پایان نامه کاهش تحریم‌ها و نقش آن در روابط تجاری ایران و چینبعد از روی کار آمدن دولت دکتر روحانی


چکیده:

درصحنه روابط بین‌الملل، دولت‌ها ابزارهای متفاوتی جهت پیشبرد اهداف و منافع ملی خود به کار می‌برند که بخشی از این ابزارها مادی و بخشی غیرمادی است. به نحوی که این ابزارها عمدتاً به شکل غیرمستقیم برمنافع مهم دولت‌های رقیب، اثر گذاشته وباعث تغییررفتار آن‌ها می‌شود. دردورانی که توسل به زور در روابط بین‌الملل کاهش یافته یا حداقل دولت‌ها احتیاط بیشتری درتمسک به این ابزار دارند، تاثیرگذاری بر حوزه‌های حساس شکل دیگری یافته است که تحریم نمودی از آن است.

تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر به خاطر مسئله هسته ای ایران، علیه این کشور وضع شد، روابط ایران را با دیگر کشورها تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب منافع این کشور را متأثر نمود. متعاقب تحریم‌ها، ایران روابطش را با بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای اروپایی از دست داد و بدین ترتیب، روابط رو به رشد ایران با چین به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت شتاب بیشتری یافت. اما با انجام مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 و احتمال لغو تحریم‌ها و بازگشت بازیگرانی اقتصادی که سابقاً در ایران فعال بودند، روابط و همکاری‌های این کشور با چین تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سؤالی که مطرح است این که با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز آینده روابط اقتصادی ایران و چین چگونه است؟ و پاسخ ما به سؤال این است که با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز اقتصادی ایران و چین روند نزولی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: تحریم، ایران، چین، روابط اقتصادی و تجاری.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 7

فصل اول: 9

کلیات تحقیق. 9

1-1-بیان مسئله. 10

1-2-اهمیت موضوع تحقیق. 12

1-3-سؤال تحقیق. 12

1-4-فرضیه تحقیق. 12

1-5-انگیزه تحقیق. 12

1-6-روش تحقیق. 13

1-7- قلمرو تحقیق. 13

1-8-روش گردآوری اطلاعات.. 13

1-9-متغیرهای پژوهش… 13

1-10- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 14

1-11- پیشینه پژوهش… 14

1-12-سازماندهی پژوهش… 17

 

فصل دوم: 18

چارچوب نظری.. 18

2-1- تحریم. 19

2-1-1- آسیب پذیری کشور مورد هدف تحریم. 21

2-2- ابعاد نظری تحریم: 22

2-2-1- نظریه سمبولیک… 24

2-2-2- نظریه بازدارندگی.. 24

2-3- تحریم به عنوان سیاست بعد از جنگ سرد. 25

2-4- هزینه های تحریم. 26

2-5- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 28

2-6- اثربخشی تحریم. 31

2-7- انواع تحریم ها: 33

2-7-1- تحریم های خصوصی.. 33

2-7-2- تحریم های بین المللی.. 34

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید