پروژه تحلیل هارمونیک در مبدل های قدرت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی

مهندسی برق -قدرت

عنوان پروژه:

تحلیل هارمونیک در مبدل های قدرت

چکیده

در این پروژه به بررسی انواع هارمونیک های ناشی از عناصر غیر خطی همچون مبدل های الکترونیک قدرت،راه اندازها و درایورهای تنظیم سرعت در پروژه های قدرت و بررسی علل آنها و همچنین روش های کاهش و حذف این هارمونیک ها پرداخته شده است.

مقدمه

استفاده از مبدل های الکترونيک قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گرديد. بسياری از مهندسان برق در مورد توانايی پذيرش اعوجاج هارمونيکی توسط سيستم های قدرت به بحث و تبادل نظر پرداختند

پيش بينی های نگران کننده ای از سرنوشت سيستم های قدرت در صورت اجازه استفاده از اين تجهيزات انجام گرفت . در حالی که بعضی از اين پيش بينی ها بيش از حد قلمداد می شد ، ولی بررسی مفهوم کيفيت برق مديون آنها ، بدليل پيگيری درباره اين مسئله نوظهور می باشد . بروز هارمونيک ها در سيستم های قدرت ناشی از استفاده عناصر غيرخطی در شبکه می باشد . عناصر غير خطی در سيستمهای برق ، مانند :

راه اندازها ، درايورهای تنظيم سرعت ، مبدل های الکترونيک قدرت و غيره مقدار هارمونيک شکل موج جريان و ولتاژ بطور چشمگيری افزايش يافته که در نتيجه منجر به تحقيقاتی شد که نتايج آن نقطه نظرات متعددی در مورد کيفيت برق بود .

به نظر برخی از محققان ، اعواج هارمونيکی هنوز مهم ترين مسئله کيفيت برق می باشد. مسائل هارمونيکی با بسياری از قوانين معمولی طراحی سيستم های قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلی مغاير است . بنابراين مهندسين برق با پديده های نا آشنايی روبرو می شوند که لازمه دانستن رياضی خاص و نياز به ابزار پيچيده و تجهيزات پيشرفته برای حل مشکلات و تجزيه تحليل آنها دارد . اگر چه تحليل مسائل هارمونيکی می تواند دشوار باشد اما درصد کمی از فيدرهاي مربوط به سيستمهای توزيع تحت تاثير عوامل ناشی از هارمونيک ها قرار می گيرند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید