پایان نامه یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع

عنوان:

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

: مطالعه موردی دانشگاه گنبد

 استاد راهنما: پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنما: دکتر بابک شیرازی

فهرست مطالب

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق… 2

1-1  مقدمه.. 2

 1-2 بیان مسأله اساسی تحقیق… 2

 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… 3

 1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق… 4

 1-5 اهداف مشخص تحقیق… 4

 1-6 سؤالات تحقیق… 4

 1-7  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی… 4

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… 6

 2-1 مقدمه.. 7

 2-2 تصمیم گیری… 8

 2-2-1 مراحل تصمیم گیری… 10

 2-2-2  انواع تصمیم گیری… 10

 2-2-3  روش های تصمیم گیری… 11

 2-2-4 انواع مدل های تصمیم گیری… 11

 2-3 تصمیم گیری چند معیاره. 11

 2-3-1  انواع مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 12

2-3-1-1 تصمیم گیری چند هدفه (MODM). 12

2-3-1-2 تصمیم گیری چند شاخصه ( ). 12

2-3-1-3  انواع روش های تصمیم گیری چند شاخصه.. 14

2-3-1-4  روش مجموع ساده وزین  (SAW). 15

2-3-1-5 دلایل بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره. 15

 2-3-1-6  لزوم تصمیم گیری چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف… 16

2-4 جانمایی… 16

2-4-1 مدل QAP. 18

2-5 تفاوت بین الگوریتم های دقیق وهیورستیک ومتاهیورستیک…. 20

2-6 الگوریتم ژنتیک…. 24

2-6-1  تاریخچه.. 24

2-6-2  کاربرد های الگوریتم ژنتیک…. 24

2-6-3 مزایای بکارگیری الگوریتم ژنتیک…. 25

2-6-4 معایب الگوریتم ژنتیک…. 26

2-6-5 واژگان الگوریتم ژنتیک…. 26

2-6-6  مفاهیم کلیدی در الگوریتم ژنتیک…. 27

2-7 جمع بندی… 37

فصل سوم: روش تحقیق… 39

3-1 مقدمه.. 39

3-2 روش تحقیق… 39

3-3 سوالات تحقیق… 41

3-4 اهداف تحقیق… 41

3-5 روش های گردآوری اطلاعات… 41

 3-6  اعتبار سنجی… 42

3-7  روش حل مدل.. 42

3-8 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. 42

3-9 جمع‌بندی… 42

 فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق… 45

4-1  مقدمه.. 45

4-2  داده های مورد نیاز مدل.. 45

4-3 محدوده زمانی ومکانی تحقیق… 45

4-4  داده های جمع آوری شده. 45

4-5 حل مسئله QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک…. 53

4-6 نتایج حاصل از حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک…. 57

4-6-1  نتایج حاصل از الگوریتم اول.. 57

4-6-2 نتایج حاصل از الگوریتم دوم.. 65

4-6-3 مقایسه دو الگوریتم.. 73

4-7 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر. 75

4-8 جمع بندی… 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 82

5-1 مقدمه.. 82

5-2 تحلیل نتایج حاصل از حل مدل.. 82

5-3  نتیجه گیری… 90

5-4  پیشنهادات کاربردی… 90

5-5  پیشنهادات تحقیقات آتی… 91

منابع  و مراجع.. 92

پیوست اول شرح الگوریتم اول برای مسئله QAP. 96

پیوست دوم شرح الگوریتم دوم برای حل مسئله

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید