پروژه طراحي كنترل‌كننده بهينه فيدبك حالت و خروجي توان راكتيو در نيروگاه‌هاي بادي مجهز به DFIG


دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”

مهندسي برق – كنترل

عنوان:

طراحي كنترل‌كننده بهينه فيدبك حالت و خروجي توان راكتيو در نيروگاه‌هاي بادي مجهز بهDFIG

چكيده:

بالا بودن ضريب نفوذ باد در سيستم‌هاي الكتريكي متصل به شبكه، چالش‌هاي جديدي را در رابطه با پايداري سيستم‌هاي قدرت به دنبال دارد. عليرغم ماهيت تصادفي باد، لازم است تا اطمينان به پايداري شبكه‌هاي قدرت تضمين شود. از آنجائيكه يكي از نيازهاي جديد شركت‌هاي توليدكننده برق ازطريق انرژي باد، تنظيم ولتاژ مي‌باشد، اين پاياننامه بر روي كنترل توان راكتيو در نيروگاه‌هاي بادي مجهز به ماشين‌هاي القايي دوسوتغذيه متمركز شده است. در اين پايان نامه يك نيروگاه بادي 9 مگاواتي شامل شش عدد توربين بادي 5/1 مگاواتي و ژنراتور القايي دو سو تغذيه ( بطوريكه همه توربين‌ها در يك راستا قرار گرفته و بادهاي يكساني را دريافت مي‌كنند) مدلسازي شده است. در اين مدل كانورترهاي سمت روتور و شبكه با گين يك در نظر گرفته شده‌اند. براي كنترل توان راكتيو جاري شده در استاتور و فيلتر RL (اين فيلتر كانورتر سمت شبكه را به شبكه متصل مي‌كند) يك كنترل‌كننده فيدبك حالت و خروجي طراحي شده بطوريكه خروجي‌ها (توان‌هاي راكتيو جاري شده در استاتور و فيلتر RL)، ورودي‌هاي مرجع را دنبال كنند. بعد از طراحي كنترل‌كننده فيدبك حالت و خروجي، گين‌هاي اين كنترل كننده با استفاده از روش نيوتن بهينه سازي شده‌اند. در اين مدل در ابتدا سرعت روتور برابر با مقدار ثابتي در نظر گرفته شده، از آنجائيكه سرعت روتور در واقع مقدار ثابتي نيست و با تغيير سرعت باد ورودي به توربين، تغيير مي‌كند و باعث نوساني شدن توان‌هاي راكتيو مي‌گردد، به همين جهت براي كنترل سرعت روتور نيز يك كنترل‌كننده PI طراحي شده است. نتايج شبيه‌سازي عملكرد صحيح سيستم پيشنهادي را نشان مي‌دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید