پایان نامه کاهش ميزان خشم و عصبانيت افراد وابسته به مواد با آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله


-عوامل خانوادگي:

عواملي كه بيشترين ارتباط رابا خشونت خانوادگي واعتياددارند عوامل مربوط به والدين وخانواده است،عوامل خانوادگي درگير دراين مسئله شامل رفتارهاي بدين شرح است: ناسازگاري والدين،محيط زندگي فقيرانه،تدابير انضباطي فوق العاده خشن،تعارض بين والدين،ارتباط درون خانوادگي ضعيف،غيبت ودردسترس نبودن والدين،انزواي اجتماعي خانواده ووجود يانبود حمايت نزديكان بديهي است،والديني كه اعتياد دارند ازبرآوردن صحيح ومناسب نيازهاي عاطفي،برانگيختن انگيزه تحصيلي وتأمين نيازهاي اوليه فرزندان خود ناتوان مي باشند ووقت آنها صرف تهيه مواد مخدر مي شود واين شرايط تامرحله ترك ورها كردن فرزندان نيز پيش مي رود(همان منبع).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید