پایان نامه کاهش ميزان لجاجت و کينه توزي افراد وابسته به مواد با آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله


-رويکرد شناختي رفتاري :

اين رويکرد از نظريات روانشناسي چون پاولف(۱۸۴۹)،واتسون( ۱۳۸۴ )،بک( ۱۹۷۶ )اليس (۱۹۶۲) ريشه گرفته اعتقاد براين است كه اعتيادنوعي رفتار آموخته شده است که به وسيله عواقب و همانند هايي مانند اثرات لذت بخش مواد تقويت مي گردد. درمان، شامل شناسايي محرکها و آموختن چگونگي اجتناب ازاين گونه  محرکها و خاموش شدن پاسخ هاي شرطي به اين محرکهااست. در بعد شناختي [۱]هدف اصلي درمان ايجاد افکارو رفتارهاي مناسب درفردبراي مقابله به مصرف مجدد مواد است(همان منبع).

۲-۹-۳-رويکرد آموزش روانشناختي:

            اين رويکرد تا حدود زيادي ريشه در نظريه شناختي رفتاري[۲] دارد و گروه را نسبت به عواقب رفتاري ،جسمي و روانشناختي مصرف مواد آگاه ميسازد. همچنين فردرا نسبت به نشانه هاي محيطي و اجتماعي که ميتواند موجب بر انگيختن تمايل مصرف مواد و عود[۳] شوند  آگاه مي سازند. فرددرگروه ياد مي گيرد که از افرادآلوده بپرهيزد و دوستان سالم و نيز فعاليت هاي مثبت را

جايگزين نمايد. هدف ازدرمان ،ازبين بردن معضلات موجود در زندگي که موجب گرايش به مصرف مواد مي گرددندو باز سازي كردن شيوههاي صحيح زندگي وهمچنين پيش بيني و شناخت موانع بهبودي و حل مشکلات زندگي مي باشند(همان منبع).

۱-cognative

۲-cognative-behavioral  theory

۳-relapse

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید