خلاقیت-پایان-نامه-
سواد اطلاعاتی
سوالات پرسشنامه ماهواره
سیاهه انگیزه ها مازلو
شایستگی حرفه ای
شخصیت وسواس فکری
شده الگوهای ارتباطی خانواده .
شما آموزش پیش از دبستان را در پیشرفت تحصیلی بچه های سال اول تا چه حد موثر می دانید
شما تا چه مقدار دانش آموزان را به استفاده از فناوری جدید آموزشی تشویق می کنید
شناسایی کارآفرینان مستعد
شنامه سنجش تمرکز در سازمان
شنامه مهارت های مدیران موثر
شنامه نگرش به تغییر سازمانی
طراحی-شهر-مالی-1
عادات مطالعهPSSHI
عدالت سازمانی کلی
عدالت سازمانی
عزت نفس _زاندا
علل گرایش جوانان به اعتیاد
علل گرایش دختران جوان 25-18 منطقه پارسیان به پوشش لباسهای مد غیر اسلامی
عملکرد کلی خانواده های بزهکار و غیربزهکار تفاوت معنی داری وج
عملکرد خانواده
عوامل جمعیت شناختی موثر بر خشونت در شهر وراوی
عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک های لامرد
عیین هویت ، رایان و دیگران (1993)
غلی مدیران و تصمیم گیرندگان
فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
فرسودگی شغلی
فرم ارزیابی مدرسه
فرهنگی برنامه درسی اجراشده
فناوری اطلاعات و ارتباطات
قیاس اضطراب امتحان ساراسون
قیاس اعتماد بین شخصی – زنان
لطفاًً بخش اصلی پرسش
ماهواره غیرقانونی
مدیریت دانش 2
مدیریت عملکرد بالدریج
مدیریت عملکرد بالدریج.pdf12
مدیریت-کیفیت-فراگیر(tqm)
مدیریت-کیفیت-فراگیر(tqm)
مشخصات فردی
مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
معلمان درباره تعلیم و تربیت
مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه چاهورز
مقیاس پذیرش اجتماعی
مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس(DASS)
مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
مقیاس انسجام خانوادگی
مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS تست نگرش و علائق
مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS
مقیاس تایید خویشتن – راتوس
مقیاس حس فنانا پذیری
مقیاس خشنودی شغلی به طور کلی (JIG)
مقیاس خود گسستگی
مقیاس خود – کار آمدی کودکان
مقیاس خود آشکار سازی
مقیاس خودکارامدی عمومی
مقیاس سخت کوشی -بارتون
مقیاس شغل به طور کلی
مقیاس شیوه زندگی-لوگان
مقیاس صمیمیت(سنجش صمیمیت)
مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی
مقیاس نو آوری سازمانی – مدرسه
مقیاس وسواس فکری – عملی
منظور بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد در سال تحصیلیی 89-88
مه سنجش مهارت های کنترل خشم
موفقیت-و-ارتقاء-در-سازمان1
میزان آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر یزد از بیماری ایدز
ناسایی ابعاد مشارکت والدین
نامه ارزیابی ابعاد سازمانی
نامه توصیف جو سازمانی مدرسه
نامه رضامندی زناشویی انریچ
نشخوار فکری
نظر خواهی از خبرگان و علاقمندان به مشارکت در تنظیم و تبیین سیاستهای کلی نظام در زمینه توسعه روستایی درر ایران
نظرات جوانان روستایی در مورد زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری
نقش رسانه ها
نقش معلمان در ایجاد علاقه به تحصیل در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان مهر
نمونه پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش
نی شدن دوره تحصیل دانشجویان
ه افسردگی کودکان و نوجوانان
ه خودارزیابی بلانچ و مورینو
ه معلم شاگرد مورای و زوویچ(2010)
هت گیری برنامه درسی استادان
هوش معنوی
هوش
ود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت
وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوان
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
ی دانش آموزان دوره راهنمایی
یادگیری سازمانی
یاس اعتماد بین شخصی – مردان
یت معلمان دربین دانش آموزان
یت وسواس فکری گیب و همکاران
یست ارزیابی نظام پیشنهادات

پرسشنامه تمرکز
==============

پرسشنامه تمرکز

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر
=============================

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)
===========================

porseshname (QDQ)

برای دانلود پکیج منحصر به فرد آموزش طراحی پرسشنامه

به همراه 575 نمونه پرسشنامه در موضوعات مختلف اینجا کلیک کنید

پکیج کامل آموزش طراحی پرسشنامه به همراه 575 نمونه پرسشنامه در موضوعات مختلف

 

پرسشنامه پیچیدگی
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
پرسشنامه برنامه ریزی
پرسشنامه تعارض سازمانی
پرسشنامه تعارض سازمانی شماره دو
پرسشنامه تمرکز
پرسشنامه رسمیت
پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان
پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر
پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
پرسشنامه مدیریت تضاد
پرسشنامه مهارت مدیران
پرسشنامه مهارت های مذاکره
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت
پرسشنامه موفقیت
پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد
مدیریت-کیفیت-فراگیر(tqm)
-پرسشنامه-نام-تجاری-برند
-موفقیت-و-ارتقاء-در-سازمان
1سشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)
1سشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)11
3شنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
5قیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده
85قیاس نو آوری سازمانی – مدرسه
85ه روش های کنار آمدن -لازاروس
8شنامه خلاقیت 40 سوالی سلطانی
8مه درگیری شغلی (مشارکت کاری)
9رسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE)
_رسشنامه زن دوم
_رسشنامه مردان
AAماعی در پژوهش+عملکرد پژوهشی
AEصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
AEود پنداره کودکان پیرز – هریس
APSکمال گرایی[1]
arzeshyabi tosifi questionair 1
B3شنامه قاطعیت (گمنریل و ریکی
BDI فرم کوتاه
BEرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت1
Bابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده
CQS scaleهوش فرهنگی
CQSهوش فرهنگی
creativity-questionnaire-self-assess
D8 خود اثر بخشی- شرر و همکاران
D8خصیت خودشیفته+مدیریت بحران
D8خصیت خودشیفته+مدیریت بحران1
D9 رفتار منطقی- شرکی و وایتمن
DB- بررسی ابعاد فرهنگی هافستد
DSQ-40 پاکدل
Eرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)
Eود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده
GHQسلامت عمومی گلبرگ
Job Performance Questionnaire Paterson
khod rahbari yadgiri
knowledge management
MCQ-30[
MMPI-II
MOCI
MSLQ Motivated Strategies for Learning Questionnaire
organizational inteligence albert shet
personal finantial literacy quesionnaire سواد مالی شخصی
porseshname barnamerizi
porseshname بهره وری
proseshname neo
Questionnair of Rural sociology- YOUTH
self esteem harter
social entrepreneurship dees
thinking style questionary vagner and sternberg
Thumbs
Trizپرسشنامه
پرسش نامه آزمون شخصیتی پنج عامل 50
پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت
پرسش نامه سنجش باورهای دینی
پرسش نامه سنجش فرزند پروری
پرسش نامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان
پرسش نامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس
پرسش-نامه-AHP-BSC-زنجیره-تامین
پرسش-نامه-پاسخگویی-سازمانی
پرسش-نامه-پاسخگویی-و-اعتماد-عمومی-1
پرسش-نامه-کارت-امتیازی-زنجیره-تامین1
پرسش-نامه-اجرای-استراتژی
پرسش-نامه-ارزش-ویژه-برند
پرسش-نامه-ارزیابی-کیفیت-ارائه-خدمات-بانکداری-اینترنتی
پرسش-نامه-ارزیابی-ابعاد-ویژه-برند-ارزش-ویژه-برند
پرسش-نامه-ارزیابی-رضایت-مشتریان
پرسش-نامه-ارزیابی-عملکرد-تجارت-الکترونیک-از-ابعاد-آمادگی،کسب-و-کار-و-نتایج-
پرسش-نامه-استاندارد-هافتسد-فرهنگ-سازمانی1
پرسش-نامه-استاندارد-هافتسد-فرهنگ-سازمانی2
پرسش-نامه-استراتژی-های-مدیریت-دانش-و-عملکرد-سازمان
پرسش-نامه-استراتژی-های-مدیریت-دانش
پرسش-نامه-استقرار،-کاربرد-و-اعتبار-سیستم-مدیریت-اطلاعات
پرسش-نامه-بازاریابی-الکترونیکی-بانک
پرسش-نامه-برنامه-ریزی-استراتژیک-با-اقیانوس-آبی
پرسش-نامه-بلوغ-مدیریت-ارتباط-با-مشتری-سی-آر-ام
پرسش-نامه-تکنولوژی-هراسی-یا-تکنوفوبیا
پرسش-نامه-تدوین-استراتژی-بارسو-اشنایدر2
پرسش-نامه-تدوین-استراتژی-بارسو-اشنایدر3
پرسش-نامه-تدوین-استراتژی-فناوری-اطلاعات-آی-تی
پرسش-نامه-جامع-CRMمدیریت-ارتباط-با-مشتری
پرسش-نامه-جانشین-پروری-در-سازمان
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-اعتباری-بانکداری
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-بازار-بانک
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-حقوقی-و-تکنولوژیک
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-با-ریسک-نقدینگی-بانک
پرسش-نامه-راهکارهای-مقابله-باریسک-عملیاتی-بانک
پرسش-نامه-رضایت-مشتریان-بانک-با-تحلیل-سلسله-مراتبی
پرسش-نامه-سنجش-رضایت-مشتریان-بانکداری-آنلاین
پرسش-نامه-سیستم-های-اطلاعات-حسابداری-AIS
پرسش-نامه-شناسایی-موانع-کارآفرینی-سازمانی
پرسش-نامه-عامل-اعتماد-از-عوامل-نیات-رفتاری-مشتریان
پرسش-نامه-عامل-شناخت-از-عوامل-نیات-رفتاری-مشتریان
پرسش-نامه-عوامل-ساختاری،-رفتاری-و-رهبری-سازمان-موثر-بر-پیاده-سازی-استراتژی
پرسش-نامه-عوامل-موثر-بر-اجرای-تحقیق-و-توسعه
پرسش-نامه-عوامل-موثر-بر-استقرار-سی-آر-ام
پرسش-نامه-عوامل-موثر-بر-رضایت-مشتریان-در-طراحی-پورتال-های-سازمانی
پرسش-نامه-عوامل-همسویی-استراتژی-تولید-با-سطح-اتوماسیون-صنعتی1
پرسش-نامه-مکانیابی-بهینه1
پرسش-نامه-مدیریت-کیفیت-فراگیر1
پرسش-نامه-مدیریت-کیفیت-فراگیر3
پرسش-نامه-مدیریت-تضاد1
پرسش-نامه-مدیریت-تضاد3
پرسش-نامه-مهارتهای-مذاکره1
پرسش-نامه-موانع-پیاده-سازی-مدیریت-ارتباط-با-مشتری-crm-در-بانک1
پرسش-نامه-موانع-هزینه-یابی-هدف1
پرسش-نامه-نیات-رفتاری-مشتری
پرسش¬نامه شنجش میزان شادی دانش¬آموزان
پرسشنامه سنجش وضعیت فردی
پرسشنامه لطفآبادی برای سنجش وضعیت فردی نوجوانان و جوانان
پرسشنامه وفاداری در ازدواج
پرسشنامه خوش بینی یادگیری شده Learned Optimism
پرسشنامه ملاک های انتخاب دوست
پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه (GHQ-28)
پرسشنامه MDQ
پرسشنامه پژوهشی در زمینه ی تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پرسشنامه پرخاشگری AGQ
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی
پرسشنامه چابکی سازمان
پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه گردشگری فرهنگی
پرسشنامه کارآفرینی
پرسشنامه کیفیت آموزش استاد
پرسشنامه کیفیت زندگی
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
پرسشنامه ابزار سنجش عزت نفس
پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
پرسشنامه ارزیابی رفتاری– دانش آموزان پسر
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی
پرسشنامه اضطراب مدرسه
پرسشنامه اضطراب
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه اعتیاد
پرسشنامه افکار خودکار
پرسشنامه افت تحصیلی
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه
پرسشنامه افسسردگی بک – فرم بلند
پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه اندازه گیری فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE )
پرسشنامه اورگان و کانوسکی ( 1996 OCB
پرسشنامه بحران هویت
پرسشنامه برای شاگردان
پرسشنامه بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد
پرسشنامه بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد
پرسشنامه بررسی دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی در مورد اولویتهای شغل در چاهورز
پرسشنامه بررسی رفتارهای نامحترمانه در محیط درمانی
پرسشنامه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار
پرسشنامه بررسی میزان حساسیت اخلاقی پرستاران
پرسشنامه بررسی نگرش تان در خصوص اخلاق در حرفه پرستاری
پرسشنامه بهره وری
پرسشنامه بورس
پرسشنامه بیمه
پرسشنامه تاثیر تغییر کتاب ریاضی اول ابتدایی بر معلمان
پرسشنامه تحلیل کیفی وضعیت موجود از دیدگاه صاحبنظران رشته اعصاب کودکان
پرسشنامه تعارض سازمانی 01
پرسشنامه تعارض سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد عاطفی
پرسشنامه تفکر انتقادی
پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه
پرسشنامه تیپ شخصیت A,B
پرسشنامه جهت برنامه ریزی بهداشتی
پرسشنامه جهت سنجش مهارتهای تفکر انتقادی
پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه
پرسشنامه جو سازمانی
پرسشنامه حاضر به منظور انجام یک پژوهش علمی در مورد « بررسی و ارزیابی تعهد سازمانی و خلاقیت و نوآوری
پرسشنامه حاضر در راستای طرح ارزیابی درونی گروه و به منظور بررسی وضعیت موجود گروه و برنامه‌ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت
پرسشنامه خشنودی از درآمد
پرسشنامه خشونت
پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی
پرسشنامه خلاقیت60 سوالی
پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]
پرسشنامه خود پنداره SC
پرسشنامه خودپنداره کالیفرنیا
پرسشنامه خودارزیابی
پرسشنامه دانشجویان سنواتی
پرسشنامه در مورد سن ازدواج دختران زیر پوشش کمیته امداد
پرسشنامه درباره سازمان
پرسشنامه رضایت از زندگی
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 مادهای
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر) 1
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
پرسشنامه رهبری تحولی برنز
پرسشنامه روحیه معلمان
پرسشنامه زوجی اینریج
پرسشنامه سازگاری بل
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و وگنر
پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت
پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس
پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش
پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس
پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج
پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز
پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت
پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی
پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس
پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس
پرسشنامه سنجش مشارکت
پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان
پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی
پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه
پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها
پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان افسردگی بک
پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب
پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه
پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی
پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی
پرسشنامه سواد (دانش) مالی
پرسشنامه سواد مالی شخصی
پرسشنامه شب یادگیری کلب
پرسشنامه شخصیت سازمان
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI
پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B
پرسشنامه شناخت سازمانQDQ
پرسشنامه شناخت فرهنگ
پرسشنامه طرح جمع آوری ماهواره ها
پرسشنامه طلاق
پرسشنامه عدالت سازمانی
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، مدرسه
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه عزت نفس هارتر
پرسشنامه فراشناختی MCQ30
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه قصد ترک شغل
پرسشنامه محقق ساخته در خصوص عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی
پرسشنامه مدیریت تضاد
پرسشنامه مربوط به برداشت تصویر ذهنی فضای شهری
پرسشنامه مربوط به میزان آگاهی در مورد تنظیم خانواده
پرسشنامه معبد
پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی
پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی
پرسشنامه مهاجرت
پرسشنامه مهارت های مذاکره
پرسشنامه مهارت های مطالعاتی
پرسشنامه مهارتهای زندگی
پرسشنامه مهارتهای مذاکره
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت
پرسشنامه موفقیت و ارتقاء
پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
پرسشنامه نظر سنجی از کیفیت آموزش استاد
پرسشنامه نقش والدین و مسئولین مدارس در کاهش مشکلات اخلاقی و تربیتی دانش آموزان
پرسشنامه نوآوری کارآفرینی
پرسشنامه نوآوری کارآفرینی
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه هوشمندسازی مدارس
پرسشنامه وابستگی به دیگران
پرسشنامه واحد پذیرش وپیگیری معتادین
پرسشنامه وضعیت سلامت روان
پرسشنامه یادگیری کلب
پرسشنامه-52-سوالی-بونتیس-سرمایه-فکری1
پرسشنامه-52-سوالی-بونتیس-سرمایه-فکری2
پرسشنامه-ابتکار-و-نوآوری-شغلی1
پرسشنامه-ابتکار-و-نوآوری-شغلی2
پرسشنامه-ارزیابی-ابعاد-سازمانی1
پرسشنامه-سرمایه-فکری بونتیس
پرسشنامه-سرمایه-فکری
پرسشنامه-شناخت-سازمان–qdq-
پرسشنامه-شناخت-سازمان1
پرسشنامه-مدیریت-تضاد
پرسشنامه-مهارتهای-مدیران-موثر1
پرسشنامهAAQ
پرسشنانه خودکارآمدی
پرسشنـامه شنـاخت شـغل
چک لیست نشانه های اختلالات روانی (5)
چه احساسی در مورد خودتان دارید
گیری نگرش کارکنان به سازمان
– کار آمدی کودکان لد و ویلر
– دانش آموزان دوره ابتدایی
ک رهبری تحولی آموزشی مدیران
کارامدی درسی جینک و مورگان(1999)
کیفیت آموزش و تدریس استاد
کیفیت تدریس مجازی
کیفیت تدریس
کیفیت زندگی
آگاهی در مورد بلایای طبیعی
آگاهی مربیان ازحواس کودکان
آزمون پذیرش اجتماعى
آزمون پرخاشگری
آزمون چگونگی رابطه با شریک زندگی
آزمون گرایش سلطه گری
آزمون کمرویى
آزمون ابراز وجود
آزمون استرس شغلى
آزمون استرس و سلامتی
آزمون اضطراب امتحان کودکان
آزمون اضطراب امتحان اسپیل
آزمون اضطراب بک
آزمون اضطراب مرگ
آزمون افسردگى ویلیام
آزمون تصور از خود
آزمون حمایت خانواده
آزمون حواس
آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)
آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)
آزمون خود شکوفایی
آزمون رضایت زناشوی1
آزمون رمز موفقیت
آزمون روان‌شناسى شناختى
آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دوره متوسطه
آزمون شادکامی فوردایس
آزمون شادکامی فوردایس88
آزمون شخصیتى نوع A
آزمون شخصیتی آیزنک
آزمون شیدایی گلدبرگ
آزمون عادت
آزمون عزت نفس
آزمون مفهوم خویشتن بک
آزمون منبع کنترل
آزمون میزان تحمّل فشارهاى زندگى
آزمون میزان سطح سلامت خانواده
آزمون میزان شناخت از روان
آزمون میزان همبستگی و انطباق
آزمون نگرش
آزمون نوگرایى
آزمون وسواس
آزمون‌ دریافت‌ حمایت‌ دوستان
آموزش الکترونیکی
ابتکار و نو آوری شغلی
ابزار سنجش خانواده
ابی شایستگی ها با متد 360 درجه
اخلاق در پژوهش
ادراک از مدیرت
ارزیابی باورهای شخصی- الیس
ارزیابی سلامت روان
از تکنولرژی آموزش در کلاس
ازمون روان‌شناسی شخصیت
ازمون قدرت ریسک
استانداردهای بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار
اطلاعات دموگرافیک
افت تحصیلی
افت تحصیلی
الت سازمانی (نیهوف و مورمن،1993)
امه سنجش پیچیدگی در سازمان
امه کیفیت زندگی کاری والتون
امه تعهد سازمانی آلن و مایر
امه توانمندسازی روانشناختی
امه مشکلات یادگیری کلورادو
انگیزه پیشرفت هرمنس
اهداف پیشرفت
ایی – برون گرایی میشل گوکلن
بانکداران 12
بررسی سبک یادگیری دانشجویان پرستاری در مقاطع مختلف تحصیلی
بررسی آثار فقر و خشونت بر میزان خودکشی
بررسی اثرات اعتبار برند(نام تجاری) بر وفاداری مشتری
بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد در سال تحصیلی 89-88
بررسی تاثیر آموزش خانواده بر نگرش مادران برای تربیت فرزندان مقطع راهنمایی در شهر وراوی در سال تحصیلی 90-91
بررسی تاثیر مدیریت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان لامرد در سال تحصیلی 90-91
بررسی تاثیر نوسازی بر جنبه های مختلف زندگی افراد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان لامرد
بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر کشاورزی جامعه
بررسی دیدگاه دبیران در مورد مشکلات دانش آموزان مقطع راهنمایی ،اداره آموزش و پرورش لامرد در سال تحصیلی 88-87
بررسی رابطه آموزش پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از دیدگاه معلمان منطقه گله دار
بررسی رابطه شخصیت و امنیت سیستم در دانشجویان رشته های کامپیوتر
بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری خانواده
بررسی میزان آشنایی معلمان ابتدایی پایه اول با دوره های ضمن خدمت
بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل
بررسی میزان درک اصول اخلاقی حسابداری در بین مدیران مالی و بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بررسی میزان علاقمندی دانش آموزان به برنامه های تلویزیونی
بررسی میزان علاقه یا گرایش جوانان به نماز
بررسی نگرش معلمان درباره تاثیر تکلیف شب بر یادگیری دانش آموزان مدارس پسرانه اول ابتدایی
بررسی نظری تاثیر سواد بر کیفیت زندگی زنان
بررسی نقش بازی در یادگیری – رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی
بررسی و ارزیابی تعهد سازمانی و خلاقیت و نوآوری
بررسی و ارزیابی فعالیت های ایمنی و بهداشت کار
بررسی و نقش انجمن های علمی آموزشی معلمان در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش شهر گله دار از دیدگاه معلمان
بزهکاری
تأثیر خوردن صبحانه را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تاثیر اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه برموفقیت تحصیلی
تاثیر خلاقیت تدریس ریاضی معلمان بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی
تاثیر شرایط فیزیکی کارکنان بر روی کیفیت
تاثیر فناوری بر خلاقیت
تاثیرات ازدواج در سن دبیرستان بر روی آینده افراد
تاثیراسباب بازی در خشونت کودکان
تجربه یادگیری زبان
تجربیات یا عادات احتمالی معنوی
تست خلاقیت
تست روانشناسی عزت نفس
تست سنجش خود پنداشت
تست شخصیتی کالیفرنیا
تست میزان تمایل به ملالت و خستگی bps test
تعهد سازمانی
تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
تمایل-معلمان-به-مشارکت
توانمندسازی
جنبه های مختلفی از شغل معلمی
جنسیت 25
جنسیت
جوانان روستایی در مورد زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری
خلاقیت
خلاقیت1
خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه را که به بهترین وجه ممکن با خصوصیات شخصیتی شما انطباق دارد انتخاب نمایید
خود ارضایی ( استمناء
خودکنترلی
خودارزیابی بلانچ و مورینو
د خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس
دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخوردارند از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند
دستگاهای دور نویس وفاکس دریادگیری دانش آموزان
دیدگاه معلمان در مورد تدریس
رتـبط با خـشونت در خـانواده
رسشنامه تعهد سازمانی پورتر
رسشنامه شادی آکسفورد (oxford inverntory happiness)
رسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
رهبری اخلاقی+توانمندسازی
روش های جلب مشارکت دانش آموزان
ری نیمکره های مخ واگنر و ولز
زمینه سلامت و روان الگوی های ارتباطی
زنان و وبلاگ نویسی
ساختار قدرت
سبک رهبری تحولی مدیران
سبک-مدیریت
سبک-هار-رفتاری-و-بلوغ
سبک‌های یادگیری کلب
ست شخصیت مینه سوتا فرم بلند
سشنامه OCB پادساکف و همکارانش
سشنامه OCB اورگان و کانوسکی ( 1996)
سشنامه جو سازمانی نوآورانه
سشنامه سنجش رسمیت در سازمان
سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی
سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه از دید پاسخگویان
سنجش نگرش دینی
سنجش-میزان-خلاقیت-پایان-نامه-
سواد اطلاعاتی
سوالات پرسشنامه ماهواره
سیاهه انگیزه ها مازلو
شایستگی حرفه ای
شخصیت وسواس فکری
شده الگوهای ارتباطی خانواده .
شما آموزش پیش از دبستان را در پیشرفت تحصیلی بچه های سال اول تا چه حد موثر می دانید
شما تا چه مقدار دانش آموزان را به استفاده از فناوری جدید آموزشی تشویق می کنید
شناسایی کارآفرینان مستعد
شنامه سنجش تمرکز در سازمان
شنامه مهارت های مدیران موثر
شنامه نگرش به تغییر سازمانی
طراحی-شهر-مالی-1
عادات مطالعهPSSHI
عدالت سازمانی کلی
عدالت سازمانی
عزت نفس _زاندا
علل گرایش جوانان به اعتیاد
علل گرایش دختران جوان 25-18 منطقه پارسیان به پوشش لباسهای مد غیر اسلامی
عملکرد کلی خانواده های بزهکار و غیربزهکار تفاوت معنی داری وج
عملکرد خانواده
عوامل جمعیت شناختی موثر بر خشونت در شهر وراوی
عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک های لامرد
عیین هویت ، رایان و دیگران (1993)
غلی مدیران و تصمیم گیرندگان
فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
فرسودگی شغلی
فرم ارزیابی مدرسه
فرهنگی برنامه درسی اجراشده
فناوری اطلاعات و ارتباطات
قیاس اضطراب امتحان ساراسون
قیاس اعتماد بین شخصی – زنان
لطفاًً بخش اصلی پرسش
ماهواره غیرقانونی
مدیریت دانش 2
مدیریت عملکرد بالدریج
مدیریت عملکرد بالدریج.pdf12
مدیریت-کیفیت-فراگیر(tqm)
مدیریت-کیفیت-فراگیر(tqm)
مشخصات فردی
مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند
معلمان درباره تعلیم و تربیت
مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه چاهورز
مقیاس پذیرش اجتماعی
مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس(DASS)
مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
مقیاس انسجام خانوادگی
مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS تست نگرش و علائق
مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS
مقیاس تایید خویشتن – راتوس
مقیاس حس فنانا پذیری
مقیاس خشنودی شغلی به طور کلی (JIG)
مقیاس خود گسستگی
مقیاس خود – کار آمدی کودکان
مقیاس خود آشکار سازی
مقیاس خودکارامدی عمومی
مقیاس سخت کوشی -بارتون
مقیاس شغل به طور کلی
مقیاس شیوه زندگی-لوگان
مقیاس صمیمیت(سنجش صمیمیت)
مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی
مقیاس نو آوری سازمانی – مدرسه
مقیاس وسواس فکری – عملی
منظور بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در درس بخوانیم در شهرستان فیروز آباد در سال تحصیلی 89-88
مه سنجش مهارت های کنترل خشم
موفقیت-و-ارتقاء-در-سازمان1
میزان آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر یزد از بیماری ایدز
ناسایی ابعاد مشارکت والدین
نامه ارزیابی ابعاد سازمانی
نامه توصیف جو سازمانی مدرسه
نامه رضامندی زناشویی انریچ
نشخوار فکری
نظر خواهی از خبرگان و علاقمندان به مشارکت در تنظیم و تبیین سیاستهای کلی نظام در زمینه توسعه روستایی در ایران
نظرات جوانان روستایی در مورد زندگی روستایی و مقایسه آن با زندگی شهری
نقش رسانه ها
نقش معلمان در ایجاد علاقه به تحصیل در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان مهر
نمونه پرسشنامه بررسی اثربخشی نظام آموزش
نی شدن دوره تحصیل دانشجویان
ه افسردگی کودکان و نوجوانان
ه خودارزیابی بلانچ و مورینو
ه معلم شاگرد مورای و زوویچ(2010)
هت گیری برنامه درسی استادان
هوش معنوی
هوش
ود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت
وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوان
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
ی دانش آموزان دوره راهنمایی
یادگیری سازمانی
یاس اعتماد بین شخصی – مردان
یت معلمان دربین دانش آموزان
یت وسواس فکری گیب و همکاران
یست ارزیابی نظام پیشنهادات

پرسشنامه تمرکز
==============

پرسشنامه تمرکز

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر
=============================

پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)
===========================

porseshname (QDQ)

 

برای دانلود پکیج منحصر به فرد آموزش طراحی پرسشنامه

به همراه 575 نمونه پرسشنامه در موضوعات مختلف اینجا کلیک کنید