پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلا


قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی ۲ ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال ۹۳ تا اواخر دی ماه سال ۹۳ به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال ۹۳ صورت پذیرفت.

۱-۹-۳) قلمرو موضوعی

در این پژوهش موضوع عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی بررسی گردیده است که در حوزه بازرگانی بین الملل قابل بحث و بررسی می باشد.

۱-۱۰) جامعه آماری

در این تحقیق پرسشنامه بصورت سرشماری در میان ۹۳ مدیر ارشد اجرایی شرکتهای فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از طریق پست الکترونیکی و همچنین بصورت حضوری توزیع و دریافت گردید.

۱-۱۱) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تدوین مباحث تئوریک و ادبیات تحقیق نیز از کتابهای مرجع، پایان نامه ها، همایشها ، نشریات تخصصی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی استفاده گردیده است.

۱-۱۲) روش تجزیه وتحلیل

در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیرانی است که در ۱۰ شرکت فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی حضور دارند. اطلاعات پرسشنامه هایی که توزیع گردیده است، بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی، جمع آوری و نسبت به محاسبه فراوانی آن اقدام گردیده است. به منظور تحلیل آماری یافته ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل مجذور مربعات PLS استفاده شده.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایر فرضیه ها به شرح زیر می باشند:

  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی  با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید