پایان نامه گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت


دانشگاه مازندران

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات

موضوع:

گذری ادبی بر غدیریه حسان بن ثابت

استاد راهنما:

دکتر حسین یوسفی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله تحقیق…………… ..2

1-2ضرورت تحقیق………….. ……. 3

1-3سوابق تحقیق……………… ….3

1-4 فرضیه های تحقیق………….. …3

1-5اهداف تحقیق…………………. 4

1-6روش تحقیق…………………… 4

1-7ابزارگردآوری تحقیق………….. .4

فصل دوم:نگاهی به غدیر

2-1- غدیردرلغت………………. …6

2-2- حجه الوداع………………… 7

2-3- واقعه ی غدیر………………. 9

2-4- شعر……………………… 15

2-5- جایگاه شعردرنزدعرب………… 17

2-6- موضع حضرت رسول نسبت به شاعران. 19

2-7- قرآن وشعر………………… 20

2-8- غدیریه سرایی……………… 23

2-9- معروفترین شاعران غدیریه سرای عرب درقرون ابتدایی……………………………… 25

2-9-1- امام علی (ع)……………. 25

2-9-2- حسان بن ثابت……………. 26

2-9-3- محمدبن عبدالله حمیری……….. 27

2-9-4- قیس بن سعدانصاری………… 28

2-9-5- عمروعاص………………… 29

2-9-6- سیدحمیری……………….. 31

2-9-7- ابوتمام………………… 32

2-10- مضامین مشترک غدیریه ها……. 34

2-10-1- فضایل وسجایای اخلاقی امام علی(ع)  34

2-10-2- پذیرش ولایت وامامت علی(ع)… 36

2-10-3- محبت ودوستی علی (ع)…….. 38

2-10-4- نکوهش سقیفه……………. 39

2-10-5- اثبات غدیرخم وبه نظم کشیدن ماجرای غدیر  40

فصل سوم:شرح حال حسان بن ثابت ونگاهی به زندگی ادبی امام علی

3-1- جلوه های ادبی درکلام امام علی.. 43

3-1-1- ویژگی سروده های امام…….. 45

3-1-2- علی (ع) درگفته های خویش….. 47

3-2- ولایت ووصایت………………. 48

3-2-1- ضرورت ولایت……………… 49

3-2-2- ولایت ووصایت درسنت پیامبر…. 50

3-2-2-1- حدیث سفینه……………. 51

3-2-2-2- حدیث ثقلین……………. 51

3-2-2-3- حدیث منزلت……………. 51

3-2-3- دلایل امام بودن حضرت علی بعدازپیامبر.  52

3-2-3-1- ورودنص متواترازطرف پیامبربرامامت او 52

3-2-3-2- افضل بودن علی بعدازرسول خداازتمام مردم 52

3-2-3-3- الزام معصوم بودن امام …. 53

3-2-3-4- اعلم بودن علی بعدازرسول خداازتمام مردم 53

3-2-4- ولایت درغدیر…………….. 55

3-2-5- ولایت درحدیث…………….. 56

3-3- حسان بن ثابت انصاری……….. 57

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید