پایان نامه کاهش ميزان تهاجم و توهين افراد وابسته به مواد با آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله

ارسال شده در سایت پایان نامه

-عوامل محيطي:

متغيرهاي مربوط به محيط زندگي  نيز به هردوعامل (فردي وخانوادگي)تاثير مي گذارند اين عوامل شامل هنجارهاي اجتماعي،آشفتگي در محيط همسايگان،محروم شدن ازحقوق فرهنگي-اجتماعي وعدم دسترسي به تعليم وتربيت اجتماعي مناسب.عملكرد آموزشي ضعيف،فرار ازمدرسه وافت تحصيلي نيز عواملي هستند كه خطر مصرف مواد رادر نوجوانان افزايش مي دهند .اين عوامل باوجود كودكان آسيب ديده ونيز خانواده هاي درگير اعتياد ارتباط نزديكي دارند(همان منبع).

۲-۹-رويكردهاي مختلف درمان در اعتياد:

       ۲-۹-۱- رويکرد روان کاوي[۱] :

اين رويکرد از نظريه فرويد[۲] (۱۶۸۹) يکي از بزرگترين دانشمندان تاريخ بشر و در نظريه هاي پيروان وي ريشه گرفته است .اعتقاداين رويکرد چنين است که نياز انسان وابسته به مواددرواقع نوعي احساس تعلق داشتن راتسهيل مي كندكه نشان  دهنده  يك خواسته و ميل

پنهان (از دوران کودکي تا اكنون)  در فرد همراه مي باشد .درمان ،شامل شناسايي اميال وخواسته هاي سركوب شده در دوران كودكي و جايگزيني مناسب به جاي آنهااست(بك، ترجمه: گودرزي،۸۰).

۱- psychoanalysis perspective

۲-Freud

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

دانلود پایان نامه تعیین متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها
پایان نامه نفش اعتماد در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه ارشد درباره رابطه بین اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات
پایان نامه با موضوع مرکز خرید شیوا