پایان نامه ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی


۲-۲-۱-۲ نظریه آلپورت

 

آلپورت شخصیت را سازمانی پویا در درون فرد می‌داند که از نظام‌های روانی و جسمانی که ویژگی‌های رفتار و افکار را تعیین می‌کند، تشکیل شده است. وی صفات را شیوه های پیوسته و پایدار واکنش به جنبه های محرک محیط می‌داند. او ابتدا دو طبقه از صفات را پیشنهاد کرد: صفات فردی و صفات مشترک. صفات فردی منحصر به یک شخص است و منش وی را توصیف می‌کند. صفات مشترک بین چند نفر تقسیم شده است نظیر اعضای یک فرهنگ. صفات مشترک احتمال دارد با تغییر استانداردها و ارزش‌های جامعه در طول زمان تغییر یابد (شولتز، ترجمه سیّد محمّدی، ۱۳۸۵).

 

صفات فردی یا گرایش‌های شخصی همگی از شدت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. از این جهت آلپورت سه نوع صفات را پیشنهاد کرد: صفت اصلی، صفت مرکزی و صفت ثانوی . صفت اصلی بسیار فراگیر و با نفوذ است و تقریباً با تمام جنبه های زندگی شخصی تماس دارد و بر رفتار وی مسلط است.

هرکسی دارای تعداد کمی صفات مرکزی می‌باشد. پنج تا ده مضمون که رفتار او را توصیف می‌کند. این ویژگی‌هایی است که در هنگام بحث کردن درباره یک شخص آشنا ذکر می‌شود. کم نفوذترین صفات فردی، صفات ثانوی هستند که به صورت آشکار و پیوسته از صفات اصلی و مرکزی ظاهر می‌شوند. آن چنان به ندرت و یا ضعیف آشکار می‌شوند که فقط یک دوست نزدیک می‌تواند متوجه شود (پروین، ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶).

 

۳-۲-۱-۲ نظریه کتل

 

کتل شخصیت را چیزی که اجازه پیش بینی رفتار شخص را در اوضاع و احوال معین به ما می‌دهد تعریف کرده است. بنابراین به نظر او یک نظریه شخصیت باید هدفش پیش بینی رفتار آدمی و شرایط و اوضاع و احوال معین باشد. با استفاده از روش تحلیل عوامل روی صفات عمقی پایه در شخصیت کتل توانست جمعاً شانزده صفت را شناسایی کرده و بعداً چهار صفت دیگر را به آن‌ها اضافه کند (کریمی، ۱۳۸۰).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید