پایان نامه پوسترهای سینمایی سه دهه ی اخیر ایران ( از 1360 تا 1390)


گروه ارتباط تصویری

عنوان:

پوسترهای سینمایی سه دهه ی اخیر ایران ( از 1360 تا 1390)

پروژه عملی:

طراحی پوستر برای فیلم های سینمایی و تلویزیونی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

استاد راهنما :

دکتر کامران افشار مهاجر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر در چهار فصل به بررسی آثار پوستر های سینمای سه دهه ی اخیر ایران -1360 الی1390- می پردازد.

طی یک دوره تحقیق کتابخانه ای مطالبی پیرامون شکل گیری و تولد سینما در جهان برای فصل اول انجام شد و در ادامه برای جمع آوری مطالب مطروحه در فصل دوم نیز همان تحقیق کتابخانه ای و گاهی تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت و در موارد معدودی نیز از شیوه ی مصاحبه ی حضوری و مصاحبه های منتشر شده بهره برداری شد.

سپس در فصل بعدی تمامی پوسترهای منتشر شده در فاصله ی دهه های مذکور در فرم هایی که تعبیه شده بود قرار گرفت و پاسخ هایی که برای سئوال های مطروحه در مورد فرم، ترکیب بندی و ساختارغالب و رنگ و مواردی از این دست به دست آمد در جداولی تنظیم شد و ضریب ها و درصد هایی مشخص شده که به طور کلی و جزئی شخصیت کمی و کیفی و رنگ و ارزش های کیفی پوسترهای سینمایی این محدوده ی زمانی ایران را در بوته ی سنجش قرار داد و میزان نقدینگی کیفی آنهارا مشخص کرد که با ترسیم نمودارهایی درصدهای به دست آمد که در بخش نتیجه گیری به طور مفصل به آنها پرداخته شده است.

در فصل پایانی پژوهش حاضر تعدادی پوستر که برای فیلم های سینمایی طراحی شده اند راهکارهایی را ارائه می دهند در جهت حفض معیارهای پوستر فیلم برای مخاطبین ایرانی با تکیه بر زحمات اساتید گذشته و تأثیراتی که هنرمندان این عرصه در مکاتب مختلف بین المللی بر روند شکل گیری هنر پوسترسازی برای فیلم در طورل تاریخ صد و اندی ساله ی سینما انجام داده اند.

واژگان کلیدی: پوستر، سینما، سینمای ایران، پوستر فیلم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست مطالب هشت

چکیده

مقدمه

فصل اول : سینما ، رسانه موثر دنیای معاصر

1-1- نگاهی اجمالی به شکل گیری صنعت سینما

1-1-1- پیش از سینما 2

1-1-2- تولد سینما 2

1-1-3- دوران صامت 3

1-2 – نگاهی گذرا به مکاتب تأثیر گذار سینما

1-2-1- اکسپرسیونیسم آلمان 4

1-2-2- جنبش سینمای ناب ژاپن 4

1-2-3- دوگما 95 5

1-2-4- رئالیسم شاعرانه 5

1-2-5- سینما نوو 6

1-2-6- سینما نگاه 6

1-2-7- سینمای بازنوگرا 6

1-2-8- سینمای زیر زمینی 7

1-2-9- سینمای سوم 7

1-2-10- سینمای نوین آلمان 7

1-2-11- فوتوریسم ایتالیا 8

1-2-12- موج نوی فرانسه 8

1-2-13- موج نوی ژاپن 9

1-2-14- نئورئالیسم 10

1-2-15- هالیوود نو 10

1-2-16- کالیگرافیسم 11

1-2-17- کامراشپیل 11

1-3- رویکرد عامه پسند و رویکرد هنری

1-3-1- رویکرد عامه پسند 11

1-3-2- رویکرد هنری 13

1-4- تاریخ سینمای ایران در یک نگاه

1-4-1- دهه ی چهل و پنجاه 15

1-4-2- سینمای پس از انقلاب 16

1-4-3- موج نوی سینمای ایران 16

فصل دوم : پوستر رسانه ی موثر برای معرفی فیلم

2-1- مختصری درباره پوستر

2-2- نگاهی اجمالی به ویژگی پوستر فیلم در جهان

2-3- نمونه های موفق پوستر فیلم در جهان

2-3-1- پوستر لهستان 25

2-3-2- صد سال پوستر سینمای لهستان 28

2-3-3- پوستر فرانسه 31

2-3-4- پوستر کوبا 35

2-3-5- مکتب پوش پین 36

2-4- مختصری درباره تاریخچه ی پوستر در ایران

2-5- پوستر فیلم در ایران

فصل سوم :

نتیجه گیری: ویژگی های بصری پوسترهای سینمایی سه دهه اخیر ایران

3-1- دهه ی 1360 – 1390 46

شرح کار عملی 55

پروژه ی عملی

مقدمه

با توجه به حضور حدود 100 ساله ی سینما در ایران و به تبع آن تولید پوستر برای فیلم ها در طی این سال ها و همین طور هم زمانی این دو شاخه ی ارتباط بصری که معاصرترین هنرهایی هستند که به طور جدی و مداوم در زندگی مردم عصر حاضر حضور دارند به نظر می رسد هنر پوستر سازی برای فیلم در سینمای ایران باید مراحل رشد و تکامل خود را گذرانده باشد و اکنون دیگر در دوره ی بالندگی به سر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید