پاین نامه تاثیر قابلیت عملیاتی دارای رابطه مثبت با عملکرد مالی


مقدمه

دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به هماهنگ کردن فعالیت­ها و استفاده از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­شود. تعداد فراینده ای از محققان به صراحت به اهمیت عملیات یکپارچه و دیدگاه های بازاریابی در کسب مزیت رقابتی پافشاری می کنند. اگر چه نقش های یکپارچه از قابلیت های عملکردی در دستیابی به مزیت رقابتی از هر زمان دیگری مهمتر شده است، بازاریابی و عملکردهای عملیاتی بطور جداگانه در ادبیات مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.

ادبیات بارزیابی همواره در ایجاد تقاضای مشتریان بیشتر و چگونگی ایجاد یک پیشنهاد منحصر به فرد برای مشتریان تمرکز کرده­اند، همانند پیشنهاد اینکه یک شرکت می­تواند عملکرد­های خود را از طریق بهبود قابلیت بازاریابی خود بهبود بخشد. محققان مدیریت عملیاتی، از سوی دیگر روی مدیریت عرضه برای انجام تقاضای مشتریان تمرکز می­کند مانند بررسی اثر قابلیت عملیاتی بر روی عملکرد شرکت. پورتر استدلال کرد که تمام زمینه­های کاربردی کسب و کار به ارائه محصولات و خدمات می­پردازد اما بازاریابی و عملیات دو تابع کلیدیست که برای مشتریان ایجاد ارزش می­کند. با رشد روز افزون، پژوهش­ها نقش یکپارچگی بازاریابی و عملیات در بهبود عملکرد شرکت را استدلال می­کنند. عدم تطابق بین دو تابع منجر به عدم کارایی تولید و نارضایتی مشتری می­شود در حالی­که تطابق مناسب منجر به مزیت رقابتی پایدار می­شود. این به طور گسترده در میان رهبران کسب و کار پذیرفته شده است که توانایی یکپارچه سازی چنین عملکردهای تخصصی متقابل برای هر دو مزیت رقابتی و موفقیت طولانی مدت حیاتی است.

۲-۲- عملکرد مالی

در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­شود (شورچلو،۲۰۰۲). آنچه در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محیط رقابتی است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) است. به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی استفاده کرده اند. عملکرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد. عملکرد مالی شامل بازگشت سرمایه[۱]، بازگشت فروش[۲]، رشد فروش و سهم بازار. چنگ و همکاران(۱۹۹۹) در یک مطالعه تجربی نشان دادند که در بسیاری از خدمات مانند بانکداری و پزشکی که در آنها یک فرآیند تبادل دو طرفه بین کارکنان و مشتریان به صورت مستقیم انجام میشود، بازارگرایی اثر قابل ملاحظه ای بر عملکرد دارد.

اکثر تحقیقات به بررسی اثر بازارگرایی بر روی عملکرد کسب و کار در بازارهای داخلی پرداخته اند. کیم(۲۰۰۳) در یک مطالعه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را در یک فضای بین المللی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که عوامل ویژه بنگاه (شامل اندازه بنگاه و تجربیات بین المللی)، استراتژی های رقابتی(شامل استراتژی های عمومی رهبری هزینه،تمایز و تمرکز)، عوامل ویژه بازار (شامل رشد بازار و شدت رقابت) و نیز عوامل محیطی مداخله گر(شامل آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی، شدت رقابت و رشد بازار)، در روابط بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در بازارهای بین المللی تاثیر گذارند. تجربیات بین المللی بیشتر، عملکرد بالاتری را ایجاد می­کند.

۲-۲-۱- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود و مهم‌ترین‌ این‌ رویکردها را می‌توان به چهار گروه کلی بشرح زیر تقسیم کرد.

  • داده‌های حسابداری‌ همانند سود هرسهم بازده حقوق صاحبان سهام‌، روند تغییر مبلغ فروش‌.
  • داده‌های مدیریت مالی همانند بازده هرسهم، بازده سود سهام، معادله خط بازار سرمایه و مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای.
  • داده‌های اقتصادی همانند ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌ یافته.
  • داده‌های تلفیقی که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری است. همانند نسبت P/E شاخص قیمت به سود، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار هرسهم به‌ ارزش دفتری هرسهم (خالقی و برزیده،۱۳۸۲).

[۱] ROI( Return On Investment)

[۲] ROS(Return On Sales)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید