پروژه با موضوع بررسی و مقایسه سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

چکیده:

این مطالعه به روش توصیفی – تحلیل و به صورت مقطعی انجام گرفته . جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی شهرستان خرم آباد انجام شده است که از بین آنها 100 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار جمع اوریی داده ها ،  پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی بود . تجزیه و تحلیل داده ها به استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ،  میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی مستقل با نرم افزار spss.13 انجام گرفته است .

شیوع اختلالات روانی در کل دانشجویان ، 76/61 درصد ،  در دانشجویان غیر سیگاری 4/9 و در دانشجویان سیگاری 2/30 درصد بود که اختلاف حاصله معنادار می باشد (001/0>P).

نتیجه بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که دانشجویان غیر سیگاری از وضعیت سلامت روانی بهتری برخوردار هستند .

کلید واژگاه :

سیگار ،  دانشجو،  مواد مخدر،  بهداشت روان

مقدمه:

در هر جامعه­اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي­باشد و در عمل نيز چرخه­ی فعاليت­هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده­اند كه آنان را در كام خويش فرو مي­برد و توان حركت و فكر را از آنان مي­گيرد و هستي را از آن­ها ساقط ميكند .

۱ – بالاترين رقم سنی معتادان در ايران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشكيل می­دهند.

۲ – افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده­اند،  اغلب اولين تجربه­شان را به صورت تفريحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع كرده­اند.

۳ – تشخيص رفتارهای آشكار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سيگار دشوار است.

۴ – نوجوانانی كه از بودن در خانواده­یشان احساس رضايت داشته­اند و روابط صميمی بين اعضای خانواده وجود داشته­است،  كمتر به دنبال سيگار،  الكل و انواع مخدرها بوده­اند.

يكی از مشكلات عمده­ای كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست،  خطر گرايش به مصرف سیگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها،  قرص­ها،  مخدرها و…) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است،  وظيفه والدين،  مربيان و ساير نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين­تر از قبل می­شود. با توجه به اين موضوع،  والدين و مربيان بايد سعی كنند با استفاده از روش­ها و آموزش­های لازم،  بچه­ها را از همان دوران كودكی و پيش نوجوانی با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید