پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مجتمع علوم انساني، دانشكده حسابداري

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A »

گرایش: حسابداری

 

عنوان

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

 

 

استاد راهنما

دکتر داریوش دموری

 

 

استاد مشاور

دکتر سعید سعیدا اردکانی

 

 

نگارش

اصغر کریمی خرمی

 

تابستان 1387

 


 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 


 

تقدیم به:

         پدر بزرگوارم،

             مادر مهربانم

                           و

                                            همسر فداکارم

 

 

 

 

 

 

 

 

سپاسگزاری

از کوشش ها و رهنمون های بسیار ارزشمند استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر داریوش دموری که اینجانب را در کلیه مراحل تحقیق و تدوین این رساله یاری نمودند و مرا رهین منت خود قرار دادند، تشکر فراوان می نمایم.

همچنین از استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر سعید سعیدا که با نظرات تکمیلی خود موجبات بارورتر شدن این تحقیق را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزارم.

از راهنما یی های ارشادی استاد محترم، جناب آقای دکتر فیض پور تقدیر و تشکر می نمایم.

اصغر کریمی خرمی

 

 

 


چکیده

 

 

   با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.


فهرست مطالب

صفحه

 

عنوان                                                                                    

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

     1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

     1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

     1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

     1-4.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7         

     1-5.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7

     1-6.متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

     1-7.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

     1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

     1-9.جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 9

     1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………… 9

     1-11.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

     1-12.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………… 10

     1-13.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 14

     1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………………….. 14

 

فصل دوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 15

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

     2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………….. 17

     2-2-1-تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

     2-2-2-مقاصد بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18

     2-2-3-وظایف بودجه بندی……………………………………………………………………………………………………………. 18       

     2-2-4-روشهای بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 19

     2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی …………………………………………………………………………………………….. 24

     2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی……………………………………………………………………………… 25

     2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ………………………………………………………………. 25

     2-3. عوامل بودجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 26

     2-3-1-عوامل محیطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

     2-3-2-عوامل فنی-فرایندی…………………………………………………………………………………………………………….. 31

     2-3-3-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………. 37

     2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي……………………………………………………………………………………………………. 42

     2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………………….. 42

     2-4-2-چرا بودجه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. 44

     2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. 45

     2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………. 46

     2-4-4-1-کانادا………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

     2-4-4-2-انگلیس……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

     2-4-4-3-امريكا………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

     2-4-4-4-ايرلند………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

     2-4-4-5 هلند……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

     2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی……………………………………………………………………………………………… 57

     2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال………………………………………………………………………… 58

     2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا……………………………………………………………………… 60

     2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ……………………………………………………………………………….. 60

     2-5 نتايج و جمع‌بندي …………………………………………………………………………………………………………………. 70

 

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 73

     3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

     3-2.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 74

     3-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 75

     3-4.فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 75

     3-5.متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 76

     3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………… 77

     3-7. نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

     3-8.روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………… 79

     3-9.روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

     3-10.پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81       

     3-11- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 82

     3-12 خلاصه و جمع‌بندي …………………………………………………………………………………………………………….. 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….. 87

       4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

     4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 87

     4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. 91

     4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 92

     4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………….. 95

     4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………….. 98

     4-7 نتیجه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….. 106

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-1.نتیجه گیری کلی    107

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-2.پیشنهادها   109

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                     صفحه

جدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي……………………………………………………………………. 26

جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران…………………………………………………………. 70

جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج…………………………………………………………. 72

جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري……………………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد…………………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد……………………………………………………………………………. 89

جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد……………………………………………………………………………… 90

جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول………………………………………………………………………………………… 93

جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………………………. 94

جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم………………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم………………………………………………………………………………… 97

جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم………………………………………………………………………………………. 99

جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم……………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن………………………………………………………… 101

جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن……………………………………………… 102

جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن………………………………………………………. 103

جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي……………………………………………………………… 104

جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 105

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد…………………………………………………………………………. 88

نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد……………………………………………………………………………… 89

نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد……………………………………………………………………… 90

 


پیشگفتار:

     بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تاكيد مي ورزد. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد، پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه اي مشاركت سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در اغلب برنامه هاي راهبردي، اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملكرد، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان برنامه‌ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت، از اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود.

   انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه اگر سياستگذاران، تصميمات مالي را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثربخشي استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقويت كند.

   بطور كلي فرآيند بودجه ريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست، جايگاه كنوني ما كجاست؟ مي خواهيم كجا باشيم؟ چگونه بايد به اين اهداف برسيم؟ چگونه بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟

   بودجه ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در ايران نیز ايده عملياتي كردن بودجه در سالهاي اخير اولين بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 كل كشور مطرح شد براساس اين بند:

” معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور (موظف شده بود) در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرايي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهايي كه صورت مي گيرد انجام دهد. ” اين موضوع عيناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تكرار شد.

   با وجود اين تعاريف همچنان اجراي بودجه ريزي عملياتي همچنان با ابهامات فراواني همراه بوده است. اين تحقيق سعي‌ مي‌نمايد تا موانع و مشكلات پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد بعنوان يكي از دستگاههاي اجرايي سهيم در بودجه كل كشور را بررسي و همچنين راه حلهايي براي رفع مشكلات و تسهيل پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در اين سازمان و ساير سازمانهاي دولتي مشابه ارائه نمايد.

اين تحقيق از پنج فصل تشكيل شده است. فصل اول مربوط به كليات تحقيق كه در اين فصل مسئله تحقيق، فرضيه‌ها، جامعه آماري، محدوديتهاي تحقيق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پيشينه تحقيق كه اين فصل به سه بخش مجزا تقسيم شده است. بخش اول بودجه‌بندي و روشهاي بودجه‌بندي، بخش دوم عوامل مؤثر بر پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي و بخش سوم مربوط به سابقه كشورها در زمينه بودجه‌ريزي است. فصل سوم مربوط به روش تحقيق كه روش آزمون فرضيه‌ها در اين فصل به تفسير ارائه گرديده است. فصل چهارم تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق، كه هر كدام از فرضيه‌ها به تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات مربوط به تحقيق كه پيشنهادات تحقيق را به سه دسته پيشنهادات مربوط به نتيجه، پيشنهادات براي تحقيقات آتي و پيشنهادات كاربردي تقسيم‌ نموده‌ايم.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید