پروژه با موضوع فلزات آمورف

مقدمه

طبق آزمايشات مستقل از دما و فشار متغير، از نظر ترموديناميكي، مواد سه حالت اصلي : مايع، جامد، گاز دارند.

تعيين كنندة هر يك از اين حالات درجة آزادي بين اتمها و قيد و بند آنها به يكديگر است و يك مرحله تحول بين هر حالت وجود دارد. تعريف شيشه : يك مايع شيشه اي يا جامد بدون كريستال است كه مشخصه هاي ويسكوزيته و ساختار آن نشان دهندة هم جامد و هم مايع است. به عبارت ديگر شيشه يك جامد در دماي اتاق است زيرا ويسكوزيته آن بيش از حد توازن يعني 6/14 10 است و از طرف ديگر هنوز يك مايع است زيرا ساختار اتمها و مولكولهاي آن يك ساختار بي نظم و شبيه مايع است . جامد از فاز كريستالي به وجود آمده است و يك كريستال از يك نظم دوره‌اي بين اتمها پيروي مي كند اما مايع داراي چنين نظمي نيست و يك نظم تصادفي بين اتمها بدون تناوب و دوره خاصي را دارد.

بنابراين مي گوييم، شيشه جامد و آمورفي است كه اتمهاي ساختار آن مانند مايع است. مهمترين مشخصه يك شيشه علاوه بر ساختار آن، پديده تحول و به وجود آمدن آن است.

تحول و به وجود آمدن شيشه در يك Tg [1]ايجاد مي‌شود،‌مذاب تا زير دماي انجماد سرد مي‌شود و تا زمانيكه دما كاهش مي يابد ويسكوزيته نيز به صورت پيوسته زياد مي‌شود (شكل 1-1).

در(شكل 1-1) مشاهده مي شود كه تغيير حجم نيز تابعي از دما است . در كريستاله شدن، در طول سرد كردن ، ناگهان با يك افت شديد حجم رو به رو مي شويم اما در تحول آمورف شدن تغيير ناگهاني حجم نداريم و تغيير حجم به صورت پيوسته صورت مي‌گيرد كه اين روند در متغيرهاي ترموديناميكي مانند آنتروپي و آنتالپي نيز وجود دارد.

اگر چه متغيرهاي ترموديناميكي در ابتدا با دما به صورت پيوسته رابطه دارند اما در Tg با يك افزايش شيب و تغيير ناگهاني روبرو هستند. تغيير ناگهاني ظرفيت گرمايي و انبساط گرمايي در (شكل1-2) نشان داده شده است.

تحول شيشه اي شدن در يك بازه دمايي مشخص انجام مي گيرد و بيان مي‌كند كه در Tg، يك شيب تند و تغيير ناگهاني (Cp پرش مي كند) در منحني گرمايي DSC انجام مي دهد.

سرعت كوئيچ لازم براي ساختن جامد آمورف از يك فلز خالص حدوداً K/S 1015 است كه رسيدن به اين سرعت سرد كردن در محيط آزمايشگاه غير ممكن است. كه براي كم كردن اين سرعت فلزات خالص را به صورت آلياژي كرده و مورد استفاده قرارمي دهند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید