پایان نامه پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

عنوان:

پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

استاد راهنما:

دکتر ستار هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1 : معرفی تحقیق…………………… 1

1-1 مقدمه………………….. 1

1-2 تعریف مساله………………….. 2

1-3 اهمیت مساله………………….. 3

1-4 هدف تحقیق…………………… 4

1-5 سئوالات تحقیق…………………… 5

1-6 مفروضات تحقیق…………………… 5

1-7 دامنه تحقیق…………………… 6

1-8 ساختار تحقیق…………………… 7

فصل 2 : پیشینه تحقیق…………………… 9

2-1 مدلهای پیش بینی قیمت سهم در تحقیقات پیشین…………………… 9

2-2 انتخاب/ استخراج ویژگی در قیمت سهم در تحقیقات پیشین……… 16

فصل 3 : مبانی نظری تحقیق…………………… 18

3-1 بازار بورس اوراق بهادار………………….. 18

3-2 تکنیکهای رایج تحلیل و پیش بینی قیمت سهام………………….. 19

3-3 تکنیکهای نوین تحلیل داده ها ………………….20

3-3-1 داده کاوی…………………… 21

3-3-2 شبکه عصبی مصنوعی…………………… 26

3-3-3 الگوریتمهای تکاملی…………………… 313-3-3-1 الگوریتم ژنتیک……………………. 33

3-3-3-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات…………………… 36

3-3-3-3 الگوریتم رقابت استعماری…………………… 38

فصل 4 : روش تحقیق…………………… 43

4-1 فرایند CRISP……………………

4-1-1 تعریف مساله…………………. 43

4-1-2 تحلیل داده ها………………….. 43

4-1-3 آماده سازی داده ها………………….. 44

4-1-4 مدلسازی…………………… 44

4-1-5 ارزیابی…………………… 44

4-1-6 پیاده سازی…………………… 45

فصل 5: اجرا…………………. 46

5-1 اجرای فرایند CRISP……………………

5-1-1 مجموعه داده ها………………….. 46

5-1-2 کیفیت داده ها و کاهش داده ها………………….. 50

5-1-3 پیاده سازی شبکه عصبی مصنوعی برای سری های زمانی……… 51

5-1-3-1 معماری شبکه عصبی مصنوعی…………………… 51

5-1-3-2 تطبیق ورودی های زمانی به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی……. 53

5-1-4 پیاده سازی آموزش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای تکاملی…….. 54

5-1-4-1 الگوریتم ژنتیک……………………. 54

5-1-4-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات…………………… 55

5-1-4-3 الگوریتم رقابت استعماری…………………… 56

5-1-4 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم های تکاملی……. 58

فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………….. 60

6-1 نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات تحقیق…………………… 60

6-2 تحقیقات پیشنهادی آینده………………….. 64فهرست منابع…………………… 65

پیوست ها ………………….67

پیوست 1: کد شبکه عصبی سری زمانی با آموزش با الگوریتم پیش انتشار خطا…… 67

پیوست 2: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ژنتیک…………. 68

پیوست 3: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ازدحام ذرات………. 71

پیوست 4: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم رقابت استعماری……….. 73

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید