پایان نامه گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

ارسال شده در سایت پایان نامه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده ی هنر

پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

عنوان پایان نامه:

گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

استاد راهنمای نظری

دکتر محسن سلیمانی

استاد راهنمای عملی

دکتر احمد سفلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این رساله با رویکرد شناخت و بررسی ابعاد گرافیک تلویزیونی و شاخصه های اثر گذاری آن بر روی مخاطب ، چگونگی استفاده از عناصر تجسمی در چهارچوب گرافیک برای تولید برنامه های تلویزیونی می پردازد.

هدف از پژوهش مذکور دستیابی به روش های کاربردی و تاثیرگذار برای طراحان گرافیک در جهت نیل به هدف خود که همانا خلق اثری زیبا و ماندگار و تاثیر گذار است، می باشد.

دراین پژوهش از شیوه ی جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحقیق میدانی، همچنین انجام نظر سنجی از مخاطبان و نتیجه گیری نهایی برای دستیابی به اطلاعات لازم استفاده شده است.

باتوجه به حضور چشمگیر تلویزیون در زندگی امروزی به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها و نقش گرافیک به عنوان ابزاری اثرگذار بر اذهان می توان با شناخت درست از فرهنگ جوامع و بکارگیری این دو ابزار برای ساخت برنامه هایی فاخر و اثرگذار، همچنین ارتقای این هنر قدم برداشت.

واژه های کلیدی: گرافیک ، تلویزیون ، اثرگذاری، مخاطب،

مقدمه

بشر از ابتدای تکامل تا به امروزه فراز و نشیب های فراوانی را در جهت پیمودن مسیر پیشرفت و دستیابی به زندگی بهتر از پیش چشم خود گذرانیده است. یکی از این چالش ها نیاز به ارتباط و ثبت تفکرات خود برای انتقال به دیگران بوده است. نبود ابزارهای کارآمد و فقدان زبان مشترک ، در این راه موانع اصلی وی در نیل به هدف به شمار می رفت. کم کم و با توسعه همه جانبه نوع بشر و ایجاد تمدن های یکجا نشینی و به دنبال آن ارتباط و تجارت میان جوامع بشری این نیاز شدیدتر شد و به پیدایش خط انجامید. اما خط نیز به دلیل قراردادی بودن قواعد نتوانست خلا پیش روی وی را پرکند،لذا نیاز به زبان مشترک کماکان از دغدغه های اصلی بود.

درنهایت بشر به چیزی پناه برد که از سالیان دور و در اعصار مختلف همراه نیاکان وی بوده و نسل به نسل با بشر تکامل پیدا کرده بود، و آن چیزی نبود جز ” تصویر” .

تصویرگری و نقاشی از زمان انسانهای نخستین و در دوران عصر حجر برای مقاصد مختلف مورد استفاده ی بشر قرار می گرفت . علایم تصویری در طی اعصار و قرون همواره به همراه بشر بوده و با او تکامل پیدا کردند. در نتیجه از آنها خط و علایم قراردادی مذهبی و فرهنگی و…. ابداع شد و تا امروزه همواره به عنوان زبانی بی واسطه و قابل فهم در سراسر دنیا مطرح بوده است. در نتیجه تصمیم گرفتیم به کنکاشی در استفاده از این زبان مشترک که امروزه دانش گرافیک نیز از آن انشعاب یافته بپردازیم و آن را در یکی درگر از دستاوردهای تکنولوژیک یعنی تلویزیون بررسی نماییم. البته گستردگی امر و فراهم نبودن همه ی امکانات لازم باعث می شود که نتیجه ی کاملاً دلخواه حاصل نشود که ان شا ا.. سعی دارم در آینده با راهنمایی اساتید گرامی در برطرف شدن نواقص و مشکلات آن، اثری ماندگار و درخور این سرزمین ارایه دهم.

1-1 بیان مسئله

امروزه حضور گرافیک در عرصه های رسانه ای بسیار متفاوت وچشمگیر است،از آنجاکه تلویزیون نیز به یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها دردنیا تبدیل شده است،بی شک طراحی گرافیک می تواند بادرنظرگرفتن فرهنگ جوامع و شناخت جامعه شناسی هرملت تاثیری دوچندان برای پیام رسانی داشته باشد. لذا تاثیرگذاری واثربخشی آن در رسانه ی تلویزیون برهیچ کس پوشیده نیست.لذا تبیین وبیان شاخصه های اثرگذاری برمخاطبین تلویزیونی با در نظر گرفتن مبانی و اصول علمی گرافیک منظری است که دراین رساله سعی می شود بدان، برای رسیدن به مطالبی کاربردی جهت ارتقاء این هنر (گرافیک تلویزیونی) دست یابیم.

2-1پرسش های این پژوهش

پرسش(1) : چگونه گرافیک تلویزیونی می تواند تاثیرمفاهیم بیان شده در رسانه ها را بیشترکند؟

پرسش(2) : مبانی اصلی گرافیک تلویزیونی ازچه چیزی تشکیل شده است؟

3-1فرضیه های این پژوهش

(فرضیه 1): به نظر می رسد با شناخت عمیق تر گرافیک تلویزیونی ورابطه آن با فرهنگ مخاطبین خاص تاثیرمطالب ارائه شده بیشتر نهادیه می شود.

( فرضیه 2): با توجه به عناصر گرافیکی قابل رویت در تلویزیون شاید بتوان به این نتیجه رسید که نقش رنگ ، متیف و سایر عناصربصری با رسانه ی تلویزیون گونه ای دیگر از رسانه باشد.

4-1روش انجام این پژوهش

مشاهده – کتابخانه ای – فیش برداری- مصاحبه با صاحب نظران

در این رساله بر اساس تحلیل محتوایی صورت می گیرد، یعنی با بررسی نقش عناصر بصری در هنرهای تجسمی و کاربرد آنها در شکل دهی یک اثر تلویزیونی سعی در بدست آوردن واکنش بیننده به آن و دستیابی به مدل صحیحی برای خلق آثار بهتر داریم، بدان منظور که پس از تبیین مفاهیم اثرگذاری در گرافیک تلویزیونی و شناخت عناصر مهم آن وتجزیه و تحلیل آثاری در این زمینه می توان درنهایت به نتایجی دست پیداکرد که در خلق آثارعملی مورد استفاده قرارگیرند

5-1پژوهش های پیشین در این خصوص

مک کویل،دنیس-ترجمه: پرویز اجلالی (1382). درآمدی بر نظریه ی ارتباط جمعی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

دادگران،سیدمحمد(1388). افکارعمومی و معیارهای سنجش آن، انتشارات مروارید

دکتر محسنیان راد، (1378) ارتباط شناسی ،سروش

پایان نامه ها

صادقی، مهدی-(1379) . تحلیل شیوه های کاربری گرافیک در تلویزیون ایران. تهران، دانشگاه تربیت مدرس

کنگرانی فراهانی، اعظم(1391). بررسی کاربرد گرافیک خبری درسیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران ، دانشکده صدا وسیما

بسکابادی،مونس(1389). بررسی قابلیت های بیانی هنرچند رسانه ای،تهران ، دانشگاه تربیت مدرس

جعفری،فرشته (1391). استفاده از برنامه های شبکه تلویزیونی ماهواره ای وتاثیر در دگرگونی باورهای دینی دختران تهران ، تهران ،دانشکده صداوسیما

باقری، عبدالعلی(1375). گرافیک تلویزیون

پنابادی،اعظم(1375). تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه، تهران، دانشکده ی علوم دانشگاه تهران

حبیبی، مهدی(1377) . بررسی نقش گرافیک در عنوان بندی سینما و تلویزیون،تهران،دانشگاه تربیت مدرس

6-1معرفی جامعه ی آماری

با توجه به اینکه رسانه ی تلویزیون یک رسانه ی عمومی است و همه ی افراد را تحت پوشش خود قرار می دهد طیف جامعه ی آماری ما نیز به صورت گسترده از بین افراد متفاوت از نظر سن و جنس و تحصیلات و شغل انتخاب شد، لیکن با توجه به اینکه نسل جوان امروزه بیشتر از هر قشری در معرض برنامه ها ی تلویزیونی و الگوپذیری و اثرپذیری هستند سعی شد بیشتر مصاحبه شوندگان از میان همین افراد انتخاب و مورد پرسش قرار گیرند. تعداد افراد جامعه ی مورد نظر 50 نفر انتخاب شدند. لازم به ذکر است در فصل سوم رساله به طور دقیق تری در خصوص این جامعه آماری مطالبی را به نظرتان خواهیم رسانید.

7-1محدودیت های این پژوهش

با توجه به کمبود منابع چاپی فارسی و اختصاص

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران
پایان نامه بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DN...
پایان نامه بررسی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل
پایان نامه رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها
پایان نامه ارتباط سبک تفکر قضاوتگر با پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس