پایان نامه پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته زبان و ادبیّات فارسی

عنوان:

پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیارپور

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین صادقی گوغری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق………………………………. 1

1-1 مقدمه……………………………..2

1-2 بیان مسأله تحقیق…………………………….. 5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………….. 6

1-4 اهداف تحقیق…………………………….. 7

1-5 سؤالات تحقیق…………………………….. 7

1-6 فرضیات و مفاهیم اساسی تحقیق…………………………….. 7

فصل دوم پیشینه تحقیق………………………………. 11

2-1 مروری بر پژوهش های پیشین…………………………….. 12

فصل سوم روش تحقیق………………………………. 14

3-1 مقدمه……………………………… 15

3-2 روش تحقیق…………………………….. 15

3-3 ابزار گردآوری تحقیق……………………………..16

4-3 شیوه تجزیه و تحلیل……………………………..16

فصل چهارم یافته های تحقیق………………………………. 17

4-1 تاریخچه و تعریف علم اقتصاد…………………………….. 18

4-2حمله مغول و تحولات اقتصادی آن…………………………….. 20

4-2-1 اثرات حمله مغول…………………………….. 21

4-2-1-1 عوامل اقتصادی حمله مغول……………………………..21

4-3 زمانه و عصر سعدی……………………………..24

4-4 اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی……………………………..27

4-5 دسته بندی اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی………………….. 29

 جدول 4-1تشریح برخی اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی………….31

4-5-1قناعت…………………………….. 50

4-5-2 کار و پیشه…………………………….. 61

4-5-3 بازار و بازرگانی……………………………..65

4-5-4اصلاح الگوی مصرف…………………………….. 71

4-5-4-1بخش اوّل: پذیرش قناعت و اصلاح الگوی مصرف…………… 71

4-5-4-2 بخش دوّم: فواید صرفه جویی………………………………. 76

4-5 -5 معیشت، رزق و روزی…………………………….. 79

4-5-6 دخل و خرج…………………………….. 84

4-5-7 خراج و مالیات…………………………….. 89

4-5- 8 فقر و ثروت…………………………….. 93

4-5-9 عدالت…………………………….. 104

4-5-10 مدیریت……………………………..111

4-5- 11 سود و زیان……………………………..121

جدول 4-2 پاره ای اشعار حکیمانه سعدی پیرامون واژه های سود و زیان…… 124

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………. 127

5-1 نتیجه گیری…………………………….. 128

5-2 پیشنهادات…………………………….. 133

منابع……………………………… 134

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید