پایان نامه یک مدل سیستمی دینامیکی برای برنامه ریزی شهری


چکیده :
با بزرگ شدن و پیچیده شدن جوامع شهری در قرن حاضر، لزوم برنامه ریزی برای تحولات آتی آنها احساس گردید. برنامه ریزیهای اولیه بیشتر بر پایه درک شهودی از تحولات این جوامع و محاسبات سرانگشتی برنامه ریزان استوار بود. با پیدایش کامپیوتر و نیز استفاده از رویکرد سیستمی تحول عمیقی در برنامه ریزی شهری به وجود امد. از دیدگاه نگرش سیستمی، شهر یک سیستم باز محسوب می شود که با محیط اطراف خود دارای تعامل است و خود دارای زیر سیستم های مختلفی همچون اشتغال، مسکن، جمعیت، حمل ونقل، آموزش  و … است که دارای کنش متقابل بر روی یکدیگرند. یکی از دستاوردهای نظریه عمومی سیستم ها، ابداع روش شبیه سازی  مدل سازی به منظور مطالعه و مداخله در سیستم هاست.
با توج به پیچیده بودن سیستم های شهری که در آن تمام انواع حرکات و ارتباطاات (مکانیکی، زیستی و اجتماعی) در هم آمیخته است، مدل سازی کامل برای کل سیستم های شهری در عمل چندان موفق نبوده است. مدل سازی در بخشی از موضوعات و زیر سیستم های  شهری که بیشتر با مقادیر و روابط کمی سر و کار دارند از کارآیی بیشتری برخوردار است. از این نظر عرصه های مهم مدل سازی و پیش بینی در برنامه ریزی شهری عبارتند از جمعیت ، مسمن ، اشتغال ، مراکز خرید، حمل و نقل، تفریح و مانند آن.
در کشور ما تاکنون بر اساس رویکرد سیستمی برنامه ریزی برای شهر های بزرگ صورت نپذیرفته است و جای خالی این مهم همواره احساس گردیده است. مشکلات امروزی شهر های بزرگ کشور همانند تهران ناشی از رشد بی رویه و بدون برنامه شهر های می باشد. در این پایان نامه تلاش بر ساخت مدلی بوده است که درعین سادگی و قابل فهم بودن، روابط مهم سیستم های شهری را نیز در نظر گرفته باشد و از ساده سازی های غیر لازم و مخرب در ان اجتناب شده باشد. این مدل سازی با استفاده از نرم افزار ithink که ویژه مدل سازی سیستم های دینامیکی است انجام پذیرفته است. طبق این مدل، یک سیستم شهری از ریر سیست مهای جمعیت ، مسکن ، حمل و نقل ، انتخاب محل سکونت ، اموزش و اشتغال تشکیل گردیده است.  در فصول مختلف پایان نامه به توضیح جزئیات این زیر یستم ها و روابط بین آن ها پرداخته می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید