پروژه سيستم تزريق سوخت


دانشگاه : آزاد اسلامي

دانشكده : فني و مهندسي واحد تهران جنوب

عنوان  :

سيستم تزريق سوخت

چرا تزريق سوخت؟

تزريق سوخت يكي از ايده‌هاي مدرن و با تكنولوژي بالا بوده و در صورتي كه بخواهيم بيشترين بازدهي را داشته باشيم استفاده از آن يك پيش نياز است.

ولي در حقيقت، تزريق سوخت چندين دهه است كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از قبل از جنگ جهاني دوم ، روش استاندارد تحويل سوخت به موتور مي‌باشد.

اولين هواپيما كه در سال 1903 توسط رايت برفرازگيتي هاوك به پرواز درآمد، مجهز به سيستم سوخت رساني انژكتوري بود.

پس چرا اين همه وقفه در توليد و تجهيز اتومبيل‌ها به سيستم تزريق سوخت وجود دارد؟

به دو دليل عمده:

اولين دليل ؛ تكامل كامپيوترهاي جديد و ارزان امروزي است كه بدون وجود آنها، استفاده از سيستمهاي تزريق سوخت و همچنين توليد تعداد زيادي از وسايل كنترل وابسته به آنها، غير مكن ابوده و به ميزان قابل توجهي گران تمام مي‌شد و در زمان‌هاي گذشته
نمي‌توانست مثل امروز به مقدار انبوه مورد استفاده قرار گيرد.

دليل دوم؛ مورد توجه قرار گرفتن تزريق سوخت در سالهاي اخير، توجه به ميزان آلودگي هواي ناشي از موتورهاي احتراقي مي‌باشد.

هرساله ميزان مجاز آلاينده‌هاي هوا كه توسط اتومبيل‌ها به فضا پراكنده مي‌شوند كاهش مي‌يابد و باتوجه به تكامل سيستم‌ها در چند سال اخير وسايلي به اين سيستمها اضافه شده كه هم ميزان توليد آلاينده‌ها را كاهش مي‌دهد يا اينكه اين آلاينده‌ها از طرق مختلفي خنثي
يا نابود مي‌كند.

همچنين توليد كنندگان اين سيستم‌ها بر آنند كه موتورهايي توليد كنند كه علاوه بر بازدهي بيشتر آلودگي كمتري ايجاد كنند و رمز چنين موفقيتي در كنترل دقيق نسبت سوخت به هوا
مي‌باشد كه چه در دور آرام و چه در دورهاي بالاتر و سرعت‌ها و شرايط مختلف كاركرد موتور، نسبت سوخت به هوا در محدوده ثابتي باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید