پایان نامه پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی


دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

دانشگاه هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته ارتباط تصویری

پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی

(دوشه، همیان،میر ملاس، تیمره)

استاد راهنما:

دکتر یعقوب آژند

استاد مشاور:

مصطفی اسد اللهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..ک

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….ل

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………..1

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن………………………………………………………………………2

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………3

1-4 – سوالات و فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..3

1-5 – چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-6 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

1-7 – پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………..5

1- 8 -روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..6

1-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………6

1-10- منابع پژوهش……………………………………………………………………………………………6

1-11- واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………6

فصل دوم: پیشینه

2-1- مقدمه ای بر هنر صخره ای………………………………………………………………………7

2-2- پیشینه پژوهش در سنگ نگاره های غاری و صخره ای در جهان………………………………..14

2-3- پژوهش در سطح غار های آفریقا و استرالیا………………………………………………………………..16

2-4- پژوهش در سطح غارهای اروپا……………………………………………………………..19

2-5 – پیشینه سنگ نگاره های مناطق مختلف آسیای میانه (مرکزی)……………………………………25

2-6- پیشینه پژوهش و پراکندگی سنگ نگاره ها در ایران…………………………………………………….31

فصل سوم: معرفی مناطق و شرح نقوش

3-1- موقعیت استان لرستان…………………………………………………………………………..39

3-2- شرح، موضوع، اندازه و رنگ نقوش……………………………………………………………………………41

3-2-1- دوشه………………………………………………………………………………………….41

3-2-2- شرح نقاشی ها و اندازه نقوش در غار دوشه…………………………………………………………42

3-2-3- همیان………………………………………………………………………………………………53

3-2-4 – شرح نقاشی های همیان در کوه «کیزه»………………………………………………………………..54

3-2-5- نقاشی های جنوب تنگه «چالگه شله»……………………………………………………………………..57

3-2-6 – میرملاس …………………………………………………………………………………….58

3-2-7 – شرح نقاشی های غار جنوبی دره میرملاس…………………………………………………………..59

3-2-8 – نقاشی های قسمت شمالی تنگه میرملاس…………………………………………………………63

3-3 – معرفی منطقه تیمره…………………………………………………………………………..66

3-3-1- معرفی محل نگاره ها…………………………………………………………………………….67

3-3-2- شرح نقوش سنگ نگاره های تیمره…………………………………………………………………………70

3-4- ملاک انتخاب منطقه برای نگارگری……………………………………………………………………………83

3-5- مقایسه غار های لرستان با غارهای اروپا…………………………………………………………………..84

3-6- مقایسه سنگ نگاره تیمره با سنگ نگاره های دیگر نقاط دنیا……………………………………….87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نقوش

4-1- موضوع نگاره های منطقه ی لرستان………………………………………………………………………….92

4-1-1- نقوش جانوران…………………………………………………………………………………..92

4-1-2- ابزارها ………………………………………………………………………………………93

4-1-3- نقوش گیاهی……………………………………………………………………………….95

4-1-4- تصاویر ناشناخته…………………………………………………………………………………95

4-2- موضوع نگاره های تیمره…………………………………………………………………….95

4-2-1- نقوش جانوران…………………………………………………………………………………….95

4-2-2 پستانداران وحشی………………………………………………………………………95

4-2-3- پرندگان…………………………………………………………………………………………97

4-2-4 -جانوران اهلی……………………………………………………………………………………98

4-2-5- ابزارها……………………………………………………………………………………………..100

4-2-6 چند صحنه کمیاب………………………………………………………………………………….101

4-2-7 نمادها………………………………………………………………………………………104

فصل پنجم: هویت نقوش

5-1- هویت نگارگران……………………………………………………………………………………………………….116

5-2- هدف نگارگران…………………………………………………………………………………………………………116

5-3- تاریخگذاری نسبی سنگ نگاره ها……………………………………………………………………………..121

فصل ششم: مفهوم نقوش

6-1- نماد…………………………………………………………………………………………………127

6-2- نماد و اسطوره………………………………………………………………………………….. 130

6-3- جایگاه حیوانات در اساطیر……………………………………………………………………………………….132

6-3-1- بز و بز کوهی……………………………………………………………………………….134

6-3-2- قوچ……………………………………………………………………………………………….138

6-3-3- اسب…………………………………………………………………………………………139

6-3-4- شتر……………………………………………………………………………………………..141

6-3-5- گاو نر…………………………………………………………………………………………………………………..143

6-3-6- سگ……………………………………………………………………………………………………………………..143

6-3-7- خرگوش………………………………………………………………………………………………………………144

6-3-8- پرنده……………………………………………………………………………………………………………………146

6-3-9- مار ……………………………………………………………………………………………………………………..147

6-3-10- آهو……………………………………………………………………………………………………………………150

6-3-11- شیر………………………………………………………………………………………………………………….150

6-3-12- گراز………………………………………………………………………………………………………………….153

6-3-13- شغال………………………………………………………………………………………………………………..154

6-3-14- گوزن……………………………………………………………………………………………………………….155

6-3-15- روباه…………………………………………………………………………………………………………………156

6-3-16- گرگ………………………………………………………………………………………………………………….156

6-3-17- پلنگ………………………………………………………………………………………………………………….157

6-3-18- ببر……………………………………………………………………………………………………………………158

6-4- مفهوم دیگر نقوش موجود در صخر نگاری ها…………………………………………………………159

6-4-1- شا خه درخت…………………………………………………………………………………………………….159

6-4-2- زن………………………………………………………………………………………………………………………160

6-4-3- دایره…………………………………………………………………………………………………………………..160

6-4-4- مثلث……………………………………………………………………………………………………………………162

6-4-5- مربع……………………………………………………………………………………………………………………164

فصل هفتم: تجزیه و تحلیل ساختاری نقوش به منظوراستفاده گرافیکی

7-1- طبقه بندی و تجزیه و تحلیل ساختاری نقوش انسانی……………………………………………. 170

7-2- طبقه بندی وتجزیه و تحلیل ساختاری نقوش جانوری……………………………………………..175

7-3- طبقه بندی و گونه شناسی نقوش هندسی و نمادین………………………………………………..189

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………194

منابع ومأخذ فارسی………………………………………………………………………………………………..

منابع و مأخذ لاتین………………………………………………………………………………………….

چکیده

لرستان و تیمره از جمله مناطق بسیار غنی هنر صخره نگاری در ایران هستند که مجموعه های فراوانی از آنها شناسایی شده است. تاکنون هیچ گونه تجزیه و تحلیلی از نظر گرافیکی و مفهومی روی این نقوش انجام نشده است.

از جمله مهمترین مواردی که ذهن پژوهنده را درگیر کرده است: انگیزه برای ثبت نقوش، هویت نگارگران، قدمت نگاره ها، مفهوم نقوش، و قابلیت استفاده از این نگاره ها در هنر امروز به خصوص ارتباط تصویری، می باشند.

بنابراین در جستجوی یافتن سوالات و فرضیه های مطرح شده، با مراجعه به کتابخانه و منابع موجود جهت بررسی نقوش، تحقیق میدانی را آغاز نموده و با سفر به برخی از مناطق مورد مطالعه، تهیه عکس، طراحی نقوش و گفتگو با اساتید صاحب نظر به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختاری و محتوایی نقوش پرداختم.جداولی به منظور تفکیک نگاره ها از جهات مختلف ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دوشه، همیان، میرملاس، تیمره، صخره نگاری_ ارتباط تصویری

مقدمه

هنر صخره ای(Rock art) دارای ابعاد جغرافیایی وسیعی می باشد و در بسیاری از نقاط دنیا بدست آمده است. این هنر از نظر زمانی ، از دوران پیش از تاریخ (پارینه سنگی ، نوسنگی ، برنز )، تاریخی تا سده های جدید را در بر می گیرد و از بدوی ترین هنرهای انسانی محسوب می گردد. هنر صخره ای یک مفهوم عام بوده و کار بر روی سنگ به عنوان بستر و وسیله ای برای انتقال مفاهیم و پیام ها و … را در بر می گیرد. یکی از جنبه های مختلف خاص این هنر، سنگ نگاره است. در واقع سنگ نگاره از عمومی ترین و در عین حال پیچیده ترین جلوه های هنر صخره

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید