پایان نامه چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه


دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

تاریخ – ایران اسلامی

 

چگونگی و چرایی ایجاد،بازسازی و تعمیر بارگاه‌های شیعه در ایران و عراق در دوره آل بویه

 

استاد راهنما

دکتر حسین پور احمدی

 

 

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه………………………………………………………………………… 2

1-2 بررسی ونقد منابع ومآخذ تحقیق……………………………………………… 8

 

فصل دوم: تاریخ سیاسی تشیع از آغاز تا شکل گیری حکومت آل بویه

2-1 تاریخ سیاسی تشیع از آغاز تا قیام های علویان:……………………………… 15

2- 2 قیام های علویان در دوره  خلافت امویان……………………………………. 19

2 – 3 قیام زید بن علی………………………………………………………….. 20

2- 4 قیام یحیی بن زید………………………………………………………….. 21

2- 5 قیام های علویان در دوره ی خلافت عباسیان……………………………….. 22

2 – 6 زمینه های شکل گیری حکومت علویان طبرستان(250-316ق)…………… 25

2- 7  حکمرانی محمد بن زید علوی (270-287 ق)……………………………… 27

2 – 8 حسن بن علی الاطروش حسینی ناصرالحق(301-304ق)…………………. 28

 

فصل سوم: تاریخ سیاسی مذهبی حکومت آل بویه

3-1 تاریخ سیاسی آل بویه از ابتدا تا سقوط (321448ق)………………………… 31

3-1-1  خاستگاه نژادی و اجتماعی آل بویه……………………………………. 31

3- 1-2 ابوشجاع بویه و پسرانش………………………………………………. 33

3- 1-3  آغاز قدرت گیری عماد الدوله در کرج………………………………… 35

3-1-4  حسن بن بویه:(324-366ق)………………………………………….. 38

3-1- 5 دیالمه ی فارس: عضد الدوله بن فناخسرو (338-372 ق)…………….. 41

3-1-6 پایان حاکمیت آل بویه در فارس وعراق (403-448ق)…………………. 45

3-1-7 دیالمه عراق و خوزستان(334-447 ق)احمدبن بویه (324-356 ق)…… 46

3-1 -8 اوضاع خلافت در زمان حمله احمدبن بویه در بغداد…………………… 46

3-1-9 اقدامات احمدبن بویه معزالدوله دربغداد………………………………… 47

3-1 -10 عزالدوله بختیاربن معزالدوله(356-367ق)…………………………… 48

3-1 -11  جلال الدوله ابوطاهر بن بهاءالدوله (383-435 ق)………………….. 49

3-1 -12  قدرت و قلمرو آل بویه……………………………………………… 50

3-2 مذهب در دورۀ آل بویه……………………………………………………… 52

3-2 -1  مذ هب حاکمان آل بویه……………………………………………… 52

3 –2 – 2 وضعیت تشیع قبل از قدرت گیری آل بویه…………………………. 57

3 –2 -3 سیاست تسامح وتساهل مذهبی آل بویه……………………………… 59

3 – 2 -4 احیای شعائر تشیع………………………………………………….. 60

3 –2-5 جایگاه مشاهد ائمه وسادات پیش از دوره آل بویه……………………… 62

3-2-6 موقعیت شیعیان در دوره امویان؛  دوران تقیّه…………………………… 64

3 –2-7 موقعیت شیعیان در دوره حکومت عباسیان…………………………… 65

 

فصل چهارم:  اقدامات حاکمان شیعی آل بویه در توسعه آرامگاه های ائمه (ع) در عتبات عالیات

4 – 1 عتبات عالیات در دورۀحاکمان آل بویه…………………………………….. 72

4–2 تاریخچه سرزمین کربلا از آغاز تا دوره آل بویه………………………………. 74

4-2-1 وجه تسمیه وتاریخچه سرزمین کربلا…………………………………… 75

4-2-2 وضعیت کربلا در دوره حکومت اموی…………………………………… 76

4-2- 3 اولین علامت جهت هدایت زائران به مرقد مطهر………………………. 76

4-2- 4 وضعیت حرم امام حسین (ع) در دورۀ عباسیان……………………….. 77

4-2- 5 کربلا و وضعیت حرم امام حسین(ع)  در دوره علویان…………………. 79

4- 2- 6 کربلاو وضعیت حرم در دوره آل بویه…………………………………. 80

4-2-7 تاریخچه حرم ابوالفضل عباس(ع) ازابتدا تا آل بویه……………………… 82

4-2- 8 دوره های  تاریخی حرم مطهر امام حسین (ع)(کربلا)تا آل بویه……….. 83

4-3 تاریخچه نجف و حرم امام علی(ع)…………………………………………… 84

4 –3- 1 تاریخچه ووضعیت حرم امام علی(ع) از ابتدا تا آل بویه………………. 85

4 –3-2 نجف وآرامگاه امام علی (ع) در زمان حاکمان آل بویه…………………. 87

4 –3-4رخدادهای تاریخی نجف اشرف………………………………………… 89

4 – 3- 5  تاریخچه آستانه سامراء(حرم عسکرین)…………………………….. 90

4 –3 – 6 تاریخچه و وجه تسمیه کاظمین…………………………………….. 91

4 –3- 7 اقدامات حاکمان آل بویه در کاظمین………………………………… 92

 

فصل پنجم: وضعیت آرامگاههای امامزادگان در ایران دورۀ آل بویه (فارس- ری-مشهد-قم)

5-1 حرم امامزادگات در شیراز……………………………………………………. 96

5 – 1 -1 نام و نسب حضرت احمد بن موسی(ع)………………………………. 96

5-1-2 علل مهاجرت حضرت شاهچراغ (ع) به ایران……………………………. 97

5 – 1- 3عزیمت از مدینه به سوی طوس……………………………………… 98

5 –1- 4 ورود به سرزمین فارس و شهادت حضرت احمد بن موسی (ع)……….. 99

5 –1- 5 آشکارشدن مزار شریف حضرت احمدبن موسی (ع)………………….. 99

5 –1-6  زندگانی حضرت علی بن حمزه (ع)…………………………………. 101

5 –1- 7 تاریخچه بنای آرامگاه واقدامات آل بویه:……………………………. 102

5-2 حرم امامزادگان وائمه (ع) در ری ،قم ،مشهد……………………………….. 103

5 –2- 1 زندگانی حضرت عبدالعظیم (ع)……………………………………. 103

5-2-2 نخستین بناء روی قبر حضرت عبدالعظیم(ع)…………………………. 104

5-2-3 زندگی نامه حضرت معصومه(س)وتاریخچه حرم ایشان:……………….. 104

5- 2-4 زندگی نامه حضرت امام رضا(ع) ووضعیت حرم ایشان:……………….. 105

نتیجه گیری………………………………………………………………………. 107

منابع……………………………………………………………………………… 112

پیوست‌ها

چکیده به انگلیسی

صفحه عنوان به انگلیسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید