پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI


دانشگاه محقق اردبیلی

گروه جغرافیای طبیعی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته ­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

عنوان:

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT  ، TCI

 

استادراهنما:

دکتر بهروز سبحانی

استادمشاور:

دکتر برومند صلاحی

 

تابستان 92

 

چکیده:پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد عوامل جلب توریست، می­تواند یکی از منابع مهمدر رشد اقتصادی این منطقه شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در گردشگری منطقه می­باشد، در این پژوهش به منظور مطالعه و شناخت توانمندی­هایگردشگری منطقه از 7 پارامتر اقلیمی، شامل حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، بارش، حدافل و حداکثر ماهانه دمای روزانه، سرعت باد و ساعات آفتابی از سال 1995 تا 2010 استفاده شده است و نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت­های آن را با مدل راهبردی SWOT تحلیل شده و با استفاده ازمدل TCI، تقویم گردشگری دریاچه ارومیه برای جذب توریسم تهیه گردید. نتایج حاصل از این پژوهشنشان می­دهد که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل بالای گردشگری بوده، ولی تهدیدهایی نیز در منطقهمورد مطالعه وجود دارد. که با این پتانسیل­های بالای جذب گردشگر رقابت می کند. همچنین نتایج مدل TCI نشان می دهد که از لحاظ آسایش اقلیمی مرداد ماه برای گردشگری عالی و ایده­آل، تیر ماه عالی، آذر ماه ناچیز و حاشیه­ای، آبان و دی ماه ناچیز-حاشیه­ای و قابل قبول و بقیه ماه­های سال در شرایط خوب و خیلی خوب و عالی را برای گردشگری دارند.
کلیدواژه­ها: دریاچه ارومیه ، اقلیم گردشگری ،TCI،SWOT

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالبصفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1- 5- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1- 6-پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2- اقلیم آسایش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3- اقلیم شناسی توریستی……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2 -4- آب و هوا و توریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….12

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید