پایان نامه کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد با آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله


 ۲-۷-۳-ديدگاه يادگيري اجتماعي:

خشونت،رفتاري است كه مثل ساير فعاليتها اكتساب وحفظ مي شود.از نظر اين ديدگاه خشونت فردي ريشه درعواملي چون تجربه گذشته فرد پرخاشگر ،يادگيري وطيف وسيعي از عوامل مربوط به موقعيت بيرني اودارد. تجربه رفتارهاي متضاد والدين،مصرف مواد درمنزل،فقدان كاركردهاي مناسب خانواده ،مشاهده مصرف مواد توسط والدين وخشونت آتي مي تواند احتمال ارتكاب كودكان به خشونت خانوادگي ونيز مصرف مواد رادربزرگسالي افزايش دهد كه تداوم بين نسلي اعتياد وخشونت را همراه باتغييرات ساختاري خانواده به دنبال دارد ودراين شرايط رواج دورباطل اعتياد وخشونت خانوادگي افزايش مي يابد(همان منبع).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید