پایان نامه چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه قم

دانشکده­ آموزش­های الکترونیکی

پایان نامه‌کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

عنوان :

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر نعمت اللهی

نگارنده:

 

********برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه1
         طرح مسأله1
         سؤال اصلی تحقیق2
         سؤالات فرعی تحقیق2
         فرضیه‌ها2
         ضرورت تحقیق3
         پیشینه‌ی تحقیق4
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق4
         روش و ساختار تحقیق5
فصل اول: کلیات
1-1-   بازشناسی مفاهیم اصلی7
        1-1-1- اجاره7
                 الف) اجاره در لغت8
                ب) اجاره در اصطلاح9
        1-1-2- اجیر12
        1-1-3- مستأجر13
1-2-        انواع اجاره13
       1-2-1- اجاره­ی اشیاء13
       1-2-2- اجاره­ی حیوان14
       1-2-3- اجاره­ی انسان (اشخاص)14
      1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص15
               الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص15
              ب) ثمره­ی تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص18
      1-2-3-2- اقسام اجاره­ی اشخاص19
              1-2-3-2-1- اجاره­ی خدمه و کارگران20
  الف) اجیر خاص20
  ب) اجیر عام (مطلق)22
             1-2-3-2-2- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل23
1-3-­ ارکان اجاره­ی اشخاص24
        1-3-1- متعاقدین24
        1-3-2- ایجاب و قبول26
        1-3-3- عوضان (مورد معامله)26
               1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)27
                 1-3-3-2- عوض (اجرت)28
1-4-  مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه29
       1-4-1- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل29
       1-4-2- اجاره­ی اشخاص و قرارداد کار30
               الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار31
                 ب) فایده­ی تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری33
       1-4-3- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع34
       1-4-4- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه35
       1-4-5- اجاره­ی اشخاص و عقد وکالت36
1-5- مفاهیم مرتبط38
        1-5-1- مدعی و منکر38
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر39
                 ب)حکم مدعی و منکر41
        1-5-2- تداعی42
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر43
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف44
                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد  
2-1- اختلافات مربوط به عقد48
        2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره48
                 الف) اختلاف قبل از انجام کار49
               ب) اختلاف بعد از انجام کار50
        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد53
                 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع53
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار55
                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار56
               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله59
               2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار60
       2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد61
               الف) اختلاف قبل از انجام کار62
               ب) اختلاف بعد از انجام کار63
       2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد63
               2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت64
               2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت65
                2-1-4-3- قاعده­­ی کلی در اجرای اصل صحت68
        2-1-5- اختلاف در مدت عقد69
               2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان70
                2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین73
2-2- اختلاف در متعاقدین76
        2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر76
        2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر80
2-3- اختلاف در عوضین83
       2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)84
               2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل)84
                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار86
                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار87
                2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل89
        2-3-2- اختلاف در اجرت91
               2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت91
               2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت92
                2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن 
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر96
        3-1-1- اختلاف در انجام عمل97
               3-1-1-1- تخلف از اصل عمل97
                      الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان98
                      ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر99
                                 1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب99
                              2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب100
               3-1-1-2- تخلف از جزء عمل100
        3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار)103
        3-1-3- اختلاف در حفظ کالا  تا زمان تحویل به مستأجر105
               الف) اختلاف در تلف106
               ب) اختلاف در تعدی و تفریط106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر112
       3-2-1- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار113
       3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت114
        3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره116
        3-2-4- اختلاف در هزینه­های مربوط به انجام کار118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد 
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره121
       4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین122
       4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت123
       4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت124
       4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره126
       4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار126
                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار127
                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام کار130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره131
        4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر133
        4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل135
               4-3-2-1- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل)136
               4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار136
               4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره137
                4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره139
        4-4-1- سبب بطلان140
        4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال141
                الف) ضمان کار اجیر141
               ب) عدم ضمان محل عمل143
نتیجه گیری145
فهرست منابع146

 

 

چکیده:

       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تاثیر جدایه های تریکودرما در کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی آوندی پنبه در گنبد
پایان نامه سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه بررسی ارتباط ازدواج خویشاوندی با بیماری های ژنتیکی
پایان نامه تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره ­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­ فضای ...
پایان نامه قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران