پروژه بررسی عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان شاهد و ايثارگر و آزاد


چكيده

هدف از اجراي این تحقیق، بررسی و شناخت رابطه‌ي عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی، دانشگاهی، انگیزشی و نوع حمایت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران با وضعیت پيشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، ایثار گر و آزاد مي‌باشد. تعیین تفاوت‌های پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد و ایثار گر با دانشجویان عادی نيز ازجمله اهداف ديگر اين پژوهش مي‌باشد. بر همین اساس، از تئوری انگیزه‌ي پیشرفت مک‌کله‌لند، اتکینسون و نظریه‌ي خرده‌فرهنگ‌های طبقاتی سوگامن و هم‌چنین مطالعات و تحقیقات پیشین برای تبیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده شده است. تحقیق حاضر با روش پیمایشی اجرا شده و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ي محقق‌ساخته و نيز از اعتبار صوري و آزمون آلفاي كرونباخ براي روايي آن‌ها استفاده شده است. جامعه‌ي آماری تعداد 33هزار و 668نفر از میان دانشجویان دانشگاه‌های استان اردبیل در سال تحصیلی 84-85 گزینش شده‌اند حجم نمونه‌ي انتخابی شامل 379نفر دانشجوی آزاد و 237نفر دانشجوی شاهد می‌باشد كه با استفاده از شیوه‌ي نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج تحلیل چندمتغیره‌ي رگرسیون نشان می‌دهد که چهار متغیر رضایت از رشته‌ي تحصیلی(28/0)، مشکلات اقتصادی(13/0)، حساسیت والدین به تحصیلات(12/0) و انگیزه‌ي پیشرفت(10/0) تأثير مستقيمي بر پیشرفت تحصیلی دانشجويان دارد.

كليدواژه‌ها: پيشرفت تحصيلي؛ فرزند شاهد و ايثارگر؛ عوامل خانوادگي؛ انگيزه‌ي پيشرفت؛ اردبيل.

  1. بيان موضوع

آموزش عالی، در توسعه‌ي اجتماعی و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش عمده‌ای داشته و از این‌رو دانشگاه‌های کشور در فرایند توسعه‌ي نیروی انسانی، اهمیتي اساسی دارند.

يكي از مشكلات شايع نظام آموزشي در بسياري از كشورهاي جهان، پديده‌ي اُفت تحصيلي است كه زيان‌هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي زيادي متوجه دولت‌هاو خانواده‌ها مي‌كند. تلاش براي شناسايي عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي و ارايه‌ي راهبردها و انجام اقداماتي در جهت كاهش خسارات ناشي از اُفت تحصيلي، مستلزم تحقيقات بسيار در اين زمينه است.

یکی از ابعاد پیشرفت در آموزش عالي، پیشرفت تحصیلی است که مفهوم آن معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع درسی است که معمولاً به‌وسیله‌ي آزمایش‌ها یا نشانه‌ها یا هر دو-که اساتید برای دانشجویان وضع می‌کنند- اندازه‌گیری می‌شود(شعاری نژاد، 1364: 198).

آموزش عالی، همواره با مشکلاتی در زمینه‌ي محدودیت‌های آموزش و پژوهش روبه‌رو بوده است و تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده تا حد زیادی بستگی مستقیم به میزان موفقیت دانشجویان دارد. دانشجویان، بنابه دلایلی، از امکانات آموزشی و پژوهشی به‌طور یک‌سان برخوردار نیستند؛ به‌طوری‌که در بيش‌تر دانشگاه‌ها، همه‌ساله دانشجویانی وجود دارند که به‌دلیل عدم موفقیت در تحصیل، با مشکلاتی روبه‌رو هستند(شریفیان 200:1381).

ازطرف ديگر، با توجه به اختصاص درصدی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی به سهمیه‌ي شاهد و ایثارگران و نيز با وجود پیش‌بینی حد نصاب نمره برای استفاده از سهمیه، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا کسانی که با استفاده از این سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند، به‌لحاظ علمی و آموزشی با سایر دانشجویان برابر هستند؟ ازطرف دیگر، مرور متون روان‌شناسی در دهه‌ي اخیر، بیان‌گر تأکید فراوان بر نقش پدر در تربیت فرزندان و اثرات سوء ناشی از عدم حضور وی در خانواده می‌باشد. این مشکل عاطفی‌تربیتی، یکی از پی‌آمدهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در اثر شهادت، اسارت و جانبازی تعداد زیادی از عزیزان پاک این مرز و بوم و نبود نعمت پدر در کانون گرم خانواده بوده است(نجاریان و دیگران، 58:1373).

باتوجه به ضرورت شناسایی مسايل فرزندان شاهد و ایثارگر- به‌ویژه مشکلات تحصیلی آنان و نبود اطلاعات علمی درخصوص پیشرفت تحصیلی دانشجویان- پژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل در دانشگاه‌های استان اردبیل و نیز ساکن در این استان و شاغل در دانشگاه‌های خارج از استان (دانشگاه‌های هم‌سطح دانشگاه‌های اردبیل ازلحاظ رتبه) و مقایسه‌ي آنان با وضعیت تحصیلی دانشجویان عادی و غیرشاهد شاغل در دانشگاه‌های استان انجام شده است.

حال، سؤال اساسی و کلی این است که: چه عواملی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشجویان آزاد شاغل در استان اردبیل رابطه دارد؟ آیا عوامل فردی(جنس، وضعیت تأهل، رشته‌ي تحصیلی، مقطع تحصیلی، مدت شهادت پدر، بومی و غیربومی بودن دانشجو) با پیشرفت تحصیلی رابطه داشته است؟ آیا عوامل خانوادگی و حساسیت والدین به تحصیلات فرزندان خود، شغل و میزان تحصیلات والدین با موفقیت يا عدم‌موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟ هم‌چنین عوامل اقتصادی از قبیل: درآمد خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی و عوامل دانشگاهی؛ هم‌چون بهره‌مندي از امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه، ميزان ارزيابي اساتيد ازطرف دانشجو و تعاملات دانشجو با اساتيد با پیشرفت تحصیلی دانشجویان هم‌بستگی داشته و نیز در مورد دانشجویان شاهد و ایثارگر حمایت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران از قبیل کمک‌هزینه و تسهیلات ارايه‌شده توسط ستاد شاهد، تشکیل کلاس‌های تقویتی قبل از ورود به دانشگاه و در سطح دانشگاه، ميزان مشاوره و ارتباط علمی با استاد با موفقیت تحصیلی این افراد رابطه داشته است؟

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید