پروژه با موضوع فلزات آمورف


مقدمه

طبق آزمايشات مستقل از دما و فشار متغير، از نظر ترموديناميكي، مواد سه حالت اصلي : مايع، جامد، گاز دارند.

تعيين كنندة هر يك از اين حالات درجة آزادي بين اتمها و قيد و بند آنها به يكديگر است و يك مرحله تحول بين هر حالت وجود دارد. تعريف شيشه : يك مايع شيشه اي يا جامد بدون كريستال است كه مشخصه هاي ويسكوزيته و ساختار آن نشان دهندة هم جامد و هم مايع است. به عبارت ديگر شيشه يك جامد در دماي اتاق است زيرا ويسكوزيته آن بيش از حد توازن يعني 6/14 10 است و از طرف ديگر هنوز يك مايع است زيرا ساختار اتمها و مولكولهاي آن يك ساختار بي نظم و شبيه مايع است . جامد از فاز كريستالي به وجود آمده است و يك كريستال از يك نظم دوره‌اي بين اتمها پيروي مي كند اما مايع داراي چنين نظمي نيست و يك نظم تصادفي بين اتمها بدون تناوب و دوره خاصي را دارد.

بنابراين مي گوييم، شيشه جامد و آمورفي است كه اتمهاي ساختار آن مانند مايع است. مهمترين مشخصه يك شيشه علاوه بر ساختار آن، پديده تحول و به وجود آمدن آن است.

تحول و به وجود آمدن شيشه در يك Tg [1]ايجاد مي‌شود،‌مذاب تا زير دماي انجماد سرد مي‌شود و تا زمانيكه دما كاهش مي يابد ويسكوزيته نيز به صورت پيوسته زياد مي‌شود (شكل 1-1).

در(شكل 1-1) مشاهده مي شود كه تغيير حجم نيز تابعي از دما است . در كريستاله شدن، در طول سرد كردن ، ناگهان با يك افت شديد حجم رو به رو مي شويم اما در تحول آمورف شدن تغيير ناگهاني حجم نداريم و تغيير حجم به صورت پيوسته صورت مي‌گيرد كه اين روند در متغيرهاي ترموديناميكي مانند آنتروپي و آنتالپي نيز وجود دارد.

اگر چه متغيرهاي ترموديناميكي در ابتدا با دما به صورت پيوسته رابطه دارند اما در Tg با يك افزايش شيب و تغيير ناگهاني روبرو هستند. تغيير ناگهاني ظرفيت گرمايي و انبساط گرمايي در (شكل1-2) نشان داده شده است.

تحول شيشه اي شدن در يك بازه دمايي مشخص انجام مي گيرد و بيان مي‌كند كه در Tg، يك شيب تند و تغيير ناگهاني (Cp پرش مي كند) در منحني گرمايي DSC انجام مي دهد.

سرعت كوئيچ لازم براي ساختن جامد آمورف از يك فلز خالص حدوداً K/S 1015 است كه رسيدن به اين سرعت سرد كردن در محيط آزمايشگاه غير ممكن است. كه براي كم كردن اين سرعت فلزات خالص را به صورت آلياژي كرده و مورد استفاده قرارمي دهند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید