پایان نامه ژنراتورهای سنکرون سه فازی


پایان نامه رشته الکترونیک

با موضوع:

ژنراتورهای سنکرون سه فازی

چكيده

در حالي كه مي دانيم موتور ها و ژنراتور هاي الكتريكي به عنوان مبدل انرژي الكتريكي به مكانيكي و بالعكس هستند و اين تبديل انرژي تنها در سايه پديده هاي الكترو مغناطيسي صورت خواهد گرفت.از همين بيان مي توان نتيجه گرفت كه روشي كه ماشين هاي الكتريكي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم تركيبي از سه ديدگاه زير است: 1)ديدگاه الكترومغناطيسي:محاسبات فني و رياضي و نيروهاي الكترومغناطيسي و ميدان هاي مغناطيسي.

مسائل اقتصادي و عوامل ديگر كه در طراحي و ساختمان ژنراتور ، نمي توان به سادگي از فرمول هايي كه تا بهحال ارائه شده است براي ساختمان ژنراتور استفاده كرد . بنابراين ، در اين جا به بررسي ساختمان و محاسبه ي عملي ژنراتورهاي كوچك مي پردازيم .

لازم به تذكر است كه ژنراتورهارا با توجه به كاربرد و خصوصيات آنها به سه دسته كوچك ، متوسط و بزرگ دسته بندي مي كنند .

ساختمان ژنراتورها بزرگ و متوسط به دليل مسائل حفاظتي و عايق بندي و امكانان موجود ، كار ساده اي نيست با بطور كلي يك ژنراتور نياز به سيستم خنك كننده دارد .با افزایش ظرفیت ژنراتورها نیاز به سیستم خنك‌سازی موثرتری احساس شد. ایده خنك‌سازی با هیدروژن اولین بار در سال ۱۹۱۵ توسط ماكس شولر مطرح شد. يك ژنراتور از اجزاي زيادي متشكل شده است كه عبارتند از سيستم خنك كننده ، سيستم گرم كننده ، سيستم ترمز ، سيستم روغن كاري ، ياتاقانها ، كه به طور كلي در اين پروژه توضيح داده شده است .

يك گاورنر دستگاه ديجيتالي است كه توسط آن دريچه هاي سد به دو حالت اتوماتيك و دستي باز و بسته مي شوندگاورنرها به سه دسته عمده تقسيم مي شوند گاورنر مكانيكي ، گاورنر الكترو مكانيكي ، گاورنر الكترونيكي كه هر كدام بطور كلي توضيح داده مي شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید