پایان نامه واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی


دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

گروه زبان­شناسی همگانی ، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان و فرهنگ و زبان­های باستانی

 

­واژه­های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

 

 

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان

 

استاد راهنما :

آقای دکتر رضامراد صحرایی

استاد مشاور:

خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

شهریور 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه به واسطۀ پژوهش­های فراوانی که در زمینۀ واژه­آموزی انجام شده­است، دیگر اهمیت مهارت واژگانی، چه در زبان­آموزی با اهداف عمومی و چه در زبان­آموزی با اهداف خاص، بر هیچ کس پوشیده نیست. دانش واژگانی، همچنین، برای افرادی که علم خاصی را به زبانی جز زبان مادری خود فرا می­گیرند، اهمیت ویژه­ای دارد. هدف این پژوهش این است که با الگوگیری از یک نمونه­فهرست نظام­مند تهیه­شده برای زبان انگلیسی، فهرستی از واژه­های دانشگاهی برای زبان فارسی تولید کند. در پژوهش حاضر، ابتدا مهم­ترین یافته­های حوزۀ آموزش واژه را از نظر می­گذرانیم. سپس، فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) را معرفی می­کنیم. در مرحلۀ بعد، چهار کتاب آموزشی زبان فارسی را بر اساس معادل­های فارسی واژه­های این فهرست مورد ارزیابی قرار می­دهیم. از تحلیل و ارزیابی چهار کتاب آموزشی، چنین نتیجه می­گیریم که واژه­های آموزش­داده­شده در این کتاب­ها تطابق اندکی با معادل­های فارسی واژه­های فهرست دانشگاهی کاکس­هد (2000) دارند. در این میان، کتاب خواندن سطح میانی دارای بیشترین و کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی دارای کمترین میزان تطابق با فهرست مذکور هستند.

کلیدواژه­ها: واژه، مهارت واژگانی، فهرست واژه­های دانشگاهی، برابرنهاد

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2. بیان مسأله 3

1-3. اهمیت پژوهش 5

1-4. هدف پژوهش 5

1-5. سؤال­های پژوهش 6

1-6. فرضیه­های پژوهش 6

1-7. شیوۀ انجام پژوهش 7

1-8. تعریف برخی مفاهیم و واژه­های کلیدی 8

1-9. محدودیت­های پژوهش 9

1-10. ساختار پژوهش 10

فصل دوم: پیشینه

2-1. مقدمه 13

2-2. اهمیت واژه 13

2-3. واژه­های پایه 14

2-3-1. تعریف واژه­های پایه 14

2-3-2. انواع واژه­های پایه 15

2-3-3. روش­های تشخیص واژه­های پایه 16

2-3-4. معیارهای تشخیص واژه­های پایه 18

2-3-4-1. جایگزینی نحوی 18

2-3-4-2. متضاد 18

2-3-4-3. باهم­آیی همنشینی 19

2-3-4-4. گستردگی 19

2-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….20

2-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3-4-8. باهم­آیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-4-9. خنثایی زمینۀ گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-4-10. خنثایی ارتباطی گفتمان ………………………………………………………………………………………… 22

2-4. یادگیری واژه ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5. اصول آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-6. روش­های آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-1. آموزش واژه محور……………………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-2. استفاده از تصویر در آموزش زبان…………………………………………………………………………………… 33

2-6-3. فعالیت­های رایانه­مبنا ……………………………………………………………………………………………………… 33

2-7. مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر …………………………………………………………………………….. 35

2-7-1. نادیده­انگاری …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-7-2. بهت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-3. خودیافت ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-7-4. آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8. تجربۀ کشورهای دیگر ………………………………………………………………………………………………………… 38

2-8-1. واژه­گزینی در ایسلند ……………………………………………………………………………………………………… 39

2-8-2. واژه­گزینی در هند ………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-8-3. واژه­گزینی در پاکستان …………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-4. واژه­گزینی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-5. واژه­گزینی در کشورهای عربی ………………………………………………………………………………………. 44

2-8-6. واژه­گزینی در ژاپن …………………………………………………………………………………………………………. 45

2-8-7. واژه­گزینی در چین ………………………………………………………………………………………………………… 46

2-8-8. واژه­شناسی در مالزی و اندونزی ……………………………………………………………………………………. 47

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید