پایان نامه کاردانی کامپیوتر منابع غذایی سوئیچینگ رشته سخت افزار

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه جامع علمي كاربردي

مؤسسه آموزش عالي آزاد نوآوران عصر دانش

 منابع تغذيه سوئيچينگ

 دانشجو :

محمد مهدي محمد حسين نژاد

 پايان نامه براي دريافت درجه كارداني

در رشته مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار

 استاد راهنما :

جناب آقاي مهندس سيد حميد رضا حسيني نژاد

فصل اول- انواع منابع تغذيه ……………………………………………………………..

1-1منبع تغذيه خطي ………………………………………………………………………………………………….

1-1-1 مزاياي منابع تغذيه خطي ……………………………………………………………………………….

1-1-2 معايب منبع تغذيه خطي ……………………………………………………………………………….

1-1-2-1 بزرگ بودن ترانس كاهنده ورودي …………………………………………………………….

1-2 منبع تغذيه غير خطي (سوئيچينگ) …………………………………………………………………

1-2-1 مزاياي منبع تغذيه سوئيچينگ ……………………………………………………………………..

1-2-2 معايب منابع تغذيه سوئيچينگ …………………………………………………………………….

فصل دوم يكسوساز و فيلتر ورودي ………………………………………………….

2-1 يكسوساز ورودي …………………………………………………………………………………………………..

2-2 مشكلات واحد يكسوساز ورودي و روش هاي رفع آن‌ها ………………………………….

2-2-1 استفاده از NTC ……………………………………………………………………………………………

2-2-2 استفاده از مقاومت و رله …………………………………………………………………………………

2-3-2 استفاده از مقاومت و ترياك …………………………………………………………………………….

2-3-1 روش تريستور نوري ………………………………………………………………………………………..

فصل سوم مبدل هاي قدرت سوئيچنيگ ………………………………………….

3-1 مبدل فلاي بك غير ايزوله ………………………………………………………………………………….

3-2 مبدل فوروارد غير ايزوله ……………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ادوات قدرت سوئيچينگ ………………………………………………

4-1 ديودهاي قدرت …………………………………………………………………………………………………….

4-1-1 ساختمان ديودهاي قدرت ………………………………………………………………………………

4-1-2 انواع ديود قدرت ………………………………………………………………………………………………

4-1-2-1 ديودهاي با بازيابي استاندارد يا همه منظوره ……………………………………………

4-1-2-2 ديودهاي بازيابي سريع و فوق سريع …………………………………………………………

4-1-2-3 ديودهاي شاتكي ………………………………………………………………………………………….

4-2 ترانزيستور دوقطبي قدرت سوئيچينگ ………………………………………………………………

4-3 ترانزيستور ماس‌فت قدرت سوئيچينگ ………………………………………………………………

فصل پنجم مدارهاي راه انداز ………………………………………………………….

5-1 مدارهاي راه‌انداز بيس ………………………………………………………………………………………….

5-1-1 راه انداز شامل ديود و خازن ……………………………………………………………………………

5-1-2 مدار راه انداز بهينه ………………………………………………………………………………………….

5-1-3 راه اندازهاي بيس تناسبي ………………………………………………………………………………

5-2 تكنولوژي ساخت ترانزيستورهاي ماس‌فت …………………………………………………………

فصل ششم واحد كنترل PWM ……………………………………………………..

6-1 نحوه كنترل PWM ……………………………………………………………………………………………

6-2 معرفي تعدادي از مدارهاي مجتمع كنترل كننده PWM ……………………………..

6-2-1 مدار مجتمع مد جرياني خانواده 5/4/3/842 (3) ……………………………..

6-2-2 مدار مجتمع كنترل كننده مُد جرياني از نوع سي‌ماس ………………….

6-2-3 مدر مجتمع مد ولتاژي P/FP 16666 HA ……………………………………………….

6-2-4 مدار مجتمع مد ولتاژي ………………………………………………………………………

6-2-5 مدار مجتمع مد جرياني …………………………………………………………………..

6-2-6 مدار مجتمع مد جرياني ……………………………………………………………………

فصل هفتم سوئيچينگ ولتاژ صفر و جريان صفر ………………………………..

7-1 سوئيچينگ ولتاژ صفر و جريان صفر ………………………………………………………………….

7-2 مبدل فلاي‌بك ولتاژ صفر ساده …………………………………………………………………………..

7-3 مبدل هاي سوئيچينگ نرم ولتاژ صفر ………………………………………………………………..

7-3-1 مبدل تشديدي موازي …………………………………………………………………………………….

7-3-2 مبدل تشديدي سري ………………………………………………………………………………………

7-3-3 مبدل تشديدي سري –موازي ………………………………………………………………………..

7-3-4 پل تشديدي با فاز انتقال يافته ……………………………………………………………………….

7-4 سوئيچينگ نرم جريان صفر ………………………………………………………………………………..

فصل هشتم تجزيه و تحليل چند منبع تغذيه سوئيچينگ …………………

8-1 مدار مجتمع ……………………………………………………………………………………………..

8-2 مدار مجتمع ……………………………………………………………………………………………

8-3 مدار مجتمع P/FP 16666HA ……………………………………………………………………….

8-4 مدار مجتمع ……………………………………………………………………………………………

8-5 مدار مجتمع ……………………………………………………………………………………………

8-6 مدار مجتمع TOPxxx …………………………………………………………………………………….

فصل نهم برخي ملاحظات جانمايي ……………………………………………………

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….

9-1 سلف ………………………………………………………………………………………………………………………

9-2 فيدبك …………………………………………………………………………………………………………………..

9-3 خازن هاي فيلتر …………………………………………………………………………………………………..

9-4 مسير زمين ………………………………………………………………………………………………………………………

9-5 چند نمونه طرح جانمايي …………………………………………………………………………………….

9-6 خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………..

9-7 فهرست قوانين طرح جانمايي ……………………………………………………………………………..

چكيده :

كليه مدارات الكترونيكي نياز به منبع تغذيه دارند. براي مدارات با كاربرد كم قدرت از باطري يا سلولهاي خورشيدي استفاده مي شود. منبع تغذيه به عنوان منبع انرژي دهنده به مدار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حدود 20 سال است كه سيستمهايي پر قدرت جاي خود راحتي در مصارف خانگي هم باز كرده اند و اين به دليل معرفي سيستمهاي جديد براي تغذيه مدارات قدرت است.

اين منابع تغذيه كاملاً خطي عمل مي نمايند. اين نوع منابع را منابع تغذيه سوئيچينگ مي نامند. اين اسم از نوع عملكرد اين سيستمها گرفته شده است. به اين منابع تغذيه اختصاراً SMPS نيز مي گويند. اين حروف برگرفته از نام لاتين Switched Mode Power Supplies است.

راندمان SMPS بصورت نوعي بين 80% الي 90% است كه 30% تا 40% آنها در نواحي خطي كار مي كنند. خنك كننده هاي بزرگ كه منابع تغذيه گلوله قديمي از آنها استفاده مي كردند، در SMPS ها ديگر به چشم نمي خورند و اين باعث شده كه از اين منابع تغذيه بتوان در توانهاي خيلي بالا نيز استفاده كرد.

در فركانسهاي بالاي كليدزني از يك ترانزيستور جهت كنترل سطح ولتاژ DC استفاده مي شود. با بالا رفتن فركانس ترانزيستور، ديگر خطي عمل نمي كند و نويز مخابراتي شديدي را با توان بالا توليد مي‌نمايد. به همين سبب در فركانس كليدزني بالا از المان كم مصرف Power MOSFET استفاده مي شود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن نيز زياد مي شود. المان جديدي به بازار آمده كه تمامي مزاياي دو قطعه فوق را در خود جمع آوري نموده است و ديگر معايب BJT و Power MOSFET را ندارد. اين قطعه جديد IGBT نام دارد. در طي سالهاي اخير به دليل ارزاني و مزاياي اين قطعه از IGBT استفاده زيادي شده است.

امروزه مداراتي كه طراحي مي شوند، در رنج فركانسي MHZ و قدرتهاي در حد MVA و با قيمت خيلي كمتر از انواع قديمي خود مي‌باشند.

فروشنده هاي اروپائي در سال 1990 ميلادي تا حد 2 ميليارد دلار از فروش اين SMPS ها درآمد خالص كسب نمودند. 80% از SMPS هاي فروخته شده در اروپا طراحي شدند و توسط كارخانه هاي اروپائي ساخت آنها صورت پذيرفت. درآمد فوق العاده بالاي فروش اين SMPS ها در سال 1990 باعث گرديد كه شاخه جديدي در مهندسي برق ايجاد شود.

اين رشته مهندسي طراحي منابع تغذيه سوئيچينگ نام گرفت.

يك مهندس طراح منابع تغذيه سوئيچينگ بايستي كه در كليه شاخه‌هاي زير تجربه و مهارت كافي كسب كند و هميشه اطلاعات بروز شده در موارد زير داشته باشند:

1- طراحي مدارات سوئيچينگ الكترونيك قدرت.

2- طراحي قطعات مختلف الكترونيك قدرت.

3- فهم عميقي از نظريه هاي كنترلي و كاربرد آنها در SMPS ها داشته باشد.

4- اصول طراحي را با در نظر گرفتن سازگاري ميدانهاي الكترومغناطيسي منابع تغذيه سوئيچينگ با محيط انجام دهد.

5- درك صحيح از دفع حرارت دروني (انتقال حرارت به محيط) و طراحي مدارات خنك كننده موثر با راندمان زياد.

مقدمه :

منابع تغذيه سوئيچينگ امروزه و بخصوص از سال 1990 به اين طرف جاي خود را در تمامي دستگاه هاي الكتريكي و در صنايع الكترونيك، مخابرات، كنترل، قدرت، ماهواره ها، كشتي ها، كامپيوترها، موبايل، تلفن و … به دليل ارزاني قيمت و كم حجم بودن و راندمان بالا باز كرده اند. به همين دليل اكنون همه كشورهاي جهان حتي در جهان سوم به طراحي و ساخت اين نوع از منابع تغذيه پركاربرد مي پردازند. اما با اين وجود متأسفانه هنوز اين منبع تغذيه در ايران ناشناخته مانده و همه روزه مقدار زيادي از بيت‌المال المسلمين در راه ساخت منابع تغذيه غير ايده‌آل و يا خريد اين گونه منابع تغذيه سوئيچينگ از كشور خارج مي شود.

فصل اول

انواع منابع تغذيه

منبع تغذيه خطي

منابع تغذيه خطي منابعي هستند كه عنصر كنترل آن ها در ناحيه فعال از عملكرد خود قرار دارد. اين عنصر به صورت سري يا موازي با بار قرار مي گيرد و با دريافت فيدبك از خروجي، ميزان ولتاژ و جريان بار خروجي را تنظيم مي كند به گونه اي كه ولتاژ خروجي در يك سطح از پيش تعيين شده ثابت باقي بماند. معمولاً عنصر كنترل در اين دسته از منابع يك ترانزيستور دو قطبي است كه با تنظيم جريان بيس آن ميزان جريان رسيده به بار كنترل مي شود. بلوك دياگرام ساده شده اين نوع منبع تغذيه در شكل نشان داده شده است.

1-1-1مزاياي منابع تغذيه خطي

مزاياي يك منبع تغذيه خطي به شرح زير است:

1- پايداري زياد.

2- نويزپذيري پايين.

3- تثبيت عالي.

4- نوسان كم خروجي.

1-1-2 معايب منبع تغذيه خطي

معايب يك منبع تغذيه خطي به شرح زير مي باشد:

1- بازده كم تر از 50% (در توان هاي نسبتاً زياد). راندمان منبع تغذية خطي معمولاً كم است دليل آن افت ولتاژ و در نتيجه اتلاف توان در عنصر كنترل است.

2- حجم زياد. يكي از معايب منبع تغذية خطي حجم زياد آن به ويژه در توان زياد است. دليل اصلي حجيم شدن اين منابع دو عامل ذيل است:

الف) بزرگ بودن ترانس كاهنده ورودي

ب) نياز به گرماگيرهاي بزرگ به دليل تلفات زياد در عنصر كنترل

 1-1-2-1 بزرگ بودن ترانس كاهندة ورودي

همان گونه كه بيان شد يكي از دلايل حجيم شدن منبع تغذيه خطي بزرگ بودن ترانس كاهندة ورودي آن مي باشد. اين ترانس به دلايلي نمي تواند از بلوك دياگرام كنار گذاشته شود. ترانس سبب مجزاسازي مدار خروجي از ورودي مي شود و از طرفي براي جلوگيري از تشعشع مدار و جلوگيري از نفوذ ميدان هاي الكترومغناطيسي خارجي مجبوريم كه زمين مدار را به بدنة منبع تغذية خطي متصل كنيم و در صورت نبود ترانس خطر برق گرفتگي براي كاربر وجود دارد.

3- عدم توانايي فشرده سازي به ويژه براي بهره‌وري بالا.

4- زمان نگهداري نسبتاً كوچك.

منبع تغذية خطي داراي زمان نگهداري بسيار كمي مي باشد. منظور از زمان نگهداري مدت زماني است كه خروجي تغذيه عليرغم قطع بودن برق ورودي آن، هم چنان برقرار مي ماند. اگر بخواهيم اين زمان را افزايش دهيم بايد ظرفيت خازن هاي ورودي را بسيار بزرگ در نظر بگيريم كه طبعاً حجم زيادي اشغال مي كند.

5- مناسب براي ولتاژهاي كم.

اين نوع منابع بيشتر براي ولتاژهاي خروجي پايين به كار برده مي‌شوند و اين يكي از معايب منبع تغذيه خطي است كه استفاده از آن در ولتاژهاي زياد مقرون به صرفه نيست.

1-2 منبع تغذية غيرخطي (سوئيچينگ)

معايب منبع تغذية خطي مي تواند با استفاده از منبع تغذية سوئيچينگ كاهش يافته و يا حذف شود. بلوك دياگرام ساده شدة يك منبع غيرخطي (سوئيچينگ) در شكل نمايش داده شده است.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه کاردانی کامپیوتر منابع غذایی سوئیچینگ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید