پایان نامه پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک MPH

عنوان:

پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر ضیایی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

استاد دانشکده پزشکی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اصغر محمدپور اصل

دکترای اپیدمیولوژی

استادیار دانشکده بهداشت

 

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..أ
فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ج
فهرست نمودار ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..د
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله1
1- 1 بیان مسئله و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………2
1- 2 اهداف و فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….5
فصل دوم: بررسی متون8
2- 1 مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2- 2 مروری بر مطالعات انجام یافته …………………………………………………………………………………………………………………….31
فصل سوم: روش پژوهش35
3 – 1 نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
3 – 2 جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
3 – 3 روش نمونه­گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………….36
3 – 4 روش گردآوری داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….37
3 – 5 ابزار گردآوری داده­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………41
3 – 6 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..42
3 – 7 مکان و زمان انجام مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………43
3 – 8 محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..43
3 – 9 ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3 – 10 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………44
فصل چهارم: یافته ها46
یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

 

عنوانصفحه
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات61
5 – 1 بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
5 – 2 نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
5 – 3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

فهرست جدول ها

عنوانصفحه
جدول 4- 1- مشخصات آنتروپومتریک و بالینی جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس ……………………………………………..47
جدول 4- 2- مشخصات آزمایشگاهی جمعیت مورد مطالعه به تفکیک جنس ……………………………………………………………48
جدول 4- 3- احتمال خطر قلبی عروقی فرامینگهام در جمعیت مورد مطالعه ……………………………………………………………..49
جدول 4- 4- شیوع سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III و JIS در جمعیت مورد مطالعه …………………………49
جدول 4 – 5- وضعیت شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین …………………….50
جدول 4 – 6-  مقایسه سطح شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین در جمعیت مورد مطالعه بر حسب جنس ……51
جدول 4 – 7-  بررسی همبستگی شاخص های اندازه گیری مقاومت به انسولین و امتیاز خطر قلبی عروقی فرامینگهام ..52
جدول 4 – 8-  سطح زیر منحنی شاخص های مقاومت به انسولین برای شناسایی افراد با خطر قلبی عروقی ≥ 10% …..54
جدول 4 – 9-  P-value مقایسه سطح زیر منحنی شاخص های مقاومت به انسولین برای شناسایی افراد با خطر قلبی عروقی ≥ 10%

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی
پایان نامه سرانه مصرف همبرگرو رتبه ایران
پایان نامه بررسی ضرورت ممنوعیت کار کودک
پایان نامه ارشد سلامت اجتماعی
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی