پایان نامه کامپیوتر سخت افزار – کارت های هوشمند

 مطالب این پست : پایان نامه کامپیوتر سخت افزار – کارت های هوشمند 100 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر

گرایش سخت افزار

 

موضوع:

کارت های هوشمند

 

 

نام استاد راهنما : سرکار خانم مهندس مهدیه شادی

فهرست مطالب

 

 

 • چکیده …………………………………………………………………………………………………………… 1
 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2
 • تاریخچه کارت های هوشمند…………………………………………………………………………… 5
 • فصل اول : مشخصات کارت هوشمند……………………………………………………………… 10
 • مشخصات فیزیکی کارت هوشمند………………………………………………………………….. 11
 • دسته بندی های کارت هوشمند…………………………………………………………………….. 12
 • 1.دسته بندی بر اساس سطح تماسی …………………………………………………………… 12
 • كارت‌های هوشمند تماسی(Contact Smart Card)………………………………………. 12
 • كارت‌های هوشمند غیرتماسی(Contactless Smart Card)……………………………. 13
 • كارت‌های هوشمند تركیبی(Dual-Interface Smart Card)…………………………… 14
 • 2.دسته بندی بر اساس نوع تراشه……………………………………………………………….. 14
 • انواع تراشه های کارت هوشمند……………………………………………………………………. 14
 • تراشه های دارای حافظه……………………………………………………………………………… 14
 • مدارهای مجتمع خاص منظوره……………………………………………………………………… 15
 • تراشه های دارای ریز پردازنده……………………………………………………………………… 15
 • افزایش کارایی و سرعت تعامل …………………………………………………………………….. 16
 • استانداردهای کارت هوشمند…………………………………………………………………………. 16
 • استانداردهای بین المللی کارت هوشمند…………………………………………………………. 17
 • ISO/7816(استاندارد کارتهای هوشمند تماسی)……………………………………………… 17
 • استانداردهای کارت هوشمند غیر تماسی…………………………………………………………. 18
 • فصل دوم : اجزاء کارت هوشمند…………………………………………………………………….. 19
 • اجزای اصلی کارت……………………………………………………………………………………. 20
  • 1 چاپ و برچسب گذاری…………………………………………………………………… 20
  • 1برجسته سازی…………………………………………………………………………………. 21
  • 1تصویر سه بعدی………………………………………………………………………………. 21
  • 1قاب نشانگر……………………………………………………………………………………. 22
  • 1 اجزای لمسی…………………………………………………………………………………. 22
  • 1 علامت مغناطیسی……………………………………………………………………………. 22
  • 1 پیمانه تراشه…………………………………………………………………………………… 23
  • 1 انتن……………………………………………………………………………………………… 23
 • ریز کنترل کننده های کارت هوشمند………………………………………………………………. 24
  • 1 پردازشگر……………………………………………………………………………………. 28
  • 2 حافظه……………………………………………………………………………………….. 29
   • 2.1 ROM………………………………………………………………………….. 30
   • 2.2 SRAM ……………………………………………………………………….. 30
   • 2.3 DRAM……………………………………………………………………….. 31
   • 2.4EPROM ……………………………………………………………………… 32
   • 2.5 Flash & EEPROM ……………………………………………………. 33
  • 3 سخت افزار تکمیلی ……………………………………………………………………… 33
 • فصل سوم : امنیت کارت هوشمند ………………………………………………………………….. 36
 • حملات رایج بر کارت های هوشمند …………………………………………………………….. 37
  • 1 مقدمه برای طبقه بندی حملات ……………………………………………………….. 37
  • 2 طبقه بندی حمله کنندگان ……………………………………………………………….. 38
   • 2.1 حملات از طریق خروجی به دارنده کارت و مالک کارت ………… 39
   • 2.2 حملات از طریق دارنده کارت به خروجی ……………………………. 39
   • 2.3 حملات از طریق دارنده کارت به مالک اطلاعات ……………………. 39
   • 2.4 حملات از طرف صادر کننده علیه دارنده کارت ……………………… 41
   • 2.5 حملات از طریق تولید کننده علیه صاحب اطلاعات ………………… 41
  • اجرای سریع الگوریتم های رمزی   AES در کارت های هوشمند ……………………….. 41
   • 1 روش ترکیب شده ی AES…………………………………………………………. 44
    • 1.1 الگوریتم انتخابی AES ………………………………………………….. 45
   • 2-2 برنامه ریزی حافظه ی COS……………………………………………………….. 49
    • 2.1 روش CSOD ………………………………………………………….. 51
   • 3 مرحله اجرا ………………………………………………………………………………… 52
  • طراحی اصولی پردازشگرهای کارت هوشمند مقاوم در برابر دستکاری ………………….. 53
   • 1 حملات هجومی …………………………………………………………………………. 55
    • 1.1 باز کردن بسته بندی کارت هوشمند……………………………………… 55
    • 1.2 بازسازی طرح ……………………………………………………………….. 55
    • 1.3 ریزیابشگری دستی …………………………………………………………. 55
    • 1.4 تکنیکهای بازخوانی حافظه…………………………………………………. 56
    • 1.5 تکنیکهای پرتوی ذره ………………………………………………………. 56
   • 2 حملات غیر هجومی……………………………………………………………………… 57
   • 3 چاره جویی ها……………………………………………………………………………… 58
    • 3.1 سیگنال حالتی تصادفی……………………………………………………… 58
    • 3.2 چند شیاره کردن تصادفی …………………………………………………. 60
    • 3.3 حسگرهای فرکانس پایین قوی…………………………………………… 61
    • 3.4 نابودی مدار بندی تست……………………………………………………. 62
    • 3.5 شمارشگر برنامه محدود شده ……………………………………………. 63
    • 3.6 شبکه های حسگر لایه بالا……………………………………….. 64
   • فصل چهارم : طراحی کارت هوشمند……………………………………………………………… 65
   • طراحی و آزمایش تراشه کارت هوشمند با استفاده از شبکه …………………………………….. 66
   • طـراحــی و ازمــایش تــراشه کارت هوشمنــد با استفــاده از شبکــه بـــر اساس تــراشه خودکار چرخه ای 66
    • 1 تراشه کارت هوشمند کار رکن 3 ……………………………………………………… 67
    • 1 ساختار زنجیره……………………………………………………………………………… 68
     • 2.1 پروتکل پیوند خودزمان…………………………………………………….. 69
     • 2.2 انجام قابل سنجش ………………………………………………………….. 69
     • 2.3 تعویض پکت اطلاعاتی ……………………………………………………. 71
    • 3 ترکیب و مجتمع کردن تراشه کارت هوشمند با استفاده از زنجیره …………….. 72
     • 3.1 ساختار شبکه …………………………………………………………………. 72
     • 3.2 ادابپتور (مبدل برق) رابط شبکه ………………………………………….. 73
    • فصل پنجم : کاربردهای کارت هوشمند ………………………………………………………….. 75
    • کاربردهای کارت هوشمند……………………………………………………………………………….. 76
    • کاربرد های شناسایی …………………………………………………………………………………. 77
    • کاربرد های مالی ……………………………………………………………………………………… 77
     • 2-1- خدمات حمل و نقل درون شهری و بین شهری…………………………………. 78
     • 2-2- خدمات کارت در حوزه گردشگری………………………………………………… 80
     • 2-3- خدمات کارت هوشمند در حوزه فرهنگی – رفاهی……………………………. 81
     • 2-4 خدمات کارت در حوزه پرداخت های شهروندان…………………………………. 83
     • 5-2 خدمات کارت در حوزه نیروی انسانی ……………………………………………… 84
    • كاربرد‌های نگهداری اطلاعات……………………………………………………………………… 84
    • كارت‌های هوشمند چند منظوره ……………………………………………………………………….. 85
    • قسمت هایی از تکنولوژی های ساخت کارت هوشمند در ایران ………………………………. 87
    • نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 89
    • منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 

چکیده

از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت های هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعت فزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رایانه ای برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه این کارت ها بین 1 الی 64 کیلو بایت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالای مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد این کارت ها را به کلیه عرصه های زندگی انسان گسترش داده است. در این پروژه ضمن معرفی کارت-های هوشمند و اشاره ای به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت های هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزایای استفاده از این کارت ها، به کاربردهای کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛ گردشگری؛ فرهنگی – رفاهی؛ پرداخت های روزمره شهروندان و خدمات نیروی انسانی سازمان ها

 

 

مقدمه

درحال حاضر، بشر به این حقیقت دست پیدا كرده است كه انتقال فیزیكی،زمان­بر،هزینه زا ومحدودكننده است و برای آنكه بتواند این مشكل را مرتفع كند، از ابزارهای مختلف سودجسته است . اما وسیله ای كه بیش از وسایل دیگر، مورداستفاده قرارگرفته وتاكنون بسیاری از مشكلات را حل كرده است و ازطرفی محدودیتهای كمتری نیز دارد،انتقال اطلاعات ازطریق تكنولوژیهای ارتباطی است .

این انتقال ، علاوه بر آنكه باعث پیشبرد فعالیتها می گردد، محدودیتهای انتقال فیزیكی را نداشته و حتی در مواردی بهتر ازآن عمل می كند. به عنوان مثال ، در انتقال فیزیكی ، امكان بروز اشتباه ، دوباره كاری و… به وفور مشاهده می شود درحالی كه در انتقال اطلاعات ، این موارد به حداقل مقدار خودمی رسند. انتقال اطلاعات نیازمند یك تكنولوژی است كه در جهان به عنوان تكنولوژی اطلاعات ( INFORMATION TECHNOLOGY ) شناخته می شود .

تكنولوژی اطلاعات دارای این ویژگی است كه مرز علم و دانش را برداشته و ازتجمع دانایی در یك فرد یا یك مجموعه جلوگیری می كند .با این تكنولوژی ، ارتباط كشورها و مردمان آن بیشتر و نزدیكتر شده و جهان به سمت یك دهكده جهانی پیش می رود. درنهایت باعث می شود كه مكان ، معنی فعلی خود را ازدست داده و محدودیتهای مكانی ازبین برود .

از آنجایی كه این تكنولوژی باعث می شود كه تمامی حرفه ها به صورت جهانی بتوانند از آن بهره گیری كنند، لزوم آشنایی و استفاده از آن ، ثابت می شود. به عنوان مثال ،تولیدكنندگان برای تمامی مراحل خرید مواداولیه ، تولید زیر قطعات ، مونتاژ قطعات وفروش محصولات خود نیاز به بهره گیری مناسب از تكنولوژی اطلاعات دارند چرا كه چنانچه این بهره گیری به صورت مناسب وجود نداشته باشد، باعث از دست رفتن فرصتهای مختلف می گردد .

روند تكنولوژی اطلاعاتی این حقیقت را نشان می دهد كه یا باید با این تكنولوژی آشنا شده و حداكثر استفاده را از آن كرد یا اینكه چشم و گوش را به روی آن بست و آن رانادیده گرفت .

نگاهی گذرا به چگونگی پیشرفت كشورهای توسعه یافته و روند پیشرفت آنها نشان می دهد كه این كشورها در این تكنولوژی پیشقدم بوده و از آن به نحو مناسب استفاده می كنند. درحالی كه سایر كشورها به نحو مناسب از این تكنولوژی استفاده نمی كنند .

با استفاده از این تكنولوژی ، پیاده سازی سیستم های مختلف كه قبلا بدون دستیابی به چنین ابزاری ، مشكل به نظر می رسید، راحت تر و عملی تر شده است . به عنوان مثال ،شركتهای مختلف برای انجام BENCHMARKING نیاز به شناسایی رقبا و نقاط قوت وضعف آنها دارند كه به نظر می رسد با جهانی شدن این تكنولوژی ، این شناسایی بسیارساده تر شده و به وسیله انتقال اطلاعات این شركتها می توانند به نحو مناسب عملیاتBENCHMARKING را انجام داده و موقعیت خود را ارتقا بخشند. این موضوع بویژه درایران حائزاهمیت است ، چرا كه ایران در وضعیتی است كه اگر از فواید این تكنولوژی بهره نبرد قطعا از كشورهای مختلف عقب خواهدافتاد .

بایستی توجه داشت كه برای دستیابی به این اهداف ، استفاده از تكنولوژی اطلاعات لازم است ولی كافی نیست.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه کامپیوتر سخت افزار – کارت های هوشمند 100 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید