پایان نامه پیرانها

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

با موضوع :

پیرانها

مقدمه

مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای که در فعالیتهای زیستی ایفا می‌کنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این ترکیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاکتون α-پیرون به شکل شاخه جانبی در
تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول[1] در برگ‌های سوزنی کاج
وجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند که بسیاری از آنها در طبیعت، ماده­ اساسی
رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشکیل می‌دهند [4و5]. گزارش شده است که مشتقات پیران، فعالیتهای ضد
میکروبی[2] [6]، اثرات تحریک کننده­ رشد[3] [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم کننده‌ رشد گیاه[4] [8]، فعالیتهای
ضد تومور[5] [9]، اثرات کاهش دهنده­ فشار خون[6] [10]، فعالیت ضد تجمع پلاکت[7]، بی حس کنندگی موضعی[8] [11-13] و اثرات ضد افسردگی[9] [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی که پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه­ آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.

1-2) خواص کلی پیرانها

پیرانها، هتروسیکل‌هایی 6 عضوی شامل یک اتم اکسیژن می‌باشند. این هتروسیکلها را می‌توان به 3 دسته  اصلی؛ نمک­های پیریلیوم، H2-پیرانها و H4-پیرانها گروه‌بندی کرد [15].

مقدمه                          

پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیکل تشکیل ‌دهنده ترکیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از ترکیبات طبیعی را تشکیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از ترکیبات دارویی مفید، به کار می روند. کاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این ترکیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشکلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این ترکیبات بسیار تلاش کنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین کارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز ترکیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین که در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای کمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.

2-2) روش تحقیق

در این تحقیق روشی برای ساخت مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125) ارائه شده است. سنتز ترکیبات (e-a124) مطابق شکل زیر (2-1) طی دو مرحلهانجام شد؛ مرحله نخست شامل تهیه‌ مواد اولیه غیراشباع-α،β (e-a123) مورد نیاز بود. در مرحله دوم 4-هیدروکسی-6-متیل-H2-پیرون (55) به عنوان هسته دوست بر این ترکیبات غیر اشباع اضافه شد. محصول این واکنش افزایشی که به شیوه مایکل و در شرایط بازی انجام شد، پس از تراکم به حلقه، فراورده های پیرانوپیران (e-a124) را به دست داد. سنتز حلقه نهایی پیریمیدین بر روی حلقهH 4-پیران نیز با تشکیل 3 پیوند در واکنش یک مرحله ای و سه جزئی ترکیبات (e-a124) با استات آمونیوم و تری اتیل ارتوفرمات محقق شد (شکل 2-1، iii).

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود
پایان نامه زمین ­شیمی زیست ­محیطی و زیست­ دسترس ­پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی
پایان نامه رشته مهندسی موادبررسی خواص پوشش های نیتریدی ایجادشده به روش PACVD
پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی ...
پایان نامه ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری