پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب


۱-۱-         تابع تولید

تکنیک تحلیل پوششی داده ها که برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های تصمیم گیرنده به کار می رود ،دارای مفاهیم و اصولی اولیه می باشد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم.

تابع تولید : تابع تولید تابعی است که بیشترین خروجی را از ترکیب ورودی ها فراهم می کند.

اگر مقدار خروجی ها را با Q و ورودی ها را با X1,X2, …,Xm نشان دهیم تابع تولید را می توان به صورت Q=F(X1,…,Xm) نمایش داد.

در تابع تولید فرض بر این است که از ورودی ها به طور کامل استفاده می شود.به عبارت دیگر Q حداکثر خروجی است که می توان با استفاده از ترکیب عوامل  X1,X2, …,Xm  تولید نمود.

 

شکل  ‏۳۶  : تابع تولید

تابع تولید با تعریف بالا مشکلاتی دارد از جمله اینکه فقط برای سیستمهای با یک خروجی کاربرد دارد و نیز مشکل در تشخیص ضابطه تعریف F است.

۱-۲-        مجموعه امکان تولید

مجموعه فعالیت های شدنی را مجموعه امکان تولید نامیده و با T  نمایش می دهند.

چارنز و همکاران (۱۹۸۷)و بنکر و همکاران مجموعه امکان تولید را به این صورت معرفی می کنند :

فرض کنید X بردار ورودی برای یک واحد تصمیم گیرنده و Y بردار خروجی آن باشد.

در این صورت مجموعه امکان تولید به صورت زیر معرفی می گردد :

{ X نامنفی بتواند Y نامنفی را تولید کند : (X,Y) } = T

که X بردار ورودی برای یک واحد تصمیم گیرنده و Y بردار خروجی آن می باشد.

  • خواص مجموعه امکان تولید
  •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

    پایان نامه

    متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید