پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه فرصت های محیطی شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری


–  نظام گردشگری

اجزای گردشگری به عنوان عوامل پایه‌ای در برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری مورد توجه قرار می‌گیرد و دانش اولیه از این اجزا برای موفقیت در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری ضروری است(اینسکیپ،۱۹۹۱). بنابراین لازم است برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در سطوح و شکل‌های مختلف، نظام گردشگری بررسی و تحلیل گردد. در زمینه بررسی و تحلیل نظام گردشگری دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد که در این بخش به عمده‌ترین آنها پرداخته شده است.

ـ میل و موریسون (۱۹۸۵): با تشریح نظام گردشگری از دیدگاه عرضه و تقاضا چهار بخش اصلی نظام گردشگری را شامل:

۱ـ بازار گردشگران.۲- سفر(حمل ونقل).۳ـ مقصد(جاذبه‌ها، تسهیلات، خدمات).۴-بازاریابی (اطلاعات و پیشبرد) در نظر می‌گیرد که هر بخش زنجیروار با دیگری ارتباط نزدیکی دارد(ایسکیپ، ۱۹۹۱:۲۲).

لیپر[۱] (۱۹۹۰): مدلی را ارائه نمود که به فعالیت گردشگران، بخش‌های صنعت و عناصر جغرافیایی به عنوان سه عنصر اصلی نظام گردشگری می‌پردازد(کوپر[۲]ودیگران،۲۰۰۵: ۸-۹).

اینسکیپ (۱۹۹۱): در زمینه نظام گردشگری به این نکته اشاره می‌کند که اگر چه صنعت گردشگری یک صنعت چند بخشی است ولیکن با مد نظر قرار دادن آن به عنوان یک نظام با بخش‌های وابسته می توان به شکلی هم پیوند به تعریف، تحلیل، برنامه‌ریزی و مدیریت آن پرداخت. او بر این نکته تأکید می‌کند که عرضه و تقاضای گردشگری باید در چارچوب تأمین اهداف اجتماعی و زیست محیطی متوازن گردد(اینسکیپ، ۱۹۹۱: ۲۲).

گان (۱۹۹۳): با رویکردی مشابه میل و موریسون، نظام گردشگری را با اصطلاحات عرضه و تقاضا تشریح می‌نماید. او مردم علاقه‌مند و دارای توانایی سفر یا گردشگران را به عنوان تقاضا تعیین می‌نماید و سمت عرضه را در برگیرنده انواع گوناگونی از حمل و نقل، جاذبه‌ها، تسهیلات و خدمات برای گردشگران، اطلاعات و تبلیغات پیشبردی در نظر می‌گیرد. همچنین او منابع طبیعی، منابع فرهنگی، کارآفرینی ،منابع مالی، نیروی کار، رقابت، اجتماع، سیاست‌های دولت، سازمان و رهبری را به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارکرد نظام گردشگری تعیین می‌نماید(گان، ۱۹۹۳، ۵۲ ).

ونهوف[۳] (۲۰۰۵): نظام گردشگری را به عنوان چارچوبی تعریف می‌کند که  عرضه گردشگری در مقصد، عناصر اتصالی بین عرضه و تقاضای گردشگری وتقاضای گردشگری در مبدا را نشان می‌دهد. عرضه کنندگان، عناصر کلیدی را فراهم می‌آورند که با همدیگر تجربه کلی بازدید کننده را شکل دهند(ونهوف، ۲۰۰۵: ۷۵-۷۶). در میان این عناصر نیروی کار به عنوان عامل کلیدی به شمار می رود و دیگر عامل‌های عرضه شامل: تولید کنندگان غذا و نوشابه، تولید کنندگان صنایع دستی محلی و تولید کنندگان تجهیزات (نظیر: وسایل بازی در شهربازی‌ها، تجهیزات کمپنیگ یا اردو) می باشند. عرضه کنندگان از طریق کانال‌های بازاریابی در زمینه کارآمدی عملکرد نظام گردشگری یاری‌رسان هستند(ریچی و کراوچ[۴]، ۲۰۰۵ : ۹۷).

[۱] Leiper

[۲] Cooper

[۳] Vanhove

[۴] Richie & Crouch

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید