پایان نامه چالش‌ها و تغییراتی زنان در انتقال به مرحله والدینی


نقش‌های والدینی

گسترش نقش‌های والدینی شامل ایجاد برنامه روزانه به صورتی است که نیازهای فرزندان را در موارد زیر برآورده سازند:

– امنیت[۱] ۲-مراقبت[۲]  ۳- کنترل[۳]  ۴- تحریک ذهنی[۴]

توسعه این جریان فرایند پیچیده‌ای است. اگر هر  یک  از این نیازها به درستی برآورده نشود، زمینه‌ساز مشکلات دیگری خواهند شد و ممکن است نیاز به خانواده درمانی و زوج درمانی را ایجاب کند.

– نیازهای مربوط به امنیت: یعنی این که کودکان تنها و بدون مراقبت نمانند، حفاظت از کودک برای جلوگیری از اتفاقات و تصادفات و … است . کوتاهی در برآوردن این نیاز ممکن است منجر به سوءاستفاده از کودک، آسیب، تجاوز یا تصادف ناگهانی شود.

– نیازهای مربوط به مراقبت: حمایت از بچه‌ها از نظر فضا، سرپناه، پیوستگی و همدلی، درک شدن و حمایت عاطفی – هیجانی ، مستلزم فهم نیازهای کودک برای مراقبت از او است. کوتاهی در این قسمت ممکن است به درجاتی از مشکلات هیجانی منجر شود .

– نیازهای مربوط به کنترل: جریان ایجاد قوانین روشن و برقراری محدودیت‌هایی برای هدایت و مراقبت از کودکان و اطمینان از درنظرگرفتن خواسته‌های آن‌ها و همچنین اعمال پاداش و تنبیه های مناسب برای اطاعت یا عدم اطاعت از این قوانین ، بیانگر این است که کودکان نیاز به کنترل شدن دارند . در صورتی که این جریان رعایت نشود مسائل و مشکلات انضباطی ممکن است به وجود آید(کار[۵]،۲۰۱۲).

[۱] safty

[۲] care

[۳] control

[۴] Intellectual stimulation

[۵] carr

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه