پایان نامه کارشناسی طراحی سیستم انبار IT رشته فناوری اطلاعات

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پايان نامه كارشناسي

انبار IT

 استاد راهنما:

جناب آقای دكتر کامرانی

 استاد مشاور:

جناب آقاي مهندس محمد زاده

 دانشجو:

زینب محمدی

 

فصل اول

مقدمه ……………………………………… 1                                                                                          

معرفی سیستم انبار …………………………… 1                                                                                                

آماده سازی محیط توسعه………………………… 1

قابلیت های سیستم…………………………….. 2

فاز تشریح ………………………………….. 2

ویژ گی های محصول……………………………. 6

ریسک……………………………………….. 6

فصل دوم

فازساخت construction……………………………. 7

UML چيست ؟ ………………………………… 7

دیاگرام UML ……………………………….. 8

Use Case. ……………………………………. 8

class diagram…………………………………. 12                                                                                

object diagrams ………………………………. 13

state chart diagram …………………………….. 14                                                                  

چرا نمودارهاي حالت مهم هستند؟ ……………….. 14                                                    

Static Structure ……………………………….. 15

sequence diagram …………………………….. 23

پيامها …………………………………… 23                                                                                              

activitydiagram diagrams: …………………………. 25

تصميمات …………………………………… 26                                                                                          

نمودار همکاری ……………………………… 28                                                                                  

نمودار جزء ………………………………… 28                                                                                          

deployment diagram…………………………….. 28

دياگرام بسته ……………………………… 29

يادداشتها………………………………….. 30                                                                              

چرا اين همه نمودارهاي مختلف؟ ……………….. 30                                                              

Collaboration diagram……………………………. 31                                                                          

فصل سوم

الگوريتم…………………………………… 32

مراحل پنج گانه …………………………….. 33                                                                                  

مرحله مقداردهی اوليه ……………………….. 33

مرحله ورودی ……………………………… 33

مرحله پردازش……………………………….. 34

مرحله خروجی………………………………… 34

مرحله پاکسازی ( Cleanup )………………………. 35

پالايش يک طرفه ……………………………… 36

فصل چهارم

پیاده سازی…………………………………. 37                                                                                        

دیاگرام های موجود برای سیستم انبار……………. 40                                                    

کد های مربوط به فرم اصلی…………………….. 48                                                                

منوی فایل………………………………….. 49                                                                                        

گزینه کالاها ی موجو د در انبار………………… 49                                                                

کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده …………. 53                                              

کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده …………… 61                                                

کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو……………….. 66                                                      

منوی گزارش…………………………………. 67                                                                                      

منوی ویرایش ………………………………. 67                                                                                

منوی ثبت نام ………………………………. 73                                                                                  

کدهای مربوط به فرم ثبت نام   ………………… 74                                                            

کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها ………………. 76                                                

کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها   ……………… 76                                                      

کدهای نمایش جستجو …………………………. 77                                                                  

فصل پنجم

Web saite……………………………………. 80

ورود به سیستم   ……………………………. 80                                                                            

صفحه اصلی………………………………….. 81                                                                                    

کالاهای موجود در انبار……………………….. 81                                                                      

کالاهای خارج شده   ………………………….. 82                                                                      

چكيده

 امروزه با وجودي كه پيشرفت علم ، هنوز هستند سازمان هايي هستند که به دليل عدم توجه لازم ، مشكلاتي جدي براي خويش بوجود مي آورند . نيمي از اين بي توجهي ناشي از عدم فعالیت افراد است . اينكه اين عدم فعالیت از كجا ناشي مي شود بستگي به دلايلي دارد كه دلايل آن در اين مقطع براي ما مهم نيست و فقط بايد در صدد کاهش بروز مشکلات برآييم . بنابراين طرحي را پيشنهاد كرديم كه هدف آن افزايش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه نسبت به خطراتي است كه جامعه را تهديد مي كند . هر چند كه مدت زمان طولاني ايي براي تكميل اين طرح لازم است اما از نظر ما عنوان كردن آن و انجام قسمتي از آن هم جزئي از هدف اصلي است . در اين پايانامه به تعريف طرح اوليه ، مدل تحليل و طراحي و پياده سازي اين طرح پرداخته شده است . اين سامانه سيستمي است براي ذخیره قطعات کامپیوتری ،و به روز کردن آن، كه تمامی سازمان به آن احتیاج دارند. در آن از مفاهيم مربوط به طبقه بندي اطلاعات استفاده كرديم ، اما در سيستم فعلي طبقه بندي به صورت خودكار انجام نمي شود . در تحليل و طراحي ، دياگرام هاي مربوط به پروسه مهندسي نرم افزار و مهندسي نيازمنديها را بدست آورده ايم و در مرحله پياده سازي از چهارچوب .NET استفاده كرده ايم .

نكته قابل توجه اينكه هميشه جا براي بهتر شدن و با كيفيت تر شدن وجود دارد و تعريف اين طرح و پياده سازي آن نيز از اين قضيه مستثني نيست . بنابراين برآن شديم تا پژوهش و كار تحقيقاتي ايي در زمينه بهبود بخشي اين طرح انجام دهيم كه حاصل اين تحقيق و پژوهش كمك مي كند تا در كارهاي آتي ايي كه بر روي اين طرح انجام خواهد شد ، به نتايج رضايت بخش و بهتري برسيم . در اين راستا تحقيقاتي در زمينه طبقه بندي اطلاعات متني و روشهاي يادگيري ماشيني به منظور اعمال طبقه بندي اتوماتيك متن در كارهاي آتي ، انجام داديم .

فصل اول

 مقدمه:

در اين پژوهش به تحليل ، طراحي وپياده سازي يك سیستم انبار مي پردازيم . هدف از تهيه اين سامانه افزايش سطح اطلاعات کاربران نسبت به قطعاتی است كه مورد استفاده قرار می گیرد.ابتدا طرح اوليه اين سيستم را توضيح داده ايم ، سپس به برررسي و شناخت نيازمنديها و تحليل سيستم پرداخته ايم و دياگرام هاي پروسه مهندسي نرم افزار با استفاده از نرم افزار rational rose تهيه كرده ايم . مرحله پياده سازي با استفاده از چهارچوب .NET انجام شد . اين سامانه زمينه كار تحقيقاتي نيز دارد . در اين مورد به تحقيق در مورد يادگيري روش های مهندسی نرم افزار برداخته ايم .

 1. معرفی سیستم انبار

این سیستم برای بخش IT در شرکت ایران خودرو در نظر گرفته شده است، در این بخش تمامی قطعات و لوازم مربوط به کامپوتر نگه داری می شود .

در قسمت های مختلف شرکت نیروهای انسانی مشغول به انجام وظایف تعریف شده ،توسط سازمان می باشند. افراد با سیستم های کامپیوتری مشغول به فعالیت می باشند.

در صورت بروز مشکلات سیستمی با قسمت IT تماس گرفته می شود وافرادی که در بخش ITمشغول به خدمت رسانی هستند به بخش مورد نظر رفته ومشکل را در صورت ممکن حل می کنند ولی اگر مشکل قابل حل نباشد باید سیستم مورد نظر را به بخشITآورده و مشکل آن را بررسی کنند.

یک سیستم ممکن است به هر دلیل سخت افزاری دچار مشکل شود،که کاربران این بخش باید آن را رفع کنند اگر قطعه ای خراب شده باشد وکاربر احتیاج به سیستم داشته باشد واحدIT،باید قطعه جدید را بر روی سیستم نصب کند تا کاربر به کارهای تعین شده خود رسیدگی کند.

حال قطعه ای که بر روی سیستم نصب می شود ممکن است دو حالت داشته باشد:

 1. جدید باشد
 2. تعمیری باشد(از سیستم های قبلی که دچار مشکل بوده اند وحال مشکل رفع شده است بر روی سیستم مورد نظر نصب شود).

در این بخش به دلیل اینکه کاربرانITسفارش قطعات جدید را به قسمت خرید شرکت می دهند باید کاربران لیست تمامی قطعات را در شرکت را داشته باشند و باید هر بار که رئیس بخش ار آنها گزارش قطعات را بخواهند آن را ارائه دهند ،که سیستم نرم افزاری برای حل مشکلات کاربران IT.است.

 1. آماده سازی محیط توسعه:

را توسعه دهیم با ید یک شناخت ولیست کامل از قطعات که در این بخش استفاده می شود را در دست داشته باشیم که یکی از کاربران ITاین اطلاعات را در اختیار می گذارد.و هر انچه که در اختیار بنده قرار گرفت را به صورت یک پایگاه داده در نظر گرفتیم.که پیش تر می پردازیم.

 برای اینکه هر قطعه در سیتم شناخته شده باشد برای آن خصوصیات های زیرا در نظر گرفته ایم:

 • نام کالا
 • نوع کالا
 • مدل کالا
 • ظرفیت کالا
 • معرفی کالاها به نرم افزار و انتساب کد اختصاصی به هر کالا
 • دسته بندی کالاها بر حسب نوع
 • اختصاص واحدهای شمارش فرعی و اصلی به هر کالا
 • تعریف افراد رابط واحدهای سازمانی با واحد انبارداری به عنوان گیرنده گان کالا و اختصاص کد انحصاری به هر شخص
 • تعریف دقیق واحدهای سازمانی به همراه ثبت دقیق مشخصات آنها و تخصیص کد انحصاری به هر واحد.
 1. قابلیت های سیستم
 • سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک کالا
 • جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن کالا
 • حذف هزینه های اضافی مانند چاپ رسید
 • جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان رسید
 • سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع

  یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار انبارداري انباردار، امکان برقراری ارتباط کاربران و صاحبان کالا بدون حضور فیزیکی آنان در انبار است. با استفاده از این قابلیت، مسئول انبار می تواند بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به مکالمه با کاربران کالا مشاهده نماید.

انباری که این سیستم را مورد استفاده قرار دهد، یک کلمه عبور و یک کلمه رمز در اختیار دارد. و می تواند به هر کاربری یک کلمه عبور ورمز عبور دهد.صاحب کالا با استفاده از این دو شناسه و با برقراری ارتباط تلفنی از طریق کامپیوتر، می تواند کلیه اطلاعات مربوط به موجودی خود از قبیل موجودی در انبار، ورودی و خروجی کالای مربوط به خودو سایر اطلاعات را مشاهده نماید.

  امنیت بسیار بالای نرم افزار انباردار ، به شما این اطمینان را می دهد تا نسبت به عدم    دسترسی در اعمال تغییرات در اطلاعات مربوط به کالاها ، ورودیها و خروجیها توسط کاربر سیستم مطمئن بوده و هیچ نگرانی به خود راه ندهید.

با استفاده از این سیستم ، ترافیک کاری اپراتور انبار جهت پاسخگویی به صاحبان کالا و کنترل رفت و آمدهای کالا کاهش یافته می شود.

 1. فاز تشریح

در این قسمت طراحی و پیاده سازی سیستم پایه ریزی شده که همین اصول وپایه در فاز بعدی می باشد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی طراحی سیستم انبار IT

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید